Pomoc usługi HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Podręcznik użytkownika

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione,

z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez

prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie

nie może być interpretowany jako gwarancja

dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej

odpowiedzialności za jakiekolwiek braki

techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym

dokumencie.

Edition 1, 11/2014

Numer katalogowy: CZ271-91136

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza praw

autorskich. Nie kradnij muzyki.

Bluetooth jest znakiem handlowym należącym

do jego właściciela i wykorzystywanym przez

firmę Hewlett-Packard na zasadzie licencji.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft

Corporation zastrzeżonymi w Stanach

Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym

organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................................................ 2
Widoki urządzenia ................................................................................................................................................. 4

Widok urządzenia z przodu ................................................................................................................. 4
Widok produktu z tyłu ......................................................................................................................... 5
Porty interfejsów ................................................................................................................................. 6
Numer seryjny i numer modelu — położenie ..................................................................................... 7

Panel sterowania ................................................................................................................................................... 8

Układ panelu sterowania .................................................................................................................... 8
Ekran główny panelu sterowania ....................................................................................................... 9
System pomocy panelu sterowania ................................................................................................. 10

Drukowanie raportów urządzenia ....................................................................................................................... 11

2 Ścieżki papieru ............................................................................................................................................ 13

Obsługiwane formaty papieru ............................................................................................................................ 14
Obsługiwane rodzaje papieru .............................................................................................................................. 16
Podajnik 1 ............................................................................................................................................................ 18

Pojemność podajnika i orientacja papieru ........................................................................................ 18
Ładowanie podajnika 1 ..................................................................................................................... 20

Drukowanie kopert ......................................................................................................... 23

Podajnik 2 ............................................................................................................................................................ 24

Pojemność podajnika i orientacja papieru ........................................................................................ 24
Ładowanie podajnika 2 ..................................................................................................................... 25

Podajnik opc. 3 ..................................................................................................................................................... 28

Pojemność podajnika i orientacja papieru ........................................................................................ 28
Ładowanie podajnika 3 ..................................................................................................................... 29

3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria ................................................................................................. 33

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ....................................................................... 34
Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów ........................................ 35
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ................................................................. 36

PLWW

iii

background image

Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem ................................. 37
Włączanie lub wyłączanie ustawienia Przy bardzo niskim ................................................................................. 38
Części do samodzielnej naprawy przez klienta .................................................................................................. 39
Akcesoria ............................................................................................................................................................. 40
Kasety z tonerem ................................................................................................................................................. 41

Widok kasety z tonerem ................................................................................................................... 41
Informacje na temat kasety z tonerem ............................................................................................ 42

Utylizacja kasety z tonerem ........................................................................................... 42
Przechowywanie kaset z tonerem ................................................................................. 42
Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów ...................... 42

Wymiana kasety z tonerem .............................................................................................................. 43

Moduł zbiorczy toneru ......................................................................................................................................... 46

Wymień moduł zbiorczy toneru ........................................................................................................ 46

4 Drukowanie ................................................................................................................................................. 49

Obsługiwane sterowniki druku (Windows) ......................................................................................................... 50

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 50

Tryby instalacji sterownika UPD ..................................................................................... 51

Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ............................................................................................. 52

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ........................................................................ 52
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu ................................... 52
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................................ 52
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ............................................................................... 53

Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X) ............................................................................................. 54

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ........................................................................ 54
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu ................................... 54
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................................ 54
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ............................................................................... 55

Zadania drukowania w systemie Windows ......................................................................................................... 56

Używanie skrótu drukowania (Windows) ......................................................................................... 56
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ........................................................................................ 57
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ................................................................. 59
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................................................. 61
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) .................................................................. 63
Wybór orientacji strony (Windows) ................................................................................................... 64
Wybór rodzaj papieru (Windows) ...................................................................................................... 65
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ..................................... 68
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ............................................................... 71
Tworzenie broszur (Windows) .......................................................................................................... 72

Zadania drukowania w systemie Mac OS X ......................................................................................................... 75

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) ....................................................... 75

iv

PLWW

background image

Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .............................................................. 75
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) ................................................................. 75
Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) ............................................................................. 76
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) .................................................................. 76
Wybór orientacji strony (Mac OS X) ................................................................................................... 76
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ................................................................................................... 77
Drukowanie okładki (Mac OS X) ........................................................................................................ 77
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) .......................................................... 77
Tworzenie broszur (Mac OS X) .......................................................................................................... 77

Dodatkowe zadania drukowania (system Windows) .......................................................................................... 79

