HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Hjelp

background image

Brukerhåndbok

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 farge-MFP M570

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres

uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 11/2014

Delenummer: CZ271-91135

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er varemerker

for Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple

Computer, Inc., registrert i USA og andre land/

regioner. iPod er et varemerke for Apple

Computer, Inc. iPod er bare for lovlig kopiering

eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke

stjel musikk.

Bluetooth er et varemerke for eieren og brukes

av Hewlett-Packard Company i henhold til

lisens.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker for

Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ......................................................................................................................................... 1

Produktsammenligning ......................................................................................................................................... 2
Produktet sett forfra og bakfra ............................................................................................................................. 4

Produktet sett forfra ........................................................................................................................... 4
Produktet sett bakfra .......................................................................................................................... 5
Grensesnittporter ................................................................................................................................ 6
Plassering av serienummer og modellnummer ................................................................................. 7

Kontrollpanelet ...................................................................................................................................................... 8

Kontrollpaneloversikt ......................................................................................................................... 8
Startskjermbilde på kontrollpanel ...................................................................................................... 9
Hjelpesystem for kontrollpanelet .................................................................................................... 10

Skrive ut produktrapporter ................................................................................................................................. 11

2 Papirskuffer ................................................................................................................................................ 13

Papirstørrelser som støttes ................................................................................................................................ 14
Papirtyper som støttes ........................................................................................................................................ 16
Skuff 1 .................................................................................................................................................................. 18

Skuffkapasitet og papirretning ........................................................................................................ 18
Legge papir i skuff 1 .......................................................................................................................... 20

Skrive ut konvolutter ...................................................................................................... 23

Skuff 2 .................................................................................................................................................................. 24

Skuffkapasitet og papirretning ........................................................................................................ 24
Legge papir i skuff 2 .......................................................................................................................... 25

Skuff 3 (ekstrautstyr) .......................................................................................................................................... 27

Skuffkapasitet og papirretning ........................................................................................................ 27
Legge i skuff 3 ................................................................................................................................... 28

3 Deler, rekvisita og tilbehør ........................................................................................................................... 31

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita .............................................................................................................. 32
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP ............................................................................ 33
HPs webområde mot forfalskning ...................................................................................................................... 34

NOWW

iii

background image

Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden ................................................... 35
Aktivere eller deaktivere innstillingene for Nesten tom .................................................................................... 36
Egenreparasjonsdeler ......................................................................................................................................... 37
Ekstrautstyr ......................................................................................................................................................... 38
Tonerkassetter .................................................................................................................................................... 39

Visning av tonerkassett .................................................................................................................... 39
Informasjon om tonerkassett ........................................................................................................... 40

Resirkulere tonerkassetter ............................................................................................ 40
Lagring av tonerkassetter .............................................................................................. 40
HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP ............................. 40

Skifte ut tonerkassettene ................................................................................................................. 41

Toneroppsamlerenhet ......................................................................................................................................... 44

Bytte toneroppsamlerenheten ......................................................................................................... 44

4 Skrive ut ..................................................................................................................................................... 47

Støttede skriverdrivere (Windows) ..................................................................................................................... 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

UPD-installasjonsmodi ................................................................................................... 49

Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) .............................................................................................. 50

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber .................................................................. 50
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ............................................... 50
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ..................................................................... 50
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................................................... 51

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ........................................................................................... 52

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber .................................................................. 52
Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ............................................ 52
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ..................................................................... 52
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................................................... 53

Utskriftsoppgaver (Windows) ............................................................................................................................. 54

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ............................................................................................... 54
Opprette utskriftssnarveier (Windows) ............................................................................................ 55
Skrive ut på begge sider automatisk (Windows) .............................................................................. 57
Skrive ut på begge sider manuelt (Windows) ................................................................................... 59
Skrive ut flere sider per ark (Windows) ............................................................................................ 61
Velge papirretning (Windows) .......................................................................................................... 62
Velge papirtype (Windows) ............................................................................................................... 63
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................................... 66
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) .......................................................................... 69
Lage et hefte (Windows) ................................................................................................................... 70

Utskriftsoppgaver (Mac OS X) ............................................................................................................................. 73

