Довідка HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Посібник користувача

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Кольоровий багатофункціональний

пристрій HP LaserJet Pro 500 M570

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи

переклад без попереднього письмового

дозволу, окрім випадків, дозволених згідно

законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація може

бути змінена без додаткових повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та

послуг НР викладено в положеннях прямої

гарантії, яка додається до цих товарів та

послуг. Жодна інформація, що міститься у

цьому документі, не може бути витлумачена

як така, що містить додаткові гарантійні

зобов'язання. Компанія HP не несе

відповідальності за технічні помилки,

пропуски або помилки редагування, що

можуть міститися у цьому документі.

Edition 1, 11/2014

Номер виробу: CZ271-91146

Інформація про приналежність товарних

знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe

Systems Incorporated.

Apple і емблема Apple є товарними знаками

компанії Apple Computer, Inc.,

зареєстрованими в США та інших країнах/

регіонах. iPod є товарним знаком компанії

Apple Computer, Inc. Товарний знак iPod

можна копіювати лише на законних

підставах або з дозволу правовласників.

Крадіжка музики заборонена.

Торгова марка Bluetooth є власністю і

використовується компанією Hewlett-

Packard за ліцензією.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP та

Windows Vista® є зареєстрованими у США

товарними знаками корпорації Майкрософт.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним знаком The

Open Group.

background image

Зміст

1 Загальні відомості про пристрій ................................................................................................................... 1

Порівняння виробів .............................................................................................................................................. 2
Вигляд виробу ...................................................................................................................................................... 4

Вигляд пристрою спереду ................................................................................................................ 4
Вигляд пристрою ззаду ..................................................................................................................... 5
Порти інтерфейсу ............................................................................................................................... 6
Розміщення серійного номера та номера моделі ........................................................................... 7

Панель керування ................................................................................................................................................ 8

Опис панелі керування ...................................................................................................................... 8
Головний екран панелі керування ................................................................................................... 9
Довідкова система панелі керування ............................................................................................ 10

Друк звітів про пристрій .................................................................................................................................... 11

2 Лотки для паперу ...................................................................................................................................... 13

Підтримувані розміри паперу ........................................................................................................................... 14
Підтримувані типи паперу ................................................................................................................................. 16
Лоток 1 ................................................................................................................................................................ 18

Ємність лотків та орієнтація паперу .............................................................................................. 18
Завантаження Лотка 1 .................................................................................................................... 20

Друк конвертів .............................................................................................................. 23

Лоток 2 ................................................................................................................................................................ 24

Ємність лотків та орієнтація паперу .............................................................................................. 24
Завантаження Лотка 2 .................................................................................................................... 25

Додатковий лоток 3 ........................................................................................................................................... 27

Ємність лотків та орієнтація паперу .............................................................................................. 27
Завантаження Лотка 3 .................................................................................................................... 28

3 Запчастини, витратні матеріали та аксесуари ............................................................................................ 31

Замовлення деталей, аксесуарів та витратних матеріалів ........................................................................... 32
Політика компанії HP щодо витратних матеріалів сторонніх виробників ................................................... 33
Веб-сайт для повідомлення про підробки HP ................................................................................................ 34

UKWW

iii

background image

Друк після закінчення орієнтовного ресурсу картриджа з тонером ............................................................ 35
Увімкнення або вимкнення режиму друку з майже вичерпаним картриджем ........................................... 36
Деталі для самостійної заміни користувачем ................................................................................................. 37
Додаткові пристрої ............................................................................................................................................ 38
Картриджі з тонером ......................................................................................................................................... 39

Вигляд картриджа з тонером ......................................................................................................... 39
Інформація про картридж із тонером ............................................................................................ 40

Утилізація картриджів .................................................................................................. 40
Зберігання картриджів ................................................................................................. 40
Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ............................... 40

Заміна картриджів із тонером ........................................................................................................ 41

Колектор відпрацьованого тонера .................................................................................................................. 44

Заміна колектора відпрацьованого тонера .................................................................................. 44

4 Друк .......................................................................................................................................................... 47

Підтримувані драйвери принтера (Windows) .................................................................................................. 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