Anulowanie zadania drukowania (Windows) .................................................................................... 79
Wybór formatu papieru (Windows) .................................................................................................. 79
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ................................................................... 80
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ........................................................................................ 80

Dodatkowe zadania drukowania (system Mac OS X) .......................................................................................... 81

Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) .................................................................................... 81
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ................................................................................................... 81
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) ................................................................... 81
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) ........................................................................................ 82

Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej ........................................................................................................ 83
Drukowanie w kolorze ......................................................................................................................................... 84

Korzystanie z opcji HP EasyColor ...................................................................................................... 84
Zmiana opcji kolorów (Windows) ...................................................................................................... 84
Zmiana kompozycji kolorów dla zadania drukowania (Windows) ................................................... 85
Zmiana opcji kolorów (Mac OS X) ...................................................................................................... 86
opcje ręcznego ustawiania kolorów ................................................................................................. 86
Dopasowywanie kolorów .................................................................................................................. 87

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................................................ 88
Używanie AirPrint ................................................................................................................................................ 89
Drukowanie z urządzenia USB ............................................................................................................................. 90

5 Kopiowanie ................................................................................................................................................. 91

Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania ...................................................................................... 92
Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania ............................................................................................... 93
Tworzenie jednej kopii ......................................................................................................................................... 94
Wykonywanie wielu kopii .................................................................................................................................... 95
Kopiowanie wielostronicowego oryginału .......................................................................................................... 96
Kopiowanie dokumentów tożsamości ................................................................................................................ 97
Sortowanie zlecenia kopiowania ......................................................................................................................... 98
Kopiowanie po obu stronach (dwustronne) ........................................................................................................ 99

Automatyczne kopiowanie obu stron ............................................................................................... 99

PLWW

v

background image

Ręczne kopiowanie po obu stronach .............................................................................................. 100

Zmniejszanie lub powiększanie kopii ............................................................................................................... 101
Wykonywanie kopii kolorowych i czarno-białych ............................................................................................. 102
Optymalizacja jakości kopiowania .................................................................................................................... 103
Zmiana jasności kopii ........................................................................................................................................ 104
Dopasowanie obrazu kopii ................................................................................................................................ 105
Kopiowanie w trybie roboczym ......................................................................................................................... 106
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru specjalnego na potrzeby kopiowania ................................................ 107

6 Skanowanie .............................................................................................................................................. 109

Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (system Windows) ........................................................... 110
Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (Mac OS X) ....................................................................... 111
Skanowanie na dysk flash USB ......................................................................................................................... 112
Konfigurowanie funkcji skanowania do folderu sieciowego i skanowania do poczty elektronicznej ............. 113
Skanowanie, by zapisać folderze sieciowym .................................................................................................... 114
Skanowanie do wiadomości e-mail .................................................................................................................. 115
Skanowanie za pomocą innego oprogramowania ............................................................................................ 116

Skanowanie z programu zgodnego ze standardem TWAIN (Windows) ......................................... 116
Skanowanie z programu zgodnego ze standardem WIA (Windows) ............................................. 116

7 Faksowanie ............................................................................................................................................... 117

Podłączanie faksu do linii telefonicznej ........................................................................................................... 118
Konfigurowanie faksu do współpracy z automatyczną sekretarką ................................................................. 118
Konfiguracja faksu do współpracy z telefonem wewnętrznym ....................................................................... 118
Konfiguracja samodzielnego faksu ................................................................................................................... 119
Skonfigurowanie ustawienia godziny, daty i nagłówka faksu ......................................................................... 120

Korzystanie z panelu sterowania ................................................................................................... 120
Korzystanie z Kreatora konfiguracji faksu HP ................................................................................ 120

Używanie znaków specjalnych w nagłówkach faksu ....................................................................................... 120
Korzystanie z książki telefonicznej ................................................................................................................... 121

Użyj panelu sterowania, aby utworzyć lub edytować książkę telefoniczną faksu ....................... 121
Usuwanie pozycji z książki telefonicznej ........................................................................................ 121

Tworzenie i edycja kodów szybkiego wybierania ............................................................................................. 122
Usuwanie kodów szybkiego wybierania ........................................................................................................... 123
Tworzenie i edycja kodów wybierania grupowego ........................................................................................... 124
Usuwanie kodów wybierania grupowego ......................................................................................................... 125
Konfigurowanie ustawień wysyłania faksu ...................................................................................................... 126

Ustawianie specjalnych symboli wybierania i opcji ........................................................................ 126

Ustawianie prefiksu wybierania ................................................................................... 126

