Ajutor HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Ghidul utilizatorului

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără

permisiunea prealabilă în scris sunt interzise,

cu excepţia permisiunilor acordate prin legile

drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile

HP sunt cele stabilite în declaraţiile exprese de

garanţie, care însoţesc aceste produse şi

servicii. Nici o prevedere a prezentului

document nu poate fi interpretată drept

garanţie suplimentară. Compania HP nu va

răspunde pentru nici o omisiune sau eroare

tehnică sau editorială din prezentul document.

Edition 1, 11/2014

Cod produs: CZ271-91138

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale ale

Apple Computer, Inc., înregistrate în SUA şi în

alte ţări/regiuni. iPod este o marcă comercială

a Apple Computer, Inc. iPod este numai pentru

copiere legală sau autorizată de deţinătorul de

drept. Nu furaţi muzică.

Bluetooth este o marcă comercială a

proprietarului respectiv şi este folosită de

compania Hewlett-Packard sub licenţă.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată a

The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului ................................................................................................................................. 1

Comparaţie între produse ...................................................................................................................................... 2
Vederile produsului ................................................................................................................................................ 4

Vedere din faţă a produsului ............................................................................................................... 4
Vedere din spate a produsului ............................................................................................................ 5
Porturi de interfaţă ............................................................................................................................. 6
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model .................................................................. 7

Panoul de control ................................................................................................................................................... 8

Aspectul panoului de control .............................................................................................................. 8
Ecranul principal al panoului de control ............................................................................................. 9
Sistemul de asistenţă al panoului de control ................................................................................... 10

Imprimarea rapoartelor produsului .................................................................................................................... 11

2 Tăvile pentru hârtie ..................................................................................................................................... 13

Dimensiunile de hârtie acceptate ........................................................................................................................ 14
Tipurile de hârtie acceptate ................................................................................................................................ 16
Tava 1 ................................................................................................................................................................... 18

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ............................................................................................... 18
Încărcarea tăvii 1 ............................................................................................................................... 20

Imprimarea plicurilor ...................................................................................................... 23

Tava 2 ................................................................................................................................................................... 24

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ............................................................................................... 24
Încărcarea tăvii 2 ............................................................................................................................... 25

Tava opţională 3 .................................................................................................................................................. 27

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ............................................................................................... 27
Încărcarea tăvii 3 ............................................................................................................................... 28

3 Componente, consumabile şi accesorii .......................................................................................................... 31

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ............................................................................ 32
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP .................................................................................................. 33
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ..................................................................................................... 34

ROWW

iii

background image

Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate .......................................... 35
Activarea sau dezactivarea setării „La foarte scăzut” ........................................................................................ 36
Componente care pot fi reparate de client ......................................................................................................... 37
Accesorii ............................................................................................................................................................... 38
Cartuşele de toner ............................................................................................................................................... 39

Vizualizarea cartuşului de toner ....................................................................................................... 39
Informaţii despre cartuşul de toner .................................................................................................. 40

Reciclarea cartuşelor de toner ....................................................................................... 40
Depozitarea cartuşelor de toner .................................................................................... 40
Politica HP referitoare la cartuşele de toner non-HP .................................................... 40

Înlocuirea cartuşelor de toner .......................................................................................................... 41

Unitatea de colectare a tonerului ........................................................................................................................ 44

Înlocuirea unităţii de colectare a tonerului ....................................................................................... 44

4 Imprimarea ................................................................................................................................................. 47

Drivere de imprimare acceptate (Windows) ....................................................................................................... 48

Driver universal de tipărire HP (UPD) ................................................................................................ 48

Moduri de instalare UPD ................................................................................................. 49

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) ................................................................................ 50

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare .................................................... 50
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului software .... 50
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................................. 50
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................................... 51

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ................................................................................ 52

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare .................................................... 52
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului software .... 52
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................................. 52
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................................... 53

Activităţile de imprimare (Windows) ................................................................................................................... 54