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ........................................................................ 73

iv

NOWW

background image

Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) .................................................................. 73
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) .............................................................................. 73
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ................................................................................... 74
Skrive ut flere sider per ark (Mac OS X) ............................................................................................ 74
Velge papirretning (Mac OS X) .......................................................................................................... 74
Velge papirtype (Mac OS X) ............................................................................................................... 75
Skrive ut en forside (Mac OS X) ......................................................................................................... 75
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) .......................................................................... 75
Lage et hefte (Mac OS X) ................................................................................................................... 75

Flere utskriftsoppgaver (Windows) .................................................................................................................... 77

Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ................................................................................................. 77
Velge papirstørrelse (Windows) ....................................................................................................... 77
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ............................................................................ 78
Skrive ut vannmerker (Windows) ...................................................................................................... 78

Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) .................................................................................................................... 79

Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) ................................................................................................. 79
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ........................................................................................................ 79
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................ 79
Skrive ut vannmerker (Mac) .............................................................................................................. 80

Opprette utskrifter i arkivkvalitet ....................................................................................................................... 81
Fargeutskrift ........................................................................................................................................................ 82

Bruke alternativet HP EasyColor ...................................................................................................... 82
Endre fargealternativene (Windows) ................................................................................................ 82
Endre fargetemaet for en utskriftsjobb (Windows) ......................................................................... 83
Endre fargealternativer (Mac OS X) .................................................................................................. 84
Manuelle fargealternativer ............................................................................................................... 84
Avstemme farger .............................................................................................................................. 84

Bruke HP ePrint .................................................................................................................................................... 86
Bruke AirPrint ...................................................................................................................................................... 87
Bruke utskrift fra USB-enhet ............................................................................................................................... 88

5 Kopiere ....................................................................................................................................................... 89

Angi nye standardinnstillinger for kopi .............................................................................................................. 90
Gjenopprette standardinnstillinger for kopi ....................................................................................................... 91
Ta en enkeltkopi .................................................................................................................................................. 92
Ta flere kopier ...................................................................................................................................................... 93
Kopiere en original med flere sider ..................................................................................................................... 94
Kopiere identifikasjonskort ................................................................................................................................. 95
Sortere en kopieringsjobb ................................................................................................................................... 96
Kopiere på begge sider (tosidig) ......................................................................................................................... 97

Kopiere på begge sider automatisk .................................................................................................. 97

NOWW

v

background image

Kopiere på begge sider manuelt ....................................................................................................... 98

Forminske eller forstørre en kopi ....................................................................................................................... 99
Lage fargekopier eller svart-hvittkopier .......................................................................................................... 100
Optimere kopikvaliteten ................................................................................................................................... 101
Justere lysstyrken eller mørkheten for kopier ................................................................................................. 102
Justere kopibildet .............................................................................................................................................. 103
Kopiere i kladdmodus ........................................................................................................................................ 104
Angi papirstørrelse og -type for kopiering på spesialpapir ............................................................................. 105

6 Skanning ................................................................................................................................................... 107

Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Windows) ................................................................................... 108
Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Mac OS X) ................................................................................... 109
Skanne til en USB-enhet .................................................................................................................................... 110
Konfigurere Skanne til en nettverksmappe og Skanne til e-post .................................................................... 111
Skanne til en nettverksmappe .......................................................................................................................... 112
Skanne til e-post ............................................................................................................................................... 113
Skanne ved hjelp av annen programvare ......................................................................................................... 114

Skanne fra et TWAIN-kompatibelt program (Windows) ................................................................ 114
Skanne fra et WIA-kompatibelt program (Windows) ..................................................................... 114

7 Faks .......................................................................................................................................................... 115

Koble faksen til en telefonlinje ......................................................................................................................... 116
Konfigurere en faks med en telefonsvarer ....................................................................................................... 116
Konfigurere faksen med en tilleggstelefon ...................................................................................................... 116
Konfigurere en frittstående faks ...................................................................................................................... 117
Konfigurere klokkeslettet, datoen og hodet for faksen .................................................................................. 118

Bruke kontrollpanelet ..................................................................................................................... 118
Bruke HPs veiviser for faksoppsett ................................................................................................ 118

Bruke spesialtegn i fakshoder .......................................................................................................................... 118
Bruke nummerlisten .......................................................................................................................................... 119

Bruke kontrollpanelet til å opprette og redigere faksnummerlisten ............................................ 119
Slette oppføringer fra telefonkatalogen ........................................................................................ 119

