HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln.

background image

Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln.

Napravo izklopite in vklopite.

Natisnite vse fakse, pošiljatelj pa naj nato ponovno pošlje faks.

Pošiljatelja prosite, naj daljši faks razdeli na krajše dele in jih faksira posamično.

Poskrbite, da ločljivost oddajnega faksa ni nastavljena na nastavitev

Fotografija

ali

Zelo drobno

.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Napredna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Ločljivost faksa

.

e.

Izberite ustrezno nastavitev.

Prekličite vsa opravila faksiranja ali počistite fakse iz pomnilnika.