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ................................................................ 54
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare (Windows) ................................................................ 55
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................................... 57
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows) ............................................................................. 59
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ......................................................................... 61
Selectarea orientării paginii (Windows) ............................................................................................ 62
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ............................................................................................. 63
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) ................................... 66
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............................ 69
Crearea unei broşuri (Windows) ........................................................................................................ 70

Activităţile de imprimare (Mac OS X) ................................................................................................................... 73

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................................... 73

iv

ROWW

background image

Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ....................................................................... 73
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ........................................................................... 73
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ............................................................................. 74
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X) ......................................................................... 74
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) ............................................................................................ 74
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ............................................................................................. 74
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ................................................................................................. 75
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............................ 75
Crearea unei broşuri (Mac OS X) ........................................................................................................ 75

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ............................................................................................... 76

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) .............................................................................. 76
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ........................................................................................ 76
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ....................................................... 77
Imprimarea filigranelor (Windows) ................................................................................................... 77

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ............................................................................................... 78

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) .............................................................................. 78
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ........................................................................................ 78
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ....................................................... 78
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ................................................................................................... 79

Imprimarea la calitate de arhivare ...................................................................................................................... 80
Imprimarea color ................................................................................................................................................. 81

Utilizarea opţiunii HP EasyColor ....................................................................................................... 81
Modificarea opţiunilor pentru culori (Windows) ............................................................................... 81
Modificarea temei cromatice pentru o operaţie de imprimare (Windows) ...................................... 82
Modificarea opţiunilor pentru culori (Mac OS X) ............................................................................... 83
Opţiunile manuale de culoare ........................................................................................................... 83
Corelarea culorilor ............................................................................................................................. 83

Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................................................ 85
Utilizarea aplicaţiei AirPrint ................................................................................................................................. 86
Utilizarea imprimării directe de pe un dispozitiv USB ......................................................................................... 87

5 Copy (Copiere) ............................................................................................................................................. 89

Stabilirea unor noi setări implicite ...................................................................................................................... 90
Restabilirea setărilor implicite de copiere .......................................................................................................... 91
Realizarea unui singur exemplar ........................................................................................................................ 92
Realizarea mai multor exemplare ....................................................................................................................... 93
Copierea unui original cu mai multe pagini ......................................................................................................... 94
Copierea cărţilor de identitate ............................................................................................................................ 95
Colaţionarea unei operaţii de copiere ................................................................................................................. 96
Copierea pe ambele feţe (duplex) ....................................................................................................................... 97

Copierea automată faţă-verso ......................................................................................................... 97

ROWW

v

background image

Copierea manuală faţă-verso ........................................................................................................... 98

Micşorarea sau mărirea exemplarelor ................................................................................................................ 99
Realizarea de exemplare color sau alb-negru .................................................................................................. 100
Optimizarea calităţii de copiere ........................................................................................................................ 101
Reglarea contrastului exemplarelor ................................................................................................................. 102
Reglarea imaginii copiate .................................................................................................................................. 103
Copierea în modul schiţă ................................................................................................................................... 104
Setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru copiere pe hârtie specială .............................................................. 105

6 Scanarea ................................................................................................................................................... 107

Scanarea cu software-ul HP Scan (Windows) ................................................................................................... 108
Scanarea cu software-ul HP Scan (Mac OS X) ................................................................................................... 109
Scanarea către o unitate flash USB ................................................................................................................... 110
Configurarea caracteristicilor de scanare către folderul de reţea şi de scanare către e-mail ........................ 111
Scanarea către un folder din reţea .................................................................................................................... 112
Scanare către e-mail ......................................................................................................................................... 113
Scanarea utilizând alt software ........................................................................................................................ 114

Scanarea dintr-un program compatibil TWAIN (Windows) ............................................................ 114
Scanarea dintr-un program compatibil WIA (Windows) ................................................................. 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Conectarea faxului la o linie telefonică ............................................................................................................. 116
Configurarea faxului cu un robot telefonic ....................................................................................................... 116
Instalarea faxului cu un telefon derivat ............................................................................................................ 116
Configurarea faxului autonom .......................................................................................................................... 117
Configurarea orei, datei şi antetului faxului ..................................................................................................... 118

