Hỗ trợ HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Hướng dẫn sử dụng

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Hướng dẫn Sử dụng

background image

Bản quyền và Giấy phép

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác

hoặc dịch mà không có sự chấp thuận

trước bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp

được luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được

thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản

phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên

trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi

cùng với những sản phẩm và dịch vụ như

thế. Không có gì trong tài liệu này được

hiểu như là sự tạo thành một bảo hành phụ.

HP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối

với các lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên

tập ở trong tài liệu này.

Edition 1, 11/2014

Số bộ phận: CZ271-91147

Công nhận Nhãn hiệu

Adobe

®

, Acrobat

®

, và PostScript

®

là các

nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems

Incorporated.

Apple và lôgô Apple là nhãn hiệu của Apple

Computer, Inc., đã được đăng ký ở Hoa Kỳ

và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác. iPod là

nhãn hiệu của Apple Computer, Inc. iPod

chỉ dành cho các bản sao được chủ bản

quyền hoặc pháp luật cho phép. Không

được ăn cắp nhạc.

Bluetooth là một thương hiệu được sở hữu

bởi người chủ và được sử dụng bởi Công ty

Hewlett-Packard theo giấy phép.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP và

Windows Vista® là các thương hiệu đã

đăng ký ở Hoa Kỳ của Microsoft

Corporation.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

background image

Mục lục

1 Giới thiệu sản phẩm ..................................................................................................................................... 1

So sánh sản phẩm .............................................................................................................................................. 2
Hình ảnh sản phẩm ............................................................................................................................................. 4

Mặt trước của sản phẩm .................................................................................................................. 4
Mặt sau của sản phẩm ..................................................................................................................... 5
Các cổng giao diện ........................................................................................................................... 6
Vị trí số sê-ri và số kiểu sản phẩm ................................................................................................. 7

Bảng điều khiển ................................................................................................................................................... 8

Sơ đồ bảng điều khiển ..................................................................................................................... 8
Màn hình chính của bảng điều khiển ............................................................................................. 9
Hệ thống trợ giúp bảng điều khiển ............................................................................................... 10

In các báo cáo sản phẩm ................................................................................................................................. 11

2 Khay giấy ................................................................................................................................................... 13

Các khổ giấy được hỗ trợ ................................................................................................................................. 14
Loại giấy được hỗ trợ ........................................................................................................................................ 16
Khay 1 ................................................................................................................................................................. 18

Khả năng chứa giấy của khay và hướng giấy ............................................................................ 18
Nạp Khay 1 ...................................................................................................................................... 20

In phong bì ..................................................................................................................... 23

Khay 2 ................................................................................................................................................................. 24

Khả năng chứa giấy của khay và hướng giấy ............................................................................ 24
Nạp Khay 2 ...................................................................................................................................... 25

Khay 3 Tùy chọn ............................................................................................................................................... 27

Khả năng chứa giấy của khay và hướng giấy ............................................................................ 27
Nạp Khay 3 ...................................................................................................................................... 28

3 Các bộ phận, nguồn cấp và phụ kiện ......................................................................................................... 31

Đặt hàng các bộ phận, phụ kiện và mực in ................................................................................................... 32
Chính sách của HP về mực in không phải của HP ...................................................................................... 33

VIWW

iii

background image

Trang web giả mạo HP ..................................................................................................................................... 34
In khi hộp mực in gần hết tuổi thọ ước tính ................................................................................................... 35
Bật hoặc tắt cài đặt ngưỡng Gần hết ............................................................................................................. 36
Các bộ phận tự sửa chữa ................................................................................................................................ 37
Phụ kiện .............................................................................................................................................................. 38
Hộp mực in ......................................................................................................................................................... 39

Hình ảnh hộp mực in ...................................................................................................................... 39
Thông tin về hộp mực in ................................................................................................................ 40

