HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Úprava nastavenia farieb (Windows)

background image

Úprava nastavenia farieb (Windows)

Zmena farebného motívu

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Color (Farba).

4.

Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušte jeho začiarknutie.

186 Kapitola 9 Riešenie problémov

SKWW

background image

5.

V rozbaľovacom zozname vyberte farebnú tému Farebné témy.

Predvolené (sRGB): Táto téma nastaví zariadenie tak, aby tlačilo údaje RGB v režime zariadenia

bez spracovania. Keď používate túto tému, nakonfigurujte farby v softvérovej aplikácii alebo

operačnom systéme s ohľadom na správne vykresľovanie.

Živé (sRGB): Zariadenie zvyšuje sýtosť farieb v stredných odtieňoch. Túto tému používajte pri tlači

obchodnej grafiky.

Fotografia (sRGB): Zariadenie interpretuje farby RGB, akoby sa tlačili ako na fotografii pomocou

digitálneho minilabu. Zariadenie zobrazuje hlbšie a nasýtenejšie farby odlišne ako v predvolenom

(sRBG) režime. Toto nastavenie použite na tlač fotografií.

Fotografia (Adobe RGB 1998): Túto tému použite pri tlači digitálnych fotografií, ktoré používajú

priestor farieb AdobeRGB namiesto sRGB. Pri používaní tejto témy vypnite v softvérovej aplikácii

manažment farieb.

Žiadna: Nepoužije sa žiadna farebná téma.

Vlastný profil: Výberom tejto možnosti použijete vlastný vstupný profil na presné ovládanie

farebného výstupu (napríklad na emuláciu špecifického produktu HP Color LaserJet). Individuálne

profily môžete prevziať z lokality

www.hp.com

.

6.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu). V

dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

Zmena možností farieb

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Farba.

4.

Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušte jeho začiarknutie.

5.

Kliknite na nastavenie Automaticky alebo Manuálne.

Nastavenie Automaticky: Toto nastavenie vyberajte u väčšiny úloh farebnej tlače

Nastavenie Manuálne: Toto nastavenie vyberte vtedy, ak chcete nakonfigurovať nastavenia farieb

nezávisle od ostatných nastavení. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia otvorte okno na manuálnu

úpravu farieb.

POZNÁMKA:

Manuálna zmena nastavení farieb môže mať dopad na výstup. Spoločnosť HP vám

odporúča, aby tieto nastavenia menili len odborníci v oblasti farebnej grafiky.

6.

Ak chcete vytlačiť farebný dokument čiernobielo a v odtieňoch sivej, kliknite na možnosť Vytlačiť

v odtieňoch sivej. Túto možnosť použite, ak chcete tlačiť farebné dokumenty za účelom tvorby

fotokópií alebo odoslania faxom. Táto možnosť sa používa aj na tlač konceptových kópií alebo na

šetrenie farebného tonera.

7.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu). V

dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 187