Utilizarea panoului de control ........................................................................................................ 118
Utilizarea Expertului pentru configurarea faxului HP .................................................................... 118

Utilizarea caracterelor speciale în anteturile de fax ........................................................................................ 118
Utilizarea agendei telefonice ............................................................................................................................ 119

Utilizaţi panoul de control pentru a crea şi edita agenda telefonică a faxului .............................. 119
Ştergerea intrărilor din agenda telefonică ..................................................................................... 119

Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare rapidă ......................................................................................... 120
Ştergerea intrărilor pentru apelare rapidă ....................................................................................................... 121
Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare de grup ....................................................................................... 122
Ştergerea intrărilor pentru apelare de grup ..................................................................................................... 123
Configurarea setărilor de trimitere a faxurilor ................................................................................................. 124

Setarea simbolurilor şi opţiunilor speciale pentru apelare ........................................................... 124

Setarea unui prefix de apelare ..................................................................................... 124

Setarea detectării tonului de apelare ............................................................................................. 124

Apelarea prin ton sau apelarea prin puls ..................................................................... 125

vi

ROWW

background image

Setarea reapelării automate şi a timpului între reapelări .............................................................. 125
Setarea luminozităţii/întunecimii şi rezoluţiei ............................................................................... 126

Setarea valorilor prestabilite de luminozitate/întunecime (contrast) ........................ 126
Setarea rezoluţiei ......................................................................................................... 126

Setarea codurilor de facturare ....................................................................................................... 127

Configurarea setărilor de primire a faxurilor .................................................................................................... 128

Setarea redirecţionării faxurilor ..................................................................................................... 128
Setarea modului de răspuns ........................................................................................................... 128
Blocarea şi deblocarea numerelor de fax ....................................................................................... 129
Setarea numărului de apeluri până la răspuns .............................................................................. 129
Setarea de sonerii distinctive ......................................................................................................... 130
Utilizarea micşorării automate pentru faxurile primite ................................................................. 131
Setările pentru reimprimarea faxurilor .......................................................................................... 131
Setarea volumului sunetelor pentru fax ........................................................................................ 131

Setarea volumului pentru alarmă, volumului pentru linia telefonică şi volumului
soneriei ......................................................................................................................... 132

Setarea faxurilor ştampilate la primire .......................................................................................... 132
Setarea caracteristicii de primire privată ....................................................................................... 132

Setarea invitaţiilor de trimitere a faxurilor ....................................................................................................... 132
Utilizarea faxului ............................................................................................................................................... 134

Programe de fax acceptate ............................................................................................................. 134
Anularea unui fax ............................................................................................................................ 134

Anularea faxului curent ................................................................................................ 134
Anularea unui fax în aşteptare ..................................................................................... 135

Ştergerea faxurilor din memorie .................................................................................................... 135
Utilizarea faxului cu un sistem DSL, PBX sau ISDN ........................................................................ 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Utilizarea faxului cu un serviciu VoIP .............................................................................................. 136
Conţinutul din memoria faxului nu se şterge la întreruperea alimentării ..................................... 136
Probleme de securitate când conectaţi reţele interne la linii telefonice publice .......................... 136
Trimiterea unui fax din scaner ........................................................................................................ 137
Trimiterea unui fax din alimentatorul de documente .................................................................... 138
Utilizarea intrărilor pentru apelări rapide şi de grup ..................................................................... 138
Trimiterea unui fax din software (Windows) .................................................................................. 139
Trimiterea unui fax prin apelarea de la un telefon conectat la linia de fax ................................... 140
Trimiterea unui fax cu confirmare .................................................................................................. 140
Programarea trimiterii unui fax mai târziu .................................................................................... 140
Trimiterea unui fax combinând un document electronic şi de hârtie ............................................ 141
Utilizarea codurilor de acces, a cardurilor de credit sau a cartelelor telefonice ........................... 141

ROWW

vii

background image

Trimiterea faxurilor internaţional ................................................................................ 141