Режими встановлення UPD ........................................................................................... 49

Зміна параметрів завдання друку (Windows) .................................................................................................. 50

Пріоритет змінення параметрів завдання друку .......................................................................... 50
Зміна параметрів для всіх завдань друку до закривання програми .......................................... 50
Зміна параметрів за замовчуванням для усіх завдань друку ..................................................... 50
Зміна параметрів конфігурації виробу .......................................................................................... 51

Зміна параметрів завдання друку (Mac OS X) .................................................................................................. 52

Пріоритет змінення параметрів завдання друку .......................................................................... 52
Зміна параметрів для всіх завдань друку до закривання програми .......................................... 52
Зміна параметрів за замовчуванням для усіх завдань друку ..................................................... 52
Зміна параметрів конфігурації виробу .......................................................................................... 53

Завдання друку (Windows) ................................................................................................................................ 54

Використання ярликів швидкого виклику друку (Windows) ...................................................... 54
Створення ярлика швидкого виклику друку (Windows) .............................................................. 55
Автоматичний друк з обох сторін (Windows) ................................................................................ 57
Двосторонній друк із подачею вручну (Windows) ........................................................................ 59
Друк кількох сторінок на одному аркуші (Windows) ................................................................... 61
Вибір орієнтації сторінки (Windows) .............................................................................................. 62
Вибір типу паперу (Windows) .......................................................................................................... 63
Друк першої та останньої сторінок на іншому папері (Windows) ............................................... 66
Масштабування документа до розміру сторінки (Windows) ....................................................... 69
Створення брошури (Windows) ...................................................................................................... 70

Завдання друку (Mac OS X) ................................................................................................................................ 73

Використання попередніх налаштувань друку (Mac OS X) ......................................................... 73

iv

UKWW

background image

Створення попередніх налаштувань друку (Mac OS X) ............................................................... 73
Автоматичний друк з обох сторін аркуша (Mac OS X) .................................................................. 73
Друк з обох сторін аркуша з подаванням паперу вручну (Mac OS X) ......................................... 74
Друк кількох сторінок на одному аркуші (Mac OS X) ................................................................... 74
Вибір орієнтації сторінки (Mac OS X) .............................................................................................. 74
Вибір типу паперу (Mac OS X) .......................................................................................................... 75
Друк обкладинки (Mac OS X) ........................................................................................................... 75
Масштабування документа до розміру сторінки (Mac OS X) ....................................................... 75
Створення брошури (Mac OS X) ...................................................................................................... 75

Додаткові завдання друку (Windows) .............................................................................................................. 77

Скасування завдання друку (Windows) ......................................................................................... 77
Вибір розміру паперу (Windows) ..................................................................................................... 77
Вибір спеціального розміру сторінки (Windows) .......................................................................... 78
Друк водяних знаків (Windows) ...................................................................................................... 78

Додаткові завдання друку (Mac OS X) .............................................................................................................. 79

Скасування завдання друку в (Mac OS X) ...................................................................................... 79
Вибір розмір паперу (Mac OS X) ....................................................................................................... 79
Вибір спеціального розміру паперу (Mac OS X) ............................................................................. 79
Друк водяних знаків (Mac OS X) ...................................................................................................... 80

Створення друкованих документів архівної якості ........................................................................................ 81
Кольоровий друк ............................................................................................................................................... 82

Використання параметра HP EasyColor ......................................................................................... 82
Змінення параметрів кольору (Windows) ...................................................................................... 82
Зміна стилю кольору для завдання друку (Windows) ................................................................. 83
Змінення параметрів кольору (Mac OS X) ...................................................................................... 84
Параметри ручного налаштування кольору ................................................................................ 84
Підбирання кольору ........................................................................................................................ 85

Використання функції HP ePrint ....................................................................................................................... 86
Використання функції AirPrint .......................................................................................................................... 87
Використання функції прямого друку з USB ................................................................................................... 88

5 Копіювання ................................................................................................................................................ 89