Tái chế hộp mực in ....................................................................................................... 40
Bảo quản hộp mực in ................................................................................................... 40
Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP .......................... 40

Thay thế hộp mực in ....................................................................................................................... 41

Bộ thu gom bột mực ......................................................................................................................................... 44

Thay bộ thu gom bột mực ............................................................................................................. 44

4 In ............................................................................................................................................................... 47

Trình điều khiển máy in được hỗ trợ (Windows) ........................................................................................... 48

HP Universal Print Driver (Trình Điều khiển In Chung HP - UPD) ......................................... 48

Các chế độ cài đặt UPD .............................................................................................. 49

Thay đổi cài đặt lệnh in (Windows) ................................................................................................................ 50

Mức ưu tiên đối với thay đổi thông số cài đặt lệnh in ................................................................ 50
Thay đổi các cài đặt cho mọi lệnh in cho tới khi đóng chương trình phần mềm ................... 50
Thay đổi các cài đặt mặc định cho mọi lệnh in .......................................................................... 50
Thay đổi các cài đặt cấu hình sản phẩm .................................................................................... 51

Thay đổi thông số cài đặt lệnh in (Mac OS X) .............................................................................................. 52

Mức ưu tiên đối với thay đổi thông số cài đặt lệnh in ................................................................ 52
Thay đổi các cài đặt cho mọi lệnh in cho tới khi đóng chương trình phần mềm ................... 52
Thay đổi các cài đặt mặc định cho mọi lệnh in .......................................................................... 52
Thay đổi các cài đặt cấu hình sản phẩm .................................................................................... 53

Thao tác in (Windows) ...................................................................................................................................... 54

Sử dụng lối tắt in (Windows) ......................................................................................................... 54
Tạo lối tắt in (Windows) ................................................................................................................. 55
In tự động trên hai mặt (Windows) ............................................................................................... 57
In thủ công trên cả hai mặt (Windows) ........................................................................................ 59
In nhiều trang trên một trang giấy (Windows) ............................................................................ 61
Chọn hướng trang (Windows) ....................................................................................................... 62
Chọn loại giấy (Windows) .............................................................................................................. 63
In trang đầu hoặc trang cuối trên giấy khác (Windows) ........................................................... 66
Chỉnh tài liệu cho vừa với kích thước trang (Windows) ............................................................ 69

iv

VIWW

background image

Tạo một tập sách mỏng (Windows) ............................................................................................. 70

Thao tác in (Mac OS X) .................................................................................................................................... 73

Sử dụng cài đặt sẵn dành cho quá trình in (Mac OS X) ........................................................... 73
Tạo cài đặt sẵn dành cho quá trình in (Mac OS X) ................................................................... 73
Tự động in trên cả hai mặt (Mac OS X) ...................................................................................... 73
In thủ công trên cả hai mặt (Mac OS X) ...................................................................................... 74
In nhiều trang trên một trang giấy (Mac OS X) .......................................................................... 74
Chọn hướng trang (Mac OS X) ..................................................................................................... 74
Chọn loại giấy (Mac OS X) ............................................................................................................ 75
In trang bìa (Mac OS X) ................................................................................................................. 75
Chỉnh tài liệu cho vừa với kích thước trang (Mac OS X) .......................................................... 75
Tạo một tập sách mỏng (Mac OS X) ........................................................................................... 75

Thao tác in bổ sung (Windows) ...................................................................................................................... 77

Hủy lệnh in (Windows) ................................................................................................................... 77
Chọn khổ giấy (Windows) .............................................................................................................. 77
Chọn khổ giấy tùy chỉnh (Windows) ............................................................................................ 78
In hình mờ (Windows) .................................................................................................................... 78

Thao tác in bổ sung (Mac OS X) .................................................................................................................... 79

Hủy lệnh in (Mac OS X) ................................................................................................................. 79
Chọn khổ giấy (Mac OS X) ............................................................................................................ 79
Chọn khổ giấy tùy chỉnh (Mac OS X) .......................................................................................... 79
In hình mờ (Mac OS X) .................................................................................................................. 80