Opprette og redigere kortnumre ...................................................................................................................... 120
Slette kortnumre ............................................................................................................................................... 121
Opprette og redigere oppføringer for gruppeoppringing ................................................................................ 122
Slette oppføringer for gruppeoppringing ......................................................................................................... 123
Konfigurere innstillinger for sending av faks ................................................................................................... 124

Angi spesielle ringesymboler og -alternativer ............................................................................... 124

Angi et oppringingsprefiks ........................................................................................... 124

Angi registrering av summetone .................................................................................................... 124

Tone- eller pulsoppringing ........................................................................................... 125

vi

NOWW

background image

Angi automatisk ny oppringing og tid før oppringingen gjentas ................................................... 125
Angi lys/mørke og oppløsning ........................................................................................................ 126

Angi standardinnstillingen for lys/mørke (kontrast) ................................................... 126
Angi innstillinger for oppløsning .................................................................................. 126

Angi faktureringskoder ................................................................................................................... 127

Konfigurere faksinnstillinger for mottak .......................................................................................................... 128

Angi videresending av fakser .......................................................................................................... 128
Angi svarmodusen .......................................................................................................................... 128
Blokkere eller oppheve blokkeringen av faksnumre ..................................................................... 129
Angi antallet ringesignaler før svar ................................................................................................ 129
Angi distinktiv ringegjenkjenning ................................................................................................... 130
Bruke automatisk forminskning for innkommende fakser ........................................................... 131
Angi innstillinger for å skrive ut fakser på nytt .............................................................................. 131
Angi fakslydvolumet ....................................................................................................................... 131

Angi alarmvolumet, telefonlinjevolumet og ringevolumet ......................................... 132

Angi at mottatte fakser skal stemples ........................................................................................... 132
Angi funksjonen for privat mottak ................................................................................................. 132

Angi faksspørring .............................................................................................................................................. 132
Bruke faksfunksjonen ....................................................................................................................................... 134

Støttede faksprogrammer .............................................................................................................. 134
Avbryte en faks ............................................................................................................................... 134

Avbryte den gjeldende faksen ...................................................................................... 135
Avbryte en faksjobb som venter .................................................................................. 135

Slette fakser fra minnet .................................................................................................................. 135
Bruke faks på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 136
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Bruke faks på en VoIP-tjeneste ...................................................................................................... 136
Innholdet i faksminnet bevares ved strømtap ............................................................................... 136
Sikkerhetsproblemer ved kobling av interne nettverk til offentlige telefonlinjer ........................ 137
Fakse fra planskanneren ................................................................................................................ 137
Fakse fra dokumentmateren .......................................................................................................... 138
Bruke kortnumre og oppføringer for gruppeoppringing ............................................................... 138
Sende en faks fra programvaren (Windows) .................................................................................. 139
Sende en faks ved å ringe fra en telefon som er koblet til fakslinjen ........................................... 140
Sende en faks med bekreftelse ...................................................................................................... 140
Planlegge en faks som skal sendes senere .................................................................................... 140
Send en faks som kombinerer et elektronisk dokument og et papirdokument ........................... 141
Bruke tilgangskoder, kredittkort eller telefonkort ........................................................................ 141

Sende fakser utenlands ................................................................................................ 141

NOWW

vii

background image

Skrive ut en faks .............................................................................................................................. 142
Skrive ut en faks på nytt ................................................................................................................. 143
Skrive ut på begge sider automatisk på mottatte fakser .............................................................. 144
Motta fakser når du hører fakstoner på telefonlinjen ................................................................... 144
Skrive ut en lagret faks når funksjonen for privat mottak er aktivert .......................................... 144

8 Administrere og vedlikeholde ..................................................................................................................... 145

Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen (Windows) ................................................ 146
Konfigurere HP direkte trådløs utskrift ............................................................................................................ 147
Bruke programmer fra HPs webtjenester ......................................................................................................... 148
Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ............................................................................................................... 149

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ............................................................................................ 149
Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................................................... 149
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .............................................. 149
Gi produktet nytt navn i nettverket ................................................................................................ 149
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift ................................................................... 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP Utility for Mac OS X ....................................................................................................................................... 154

Åpne HP Utility ................................................................................................................................ 154
HP Utility-funksjoner ...................................................................................................................... 154

Bruke HP Web Jetadmin-programvare ............................................................................................................. 155
Innstillinger for økonomisk bruk ...................................................................................................................... 156