Змінення стандартних параметрів копіювання .............................................................................................. 90
Відновлення налаштувань за замовчуванням ................................................................................................ 91
Одиночні копії ..................................................................................................................................................... 92
Виготовлення кількох копій ............................................................................................................................. 93
Копіювання оригіналу з кількох сторінок ....................................................................................................... 94
Копіювання документів, які посвідчують особу ............................................................................................. 95
Упорядкування завдань із копіювання ............................................................................................................ 96
Копіювання з обох сторін (дуплексне) ............................................................................................................. 97

Автоматичне копіювання з двох сторін аркуша ........................................................................... 97

UKWW

v

background image

Двостороннє копіювання вручну ................................................................................................... 98

Зменшення або збільшення копії ..................................................................................................................... 99
Кольорові або чорно-білі копії ....................................................................................................................... 100
Оптимізація якості копіювання ....................................................................................................................... 101
Налаштування яскравості копій ..................................................................................................................... 102
Налаштування зображення для копіювання ................................................................................................ 103
Копіювання в чорновому режимі ................................................................................................................... 104
Встановлення розміру і типу паперу для копіювання на нестандартному папері ................................... 105

6 Сканування .............................................................................................................................................. 107

Сканування за допомогою програмного забезпечення HP Scan (Windows) ............................................... 108
Сканування за допомогою програмного забезпечення HP Scan (Mac OS X) ............................................... 109
Сканування на пристрій USB з панелі керування пристрою ........................................................................ 110
Налаштування функцій сканування в мережеву папку та сканування для надсилання ел. поштою .... 111
Сканування в мережеву папку ........................................................................................................................ 112
Сканування для надсилання електронною поштою ................................................................................... 113
Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення .................................................................. 114

Сканування з TWAIN-сумісної програми (Windows) .................................................................... 114
Сканування з WIA-сумісної програми (Windows) ......................................................................... 114

7 Факс ......................................................................................................................................................... 115

Під'єднайте факс до телефонної лінії ............................................................................................................ 116
Налаштування факсу з автовідповідачем .................................................................................................... 116
Налаштування факсу з додатковим телефоном .......................................................................................... 116
Налаштування факсу окремо ......................................................................................................................... 117
Налаштування часу, дати та заголовку факсів. ........................................................................................... 118

Використання панелі керування .................................................................................................. 118
Використання майстра налаштування параметрів факсу HP ................................................... 118

Використання спеціальних символів у заголовках факсів .......................................................................... 118
Використання телефонної книги .................................................................................................................... 119

Створення та редагування телефонної книги факсу за допомогою панелі керування ......... 119
Видалення записів телефонної книги ......................................................................................... 119

Створення та редагування записів експрес-набору ..................................................................................... 120
Видалення записів експрес-набору ............................................................................................................... 121
Створення та редагування записів групового набору .................................................................................. 122
Видалення записів групового набору ............................................................................................................ 123
Налаштування параметрів надсилання факсу ............................................................................................. 124

Встановлення спеціальних символів і можливостей набору .................................................... 124

Встановлення префікса набору номера ................................................................... 124

Налаштування перевірки сигналу лінії ....................................................................................... 125

Тоновий набір або імпульсний набір ......................................................................... 125

vi

UKWW

background image

Налаштування автоматичного повторного набору номера та інтервалу між повторними
наборами ........................................................................................................................................ 125
Налаштування світлих/темних ділянок та роздільної здатності ............................................. 126

Налаштування світлих/темних ділянок (контрастності) за замовчуванням ........ 126
Встановлення налаштувань роздільної здатності .................................................. 126

Встановлення кодів рахунків ....................................................................................................... 127

Налаштування параметрів отримання факсів .............................................................................................. 129

Встановлення перенаправлення факсимільного повідомлення ............................................. 129
Встановлення режиму відповіді .................................................................................................. 129
Блокування та розблокування номерів факсу ........................................................................... 130
Встановлення кількості дзвінків до відповіді ............................................................................ 130
Встановлення функції розділення дзвінків ................................................................................ 131
Використання функції автоматичного зменшення для вхідних факсимільних
повідомлень ................................................................................................................................... 132
Налаштування параметрів повторного друку факсимільного повідомлення ........................ 132
Налаштування гучності факсу ..................................................................................................... 132

Налаштування гучності сигналу попередження, телефонної лінії та гучності
дзвінка .......................................................................................................................... 133