Tạo các bản in chất lượng phù hợp để lưu trữ .............................................................................................. 81
In màu ................................................................................................................................................................. 82

Sử dụng tùy chọn HP EasyColor ................................................................................................. 82
Thay đổi tùy chọn màu (Windows) ............................................................................................... 82
Đổi chủ đề màu cho lệnh in (Windows) ....................................................................................... 83
Thay đổi tùy chọn màu (Mac OS X) ............................................................................................. 84
Tùy chọn màu thủ công ................................................................................................................. 84
Khớp màu ......................................................................................................................................... 84

Sử dụng HP ePrint ............................................................................................................................................ 86
Sử dụng AirPrint ................................................................................................................................................ 87
Sử dụng in Walk-up USB ................................................................................................................................. 88

5 Sao chép ................................................................................................................................................... 89

Thiết lập cài đặt sao chép mặc định mới ....................................................................................................... 90
Khôi phục cài đặt mặc định của bản sao ....................................................................................................... 91
Tạo một bản sao đơn ........................................................................................................................................ 92
Sao nhiều bản .................................................................................................................................................... 93

VIWW

v

background image

Sao chép bản gốc có nhiều trang ................................................................................................................... 94
Sao chép chứng minh thư ................................................................................................................................ 95
Đối chiếu lệnh sao chép ................................................................................................................................... 96
Sao chép trên cả hai mặt (duplex) ................................................................................................................. 97

Tự động sao chép trên cả hai mặt ............................................................................................... 97
Sao chép hai mặt thủ công ........................................................................................................... 98

Thu nhỏ hoặc phóng to bản sao ..................................................................................................................... 99
Tạo bản sao màu hoặc đen trắng ................................................................................................................ 100
Tối ưu hóa chất lượng bản sao ..................................................................................................................... 101
Điều chỉnh độ sáng hoặc tối cho bản sao ................................................................................................... 102
Điều chỉnh hình ảnh sao chép ...................................................................................................................... 103
Sao chép trong chế độ nháp ......................................................................................................................... 104
Đặt kích thước và loại giấy để sao chép trên giấy đặc biệt ...................................................................... 105

6 Quét ........................................................................................................................................................ 107

Quét bằng phần mềm HP Scan (Windows) ................................................................................................ 108
Quét bằng phần mềm HP Scan (Mac OS X) .............................................................................................. 109
Quét vào ổ flash USB ..................................................................................................................................... 110
Cài đặt các tính năng quét vào thư mục mạng và quét để gửi qua email ............................................. 111
Quét vào thư mục mạng ................................................................................................................................ 112
Quét và gửi qua e-mail ................................................................................................................................... 113
Quét bằng cách sử dụng phần mềm khác .................................................................................................. 114

Quét từ chương trình tuân theo quy chuẩn TWAIN (Windows) ............................................. 114
Quét từ chương trình tuân theo quy chuẩn WIA (Windows) .................................................. 114

7 Fax .......................................................................................................................................................... 115

Kết nối fax với một đường dây điện thoại .................................................................................................... 116
Thiết lập fax với máy trả lời điện thoại ......................................................................................................... 116
Cài đặt fax với điện thoại nhánh ................................................................................................................... 116
Thiết lập cho máy fax đơn lẻ ......................................................................................................................... 117
Cấu hình thời gian, ngày tháng và tiêu đề fax. ........................................................................................... 118

Sử dụng panen điều khiển .......................................................................................................... 118
Sử dụng HP Fax Setup Wizard (Trình Hướng dẫn Cài đặt Fax HP) .................................... 118

Sử dụng các ký tự đặc biệt trong tiêu đề fax .............................................................................................. 118
Sử dụng danh bạ ............................................................................................................................................. 119

Sử dụng bảng điều khiển để tạo và sửa danh bạ fax ............................................................. 119
Xóa các mục của danh bạ ........................................................................................................... 119

