HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Lên kế hoạch gửi fax sau này

background image

Lên kế hoạch gửi fax sau này

Dùng bảng điều khiển sản phẩm để lên kế hoạch gửi fax tự động đến một hoặc nhiều người vào thời

điểm khác trong tương lai. Sau khi đã hoàn tất quy trình này, sản phẩm sẽ quét tài liệu vào bộ nhớ và

sau đó quay trở lại trạng thái Ready (Sẵn sàng).

GHI CHÚ:

Nếu sản phẩm không gửi fax đi vào thời điểm đã lên kế hoạch, thông tin đó sẽ được thể

hiện trên báo cáo lỗi fax (nếu bạn đã bật tùy chọn đó) hoặc được ghi trên nhật ký hoạt động fax. Việc

truyền tải tín hiệu sẽ không được tiến hành vì cuộc gọi gửi fax không trả lời, hoặc vì tín hiệu bận máy

làm dừng việc quay số lại.

Nếu bản fax đã được lên kế hoạch để gửi trong tương lai, nhưng cần được cập nhật, hãy gửi thêm

thông tin bổ sung dưới dạng tác vụ khác. Tất cả các bản fax được lên kế hoạch gửi đến cùng một số

fax cùng lúc sẽ được gửi dưới dạng các bản fax riêng lẻ.

140 Chương 7 Fax

VIWW

background image

1.

Nạp tài liệu vào khay nạp tài liệu.

2.

Từ màn hình chính trên bảng điều khiển của sản phẩm,

chạm vào nút

Fax

.

3.

Chạm vào nút

Menu Fax

.

4.

Chạm vào nút

Tùy chọn Gửi

.

5.

Chạm vào nút

Gửi fax Sau

.

6.

Sử dụng bàn phím để nhập thời gian của ngày gửi fax.

Chạm vào nút

OK

.

7.

Sử dụng bàn phím để nhập ngày gửi fax. Chạm vào nút

OK

.

8.

Sử dụng bàn phím để nhập số fax. Chạm vào nút

OK

.

Sản phẩm sẽ quét tài liệu và lưu vào bộ nhớ và gửi chúng

đi vào thời điểm bạn đã chọn.