HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ett meddelande om att sidan 1 sparas visas på kontrollpanelen utan att någonting mer händer

background image

Ett meddelande om att sidan 1 sparas visas på kontrollpanelen utan att någonting mer händer

Ta bort sparade fax ur minnet.

a.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

b.

Öppna menyn

Service

.

c.

Öppna menyn

Faxtjänst

.

d.

Välj

Rensa sparade fax

.