Tạo và sửa đổi các mục quay-số-nhanh ..................................................................................................... 120
Xóa các mục quay số nhanh ......................................................................................................................... 121

vi

VIWW

background image

Tạo và sửa đổi các mục quay-số-nhóm ...................................................................................................... 122
Xóa các mục quay-số-nhóm .......................................................................................................................... 123
Cấu hình cài đặt gửi fax ................................................................................................................................. 124

Đặt các tùy chọn và các biểu tượng quay số đặc biệt ............................................................ 124

Đặt mã số đầu ............................................................................................................. 124

Thiết lập phát hiện âm quay số .................................................................................................. 124

Quay số tín hiệu âm hoặc quay số tín hiệu xung .................................................. 125

Đặt tự động quay số lại và thời gian giữa các lần quay số .................................................... 125
Cài độ sáng/tối và độ phân giải .................................................................................................. 126

Cài cài đặt độ sáng/tối (độ tương phản) mặc định ................................................ 126
Cài đặt độ tương phản ............................................................................................... 126

Cài các mã hóa đơn ..................................................................................................................... 127

Cấu hình cài đặt nhận fax .............................................................................................................................. 128

Cài chuyển tiếp fax ....................................................................................................................... 128
Chỉnh chế độ trả lời ...................................................................................................................... 128
Chặn hoặc bỏ chặn số fax .......................................................................................................... 129
Cài số lần đổ chuông trả lời ........................................................................................................ 129
Đặt kiểu chuông đặc trưng .......................................................................................................... 130
Dùng tính năng tự động giảm cho các bản fax gửi đến ......................................................... 131
Đặt cài đặt in lại fax ...................................................................................................................... 131
Đặt âm lượng fax .......................................................................................................................... 131

Đặt âm lượng báo, âm lượng đường điện thoại và âm lượng chuông ............... 131

Đặt bản fax nhận-kèm-tem .......................................................................................................... 132
Đặt tính năng nhận riêng ............................................................................................................. 132

Cài kiểm soát vòng fax ................................................................................................................................... 132
Dùng fax ........................................................................................................................................................... 134

Các chương trình fax hỗ trợ ........................................................................................................ 134
Hủy bản fax .................................................................................................................................... 134

Hủy bản fax hiện tại ................................................................................................... 135
Hủy tác vụ fax đang chờ ............................................................................................ 135

Xóa bản fax khỏi bộ nhớ .............................................................................................................. 135
Dùng fax trên hệ thống DSL, PBX hoặc ISDN ......................................................................... 135

DSL ............................................................................................................................... 136
PBX ............................................................................................................................... 136
ISDN ............................................................................................................................. 136

Sử dụng fax trên dịch vụ VoIP .................................................................................................... 136
Nội dung bộ nhớ fax được lưu giữ trong trường hợp mất điện ............................................... 136
Vấn đề an ninh khi kết nối mạng nội bộ với đường điện thoại công cộng ........................... 137
Gửi fax từ máy quét hình phẳng ................................................................................................. 137
Fax từ khay nạp tài liệu ................................................................................................................ 138

VIWW

vii

background image

Dùng phím quay số nhanh và các số quay-số-nhóm ............................................................. 138
Gửi fax bằng phần mềm (Windows) .......................................................................................... 139
Gửi fax bằng cách quay số từ điện thoại kết nối tới đường dây fax ..................................... 140
Xác nhận gửi fax ........................................................................................................................... 140
Lên kế hoạch gửi fax sau này ..................................................................................................... 140
Gửi fax kết hợp giữa tài liệu điện tử và tài liệu giấy. ............................................................... 141
Dùng mã truy cập, thẻ tín dụng, hoặc thẻ gọi điện ................................................................. 141

Gửi fax đi quốc tế ....................................................................................................... 141