Налаштування друку інформації про відправника на факсимільному повідомленні ........... 133
Налаштування функції приватного отримання .......................................................................... 133

Встановлення опитування факсу ................................................................................................................... 134
Використання факсу ........................................................................................................................................ 135

Програми факсу, які підтримуються ........................................................................................... 135
Скасування факсимільного повідомлення ................................................................................. 135

Скасування поточного факсимільного повідомлення ............................................ 136
Скасування завдання з надсилання факсимільного повідомлення, яке
очікується .................................................................................................................... 136

Видалення факсимільних повідомлень з пам'яті ....................................................................... 136
Використання факсу із системою DSL, PBX або ISDN ................................................................. 136

DSL ................................................................................................................................ 137
PBX ................................................................................................................................ 137
ISDN ............................................................................................................................... 137

Використання факсу з послугою VoIP (голос через інтернет-протокол) ................................. 137
Пам'ять факсу зберігається після вимкнення живлення ........................................................... 137
Питання безпеки під час під'єднання внутрішніх мереж до загальних телефонних ліній .... 138
Факсимільне повідомлення з планшетного сканера ................................................................. 138
Факс із пристрою автоматичної подачі документів ................................................................... 139
Використання номерів експрес-набору та записів групового набору ..................................... 140
Надсилання факсимільного повідомлення з програмного забезпечення (Windows) ............ 140
Надсилання факсимільного повідомлення шляхом набору номера через телефон,
під'єднаний до лінії факсу ............................................................................................................ 142
Надсилання факсимільного повідомлення з підтвердженням ................................................ 142

UKWW

vii

background image

Занесення факсимільного повідомлення до списку відкладених ........................................... 142
Надсилання факсу, що поєднує електронні та паперові документи ....................................... 143
Використання кодів доступу, кредитних та телефонних карток ............................................. 143

Надсилання факсимільних повідомлень на міжнародний номер ......................... 143

Друк факсимільного повідомлення ............................................................................................ 144
Повторний друк факсимільного повідомлення ......................................................................... 145
Автоматичний двосторонній друк отриманих факсів ............................................................... 146
Отримання факсимільних повідомлень, коли тони факсу чути на лінії .................................. 146
Друк збереженого факсимільного повідомлення (якщо увімкнено функцію приватного
отримання) ..................................................................................................................................... 146

8 Управління та підтримка .......................................................................................................................... 147

Використання програми HP Reconfiguration Utility для зміни параметрів підключення пристрою
(Windows) .......................................................................................................................................................... 148
Налаштування друку HP Wireless Direct ........................................................................................................ 149
Використання програм веб-служб HP ........................................................................................................... 150
Конфігурація мережевих параметрів ІР ........................................................................................................ 151

Застереження про спільний доступ до принтерів ..................................................................... 151
Перегляд або зміна мережевих параметрів ............................................................................... 151
Ручне налаштування параметрів IPv4 TCP/IP за допомогою панелі керування ..................... 151
Перейменування пристрою в мережі .......................................................................................... 151
Швидкість з'єднання і параметри двостороннього друку ........................................................ 153

Програмне забезпечення HP Device Toolbox (Windows) ............................................................................... 154
HP Utility для Mac OS X ..................................................................................................................................... 156

Запуск HP Utility ............................................................................................................................. 156
Функції HP Utility ............................................................................................................................ 156

Використання програмного забезпечення HP Web Jetadmin ...................................................................... 157
Економні параметри ........................................................................................................................................ 158

Друк у режимі EconoMode (Економний режим) .......................................................................... 158
Встановлення затримки переходу в режим сну ......................................................................... 158
Встановлення затримки автоматичного вимкнення .................................................................. 158

Функції безпеки пристрою .............................................................................................................................. 160

Блокування виробу ....................................................................................................................... 160
Встановлення або зміна пароля пристрою ................................................................................. 160

Оновлення вбудованого програмного забезпечення .................................................................................. 161

Оновлення вбудованого програмного забезпечення вручну ................................................... 161
Налаштування пристрою на автоматичне оновлення вбудованого програмного
забезпечення ................................................................................................................................. 161

