HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Povezava faksa s telefonsko linijo

background image

Povezava faksa s telefonsko linijo

1.

Priključite telefonski kabel na vrata za linijo

na izdelku in

na stensko telefonsko vtičnico.

Izdelek je analogna naprava. HP priporoča priključitev izdelka na temu namenjeno analogno telefonsko linijo.

OPOMBA:

V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen izdelku, potreben adapter.