In bản fax ....................................................................................................................................... 142
In lại bản fax .................................................................................................................................. 143
Tự động in trên cả hai mặt của bản fax đã nhận ..................................................................... 144
Nhận fax khi bạn nghe kiểu chuông fax trên đường dây điện thoại ..................................... 144
In bản fax đã lưu khi tính năng nhận riêng đã bật ................................................................... 144

8 Quản lý và bảo trì ..................................................................................................................................... 145

Sử dụng Tiện ích định lại cấu hình của HP để thay đổi kết nối của sản phẩm (Windows) ................. 146
Thiết lập In cho Wireless Direct của HP ...................................................................................................... 147
Sử dụng các ứng dụng Dịch vụ Web của HP ............................................................................................ 148
Định cấu hình cài đặt mạng IP ...................................................................................................................... 149

Từ chối chia sẻ máy in ................................................................................................................. 149
Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng ................................................................................................ 149
Định cấu hình các thông số IPv4 TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công ............ 149
Đổi tên sản phẩm trên mạng ...................................................................................................... 149
Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết ........................................................................................... 151

Hộp công cụ Thiết bị HP (Windows) ............................................................................................................ 152
Tiện ích HP dành cho Mac OS X .................................................................................................................. 154

Mở Tiện ích HP ............................................................................................................................. 154
Các tính năng của Tiện ích HP .................................................................................................. 154

Sử dụng phần mềm HP Web Jetadmin ....................................................................................................... 155
Cài đặt tiết kiệm ............................................................................................................................................... 156

In bằng EconoMode ..................................................................................................................... 156
Đặt Thời gian Hoãn Chế độ Nghỉ ............................................................................................... 156
Đặt thời gian hoãn Tự động Ngắt điện ...................................................................................... 156

Tính năng bảo mật sản phẩm ....................................................................................................................... 158

Khóa sản phẩm ............................................................................................................................. 158
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu sản phẩm. .................................................................................... 158

Nâng cấp chương trình cơ sở ........................................................................................................................ 159

Nâng cấp chương trình điều khiển theo cách thủ công .......................................................... 159
Cài để sản phẩm tự động nâng cấp chương trình điều khiển ............................................... 159

viii

VIWW

background image

9 Giải quyết sự cố ....................................................................................................................................... 161

Danh sách kiểm tra khắc phục sự cố ........................................................................................................... 162

Bước 1: Bảo đảm rằng sản phẩm đã được cài đặt đúng cách .............................................. 162
Bước 2: Kiểm tra kết nối cáp hoặc kết nối mạng không dây ................................................. 162
Bước 3: Kiểm tra bảng điều khiển để xem thông báo lỗi. ...................................................... 163
Bước 4: Kiểm tra giấy ................................................................................................................... 163
Bước 5: Kiểm tra phần mềm ....................................................................................................... 163
Bước 6: Kiểm tra chức năng in ................................................................................................... 163
Bước 7: Kiểm tra chức năng sao chép ...................................................................................... 164
Bước 8: Kiểm tra chức năng fax ................................................................................................. 164
Bước 9: Kiểm tra hộp mực in ...................................................................................................... 164
Bước 10: Thử gửi một lệnh in từ máy tính ................................................................................ 164
Bước 11: Kiểm tra xem sản phẩm đã xuất hiện trên mạng chưa ......................................... 164

Khôi phục cài đặt mặc định gốc .................................................................................................................... 165
Hệ thống trợ giúp bảng điều khiển ............................................................................................................... 166
Giấy được nạp không chính xác hoặc bị kẹt ............................................................................................... 167

Sản phẩm không nạp giấy .......................................................................................................... 167
Sản phẩm nạp nhiều giấy ............................................................................................................ 167
Kẹt khay nạp tài liệu, lệch, hoặc nhặt nhiều tờ giấy. ............................................................... 167
Tránh kẹt giấy cho khay giấy ...................................................................................................... 168

Xử lý kẹt giấy ................................................................................................................................................... 169

