HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

background image

Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

Použite predvoľby tlače na uloženie aktuálnych nastavení tlače pre prípad budúceho použitia.

1.

Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V ovládači tlače sa predvolene zobrazuje ponuka Kópie a strany. Otvorte rozbaľovací zoznam

s ponukami a otvorte ponuku, ktorej nastavenia tlače chcete zmeniť.

4.

V každej ponuke vyberte nastavenia tlače, ktoré chcete uložiť na budúce použitie.

5.

V ponuke Predvoľby kliknite na možnosť Uložiť ako... a zadajte názov predvoľby.

6.

Stlačte tlačidlo OK.