Pomoč HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Uporabniški priročnik

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali

prevajanje dokumenta brez predhodnega

pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so

navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene

izdelkom in storitvam. Informacij na tem

mestu ni mogoče razlagati kot dodatne

garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali

uredniške napake ali izpuste v tem

dokumentu.

Edition 1, 11/2014

Številka dela: CZ271-91141

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so blagovne

znamke podjetja Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple Computer,

Inc. iPod je dovoljeno uporabljati samo za

zakonsko dovoljeno kopiranje ali kopiranje s

pooblastilom lastnika avtorskih pravic. Ne

kradite glasbe.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti njenega

lastnika, Hewlett-Packard Company pa jo

uporablja pod licenco.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne

znamke podjetja Microsoft Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka podjetja

Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ...................................................................................................................................... 1

Primerjava naprav ................................................................................................................................................. 2
Pogledi na izdelek .................................................................................................................................................. 4

Pogled na izdelek od spredaj .............................................................................................................. 4
Pogled na izdelek od zadaj .................................................................................................................. 5
Vrata vmesnika .................................................................................................................................... 6
Mesto serijske številke in številke modela ......................................................................................... 7

Nadzorna plošča .................................................................................................................................................... 8

Postavitev nadzorne plošče ................................................................................................................ 8
Začetni zaslon na nadzorni plošči ....................................................................................................... 9
Sistem pomoči na nadzorni plošči .................................................................................................... 10

Tiskanje poročil o izdelku .................................................................................................................................... 11

2 Pladnji za papir ........................................................................................................................................... 13

Podprte velikosti papirja ..................................................................................................................................... 14
Podprte vrste papirja ........................................................................................................................................... 16
Pladenj 1 .............................................................................................................................................................. 18

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja ................................................................................... 18
Nalaganje pladnja 1 ........................................................................................................................... 20

Tiskanje ovojnic .............................................................................................................. 23

Pladenj 2 .............................................................................................................................................................. 24

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja ................................................................................... 24
Nalaganje pladnja 2 ........................................................................................................................... 25

Izbirni pladenj 3 ................................................................................................................................................... 27

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja ................................................................................... 27
Nalaganje pladnja 3 ........................................................................................................................... 28

3 Deli, potrošni material in dodatna oprema .................................................................................................... 31

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ............................................................................. 32
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev .................................................... 33
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ...................................................................................... 34

SLWW

iii

background image

Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ............................................................. 35
Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna ................................................................................. 36
Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo ........................................................................................................ 37
Dodatna oprema .................................................................................................................................................. 38
Kartuše s tonerjem .............................................................................................................................................. 39

Pogled kartuše s tonerjem ................................................................................................................ 39
Podatki o kartušah s tonerjem .......................................................................................................... 40

Recikliranje kartuš s tonerjem ........................................................................................ 40
Shranjevanje kartuš s tonerjem ..................................................................................... 40
HP-jeva politika glede uporabe kartuš s tonerjem, ki niso njegove .............................. 40

Menjava kartuš s tonerjem ............................................................................................................... 41

Enota za zbiranje tonerja ..................................................................................................................................... 44

Menjava enote za zbiranje tonerja .................................................................................................... 44

4 Tiskanje ...................................................................................................................................................... 47

Podprti gonilniki tiskalnikov (Windows) ............................................................................................................. 48

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ...................................... 48

Načini namestitve gonilnika UPD ................................................................................... 49

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Windows) ........................................................................................ 50

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................................... 50
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta .............. 50
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................................. 50
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................................................... 51

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Mac OS X) ........................................................................................ 52

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................................... 52
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta .............. 52
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................................. 52
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................................................... 53

Tiskalna opravila (Windows) ............................................................................................................................... 54

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ............................................................................................... 54
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ........................................................................................... 55
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ................................................................................ 57
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) ........................................................................................ 59
Tiskanje več strani na en list (Windows) ........................................................................................... 61
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ............................................................................................... 62
Izbira vrste papirja (Windows) .......................................................................................................... 63
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) .................................................................. 66
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ........................................................ 69
Izdelava knjižice (Windows) .............................................................................................................. 70

