HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Trimiterea unui fax din software (Windows)

background image

Trimiterea unui fax din software (Windows)

Această secţiune conţine instrucţiuni elementare pentru trimiterea faxurilor utilizând software-ul livrat

împreună cu produsul. Toate celelalte subiecte legate de software sunt incluse în Asistenţa pentru software,

care poate fi deschisă din meniul Help (Asistenţă) din programul software.

Puteţi trimite prin fax documente electronice de pe un calculator dacă sunt întrunite următoarele cerinţe:

Produsul este conectat direct la computer sau la o reţea la care este conectat computerul.

Software-ul produsului este instalat pe calculator.

Sistemul de operare al computerului este suportat de produs.

Trimiterea unui fax din software

Procedura pentru trimiterea unui fax în funcţie de specificaţiile dvs. Cele mai obişnuite etape de urmat.

1.

Faceţi clic pe Pornire, faceţi clic pe Programs (Programe) (sau All Programs (Toate programele) în

Windows XP), apoi faceţi clic pe HP.

2.

Faceţi clic pe numele produsului şi apoi faceţi clic pe Send fax (Trimitere fax). Software-ul faxului se

deschide.

3.

Introduceţi numărul de fax pentru unul sau mai mulţi destinatari.

4.

Încărcaţi documentul în alimentatorul de documente.

5.

Faceţi clic pe Send Now (Trimitere imediat).

Trimiterea unui fax dintr-un program software terţ, cum ar fi Microsoft Word

1.

Deschideţi un document într-un program terţ.

2.

Faceţi clic pe meniul File (Fişier), apoi faceţi clic pe Print (Imprimare).

3.

Selectaţi driverul de imprimare al faxului din lista derulantă de drivere pentru imprimare. Software-ul

faxului se deschide.

4.

Introduceţi numărul de fax pentru unul sau mai mulţi destinatari.

5.

Includeţi paginile încărcate în produs. Acest pas este opţional.

6.

Faceţi clic pe Send Now (Trimitere imediat).

ROWW

Utilizarea faxului 139