Các vị trí kẹt giấy .......................................................................................................................... 169
Gỡ giấy kẹt trong khay nạp tài liệu ............................................................................................ 170
Xử lý kẹt giấy trong vùng ngăn giấy ra ...................................................................................... 172
Gỡ giấy kẹt trong Khay 1 ............................................................................................................. 173
Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 ............................................................................................................. 175
Xử lý kẹt giấy trong cửa bên phải .............................................................................................. 176
Gỡ giấy kẹt trong Khay tùy chọn 3 ............................................................................................. 180
Xử lý kẹt giấy trong cửa bên phải phía dưới (Khay 3) ............................................................ 181

Cải thiện chất lượng in .................................................................................................................................... 182

In từ một chương trình phần mềm khác .................................................................................... 182
Đặt cài đặt loại giấy cho lệnh in .................................................................................................. 182

Kiểm tra cài đặt loại giấy (Windows) ....................................................................... 182
Kiểm tra cài đặt loại giấy (Mac OS X) ..................................................................... 183

Kiểm tra tình trạng hộp mực in ................................................................................................... 183
Hiệu chỉnh sản phẩm để canh màu ........................................................................................... 183
In một trang lau dọn ..................................................................................................................... 183
Thực hiện xử lý sự cố chất lượng in bổ sung ........................................................................... 184

In trang chất lượng in ................................................................................................. 184

VIWW

ix

background image

Giải thích trang chất lượng in ................................................................................... 184

Kiểm tra hộp mực in xem có bị hỏng hay không ..................................................................... 185
Kiểm tra môi trường in và giấy .................................................................................................... 185

Hãy sử dụng giấy đáp ứng thông số kỹ thuật của HP .......................................... 185
Kiểm tra môi trường sản phẩm ................................................................................. 186

Kiểm tra thông số cài đặt EconoMode (Chế độ tiết kiệm) ...................................................... 186
Điều chỉnh cài đặt màu (Windows) ............................................................................................ 187
Thử trình điều khiển in khác ........................................................................................................ 188

Cải thiện chất lượng sao chép ...................................................................................................................... 190

Kiểm tra kính máy quét để tránh bụi bẩn .................................................................................. 190
Kiểm tra cài đặt giấy ..................................................................................................................... 191
Kiểm tra cài đặt điều chỉnh hình ảnh ......................................................................................... 191
Tối ưu hóa dành cho văn bản hoặc hình ảnh .......................................................................... 192
Sao chép từ cạnh này sang cạnh kia ........................................................................................ 192
Làm sạch các trục nạp và đệm ngăn cách trong khay nạp tài liệu ....................................... 193

Cải thiện chất lượng quét ............................................................................................................................... 194

Kiểm tra kính máy quét để tránh bụi bẩn .................................................................................. 194
Làm sạch các trục nạp và đệm ngăn cách trong khay nạp tài liệu ....................................... 195

Cải thiện chất lượng bản fax ......................................................................................................................... 197

Kiểm tra kính máy quét để tránh bụi bẩn .................................................................................. 197
Kiểm tra cài đặt độ phân giải bản fax gửi đi ............................................................................. 198
Kiểm tra cài đặt sửa lỗi. ............................................................................................................... 198
Gửi đến máy fax khác .................................................................................................................. 199
Làm sạch các trục nạp và đệm ngăn cách trong khay nạp tài liệu ....................................... 199
Kiểm tra cài đặt vừa với trang in ................................................................................................. 200
Kiểm tra máy fax của người gửi .................................................................................................. 200

Sản phẩm không in hoặc in chậm ................................................................................................................ 201

Sản phẩm không in ...................................................................................................................... 201
Sản phẩm in chậm ........................................................................................................................ 201

Khắc phục sự cố in walk-up USB ................................................................................................................. 202

Menu Ổ Flash USB không mở khi bạn lắp ổ flash USB ......................................................... 202
Tệp không in từ ổ flash USB ....................................................................................................... 202
Tệp bạn muốn in không có trong menu Ổ đĩa USB Flash ..................................................... 202

