HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Hjälp

background image

Användarhandbok

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 färg MFP M570

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan föregående

skriftligt medgivande, förutom i den

utsträckning som upphovsrättslagen tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas

ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller

utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 11/2014

Artikelnummer: CZ271-91143

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som

tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade

i USA och andra länder/regioner. iPod är ett

varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

iPod får endast kopieras lagenligt eller med

tillstånd från rättighetsinnehavaren. Stjäl inte

musik.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av

innehavaren och används av Hewlett-Packard

Company under licens.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska registrerade

varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som tillhör

The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktintroduktion ..................................................................................................................................... 1

Produktjämförelse ................................................................................................................................................. 2
Produktvyer ........................................................................................................................................................... 4

Produktvy framifrån ............................................................................................................................ 4
Produktens baksida ............................................................................................................................. 5
Gränssnittsportar ................................................................................................................................ 6
Placering av serienummer och modellnummer ................................................................................. 7

Kontrollpanel ......................................................................................................................................................... 8

Kontrollpanelens layout ..................................................................................................................... 8
Kontrollpanelens startskärm .............................................................................................................. 9
Kontrollpanelens hjälpsystem .......................................................................................................... 10

Skriva ut produktrapporter ................................................................................................................................. 11

2 Pappersfack ................................................................................................................................................ 13

Pappersstorlekar som kan användas ................................................................................................................. 14
Hanterade papperstyper ..................................................................................................................................... 16
Fack 1 ................................................................................................................................................................... 18

Fackets kapacitet och pappersorientering ....................................................................................... 18
Fyll på fack 1 ..................................................................................................................................... 20

Skriva ut kuvert ............................................................................................................... 23

Fack 2 ................................................................................................................................................................... 24

Fackets kapacitet och pappersorientering ....................................................................................... 24
Fyll på fack 2 ..................................................................................................................................... 25

Extrafack 3 ........................................................................................................................................................... 27

Fackets kapacitet och pappersorientering ....................................................................................... 27
Fylla på fack 3 ................................................................................................................................... 28

3 Delar, förbrukningsmaterial och tillbehör ..................................................................................................... 31

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ............................................................................................ 32
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP ................................................................................ 33
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ........................................................................................... 34

SVWW

iii

background image

Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut .............................................................................................. 35
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut ...................................................................................... 36
Komponenter för egenreparation ....................................................................................................................... 37
Tillbehör ............................................................................................................................................................... 38
Tonerkassetter .................................................................................................................................................... 39

Tonerkassettvy ................................................................................................................................. 39
Information om tonerkassetter ........................................................................................................ 40

Återvinn tonerkassetter ................................................................................................. 40
Förvara tonerkassetter ................................................................................................... 40
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ......................................... 40

Byta tonerkassetter .......................................................................................................................... 41

Toneruppsamlingsenhet ..................................................................................................................................... 44

Byta ut toneruppsamlingsenheten ................................................................................................... 44

4 Skriv ut ....................................................................................................................................................... 47

Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) ............................................................................................................ 48

Universell HP-skrivardrivrutin .......................................................................................................... 48

Installationslägen för universell skrivardrivrutin .......................................................... 49

Ändra utskriftsinställningar (Windows) .............................................................................................................. 50

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................................. 50
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs .................................................. 50
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................................................... 50
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ........................................................................ 51

Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) .............................................................................................................. 52

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................................. 52
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs .................................................. 52
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................................................... 52
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ........................................................................ 53

Utskriftsmetoder (Windows) ............................................................................................................................... 54

Använda en utskriftsgenväg (Windows) ........................................................................................... 54
Skapa utskriftsgenvägar (Windows) ................................................................................................ 55
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Windows) .............................................................................. 57
Skriva ut på båda sidor manuellt (Windows) .................................................................................... 59
Skriva ut flera sidor per ark (Windows) ............................................................................................ 61
Välja sidorientering (Windows) ......................................................................................................... 62
Välja papperstyp (Windows) ............................................................................................................. 63
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) ...................................... 66
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) ......................................................................... 69
Skapa ett häfte (Windows) ................................................................................................................ 70

Utskriftsmetoder (Mac OS X) ............................................................................................................................... 73

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) ............................................................................ 73

iv

SVWW

background image

Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) ................................................................................ 73
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) .............................................................................. 73
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) .................................................................................... 74
Skriva ut flera sidor per ark (Mac OS X) ............................................................................................ 74
Välja sidorientering (Mac OS X) ......................................................................................................... 74
Välja papperstyp (Mac OS X) ............................................................................................................. 75
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) ................................................................................................ 75
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) ......................................................................... 75
Skapa ett häfte (Mac OS X) ................................................................................................................ 75

Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) ............................................................................................................. 77

Avbryta en utskrift (Windows) .......................................................................................................... 77
Välja pappersstorlek (Windows) ....................................................................................................... 77
Välja en egen pappersstorlek (Windows) ......................................................................................... 77
Skriva ut vattenstämplar (Windows) ................................................................................................ 78

Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) ............................................................................................................. 79

Avbryta en utskrift (Mac OS X) .......................................................................................................... 79
Välja pappersstorlek (Mac OS X) ....................................................................................................... 79
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) ......................................................................................... 79
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) ................................................................................................ 80

Skapa utskrifter med arkivkvalitet ..................................................................................................................... 81
Färgutskrift .......................................................................................................................................................... 82

Använd alternativet HP EasyColor .................................................................................................... 82
Ändra färgalternativen (Windows) ................................................................................................... 82
Ändra färgtema för ett utskriftsjobb (Windows) .............................................................................. 83
Ändra färgalternativ (Mac OS X) ....................................................................................................... 84
Manuella färgalternativ .................................................................................................................... 84
Matcha färger .................................................................................................................................... 84

Använda HP ePrint ............................................................................................................................................... 86
Använda AirPrint .................................................................................................................................................. 87
Använd direkt USB-utskrift ................................................................................................................................. 88

5 Kopiera ....................................................................................................................................................... 89

Ange nya standardkopieringsinställningar ......................................................................................................... 90
Återställa standardinställningar för kopiering ................................................................................................... 91
Göra en enstaka kopia ......................................................................................................................................... 92
Göra flera kopior .................................................................................................................................................. 93
Kopiera ett original med flera sidor .................................................................................................................... 94
Kopiera ID-kort .................................................................................................................................................... 95
Sortera ett kopieringsjobb .................................................................................................................................. 96
Kopiera dubbelsidigt (duplex) ............................................................................................................................. 97

Kopiera på båda sidor automatiskt .................................................................................................. 97

SVWW

v

background image

Kopiera manuellt på båda sidor ........................................................................................................ 98

Förminska eller förstora en kopia ....................................................................................................................... 99
Göra svartvita kopior eller färgkopior .............................................................................................................. 100
Optimera kopieringskvaliteten ......................................................................................................................... 101
Justera ljusstyrkan eller svärtan för kopior ..................................................................................................... 102
Justera kopieringsbilden ................................................................................................................................... 103
Kopiera i utkastläge .......................................................................................................................................... 104
Ange pappersstorlek och papperstyp vid kopiering på specialpapper ............................................................ 105

6 Skanna ..................................................................................................................................................... 107

Skanna med programmet HP Scan (Windows) ................................................................................................. 108
Skanna med programmet HP Scan (Mac OS X) ................................................................................................. 109
Skanna till en USB-lagringsenhet ..................................................................................................................... 110
Ange en mapp för skanning till nätverk och funktioner för skanning till e-post ............................................ 111
Skanna till en nätverksmapp ............................................................................................................................ 112
Skanna till e-post .............................................................................................................................................. 113
Skanna med annan programvara ...................................................................................................................... 114

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program (Windows) ............................................................. 114
Skanna från ett WIA-kompatibelt program (Windows) ................................................................. 114

7 Faxa ......................................................................................................................................................... 115

Ansluta fax till en telefonlinje ........................................................................................................................... 116
Ställa in fax med telefonsvarare ....................................................................................................................... 116
Ställa in fax med en anknytningstelefon .......................................................................................................... 116
Inställningar för fristående fax ......................................................................................................................... 117
Ställ in faxtid, faxdatum och faxrubrik ............................................................................................................. 118

Använda kontrollpanelen ............................................................................................................... 118
Använda HP:s faxinställningsguide ................................................................................................ 118

Använda specialtecken i faxrubriker ................................................................................................................. 118
Använda telefonboken ...................................................................................................................................... 119

Använd kontrollpanelen för att skapa och redigera faxtelefonboken .......................................... 119
Ta bort telefonboksposter .............................................................................................................. 119

Skapa och redigera kortnummerposter ........................................................................................................... 120
Ta bort kortnummer .......................................................................................................................................... 121
Skapa och redigera gruppkortnummer ............................................................................................................ 122
Ta bort gruppkortnummer ................................................................................................................................ 123
Konfigurera inställningar för att skicka fax ...................................................................................................... 124

Ange speciella uppringningssymboler och alternativ .................................................................... 124

Ange uppringningsprefix .............................................................................................. 124

Ställa in igenkänning av kopplingston ........................................................................................... 124