Imprimarea unui fax ........................................................................................................................ 142
Retipărirea unui fax ......................................................................................................................... 143
Imprimarea automată a faxurilor primite pe ambele feţe ............................................................. 144
Primirea faxurilor când pe linia telefonică se aud tonuri de fax .................................................... 144
Imprimarea unui fax stocat când este activată caracteristica de primire privată ......................... 144

8 Gestionarea şi întreţinerea ......................................................................................................................... 145

Utilizarea utilitarului de reconfigurare HP pentru schimbarea conexiunii produsului (Windows) .................. 146
Configurarea caracteristicii de imprimare HP Wireless direct .......................................................................... 147
Utilizarea aplicaţiilor serviciilor Web HP ........................................................................................................... 148
Configurarea setărilor de reţea IP ..................................................................................................................... 149

Denegarea partajării imprimantei .................................................................................................. 149
Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea ............................................................................ 149
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ......................................... 149
Redenumirea produsului în reţea ................................................................................................... 150
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ............................................................................................ 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
Utilitarul HP pentru Mac OS X ............................................................................................................................ 154

Deschiderea HP Utility .................................................................................................................... 154
Caracteristicile utilitarului HP ......................................................................................................... 154

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ....................................................................................................... 155
Setări economice ............................................................................................................................................... 156

Imprimarea cu Modul economie de energie ................................................................................... 156
Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus ............................................................ 156
Setarea întârzierii înainte de modul de oprire automată ............................................................... 156

Funcţiile de securitate ale produsului ............................................................................................................... 158

Securizarea produsului ................................................................................................................... 158
Setarea sau schimbarea parolei produsului ................................................................................... 158

Actualizarea firmware-ului ............................................................................................................................... 159

Actualizarea manuală a firmware-ului ........................................................................................... 159
Setarea produsului pentru upgrade-ul automat al firmware-ului ................................................ 159

9 Rezolvarea problemelor ............................................................................................................................. 161

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ........................................................................................... 162

Etapa 1: Asiguraţi-vă că produsul este configurat corect. ............................................................ 162
Etapa 2: Verificaţi conexiunea prin cablu sau wireless .................................................................. 162
Etapa 3: Verificaţi mesajele de eroare de pe panoul de control. ................................................... 163
Etapa 4: Verificaţi hârtia ................................................................................................................. 163
Etapa 5: Verificaţi software-ul ........................................................................................................ 163
Etapa 6: Testaţi funcţionalitatea de imprimare ............................................................................. 163

viii

ROWW

background image

Etapa 7: Testaţi funcţionalitatea de copiere .................................................................................. 163
Etapa 8: Testaţi funcţionalitatea faxului ........................................................................................ 164
Etapa 9: Verificaţi cartuşul de toner ............................................................................................... 164
Etapa 10: Încercaţi să trimiteţi o operaţie de imprimare de la alt computer ................................ 164
Etapa 11: Verificaţi dacă produsul este în reţea ............................................................................ 164

Restabilirea setărilor implicite din fabrică ........................................................................................................ 165
Sistemul de asistenţă al panoului de control ................................................................................................... 166
Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează .......................................................................................... 167

Produsul nu preia hârtie ................................................................................................................. 167
Produsul preia mai multe coli de hârtie ......................................................................................... 167
Alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de hârtie ........ 167
Evitarea blocajelor de hârtie din tăvile de hârtie ........................................................................... 168

Eliminarea blocajelor ......................................................................................................................................... 169

Locurile unde pot apărea blocaje ................................................................................................... 169
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente ................................................................ 170
Eliminarea blocajelor din zona tăvii de ieşire ................................................................................. 172
Eliminarea blocajelor din tava 1 ..................................................................................................... 173
Eliminarea blocajelor din tava 2 ..................................................................................................... 175
Curăţarea blocajelor de la uşa din dreapta .................................................................................... 176
Eliminarea blocajelor din tava 3 opţională ..................................................................................... 180
Eliminarea blocajelor la uşa din dreapta jos (Tava 3) .................................................................... 181

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ..................................................................................................................... 182

Imprimarea din alt program software ............................................................................................ 182
Setarea tipului de hârtie pentru operaţia de imprimare ................................................................ 182