Tiskalna opravila (Mac OS X) ............................................................................................................................... 73

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ............................................................................... 73

iv

SLWW

background image

Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) .......................................................................... 73
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) .................................................................................. 73
Ročno obojestransko tiskanje (Mac OS X) ........................................................................................ 74
Tiskanje več strani na en list (Mac OS X) ........................................................................................... 74
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ............................................................................................... 74
Izbira vrste papirja (Mac OS X) .......................................................................................................... 75
Tiskanje platnice (Mac OS X) ............................................................................................................. 75
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ........................................................ 75
Izdelava knjižice (Mac OS X) .............................................................................................................. 75

Dodatna tiskalna opravila (Windows) ................................................................................................................. 77

Preklic tiskalnega posla (Windows) .................................................................................................. 77
Izbira velikosti papirja (Windows) ..................................................................................................... 77
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ....................................................................................... 78
Tiskanje vodnih žigov (Windows) ...................................................................................................... 78

Dodatna tiskalna opravila (Mac OS X) ................................................................................................................. 79

Preklic tiskalnega posla (Mac OS X) .................................................................................................. 79
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ..................................................................................................... 79
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ....................................................................................... 79
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ...................................................................................................... 80

Natisi arhivske kakovosti .................................................................................................................................... 81
Barvno tiskanje .................................................................................................................................................... 82

Uporaba možnosti HP EasyColor ...................................................................................................... 82
Spreminjanje barvnih možnosti (Windows) ...................................................................................... 82
Spreminjanje barvne teme za tiskalno opravilo (Windows) ............................................................. 83
Spreminjanje barvnih možnosti (Mac OS X) ...................................................................................... 83
Ročne barvne možnosti .................................................................................................................... 84
Ujemanje barv ................................................................................................................................... 84

Uporaba storitve HP ePrint .................................................................................................................................. 86
Uporaba protokola AirPrint ................................................................................................................................. 87
Uporaba neposrednega tiskanja z USB-ja ........................................................................................................... 88

5 Kopiranje .................................................................................................................................................... 89

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja ................................................................................................ 90
Obnovitev privzetih nastavitev kopiranja ........................................................................................................... 91
Izdelava ene kopije .............................................................................................................................................. 92
Izdelava več kopij ................................................................................................................................................ 93
Kopiranje večstranskega izvirnika ...................................................................................................................... 94
Kopiranje identifikacijskih kartic ......................................................................................................................... 95
Zbiranje opravila kopiranja ................................................................................................................................. 96
Kopiranje na obe strani (obojestransko) ............................................................................................................. 97

Samodejno obojestransko kopiranje ................................................................................................ 97

SLWW

v

background image

Ročno obojestransko tiskanje ........................................................................................................... 98

Pomanjšanje ali povečanje kopije ....................................................................................................................... 99
Izdelava barvnih ali črno-belih kopij ................................................................................................................. 100
Optimiranje kakovosti kopiranja ....................................................................................................................... 101
Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij ............................................................................................................ 102
Prilagajanje kopirane slike ................................................................................................................................ 103
Kopiranje v načinu za osnutke .......................................................................................................................... 104
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir ................................................................. 105

6 Skeniranje ................................................................................................................................................. 107

Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows) .............................................................................. 108
Optično branje s programsko opremo HP Scan (Mac OS X) .............................................................................. 109
Optično branje v pogon USB .............................................................................................................................. 110
Nastavite funkcije za optično branje v omrežno mapo in optično branje v e-pošto ....................................... 111
Optično branje v omrežno mapo ....................................................................................................................... 112
Optično branje v e-pošto ................................................................................................................................... 113
Optično branje z drugo programsko opremo ................................................................................................... 114

Optično branje s programom, ki je združljiv s standardom TWAIN (Windows) ............................. 114
Optično branje s programom, ki je združljiv s standardom WIA (Windows) .................................. 114

