HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Блокування та розблокування номерів факсу

background image

Блокування та розблокування номерів факсу

Щоб не отримувати факсимільні повідомлення від певних осіб чи організацій, можна заблокувати до 30

номерів факсу з панелі керування. Якщо номер факсу заблоковано, а хтось надсилає факсимільне

повідомлення з цього номера, на дисплеї панелі керування з'явиться індикація, що номер заблоковано,

факсимільне повідомлення не буде надруковано, а також не буде збережено в пам'яті. Факсимільні

повідомлення, які надходять із заблокованих номерів факсу, з'являються у журналі завдань факсу з

позначенням “відкинуто”. Заблоковані номери факсу можна розблокувати по одному або всі разом.

ПРИМІТКА.

Відправнику із заблокованого номера факсу не повідомляють, що факсимільне

повідомлення не пройшло.

1.

На головному екрані на панелі керування пристрою натисніть кнопку

Fax (Факс)

.

2.

Натисніть кнопку

Fax Menu (Меню факсу)

.

3.

Натисніть кнопку

Receive Options (Можливості отримання)

.

4.

Натисніть кнопку

Block Junk Faxes (Блокувати небажані номери факсу)

.

5.

Натисніть кнопку

Add Number (Додати номер)

.

6.

За допомогою клавіатури введіть номер факсу, який слід заблокувати, після чого натисніть кнопку

OK

.