HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna

background image

Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna

Om du får problem med att produktens dokumentmatare inte hanterar papper rätt, t.ex. papperstrassel eller

matning av flera sidor samtidigt, rengör du dokumentmatarens valsar och separeringsdyna.

1.

Öppna luckan till dokumentmataren.

2.

Använd en fuktad, luddfri trasa till att torka bort smuts från

både inmatningsvalsarna och separeringsdynan.

VIKTIGT:

Använd inte skurmedel, aceton, bensen,

ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del

av produkten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor

direkt på glaset eller plattan. De kan rinna in och skada

enheten.

3.

Stäng luckan till dokumentmataren.

192 Kapitel 9 Lösa problem

SVWW