7 Faksiranje ................................................................................................................................................. 115

Povezava faksa s telefonsko linijo .................................................................................................................... 116
Nastavitev faksa s telefonskim odzivnikom ..................................................................................................... 116
Nastavitev faksa z drugim telefonom .............................................................................................................. 116
Nastavitev samostojnega faksa ........................................................................................................................ 116
Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa ......................................................................................... 118

Uporaba nadzorne plošče ............................................................................................................... 118
Uporaba programa HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitev faksa) ......................... 118

Uporaba posebnih znakov v glavah faksov ...................................................................................................... 118
Uporaba imenika ............................................................................................................................................... 119

Ustvarjanje in urejanje imenika faksa na nadzorni plošči .............................................................. 119
Brisanje vnosov v imeniku .............................................................................................................. 119

Ustvarjanje in urejanje vnosov pripravljenih klicev .......................................................................................... 120
Brisanje vnosov pripravljenih klicev ................................................................................................................. 121
Ustvarjanje in urejanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov ........................................................................... 122
Brisanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov .................................................................................................. 123
Konfiguriranje nastavitev za odhodne fakse .................................................................................................... 124

Nastavitev posebnih simbolov in možnosti za izbiranje ................................................................ 124

Nastavitev izhodne številke ......................................................................................... 124

Nastavitev zaznavanja klicnega tona ............................................................................................. 124

Tonsko ali pulzno izbiranje ........................................................................................... 125

vi

SLWW

background image

Nastavitev samodejnega ponovnega izbiranja in časa med ponovnimi izbiranji .......................... 125
Nastavitev svetlih/temnih barv in ločljivosti .................................................................................. 126

Nastavitev privzete nastavitve svetlih/temnih barv (kontrast) .................................. 126
Nastavitev ločljivosti .................................................................................................... 126

Nastavitev kod računov .................................................................................................................. 127

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse .................................................................................................... 128

Nastavitev posredovanja faksov .................................................................................................... 128
Nastavitev načina odziva ................................................................................................................ 128
Blokiranje ali deblokiranje klicnih številk faksov ........................................................................... 129
Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom ..................................................................................... 129
Nastavitev razločnega zvonjenja .................................................................................................... 130
Uporaba samodejne pomanjšave za dohodne fakse ..................................................................... 131
Nastavitev ponovnega tiskanja faksov .......................................................................................... 131
Nastavitev glasnosti zvokov faksa ................................................................................................. 131

Nastavitev glasnosti alarma, telefonske linije in zvonjenja ........................................ 131

Nastavitev žigosanja prejetih faksov ............................................................................................. 132
Nastavitev funkcije zasebnega sprejemanja .................................................................................. 132

Nastavitev pozivanja faksa ............................................................................................................................... 132
Uporaba faksa ................................................................................................................................................... 134

Podprti programi faksa ................................................................................................................... 134
Preklic faksa .................................................................................................................................... 134

Preklic trenutnega faksiranja ....................................................................................... 134
Preklic čakajočega opravila faksiranja ......................................................................... 135

Brisanje faksov iz pomnilnika ......................................................................................................... 135
Uporaba faksa v sistemu DSL, PBX ali ISDN ................................................................................... 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Uporaba faksa prek storitve VoIP ................................................................................................... 136
V primeru izpada električne energije se vsebina pomnilnika faksa ohrani ................................... 136
Varnostne težave se lahko pojavijo pri povezovanju notranjih omrežij v javne telefonske
linije ................................................................................................................................................. 136
Faksiranje z namiznim optičnim bralnikom ................................................................................... 137
Faksiranje s podajalnikom dokumentov ........................................................................................ 138
Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov ......................................... 138
Pošiljanje faksa iz programske opreme (Windows) ....................................................................... 139
Pošiljanje faksa iz telefona, priključenega na linijo za faks ........................................................... 140
Pošiljanje faksa s potrditvijo ........................................................................................................... 140
Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa ......................................................................................... 140
Pošiljanje faksa, ki združuje elektronski in papirni dokument ...................................................... 141
Uporaba dostopnih kod, kreditnih kartic ali telefonskih kartic. .................................................... 141