Ton- eller pulsval .......................................................................................................... 125

vi

SVWW

background image

Ange automatisk återuppringning och tiden mellan återuppringningsförsöken ......................... 125
Ange ljust/mörkt och upplösning ................................................................................................... 126

Ange standardinställning för ljust/mörkt (kontrast) ................................................... 126
Ange inställningar för upplösning ................................................................................ 126

Ställa in betalningskoder ................................................................................................................ 127

Konfigurera inställningar för mottagning av fax ............................................................................................. 128

Ställa in faxvidarebefordring .......................................................................................................... 128
Ställa in svarsläge ........................................................................................................................... 128
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer ...................................................................................... 129
Ställa in antalet ringsignaler före svar ........................................................................................... 129
Ställa in särskild ringsignal ............................................................................................................. 130
Använda automatisk förminskning för inkommande fax .............................................................. 131
Ange inställningar för återutskrift av fax ....................................................................................... 131
Ange faxljudvolymen ...................................................................................................................... 131

Ange varningsvolymen, telefonlinjevolymen och ringsignalvolymen ........................ 131

Ange stämplade mottagna fax ....................................................................................................... 132
Ställa in funktionen för privat mottagning .................................................................................... 132

Ställa in faxhämtning (pollning) ....................................................................................................................... 132
Använda fax ....................................................................................................................................................... 133

Faxprogram som stöds ................................................................................................................... 133
Avbryta ett fax ................................................................................................................................ 133

Avbryt aktuellt fax ........................................................................................................ 133
Avbryta en väntande faxsändning. .............................................................................. 134

Tömma sparade fax ........................................................................................................................ 134
Använda fax i ett DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................................ 134

DSL ................................................................................................................................ 134
PBX ................................................................................................................................ 135
ISDN ............................................................................................................................... 135

Använda fax i VoIP-system ............................................................................................................. 135
Faxminnet bibehålls i händelse av strömavbrott .......................................................................... 135
Säkerhetsproblem vid uppkoppling av interna nätverk mot allmänna telelinjer ......................... 135
Faxa från flatbäddsskannern. ........................................................................................................ 136
Faxa från dokumentmataren .......................................................................................................... 137
Använda kortnummer och gruppkortnummer ............................................................................... 137
Skicka ett fax från programmet (Windows) ................................................................................... 138
Skicka ett fax genom att slå numret från en telefon ansluten till faxlinjen ................................. 139
Skicka fax med bekräftelse ............................................................................................................ 139
Schemalägga ett fax för senare sändning ..................................................................................... 139
Skicka fax som innehåller både elektroniska dokument och pappersdokument ......................... 141
Använda linjekoder, kreditkort eller telefonkort ........................................................................... 141

Skicka fax internationellt ............................................................................................. 141

SVWW

vii

background image

Skriva ut ett fax ............................................................................................................................... 142
Skriva ut ett fax en gång till ............................................................................................................ 143
Automatisk utskrift på båda sidor av mottagna fax ...................................................................... 144
Ta emot fax när faxsignal hörs på telefonlinjen ............................................................................ 144
Skriva ut ett lagrat fax när funktionen för privat mottagning är aktiverad .................................. 144

8 Hantering och underhåll ............................................................................................................................. 145

Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen (Windows) ................................. 146
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct .................................................................................................... 147
Använda HP-webbtjänstprogrammen .............................................................................................................. 148
Konfigurera IP-nätverksinställningar ............................................................................................................... 149

Friskrivningsklausul angående skrivardelning .............................................................................. 149
Visa och ändra nätverksinställningar ............................................................................................. 149
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ............................................. 149
Byta namn på produkten i ett nätverk ........................................................................................... 149
Inställningar för länkhastighet och duplex .................................................................................... 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP-program för Mac OS X ................................................................................................................................. 154

Öppna HP-program ......................................................................................................................... 154
Funktioner för HP-program ............................................................................................................ 154

Använda programvaran HP Web Jetadmin ....................................................................................................... 155
Ekonomiinställningar ........................................................................................................................................ 156

Skriva ut med EconoMode .............................................................................................................. 156
Ställa in förlängning av viloperiod ................................................................................................. 156
Ange automatiskt fördröjd avstängning ........................................................................................ 156

Produktsäkerhetsfunktioner ............................................................................................................................ 158

Låsa produkten ............................................................................................................................... 158
Ange eller ändra skrivarlösenordet ................................................................................................ 158

Uppgradera den inbyggda programvaran ........................................................................................................ 159

Uppgradera den fasta programvaran manuellt ............................................................................. 159
Ange att produkten ska uppgradera den fasta programvaran automatiskt ................................. 159