Ustawianie wykrywania sygnału wybierania ................................................................................. 127

Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru ................................................................ 127

vi

PLWW

background image

Ustawianie automatycznego ponownego wybierania numeru i przerwy przed ponowieniem
wybierania numeru ......................................................................................................................... 127
Ustawianie jasności/przyciemnienia i rozdzielczości .................................................................... 128

Konfiguracja domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontrastu) .............. 128
Konfiguracja ustawień rozdzielczości .......................................................................... 128

Ustawianie kodów billingowych ..................................................................................................... 129

Konfigurowanie ustawień odbierania faksu ..................................................................................................... 131

Ustawianie funkcji przekazywania faksów .................................................................................... 131
Ustawianie trybu odbierania połączeń ........................................................................................... 131
Blokowanie i odblokowywanie numerów faksów .......................................................................... 132
Ustawianie liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem ............................................................. 132
Ustawianie dzwonienia dystynktywnego ....................................................................................... 133
Korzystanie z funkcji automatycznego zmniejszania faksów przychodzących ............................ 134
Konfiguracja ustawień ponownego drukowania faksów ............................................................... 134
Ustawianie głośności dźwięków faksu ........................................................................................... 134

Ustawianie głośności alarmu, linii telefonicznej i dzwonka ........................................ 135

Ustawianie oznaczania odebranych faksów .................................................................................. 135
Konfiguracja funkcji odbioru prywatnego ...................................................................................... 135

Ustawianie pobierania faksów .......................................................................................................................... 136
Korzystanie z faksu ........................................................................................................................................... 137

Obsługiwane programy faksu ......................................................................................................... 137
Anulowanie faksu ............................................................................................................................ 137

Anulowanie bieżącego faksu ........................................................................................ 138
Anulowanie oczekujących zadań faksowania .............................................................. 138

Usuwanie faksów z pamięci ............................................................................................................ 138
Używanie faksu w systemach DSL, PBX lub ISDN .......................................................................... 138

DSL ................................................................................................................................ 139
PBX ................................................................................................................................ 139
ISDN ............................................................................................................................... 139

Używanie faksu w systemie VoIP ................................................................................................... 139
Pamięć faksu nie ulega utracie w przypadku zaniku zasilania ...................................................... 139
Kwestie bezpieczeństwa związane z podłączaniem sieci wewnętrznych do publicznych linii
telefonicznych ................................................................................................................................. 140
Faksowanie za pomocą skanera płaskiego .................................................................................... 140
Wysyłanie faksów z podajnika dokumentów ................................................................................. 141
Korzystanie z kodów szybkiego wybierania i kodów wybierania grupowego .............................. 141
Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania (Windows) ............................................................ 142
Wysyłanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu podłączonego do linii faksu ................... 144
Wysyłanie faksu z potwierdzeniem ................................................................................................ 144
Ustawienie opóźnienia wysyłania faksu ........................................................................................ 144
Wysyłanie faksu złożonego z dokumentu elektronicznego i papierowego .................................. 146

PLWW

vii

background image

Korzystanie z kodów dostępu, kart kredytowych i kart telefonicznych ....................................... 146

Wysyłanie faksów za granicę ....................................................................................... 146

Drukowanie faksu ........................................................................................................................... 147
Ponowne drukowanie faksów ......................................................................................................... 148
Automatyczne drukowanie obu stron odebranych faksów ........................................................... 149
Odbieranie faksów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym ....................... 149
Drukowanie zapisanego faksu w przypadku włączonej funkcji odbioru prywatnego .................. 149

8 Obsługa i konserwacja ............................................................................................................................... 151

Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia (Windows) ........................... 152
Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP ............................................................ 153
Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP .................................................................. 154
Konfigurowanie ustawień sieci IP ..................................................................................................................... 155

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki .......................................................................... 155
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych .............................................................................. 155
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia .......................... 155
Zmiana nazwy urządzenia w sieci .................................................................................................. 155
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ........................................................................................... 157

Przybornik urządzeń HP (Windows) .................................................................................................................. 158
HP Utility dla systemu Mac OS X ....................................................................................................................... 160

Otwieranie aplikacji HP Utility ......................................................................................................... 160
Funkcje HP Utility ............................................................................................................................ 160

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ........................................................................................... 161
Ustawienia ekonomiczne .................................................................................................................................. 162

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ........................................................................... 162
Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia ........................................................................... 162
Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania ..................................................... 162

Funkcje zabezpieczeń urządzenia ..................................................................................................................... 164