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ............................................................. 182
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) ............................................................. 183

Verificarea stării cartuşului de toner .............................................................................................. 183
Calibrarea produsului pentru alinierea culorilor ............................................................................ 183
Imprimarea unei pagini de curăţare ............................................................................................... 183
Efectuarea depanării suplimentare a calităţii imprimării .............................................................. 184

Imprimarea paginii Calitate imprimare ........................................................................ 184
Interpretarea paginii Calitate imprimare ..................................................................... 184

Inspectarea cartuşului de toner pentru deteriorări ....................................................................... 184
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ............................................................................... 185

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................................... 185
Verificarea mediului produsului ................................................................................... 186

Verificarea setărilor EconoMode .................................................................................................... 186
Reglarea setărilor de culoare (Windows) ....................................................................................... 186
Încercarea altui driver de imprimare .............................................................................................. 187

Îmbunătăţirea calităţii copierii .......................................................................................................................... 189

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 189

ROWW

ix

background image

Verificarea setărilor hârtiei ............................................................................................................. 190
Verificarea setărilor de reglare a imaginii ...................................................................................... 190
Optimizare pentru text sau imagini ................................................................................................ 191
Copierea până la margini ................................................................................................................ 191
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 192

Îmbunătăţirea calităţii scanării ......................................................................................................................... 193

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 193
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 194

Îmbunătăţirea calităţii faxului ........................................................................................................................... 196

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................................... 196
Verificarea setării pentru rezoluţie a faxului trimis ....................................................................... 197
Verificarea setării de corecţie a erorilor ......................................................................................... 197
Trimiterea către alt aparat de fax .................................................................................................. 198
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ............... 198
Verificarea setării de potrivire în pagină ........................................................................................ 199
Verificarea aparatului de fax al expeditorului ................................................................................ 199

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ............................................................................................................ 200

Produsul nu imprimă ....................................................................................................................... 200
Produsul imprimă lent .................................................................................................................... 200

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ............................................ 201

Meniul Unitate flash USB nu se deschide când introduceţi unitatea flash USB ............................. 201
Fişierul nu se imprimă de pe unitatea flash USB ............................................................................ 201
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Unitate flash USB .......................... 201

Rezolvarea problemelor faxului ....................................................................................................................... 202

Lista de verificare pentru soluţionarea problemelor legate de fax ............................................... 202
Efectuarea unui test de diagnosticare a faxului ............................................................................. 203
Raportul de urmărire a faxului ....................................................................................................... 204
Imprimarea raportului de erori al faxului ....................................................................................... 204

Tipărirea tuturor rapoartelor faxului ........................................................................... 204
Tipărirea rapoartelor faxului unul câte unul ................................................................ 204
Setarea raportului de erori al faxului ........................................................................... 205

Setarea modului de corecţie al erorilor faxului .............................................................................. 205
Schimbarea vitezei faxului .............................................................................................................. 205
Rezolvarea problemelor de trimitere a faxurilor ........................................................................... 206

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................................. 206

Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie .............................................. 206
Fără ton de apel .......................................................................................... 207
Se afişează mesajul Faxul este ocupat ...................................................... 207
Se afişează mesajul Fără răspuns fax ....................................................... 208
Document feeder paper jam (Blocaj hârtie în alimentatorul de
documente) ................................................................................................ 208

x

ROWW

background image

Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin .............................................. 208
Eroare de scanare ....................................................................................... 209

Panoul de control afişează un mesaj Pregătit fără nicio încercare de a trimite
faxul .............................................................................................................................. 209
Panoul de control afişează mesajul „Stocare pagina 1” şi nu este nicio activitate
în curs după acest mesaj .............................................................................................. 209
Se pot primi faxuri, dar nu se pot trimite ..................................................................... 209
Produsul este protejat prin parolă ............................................................................... 210
Funcţiile faxului nu pot fi utilizate de la panoul de control ......................................... 210
Apelările rapide nu pot fi utilizate ................................................................................ 210
Apelările de grup nu pot fi utilizate .............................................................................. 210
Recepţionarea unui mesaj de eroare înregistrat de la compania telefonică la
trimiterea unui fax ........................................................................................................ 211
Trimiterea unui fax este imposibilă dacă la produs este conectat un telefon ............ 211