SLWW

vii

background image

Mednarodno pošiljanje faksov ..................................................................................... 141

Tiskanje faksa ................................................................................................................................. 142
Ponovno tiskanje faksa ................................................................................................................... 143
Samodejno obojestransko tiskanje prejetih faksov ....................................................................... 144
Sprejemanje faksov, ko so na telefonski liniji slišni signali faksiranja .......................................... 144
Tiskanje shranjenega faksa, ko je vklopljena funkcija zasebnega sprejemanja ........................... 144

8 Upravljanje in vzdrževanje ......................................................................................................................... 145

Spreminjanje povezave izdelka s pripomočkom HP Reconfiguration Utility (Windows) ................................. 146
Nastavitev HP-jevega neposrednega brezžičnega tiskanja ............................................................................. 147
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev .................................................................................................... 148
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ............................................................................................................... 149

Izjava o skupni rabi tiskalnika ......................................................................................................... 149
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev .................................................................................. 149
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči .................................................. 149
Preimenovanje izdelka v omrežju .................................................................................................. 149
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................................................ 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................................................ 154

Odpiranje pripomočka HP Utility .................................................................................................... 154
Funkcije pripomočka HP Utility ....................................................................................................... 154

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ............................................................................................. 155
Varčne nastavitve .............................................................................................................................................. 156

Tiskanje v načinu EconoMode ......................................................................................................... 156
Nastavitev zakasnitve mirovanja ................................................................................................... 156
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve .............................................................................. 156

Varnostne funkcije izdelka ................................................................................................................................ 158

Zaklep naprave ............................................................................................................................... 158
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka ....................................................................................... 158

Nadgradnja vdelane programske opreme ........................................................................................................ 159

Ročno nadgrajevanje vdelane programske opreme ...................................................................... 159
Nastavitev izdelka za samodejno nadgrajevanje vdelane programske opreme .......................... 159

9 Odpravljanje težav ..................................................................................................................................... 161

Kontrolni seznam za odpravljanje težav .......................................................................................................... 162

1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen .................................................................... 162
2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo .......................................................................... 162
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni plošči prikazano kakšno sporočilo o napaki ...................... 163
4. korak: Preverite papir ................................................................................................................. 163
5. korak: Preverite programsko opremo ........................................................................................ 163
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja ............................................................................ 163

viii

SLWW

background image

7. korak: Preskusite delovanje funkcije kopiranja ......................................................................... 163
8. korak: Preskusite delovanje funkcije pošiljanja faksov ............................................................. 164
9. korak: Preverite kartušo s tonerjem ........................................................................................... 164
10. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz računalnika ............................................................. 164
11. korak: Preverite, ali je izdelek v omrežju ................................................................................. 164

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ...................................................................................................... 165
Sistem pomoči na nadzorni plošči .................................................................................................................... 166
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ........................................................................................................ 167

Izdelek ne pobira papirja ................................................................................................................. 167
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat .................................................................................... 167
Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov
papirja naenkrat .............................................................................................................................. 167
Preprečevanje zastojev na pladnjih za papir .................................................................................. 168

Odpravljanje zastojev ........................................................................................................................................ 169

Mesta zastojev ................................................................................................................................ 169
Odpravljanje zastojev v podajalniku dokumentov ......................................................................... 170
Odpravljanje zastojev na območju izhodnega pladnja .................................................................. 172
Odpravljanje zastojev na pladnju 1 ................................................................................................ 173
Odpravljanje zastojev na pladnju 2 ................................................................................................ 175
Odpravljanje zastojev v desnih vratih ............................................................................................ 176
Odpravljanje zastojev na izbirnem pladnju 3 ................................................................................. 180
Odpravljanje zastojev v spodnjih desnih vratih (pladenj 3) ........................................................... 181