Blokowanie urządzenia ................................................................................................................... 164
Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia ....................................................................................... 164

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego .................................................................................................... 165

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego ..................................................................... 165
Konfiguracja urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego ............ 165

9 Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 167

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ..................................................................................................... 168

Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany ........................................... 168
Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego .................................... 168
Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach ............ 169
Krok 4: Sprawdzenie papieru .......................................................................................................... 169
Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania .......................................................................................... 169

viii

PLWW

background image

Krok 6: Testowanie funkcji drukowania ......................................................................................... 169
Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania .......................................................................................... 170
Krok 8: Przetestuj funkcje faksu ..................................................................................................... 170
Krok 9: Sprawdzenie kasety z tonerem .......................................................................................... 170
Krok 10: Próba wysłania zadania drukowania z komputera ......................................................... 170
Krok 11: Sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci ................................................... 170

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ............................................................................................ 171
System pomocy panelu sterowania .................................................................................................................. 172
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ........................................................................................ 173

Urządzenie nie pobiera papieru ...................................................................................................... 173
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ..................................................................................... 173
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru .. 173
Zapobieganie zacięciom papieru w podajnikach papieru .............................................................. 174

Usuwanie zacięć ................................................................................................................................................ 175

Miejsca zacięć papieru ..................................................................................................................... 175
Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów ............................................................................... 176
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wyjściowego ................................................................... 178
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ...................................................................................................... 179
Usuwanie zacięć w podajniku 2 ...................................................................................................... 181
Usuwanie zacięć przy prawej osłonie ............................................................................................. 182
Usuwanie zacięcia w opcjonalnym podajniku 3 ............................................................................. 186
Usuwanie zacięć przy prawej, dolnej osłonie (podajnik 3) ............................................................. 187

Poprawianie jakości druku ................................................................................................................................ 188

Drukowanie dokumentu z innego programu ................................................................................. 188
Ustawianie rodzaju papieru dla zadania drukowania .................................................................... 188

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) .................................................. 188
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) .................................................. 189

Sprawdź stan kasety z tonerem. .................................................................................................... 189
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .................................................................. 189
Drukowanie strony czyszczącej ...................................................................................................... 189
Usuwanie innych problemów z jakością drukowania ..................................................................... 190

Wydrukuj stronę jakości druku ..................................................................................... 190
Interpretacja strony z informacjami o jakości druku ................................................... 190

Sprawdzanie kasety z tonerem pod kątem ewentualnych uszkodzeń ......................................... 191
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ............................................................................. 191

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ......................... 191
Sprawdź środowisko pracy urządzenia ........................................................................ 192

Sprawdź ustawienia trybu EconoMode .......................................................................................... 192
Regulacja ustawień kolorów (Windows) ......................................................................................... 193
Używanie innego sterownika druku ............................................................................................... 194

Poprawianie jakości druku ................................................................................................................................ 196

PLWW

ix

background image

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .................................................................... 196
Sprawdzenie ustawień papieru ...................................................................................................... 197
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu ......................................................................................... 197
Optymalizacja dla tekstu lub obrazów ........................................................................................... 198
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi ............................................................................................ 198
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .................. 199

Poprawianie jakości skanowania ...................................................................................................................... 200

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .................................................................... 200
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .................. 201

Poprawianie jakości faksu ................................................................................................................................. 203

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .................................................................... 203
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych ........................................................ 204
Sprawdzenie ustawienia korekcji błędów ...................................................................................... 204
Wysłanie do innego urządzenia faksowego ................................................................................... 205
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .................. 205
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony .......................................................................... 206
Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy .............................................................................. 206

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ............................................................................ 207

Urządzenie nie drukuje ................................................................................................................... 207
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ................................................................................................. 207

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ................................................................................ 209

Po podłączeniu napędu flash USB nie wyświetla się menu napędu flash USB .............................. 209
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB .......................................................................... 209
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB ............................................ 209

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ..................................................................................................... 210

Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem ........................................................... 210
Wykonanie testu diagnostycznego faksu ...................................................................................... 211
Raport śledzenia faksu ................................................................................................................... 212
Drukowanie raportu błędów faksu ................................................................................................. 212

Drukowanie wszystkich raportów faksu ...................................................................... 212
Drukowanie pojedynczych raportów faksu ................................................................. 212
Ustawianie raportu błędów faksowania ...................................................................... 213

Ustawianie trybu korekcji błędów faksu ........................................................................................ 213
Zmiana szybkości faksowania ........................................................................................................ 213
Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów ........................................................................ 214

Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie .................................... 214

Pojawia się komunikat Błąd komunikacji .................................................. 214
Brak s. centr. ............................................................................................... 215
Pojawia się komunikat Faks zajęty. ........................................................... 215
Pojawia się komunikat Brak sygnału odpowiedzi faksu ........................... 216
Zacięcie papieru w podajniku dokumentów .............................................. 216

x

PLWW

background image

Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna ....................................... 216
Błąd skanera ............................................................................................... 217

Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat Gotowe bez próby wysłania
faksu ............................................................................................................................. 217
Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat „Zapisywanie strony 1” i nic
się nie dzieje .................................................................................................................. 217
Można odbierać faksy, ale nie można ich wysyłać ....................................................... 217
Urządzenie jest zabezpieczone hasłem ....................................................................... 218
Nie można korzystać z funkcji faksu w panelu sterowania ......................................... 218
Nie można korzystać z kodów szybkiego wybierania ................................................. 218
Nie można korzystać z kodów grupowego wybierania ............................................... 218
Odbieranie zarejestrowanego komunikatu o błędzie od operatora podczas próby
wysłania faksu .............................................................................................................. 219
Nie można wysłać faksu po podłączeniu telefonu do urządzenia .............................. 219

Rozwiązywanie problemów z odbieraniem faksów ....................................................................... 219

Faks nie odpowiada ...................................................................................................... 220

Faks ma dedykowaną linię telefoniczną .................................................... 220
Do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka ....................... 220
Ustawienie Tryb odbierania połączeń ma wartość Ręczny ....................... 221
Na linii faksu jest dostępna poczta głosowa ............................................. 221
Urządzenie jest podłączone do usługi telefonii DSL. ................................ 221
Urządzenie korzysta z faksu za pośrednictwem protokołu IP lub
usługi telefonii VoIP ................................................................................... 221

Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie .................................... 222

Nastąpi wyświetlenie komunikatu Nie wykryto faksu.. ............................ 222
Pojawia się komunikat Błąd komunikacji .................................................. 222
Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna ....................................... 223
Pojawia się komunikat Faks zajęty. ........................................................... 224

Faks jest odbierany, ale nie jest drukowany ................................................................ 224

Funkcja Odb. pryw. jest włączona .............................................................. 224

Nadawca odbiera sygnał zajętości ............................................................................... 224

Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy .............................. 224
Jest używany rozdzielacz linii telefonicznej .............................................. 224

Brak s. centr. ................................................................................................................. 224
Nie można wysłać lub odebrać faksu na linii PBX ........................................................ 225

Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem .................................................................. 225

Wolne wysyłanie faksów .............................................................................................. 225
Niska jakość faksu ........................................................................................................ 226
Faksy są obcięte lub drukowane na dwóch stronach .................................................. 226

Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB .............................................................................. 228
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ............................................................................................ 229

PLWW

xi

background image

Złe połączenie fizyczne ................................................................................................................... 229
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ......................................................................... 229
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ................................................................. 229
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z siecią ...... 230
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................................... 230
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................................ 230
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .......................................... 230

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową ...................................................................................... 231

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej ............................................................... 231
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje ..................................... 232
Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie
zapory .............................................................................................................................................. 232
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe
nie działa ......................................................................................................................................... 232
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego ............... 232
Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN ..................................... 233
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych ................................................................................ 233
Sieć bezprzewodowa nie działa ...................................................................................................... 233
Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej ................................................. 233
Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej ........................................................................... 233

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows ..................................... 235

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki ................................................................ 235
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie ..................... 235
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje ...................................................................... 235

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X ........................................................ 237

Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ............... 237
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ..... 237
Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście Drukarki
i faksy lub Drukarki i skanery .......................................................................................................... 237
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia .......................................... 238
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie pojawia się
na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery. ............................................................................ 238
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika druku ........ 238

Usuwanie oprogramowania (Windows) ............................................................................................................ 239
Usuwanie oprogramowania (Mac OS X) ............................................................................................................ 240
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do poczty elektronicznej ......................................................... 241

Nie można połączyć się z serwerem poczty elektronicznej. .......................................................... 241
Wysłanie wiadomości e-mail nie powiodło się ............................................................................... 241
Nie można skanować ...................................................................................................................... 241

Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do folderu sieciowego ............................................................. 242

Skanowanie nie powiodło się .......................................................................................................... 242

xii

PLWW

background image

Indeks .......................................................................................................................................................... 243

PLWW

xiii

background image

xiv

PLWW

background image

1