9 Lösa problem ............................................................................................................................................ 161

Checklista för problemlösning .......................................................................................................................... 162

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad ................................................................. 162
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös) .................................................................. 162
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen .................................... 163
Steg 4: Kontrollera papperet .......................................................................................................... 163
Steg 5: Använda programvaran ...................................................................................................... 163
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen .................................................................................................. 163
Steg 7: Testa kopieringsfunktionen ............................................................................................... 164

viii

SVWW

background image

Steg 8: Testa faxfunktionerna ........................................................................................................ 164
Steg 9: Kontrollera tonerkassetten ................................................................................................ 164
Steg 10: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator .................................................................. 164
Steg 11: Kontrollera att produkten finns med i nätverket ............................................................ 164

Återställa till standardinställningar ................................................................................................................. 165
Kontrollpanelens hjälpsystem .......................................................................................................................... 166
Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig ................................................................................................ 167

Skrivaren matar inte in papper ....................................................................................................... 167
Skrivaren matar in flera pappersark .............................................................................................. 167
Papper fastnar i dokumentmataren, eller så matar den in snett eller plockar flera
pappersark ...................................................................................................................................... 167
Förhindra att papper fastnar i pappersfacken ............................................................................... 168

Rensa trassel ..................................................................................................................................................... 169

Platser där papperstrassel kan förekomma .................................................................................. 169
Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren ................................................................................. 170
Rensa papperstrassel i utmatningsfackets område ...................................................................... 172
Rensa papperstrassel i fack 1 ......................................................................................................... 173
Rensa papperstrassel i fack 2 ......................................................................................................... 175
Åtgärda papperstrassel innanför höger lucka ............................................................................... 176
Åtgärda papperstrassel i extrafack 3 ............................................................................................. 180
Rensa papperstrassel i den nedre högra luckan (fack 3). .............................................................. 181

Förbättra utskriftskvaliteten ............................................................................................................................ 182

Skriva ut från ett annat program .................................................................................................... 182
Ställ in papperstypinställningen för utskriften .............................................................................. 182

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) .................................................. 182
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) .................................................. 183

Kontrollera tonerkassettstatusen .................................................................................................. 183
Kalibrera skrivaren för att justera färgerna ................................................................................... 183
Skriva ut en rengöringssida ............................................................................................................ 183
Felsök utskriftskvaliteten på andra sätt ........................................................................................ 184

Skriva ut utskriftskvalitetssidan .................................................................................. 184
Tolka utskriftskvalitetssidan ....................................................................................... 184

Kontrollera att tonerkassetten inte är skadad .............................................................................. 184
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön ...................................................................................... 185

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper .................................. 185
Kontrollera produktmiljön ............................................................................................ 186

Kontrollera EconoMode-inställningarna ........................................................................................ 186
Justera färginställningar (Windows) .............................................................................................. 186
Prova en annan skrivardrivrutin ..................................................................................................... 187

Förbättra kopieringskvaliteten ......................................................................................................................... 189

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 189

SVWW

ix

background image

Kontrollera pappersinställningarna ............................................................................................... 190
Kontrollera bildjusteringsinställningarna ...................................................................................... 190
Optimera för text eller bilder .......................................................................................................... 191
Kopiering från kant till kant ............................................................................................................ 191
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 192

Förbättra skanningskvaliteten ......................................................................................................................... 193

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 193
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 194

Förbättra faxkvaliteten ..................................................................................................................................... 196

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 196
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax ............................................................ 197
Kontrollera inställningen Felkorrigering ........................................................................................ 197
Skicka till en annan fax ................................................................................................................... 197
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 198
Kontrollera inställningen Passa till sidan ...................................................................................... 198
Kontrollera avsändarens fax .......................................................................................................... 199

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ........................................................................................... 200

Skrivaren skriver inte ut .................................................................................................................. 200
Skrivaren skriver ut långsamt ........................................................................................................ 200

Lösa problem med direkt USB-utskrift ............................................................................................................. 201

Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-flashenheten ................................................ 201
Filen skrivs inte ut från USB-minnet ............................................................................................... 201
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne ........................................................ 201

Lösa faxproblem ................................................................................................................................................ 202

Checklista för lösning av faxproblem ............................................................................................. 202
Gör ett faxdiagnostiktest ................................................................................................................ 203
Faxinforapport ................................................................................................................................ 204
Skriva ut faxsamtalsrapporten ....................................................................................................... 204

Skriva ut alla faxrapporter ........................................................................................... 204
Skriva ut enskilda faxrapporter ................................................................................... 204
Ställa in faxfelrapporten .............................................................................................. 205

