HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Đặt kích thước và loại giấy để sao chép trên giấy đặc biệt

background image

Đặt kích thước và loại giấy để sao chép trên giấy đặc biệt

1.

Từ màn hình chính, chạm vào nút

Sao chép

.

2.

Chạm vào nút

Cài đặt

, sau đó cuộn xuống và chạm vào nút

Giấy

.

3.

Từ danh sách các khổ giấy, chạm vào tên của khổ giấy trong Khay 1.

GHI CHÚ:

Sản phẩm hỗ trợ các kích thước này cho việc sao chép: Letter, Legal và A4.

4.

Từ danh sách các loại giấy, chạm vào tên của loại giấy trong Khay 1.

5.

Chạm vào nút

Đen

hoặc

Màu

để bắt đầu sao chép.

VIWW

Đặt kích thước và loại giấy để sao chép trên giấy đặc biệt 105

background image

106 Chương 5 Sao chép

VIWW

background image

6