Izboljšanje kakovosti tiskanja ........................................................................................................................... 182

Tiskanje iz drugega programa ........................................................................................................ 182
Nastavitev vrste papirja za tiskalno opravilo ................................................................................. 182

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................................... 182
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) .......................................................... 183

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ........................................................................................... 183
Umerjanje izdelka z namenom poravnave barv ............................................................................. 183
Tiskanje čistilne strani .................................................................................................................... 183
Odpravljanje dodatnih težav s kakovostjo tiskanja ....................................................................... 184

Tiskanje strani za preverjanje kakovosti tiskanja ........................................................ 184
Razlaga strani kakovosti tiskanja ................................................................................ 184

Preverjanje, ali je kartuša s tonerjem poškodovana ...................................................................... 184
Preverite papir in tiskalno okolje .................................................................................................... 185

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................................. 185
Preverite delovno okolje izdelka .................................................................................. 186

Preverjanje nastavitev funkcije EconoMode .................................................................................. 186
Prilagajanje barvnih nastavitev (Windows) .................................................................................... 186
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ............................................................................................ 187

Izboljšanje kakovosti kopiranja ........................................................................................................................ 189

SLWW

ix

background image

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 189
Preverite nastavitve papirja ........................................................................................................... 190
Preverite nastavitve prilagajanja slike ........................................................................................... 190
Optimiranje za besedilo ali slike ..................................................................................................... 191
Kopiranje od roba do roba .............................................................................................................. 191
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 192

Izboljšanje kakovosti optičnega branja ............................................................................................................ 193

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 193
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 194

Izboljšanje kakovosti faksiranja ........................................................................................................................ 196

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 196
Preverite nastavitev ločljivosti izhodnega faksa ........................................................................... 197
Preverjanje nastavitve odpravljanja napak .................................................................................... 197
Pošljite v drug faks .......................................................................................................................... 197
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 198
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani .................................. 198
Preverite faksirno napravo pošiljatelja .......................................................................................... 199

Izdelek ne tiska ali tiska počasi ......................................................................................................................... 200

Izdelek ne tiska ............................................................................................................................... 200
Izdelek tiska počasi ......................................................................................................................... 200

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja .............................................................................. 201

Meni Pogon USB se ne odpre, ko vstavite pogon USB .................................................................... 201
Datoteka na pogonu USB se ne natisne ......................................................................................... 201
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pogon USB ...................................................................... 201

Odpravljanje težav s faksiranjem ...................................................................................................................... 202

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ........................................................................ 202
Izvedite diagnostični preizkus faksa .............................................................................................. 203
Poročilo o sledenju faksa ................................................................................................................ 204
Tiskanje poročil o napakah faksa ................................................................................................... 204

Tiskanje vseh poročil o faksih ...................................................................................... 204
Tiskanje posameznih poročil o faksih .......................................................................... 204
Nastavitev poročila o napaki faksa .............................................................................. 205

Nastavitev načina odpravljanja napak faksa ................................................................................. 205
Spreminjanje hitrosti faksa ............................................................................................................. 205
Odpravljanje težav pri pošiljanju faksov ........................................................................................ 206

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. ....................................................... 206

Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji. ............................................. 206
Ni znaka centrale ........................................................................................ 207
Prikaže se sporočilo Faks zaseden. ........................................................... 207
Prikaže se sporočilo Faks se ne odzove. .................................................... 207

x

SLWW

background image

Document feeder paper jam (Zastoj papirja v podajalniku
dokumentov) .............................................................................................. 208
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln. ........................................... 208
Napaka optičnega bralnika. ....................................................................... 208