Ställa in faxfelskorrigeringsläge .................................................................................................... 205
Ändra faxhastighet ......................................................................................................................... 205
Lösa problem med att skicka fax .................................................................................................... 206

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................................... 206

Meddelandet Kommunikationsfel visas .................................................... 206
Ingen rington .............................................................................................. 207
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................................. 207
Meddelandet Inget faxsvar visas ............................................................... 207
Papperstrassel i dokumentmataren .......................................................... 208
Meddelandet Faxminnet är fullt visas ....................................................... 208

x

SVWW

background image

Skannerfel .................................................................................................. 209

Meddelandet Redo visas på kontrollpanelen utan att jag har försökt skicka faxet ... 209
Ett meddelande om att sidan 1 sparas visas på kontrollpanelen utan att
någonting mer händer .................................................................................................. 209
Det går att ta emot fax, men det går inte att skicka .................................................... 209
Produkten är lösenordsskyddad .................................................................................. 210
Det går inte att använda faxfunktioner från kontrollpanelen .................................... 210
Det går inte att använda kortnummer ......................................................................... 210
Det går inte att använda gruppkortnummer ............................................................... 210
Felmeddelande från telefonbolaget under pågående faxsändning ........................... 211
Det går inte att skicka fax när en telefon är ansluten till produkten .......................... 211

Lösa problem vid mottagning av fax .............................................................................................. 211

Faxen svarar inte .......................................................................................................... 211

Faxen har en egen telefonlinje .................................................................. 211
En telefonsvarare är ansluten till produkten ............................................ 212
Svarsläge är inställt på Manuell ................................................................ 212
Faxlinjen har en funktion för röstmeddelanden ....................................... 213
Produkten är ansluten till en DSL-telefontjänst ....................................... 213
Produkten används med en Fax over IP- eller VoIP-telefontjänst ........... 213

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................................... 214

Meddelandet Inga fax uppt. visas .............................................................. 214
Meddelandet Kommunikationsfel visas .................................................... 214
Meddelandet Faxminnet är fullt visas ....................................................... 215
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................................. 215

Ett fax tas emot men skrivs inte ut .............................................................................. 215

Funktionen Privatmottagning är aktiverad ............................................... 215

Avsändaren får upptagetton ........................................................................................ 216

En handenhet är ansluten till produkten ................................................... 216
En telefonlinjedelare tillämpas .................................................................. 216

Ingen rington ................................................................................................................ 216
Det går inte att skicka eller ta emot fax via en PBX-linje ............................................ 216

Lösa allmänna utskriftsproblem .................................................................................................... 216

Faxen sänds långsamt .................................................................................................. 216
Faxkvaliteten är dålig ................................................................................................... 217
Faxen klipps av eller skrivs ut på två sidor .................................................................. 218

Lösa USB-anslutningsproblem ......................................................................................................................... 219
Lösa problem med trådanslutna nätverk ......................................................................................................... 220

Dålig fysisk anslutning .................................................................................................................... 220
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ......................................................................... 220
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ................................................................................ 220
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket .................................. 221

SVWW

xi

background image

Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ................................................................ 221
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd .......................................................................... 221
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga .................................. 221

Lösa problem med trådlösa nätverk ................................................................................................................. 222

Checklista för trådlös anslutning ................................................................................................... 222
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ................................ 223
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ..................... 223
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats ............................................................................................................................................. 223
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................................. 223
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ...................... 223
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ........................................................................ 224
Det trådlösa nätverket fungerar inte ............................................................................................. 224
Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket .................................................................... 224
Reducera störningar i ett trådlöst nätverk ..................................................................................... 224

Lösa problem med enhetens programvara från Windows ............................................................................... 226

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ...................................................... 226
Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................................. 226
Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................................... 226

Lösa problem med produktens programvara med Mac OS X ........................................................................... 228

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner .................................. 228
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner ............ 228
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och fax
eller Skrivare och skanner .............................................................................................................. 228
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................................ 229
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax eller
Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts. ..................................................................... 229
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning ............................ 229

Ta bort programvara (Windows) ....................................................................................................................... 230
Ta bort programvara (Mac OS X) ....................................................................................................................... 231
Lösa problem med skanning till e-post ............................................................................................................ 232

Det går inte att ansluta till e-postservern. .................................................................................... 232
E-postmeddelandet misslyckades ................................................................................................. 232
Kan inte skannas ............................................................................................................................. 232

Lösa problem med skanning till nätverksmapp ............................................................................................... 233

Skanningen misslyckades ............................................................................................................... 233

Index ........................................................................................................................................................... 235

xii

SVWW

background image

1