HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Angi et oppringingsprefiks

background image

Angi et oppringingsprefiks

Et oppringingsprefiks er et tall eller en gruppe med tall som automatisk legges til først i hvert faksnummer

du angir på kontrollpanelet eller fra programvaren. Det maksimale antallet tegn for et oppringingsprefiks er

50.

Standardinnstillingen er

Av

. Det kan være lurt å aktivere denne innstillingen og angi et prefiks hvis du for

eksempel må taste et tall som 9 for å få en telefonlinje utenfor bedriftens telefonsystem. Når denne

innstillingen er aktivert, kan du ringe opp et faksnummer uten oppringingsprefikset ved å bruke manuell

oppringing.

1.

Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.

2.

Velg

Faksoppsett

-menyen.

3.

Velg

Enkelt oppsett

-menyen.

4.

Bla til og velg

Oppringingsprefiks

-knappen, og velg deretter

-knappen.

5.

Bruk tastaturet til å angi prefikset, og velg deretter

OK

-knappen. Du kan bruke tall, pauser og

ringesymboler.