HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Manuálna aktualizácia firmvéru

background image

Manuálna aktualizácia firmvéru

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Service (Údržba)

Aktualizácia produktu LaserJet

Kontrolovať aktualizácie teraz

3.

Dotykom tlačidla

Yes (Áno)

dajte zariadeniu pokyn na vyhľadanie aktualizácií firmvéru. Ak zariadenie

nájde aktualizáciu, spustí sa proces aktualizácie.