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo V pripravljenosti, vendar izdelek ne
poskusi poslati faksa. ................................................................................................... 209
Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo "Shranjevanje 1. strani" in delovanje
izdelka se tu ustavi. ...................................................................................................... 209
Fakse je mogoče prejemati, ne pa pošiljati. ................................................................. 209
Izdelek je zaščiten z geslom ......................................................................................... 209
Na nadzorni plošči ni mogoče uporabljati funkcij faksa. ............................................. 210
Pripravljenih klicev ni mogoče uporabljati. .................................................................. 210
Skupinskih klicev ni mogoče uporabljati ...................................................................... 210
Ko poskusim poslati faks, prejmem posneto sporočilo telefonskega podjetja o
napaki. .......................................................................................................................... 210
Pošiljanje faksov ni mogoče, če je na izdelek priključen telefon. ............................... 211

Odpravljanje težav pri prejemanju faksov ...................................................................................... 211

Faks se ne odziva. ......................................................................................................... 211

Faks ima ločeno telefonsko linijo. ............................................................. 211
Na izdelek je priključen odzivnik. ............................................................... 212
Nastavitev Način odziva je nastavljena na možnost Ročno. ..................... 212
Glasovna pošta na voljo na faks liniji ......................................................... 212
Izdelek je povezan s telefonsko storitvijo DSL. ......................................... 213
Izdelek uporablja storitev faksiranja prek IP-ja ali telefoniranja prek
VoIP-a. ........................................................................................................ 213

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. ....................................................... 213

Prikaže se sporočilo Zaznan ni noben faks. .............................................. 213
Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji. ............................................. 214
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln. ........................................... 215
Prikaže se sporočilo Faks zaseden. ........................................................... 215

Faks je sprejet, vendar se ne natisne. .......................................................................... 215

Vklopljena je funkcija Zasebno prejemanje. .............................................. 215

Pošiljatelj prejme signal "zasedeno". ........................................................................... 215

Na izdelek je priključena telefonska slušalka. .......................................... 215
Uporablja se telefonski razdelilnik. ........................................................... 216

No dial tone (Ni znaka centrale) ................................................................................... 216
Faksa ni mogoče poslati ali prejeti na liniji sistema PBX ............................................. 216

Odpravljanje splošnih težav s faksom ............................................................................................ 216

Faks pošilja počasi ........................................................................................................ 216
Faks je slabe kakovosti ................................................................................................. 217
Faks je odrezan ali natisnjen na dveh straneh ............................................................. 217

Odpravljanje težav s povezavo USB .................................................................................................................. 219

SLWW

xi

background image

Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ............................................................................................................. 220

Slaba fizična povezava .................................................................................................................... 220
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ....................................................................... 220
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ................................................................................ 220
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................................... 221
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................................. 221
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................................. 221
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................................... 221

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ...................................................................................................... 222

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ...................................................................................... 222
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska ...................................................... 223
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca ......................... 223
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična povezava ne
deluje ............................................................................................................................................... 223
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ........................................................... 223
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija .............................. 223
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij ................................................................... 223
Brezžično omrežje ne deluje ........................................................................................................... 224
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja ..................................................................... 224
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju .................................................................................... 224

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Windows ................................... 225

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek ........................................................................ 225
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo sporočilo o napaki ........................................ 225
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska ....................................................................... 225

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Mac OS X .................................... 227

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ....................................... 227
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali Print &
Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................................................... 227
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Tiskanje in
faksiranje ali Tiskanje in optično branje ......................................................................................... 227
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ...................................................................... 228
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Tiskanje in faksiranje, potem
ko izberete gonilnik. ....................................................................................................................... 228
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ...................................... 228

Odstranitev programske opreme (Windows) ................................................................................................... 229
Odstranitev programske opreme (Mac OS X) ................................................................................................... 230
Odpravljanje težav z e-pošto ............................................................................................................................ 231

Povezava v e-poštni strežnik ......................................................................................................... 231
E-pošta ni uspela ............................................................................................................................ 231
Optično branje ni mogoče ............................................................................................................... 231

Odpravljanje težav v zvezi z optičnim branjem v omrežno mapo .................................................................... 232

xii

SLWW

background image

Optično branje ni uspelo ................................................................................................................. 232

Stvarno kazalo ............................................................................................................................................. 233

SLWW

xiii

background image

xiv

SLWW

background image

1