9 Вирішення проблем .................................................................................................................................. 163

Контрольний список варіантів усунення проблем ....................................................................................... 164

viii

UKWW

background image

Крок 1. Перевірте правильність налаштування пристрою ....................................................... 164
Крок 2. Перевірте кабелі або бездротове з’єднання ................................................................. 164
Крок 3. Перевірте повідомлення про помилки на панелі керування. ...................................... 165
Крок 4. Перевірте папір ................................................................................................................. 165
Крок 5. Перевірте програмне забезпечення ............................................................................... 165
Крок 6. Пробний друк .................................................................................................................... 165
Крок 7. Пробний друк .................................................................................................................... 166
Крок 8. Перевірка функцій надсилання факсу ........................................................................... 166
Крок 9. Перевірте картридж із тонером ...................................................................................... 166
Крок 10. Спробуйте надіслати завдання друку з комп'ютера .................................................. 166
Крок 11. Перевірте, чи пристрій знаходиться у мережі ............................................................. 166

Відновлення заводських параметрів за замовчуванням ............................................................................. 167
Довідка панелі керування .............................................................................................................................. 168
Неправильна подача або застрягання паперу ............................................................................................. 169

Пристрій не захоплює папір ......................................................................................................... 169
Пристрій захоплює одночасно кілька аркушів паперу ............................................................. 169
Пристрій подачі документів зминає чи перекошує папір або захоплює одразу кілька
аркушів. .......................................................................................................................................... 169
Запобігання застряганням паперу в лотках ................................................................................ 170

Усунення застрягань ........................................................................................................................................ 171

Місця застрягання .......................................................................................................................... 171
Усунення застрягання у пристрої автоматичної подачі документів ......................................... 172
Усунення застрягань в області вихідного відсіку ....................................................................... 174
Усунення застрягань у лотку 1 ..................................................................................................... 175
Усунення застрягань у лотку 2 ..................................................................................................... 177
Усунення застрягань за правою кришкою .................................................................................. 178
Усунення застрягання у додатковому лотку 3 ........................................................................... 182
Усунення застрягань за нижньою кришкою правої бічної панелі (лоток 3) ........................... 183

Покращення якості друку ............................................................................................................................... 184

Друк з іншої програми ................................................................................................................... 184
Вибір параметра типу паперу для друку .................................................................................... 184

Перевірка параметра типу паперу (Windows) .......................................................... 184
Перевірка параметра типу паперу (Mac OS X) .......................................................... 185

Перевірка стану картриджа з тонером ....................................................................................... 185
Калібрування пристрою для вирівнювання кольорів ............................................................... 185
Надрукуйте сторінку очищення ................................................................................................... 185
Додаткове вирішення проблем із якістю друку ......................................................................... 186

Друк сторінки якості друку ........................................................................................ 186
Тлумачення сторінки якості друку ............................................................................ 186

Перевірка картриджа з тонером на предмет пошкодження .................................................... 187
Перевірка паперу та умови здійснення друку ............................................................................ 187

UKWW

ix

background image

Використовуйте папір, що відповідає специфікаціям НP ....................................... 187
Перевірка середовища, в якому працює пристрій .................................................. 188

Перевірка налаштувань EconoMode ............................................................................................ 188
Встановлення параметрів кольору (Windows) ........................................................................... 189
Використання іншого драйвера друку ........................................................................................ 190

Покращення якості копіювання ..................................................................................................................... 192

Перевірка скла сканера на наявність бруду і плям .................................................................... 192
Перевірка налаштувань паперу ................................................................................................... 193
Перевірка параметрів налаштування ......................................................................................... 193
Оптимізація для тексту або зображень ...................................................................................... 194
Копіювання від краю до краю ..................................................................................................... 194
Чищення роликів подачі та блока розділення ПАПД у пристрої подачі .................................. 195

Покращення якості сканування ..................................................................................................................... 196

Перевірка скла сканера на наявність бруду і плям .................................................................... 196
Чищення роликів подачі та блока розділення ПАПД у пристрої подачі .................................. 197

Покращення якості факсимільного зв'язку ................................................................................................... 199