Giải quyết sự cố khi fax .................................................................................................................................. 203

Danh sách kiểm tra để xử lý sự cố khi fax ................................................................................ 203
Thực hiện kiểm tra chẩn đoán fax .............................................................................................. 204
Báo cáo theo dõi bản fax ............................................................................................................. 205
In báo cáo lỗi fax ........................................................................................................................... 205

In tất cả các báo cáo fax ........................................................................................... 205
In các báo cáo fax riêng ............................................................................................ 205

x

VIWW

background image

Chỉnh máy in báo cáo lỗi fax .................................................................................... 206

Chỉnh chế độ sửa-lỗi-fax ............................................................................................................. 206
Giảm tốc độ fax ............................................................................................................................. 206
Xử lý sự cố khi gửi fax ................................................................................................................. 207

Một thông báo lỗi hiển thị trên bảng điều khiển .................................................... 207

Thông báo Lỗi truyền tin xuất hiện ........................................................ 207
Không có âm quay số ............................................................................. 208
Thông báo Fax đang bận xuất hiện ...................................................... 208
Thông báo Máy fax không trả lời xuất hiện .......................................... 209
Kẹt giấy ở khay nạp tài liệu .................................................................... 209
Thông báo Bộ nhớ fax đã đầy xuất hiện .............................................. 209
Lỗi máy quét ............................................................................................. 210

Bảng điều khiển hiển thị thông báo Sẵn sàng mà không gửi fax ....................... 210
Bảng điều khiển hiển thị thông báo "Storing page 1" (Đang lưu trang 1) và
không tiếp tục lưu ngoài trang đó ............................................................................ 210
Có thể nhận fax, nhưng không gửi được ................................................................ 210
Sản phẩm được bảo vệ bằng mật khẩu .................................................................. 211
Không thể sử dụng các chức năng fax từ bảng điều khiển ................................. 211
Không thể sử dụng các số quay nhanh .................................................................. 211
Không thể sử dụng các số quay nhóm ................................................................... 211
Nhận thông báo lỗi từ công ty điện thoại khi đang cố gửi fax ............................. 212
Không thể gửi fax khi điện thoại được nối với sản phẩm ..................................... 212

Xử lý sự cố khi nhận fax .............................................................................................................. 212

Fax không trả lời ......................................................................................................... 213

Fax có một đường dây điện thoại chuyên dụng .................................. 213
Máy trả lời được nối với sản phẩm ........................................................ 213
Cài đặt Chế độ Trả lời được đặt ở Thủ công ....................................... 214
Thư thoại khả dụng trên đường dây fax ............................................... 214
Sản phẩm được nối với dịch vụ điện thoại DSL .................................. 214
Sản phẩm sử dụng fax qua dịch vụ điện thoại IP hoặc VoIP ........... 214

Một thông báo lỗi hiển thị trên bảng điều khiển .................................................... 215

Thông báo Không dò được máy fax nào. hiển thị ............................... 215
Thông báo Lỗi truyền tin xuất hiện ........................................................ 215
Thông báo Bộ nhớ fax đã đầy xuất hiện .............................................. 216
Thông báo Fax đang bận xuất hiện ...................................................... 216

Bản fax đã nhận nhưng không được in ra .............................................................. 217

Tính năng Nhận Riêng được bật ........................................................... 217

Người gửi nhận được tín hiệu bận ........................................................................... 217

Điện thoại cầm tay được nối với sản phẩm .......................................... 217
Một bộ phân tách đường dây điện thoại đang được sử dụng ........... 217

VIWW

xi

background image

Không có âm quay số ................................................................................................ 217
Không thể gửi hoặc nhận fax trên đường dây PBX .............................................. 217

Giải quyết sự cố chung về fax .................................................................................................... 217

