HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ta bort telefonboksposter

background image

Ta bort telefonboksposter

Du kan ta bort alla telefonboksposter som är programmerade i produkten.

VIKTIGT:

När en telefonbokspost har tagits bort kan den inte återställas.

1.

Tryck på

Fax

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på knappen

Faxmeny

.

3.

Tryck på knappen

Telefonkataloginställningar

.

4.

Tryck på knappen

Ta bort post

. Ta bort alla poster genom att

trycka på

Ta bort samtliga poster

.

5.

Tryck på den post som du vill ta bort.

6.

Tryck på

OK

för att bekräfta borttagningen.

SVWW

Använda telefonboken 119