Rezolvarea problemelor la primirea faxurilor ................................................................................ 211

Faxul nu răspunde ........................................................................................................ 212

Faxul are o linie telefonică dedicată .......................................................... 212
La produs este conectat un robot telefonic ............................................... 212
Setarea Mod răspuns este stabilită la Manual. ......................................... 213
Mesageria vocală este disponibilă pe linia de fax ..................................... 213
Produsul este conectat la un serviciu telefonic DSL ................................. 213
Produsul utilizează fax prin IP sau serviciul telefonic VoIP ...................... 213

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................................. 214

Se afişează mesajul Ton de apel nedetectat.. ........................................... 214
Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie .............................................. 214
Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin .............................................. 215
Se afişează mesajul Faxul este ocupat ...................................................... 215

Un fax este recepţionat, dar nu se imprimă ................................................................. 215

Caracteristica Primire privată este activată .............................................. 215

Expeditorul primeşte un ton ocupat ............................................................................ 216

La produs este conectat un receptor telefonic .......................................... 216
Este utiliza un splitter pentru linia telefonică ........................................... 216

Fără ton de apel ............................................................................................................ 216
Trimiterea sau primirea faxurilor este imposibilă pe o linie PBX ................................ 216

Rezolvarea problemelor generale cu faxul .................................................................................... 216

Faxurile sunt trimise încet ............................................................................................ 216
Calitatea faxului este slabă .......................................................................................... 217
Faxul se întrerupe sau se imprimă pe două pagini ...................................................... 218

Rezolvarea problemelor legate de conexiunea USB ........................................................................................ 219
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu .................................................................................................... 220

Conexiune fizică necorespunzătoare ............................................................................................. 220

ROWW

xi

background image

Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ......................................................... 220
Computerul nu poate să comunice cu produsul ............................................................................. 220
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ..................................... 221
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................................ 221
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................................... 221
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte ................................................. 221

Rezolvarea problemelor de reţea wireless ....................................................................................................... 222

Lista de verificare a conectivităţii wireless .................................................................................... 222
Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless ......................................................... 223
Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ ................................................ 223
Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau produsului wireless ........... 223
Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless ...................................................... 223
Produsul wireless pierde comunicarea când este conectat la un VPN .......................................... 224
Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless .................................................................................. 224
Reţeaua wireless nu funcţionează ................................................................................................. 224
Efectuarea unui test de diagnosticare a reţelei wireless ............................................................... 224
Reducerea interferenţelor dintr-o reţea wireless .......................................................................... 224

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ......................................................... 226

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă .............................. 226
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ................................................... 226
Produsul este în mod Pregătit, dar nu imprimă nimic .................................................................... 226

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului la Mac OS X ......................................................... 228

Driverul de imprimare nu este listat în lista Imprimare şi fax sau în lista Imprimare şi scanare .. 228
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ....................................................................................................................... 228
Driverul de imprimare nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi fax
sau în lista Imprimare şi scanare .................................................................................................... 228
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ......................................................... 229
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în lista
Imprimare şi scanare după ce se selectează driverul. ................................................................... 229
Utilizaţi un driver de imprimare generic la utilizarea unei conexiuni USB ..................................... 229

Dezinstalarea software-ului (Windows) ........................................................................................................... 230
Dezinstalarea software-ului (Mac OS X) ........................................................................................................... 231
Rezolvarea problemelor de scanare către e-mail ............................................................................................ 232

Imposibil de conectat la serverul de e-mail ................................................................................... 232
E-mailul nu a reuşit ......................................................................................................................... 232
Imposibil de scanat ......................................................................................................................... 232

Rezolvarea problemelor de scanare către folderul de reţea ........................................................................... 233

Scanarea nu a reuşit ........................................................................................................................ 233

Index ........................................................................................................................................................... 235

xii

ROWW

background image

1