HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skapa ett häfte (Mac OS X)

background image

Skapa ett häfte (Mac OS X)

1.

Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.

2.

Välj produkten på menyn Skrivare.

3.

Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan

på menyn Layout.

4.

Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.

5.

Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Utskrift av häfte.

6.

Klicka i rutan Formatera utskriften som häfte och välj ett bindningsalternativ.

SVWW

Utskriftsmetoder (Mac OS X)

75

background image

7.

Välj pappersstorlek.

8.

Klicka på knappen Utskrift.

76

Kapitel 4 Skriv ut

SVWW