HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skanowanie na dysk flash USB

background image

Skanowanie na dysk flash USB

1.

Połóż dokument na szybie skanera lub włóż go do podajnika dokumentów.

2.

Włóż dysk flash USB do portu znajdującego się z przodu urządzenia.

3.

Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku

Skanowanie

.

4.

Dotknij ekranu

Skanuj na dysk USB

.

5.

Dotknij przycisku

Skanowanie

, aby zeskanować dokument i zapisać plik. Urządzenie utworzy folder

o nazwie HPSCANS na dysku USB i zapisze plik w formacie PDF lub JPG pod automatycznie

wygenerowaną nazwą.

UWAGA:

Po wyświetleniu ekranu podsumowania można go dotknąć, aby dostosować ustawienia.

Nazwę folderu można zmienić.

112 Rozdział 6 Skanowanie

PLWW

background image

Konfigurowanie funkcji skanowania do folderu sieciowego

i skanowania do poczty elektronicznej

Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie musi być podłączone do sieci. Funkcje

skanowania nie są dostępne, dopóki nie zostaną skonfigurowane. Po zainstalowaniu oprogramowania

urządzenia użyj kreatora konfiguracji skanowania do folderu sieciowego lub skorzystaj z wbudowanego

serwera internetowego HP w celu skonfigurowania tych usług. Następujące instrukcje opisują sposób

konfiguracji funkcji skanowania z użyciem wbudowanego serwera internetowego HP.

1.

Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP

urządzenia.

2.

Aby otworzyć okno wbudowanego serwera internetowego, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu

przeglądarki internetowej.

UWAGA:

Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu

Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.

3.

Kliknij kartę Skanowanie, aby skonfigurować te funkcje.

UWAGA:

Aby skonfigurować funkcję skanowania do wiadomości e-mail, musisz znać nazwę

wykorzystywanego serwera SMTP. Aby uzyskać te informacje, należy skontaktować się z administratorem

sieci lub dostawcą usług internetowych. Jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelniania, należy również znać

identyfikator i hasło użytkownika serwera SMTP.

PLWW