Перевірка скла сканера на наявність бруду і плям .................................................................... 199
Перевірка налаштування роздільної здатності для надсилання факсів ................................ 200
Перевірка налаштування виправлення помилок ...................................................................... 201
Надсилання факсу на інший факсовий апарат .......................................................................... 201
Чищення роликів подачі та блока розділення ПАПД у пристрої подачі .................................. 201
Перевірка налаштування припасування до розміру сторінки .................................................. 202
Перевірка факсового апарата відправника ............................................................................... 202

Виріб не друкує або друкує повільно ............................................................................................................ 203

Пристрій не виконує друку ........................................................................................................... 203
Пристрій повільно друкує ............................................................................................................. 203

Усунення проблем щодо прямого друку з USB ............................................................................................. 205

Після вставлення пристрою USB не відкривається його меню ................................................. 205
Файл не друкується із запам'ятовуючого пристрою USB .......................................................... 205
Файл, який слід надрукувати, відсутній у меню пристрою USB ............................................... 206

Вирішення проблем з факсом ......................................................................................................................... 207

Контрольний список для усунення несправностей факсу ........................................................ 207
Виконання діагностичного тесту факсу ...................................................................................... 208
Звіт про роботу факсу ................................................................................................................... 209
Друк звіту про помилки факсу ..................................................................................................... 209

Друк усіх звітів факсу .................................................................................................. 209
Друк окремих звітів факсу ......................................................................................... 209
Налаштування звіту про помилки факсу .................................................................. 210

Налаштування режиму виправлення помилок .......................................................................... 210
Зміна швидкості факсу ................................................................................................................. 210
Вирішення проблем із надсиланням факсів ............................................................................... 211

x

UKWW

background image

На панелі керування відображається повідомлення про помилку ....................... 211

З'являється повідомлення Помилка зв'язку .......................................... 211
Немає сигналу відповіді станції ............................................................... 212
З'являється повідомлення Факс зайнятий ............................................. 212
З'являється повідомлення No fax answer (Факс не відповідає) ........... 213
Застрягання паперу у пристрої автоматичної подачі документів ....... 213
З'являється повідомлення Пам'ять факсу заповнено ........................... 213
Помилка сканера ...................................................................................... 214

На дисплеї панелі керування відображається повідомлення Готово і факс не
надсилається ............................................................................................................... 214
На дисплеї панелі керування відображається повідомлення "Storing page 1"
(Зберігається повідомлення 1) і жодні інші дії поза цим повідомленням не
виконуються ................................................................................................................ 214
Факси можна отримувати, але не надсилати ........................................................... 214
Пристрій захищено паролем ...................................................................................... 215
Неможливо використовувати функції факсу з панелі керування .......................... 215
Неможливо використовувати номери експрес-набору .......................................... 215
Неможливо використовувати номери групового набору ....................................... 215
Під час спроби надіслати факс надходить повідомлення про помилку від
телефонної компанії ................................................................................................... 216
Неможливо надіслати факс, коли телефон під'єднано до пристрою ................... 216

Вирішення проблем, пов'язаних з отриманням факсів .............................................................. 216

Факс не відповідає ...................................................................................................... 217

Факс має окрему телефонну лінію .......................................................... 217
До пристрою під'єднано автовідповідач ............................................... 217
Для параметра Answer mode (Режим відповіді) встановлено
налаштування Manual (Вручну) ............................................................... 218
Факсова лінія підтримує послугу голосової пошти ............................... 218
Пристрій використовує послугу DSL ....................................................... 218
Пристрій використовує можливість передачі факсів ІР-мережами
або телефонну послугу VoIP (голос через інтернет-протокол) ........... 219

На панелі керування відображається повідомлення про помилку ....................... 219

Відображається повідомлення No fax detected (Не виявлено
жодного факсу). ........................................................................................ 219
З'являється повідомлення Помилка зв'язку .......................................... 219
З'являється повідомлення Пам'ять факсу заповнено ........................... 220
З'являється повідомлення Факс зайнятий ............................................. 221

Факс отримано, але він не друкується ..................................................................... 221

Увімкнено функцію Private Receive (Приватне отримання) .................. 221

Відправник отримує сигнал зайнято ......................................................................... 221