Fax gửi chậm .............................................................................................................. 218
Chất lượng fax kém .................................................................................................... 218
Bản fax bị cắt rời hoặc in trên hai trang .................................................................. 219

Giải quyết sự cố kết nối USB ........................................................................................................................ 220
Giải quyết sự cố xảy ra với mạng có dây .................................................................................................... 221

Kết nối vật lý kém ......................................................................................................................... 221
Máy tính đang sử dụng địa chỉ IP không chính xác cho sản phẩm này .............................. 221
Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm .............................................................................. 221
Sản phẩm đang sử dụng liên kết và cài đặt in hai mặt không đúng cho mạng này .......... 222
Các chương trình phần mềm mới đã gây ra sự cố tương thích ............................................. 222
Máy tính của bạn hoặc máy trạm bị cài đặt sai ....................................................................... 222
Sản phẩm bị tắt, hoặc các cài đặt mạng khác bị sai ............................................................... 222

Giải quyết sự cố xảy ra với mạng không dây ............................................................................................. 223

Danh sách kiểm tra kết nối mạng không dây ........................................................................... 223
Sản phẩm không in sau khi định cấu hình mạng không dây hoàn tất ................................. 224
Sản phẩm không in và máy tính đã cài đặt tường lửa của bên thứ ba ................................ 224
Kết nối không dây không hoạt động sau khi di chuyển bộ định tuyến của mạng không
dây hoặc sản phẩm ...................................................................................................................... 224
Không thể kết nối thêm máy tính với sản phẩm không dây ................................................... 224
Sản phẩm không dây mất liên lạc khi được kết nối với VPN. ................................................ 224
Mạng không xuất hiện trong danh sách mạng không dây ..................................................... 225
Mạng không dây không hoạt động ............................................................................................ 225
Thực hiện kiểm tra chẩn đoán mạng không dây ..................................................................... 225
Giảm nhiễu trên mạng không dây .............................................................................................. 225

Khắc phục các sự cố phần mềm của sản phẩm với Windows ................................................................ 227

Không nhìn thấy trình điều khiển in cho sản phẩm này trong thư mục Printer (Máy in) ... 227
Thông báo lỗi hiển thị trong khi cài đặt phần mềm ................................................................. 227
Sản phẩm đang ở chế độ Ready (Sẵn sàng) nhưng không in được .................................... 227

Giải quyết sự cố phần mềm sản phẩm với Mac OS X .............................................................................. 229

Trình điều khiển in không được liệt kê trong danh sách In & Fax hoặc danh sách In &
Quét ................................................................................................................................................ 229
Tên sản phẩm không xuất hiện trong danh sách sản phẩm ở danh sách In & Fax
hoặc danh sách In & Quét ........................................................................................................... 229
Trình điều khiển in sẽ không tự động cài đặt sản phẩm bạn đã chọn trong danh sách
In & Fax hoặc danh sách In & Quét ........................................................................................... 229
Một lệnh in không được gửi tới sản phẩm mà bạn muốn ....................................................... 230

xii

VIWW

background image

Khi kết nối với cáp USB, sản phẩm không xuất hiện trong danh sách In & Fax hoặc
danh sách In & Quét sau khi đã chọn trình điều khiển. .......................................................... 230
Bạn đang sử dụng một trình điều khiển in chung khi sử dụng kết nối USB ........................ 230

Xóa phần mềm (Windows) ............................................................................................................................ 231
Xóa phần mềm (Mac OS X) .......................................................................................................................... 232
Giải quyết sự cố về quét và gửi qua e-mail ................................................................................................ 233

Không thể kết nối với máy chủ email ......................................................................................... 233
Email không thành công .............................................................................................................. 233
Không thể quét .............................................................................................................................. 233

Giải quyết vấn đề quét vào thư mục mạng ................................................................................................. 234

Quét không thành công ............................................................................................................... 234

Bảng chú dẫn .............................................................................................................................................. 235

VIWW

xiii

background image

xiv

VIWW

background image

1