До пристрою під'єднано телефонну слухавку ...................................... 221
Використовується розділювач дзвінків для телефонної лінії ............. 221

UKWW

xi

background image

Немає сигналу відповіді станції ................................................................................. 222
Неможливо надіслати або отримати факс на лінії PBX ........................................... 222

Вирішення основних проблем, пов'язаних із факсом ................................................................ 222

Факси надсилаються повільно .................................................................................. 222
Погана якість факсу .................................................................................................... 223
Факс обрізається або друкується на двох сторінках .............................................. 223

Усунення несправностей з'єднання USB ........................................................................................................ 225
Усунення несправностей дротового підключення ....................................................................................... 226

Незадовільне фізичне під'єднання .............................................................................................. 226
У комп'ютері використовується неправильна ІР-адреса для пристрою ................................. 226
Не вдається встановити зв'язок між комп'ютером та виробом ................................................ 226
Пристрій використовує неправильне з'єднання та подвійні налаштування мережі .............. 227
Нове програмне забезпечення стало причиною проблем із сумісністю .................................. 227
Неправильно налаштований комп'ютер або робоча станція ................................................... 227
Вимкнено пристрій або неправильні інші мережеві налаштування ........................................ 227

Усунення несправностей бездротового підключення ................................................................................. 228

Контрольний список перевірки бездротового з'єднання ......................................................... 228
Пристрій не друкує після завершення конфігурації бездротового з'єднання ........................ 229
Пристрій не друкує, на комп'ютері встановлено брандмауер стороннього
постачальника. .............................................................................................................................. 229
Бездротове з'єднання не працює після переміщення бездротового маршрутизатора або
пристрою ........................................................................................................................................ 229
Неможливість підключення більшої кількості комп'ютерів до бездротового пристрою ..... 229
Бездротовий пристрій втрачає зв'язок у випадку його підключення до мережі VPN. ........... 230
Мережа не відображається у списку бездротових мереж ........................................................ 230
Бездротова мережа не працює .................................................................................................... 230
Виконання діагностичного тесту бездротової мережі .............................................................. 230
Зменшення перешкод у бездротовій мережі ............................................................................. 231

Усунення проблем із програмним забезпеченням пристрою в системі Windows ...................................... 232

Драйвер друку відсутній у папці "Принтер" ............................................................................... 232
Під час встановлення програмного забезпечення відображалося повідомлення про
помилку .......................................................................................................................................... 232
Принтер готовий до роботи, проте не друкує ............................................................................ 232

Усунення несправностей програмного забезпеченням пристрою в системі Mac OS X .............................. 234

Драйвер друку відсутній у списку Print & Fax (Друк і факс) або Print & Scan (Друк і
сканування). ................................................................................................................................... 234
Назва пристрою не відображається у списку пристроїв Print & Fax (Друк і факс) або Print
& Scan (Друк і сканування). ........................................................................................................... 234
Драйвер принтера не налаштовує автоматично вибраний вибір пристрою у списку Print
& Fax (Друк і факс). ........................................................................................................................ 234
Завдання друку не було надіслано на потрібний пристрій ...................................................... 235

xii

UKWW

background image

При підключенні за допомогою кабелю USB принтер не відображається у списку Print &
Fax (Друк і факс) або Print & Scan (Друк і сканування) після вибору драйвера. ..................... 235
Використовується універсальний драйвер друку в умовах USB-підключення ...................... 235

Видалення програмного забезпечення (Windows) ....................................................................................... 236
Видалення програмного забезпечення (Mac OS X) ....................................................................................... 237
Усунення несправностей сканування для надсилання ел. поштою ........................................................... 238

Неможливо встановити з'єднання із сервером ел. пошти ........................................................ 238
Не вдалося надіслати ел. повідомлення .................................................................................... 238
Неможливо виконати сканування ............................................................................................... 238

Усунення несправностей сканування в мережеву папку ............................................................................. 239

Не вдалося виконати сканування ................................................................................................ 239

Покажчик .................................................................................................................................................... 241

UKWW

xiii

background image

xiv

UKWW

background image

1