Skrive ut med EconoMode .............................................................................................................. 156
Angi Dvaleforsinkelse ..................................................................................................................... 156
Angi forsinkelse for å slå av automatisk ........................................................................................ 156

Sikkerhetsfunksjoner for produktet ................................................................................................................. 158

Låse produktet ................................................................................................................................ 158
Angi eller endre produktpassordet ................................................................................................ 158

Oppgradere fastvaren ....................................................................................................................................... 159

Oppgradere fastvaren manuelt ...................................................................................................... 159
Angi at produktet skal oppgradere fastvaren automatisk ............................................................ 159

9 Problemløsing ........................................................................................................................................... 161

Sjekkliste for problemløsning ........................................................................................................................... 162

Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte ........................................................... 162
Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen ........................................................... 162
Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet ............................................................ 163
Trinn 4: Kontroller papiret .............................................................................................................. 163
Trinn 5: Kontroller programvaren .................................................................................................. 163
Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen ................................................................................................... 163
Trinn 7: Test kopieringsfunksjonen ................................................................................................ 164

viii

NOWW

background image

Trinn 8: Test faksfunksjonaliteten ................................................................................................. 164
Trinn 9: Kontroller tonerkassetten ................................................................................................. 164
Trinn 10: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin ........................................................... 164
Trinn 11: Kontroller at produktet er koblet til nettverket ............................................................. 164

Gjenopprette standardinnstillingene ................................................................................................................ 165
Hjelpesystem på kontrollpanelet ..................................................................................................................... 166
Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ............................................................................................... 167

Produktet henter ikke papir ............................................................................................................ 167
Produktet henter flere papirark samtidig ...................................................................................... 167
Dokumentmateren produserer papirstopp, forskyver papiret eller drar inn flere papirark ........ 167
Forhindre fastkjørt papir fra papirskuffene ................................................................................... 168

Fjerne fastkjørt papir ......................................................................................................................................... 169

Steder for fastkjørt papir ................................................................................................................ 169
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren ................................................................................. 170
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet ......................................................................................... 172
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ........................................................................................................ 173
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ........................................................................................................ 175
Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet ..................................................................................... 176
Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr) ................................................................................ 180
Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3) ..................................................................... 181

Forbedre utskriftskvaliteten ............................................................................................................................. 182

Skrive ut fra et annet program ....................................................................................................... 182
Angi innstillingen for papirtype for utskriftsjobben ...................................................................... 182

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................................. 182
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ............................................................. 183

Kontrollere tonerkassettstatusen .................................................................................................. 183
Kalibrere produktet til å justere fargene ........................................................................................ 183
Skrive ut et renseark ....................................................................................................................... 183
Utføre mer feilsøking på utskriftskvalitet ...................................................................................... 184

Skrive ut utskriftskvalitetssiden .................................................................................. 184
Tolke utskriftskvalitetssiden ....................................................................................... 184

Kontrollere om tonerkassetten er skadet ...................................................................................... 184
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet .......................................................................................... 185

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................................... 185
Kontrollere produktmiljøet .......................................................................................... 186

Kontrollere EconoMode-innstillingene .......................................................................................... 186
Justere fargeinnstillinger (Windows) ............................................................................................. 186
Prøve en annen skriverdriver .......................................................................................................... 187

Forbedre kopikvaliteten .................................................................................................................................... 189

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 189
Kontrollere papirinnstillingene ...................................................................................................... 190

NOWW

ix

background image

Kontrollere bildejusteringsinnstillingene ...................................................................................... 190
Optimalisere for tekst eller bilder .................................................................................................. 191
Kant til kant-kopiering .................................................................................................................... 191
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 191

Forbedre skannekvaliteten ............................................................................................................................... 193

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 193
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 194

Forbedre fakskvaliteten .................................................................................................................................... 196

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ................................................... 196
Kontrollere oppløsningsinnstillingen for sending av faks ............................................................. 197
Kontrollere innstillingen for feilretting .......................................................................................... 197
Sende til en annen faksmaskin ....................................................................................................... 197
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ......................................................... 198
Kontrollere innstillingen for Tilpass til side ................................................................................... 198
Kontrollere avsenderens faksmaskin ............................................................................................ 199

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte .......................................................................................... 200

Produktet skriver ikke ut ................................................................................................................ 200
Produktet skriver ut for sakte ........................................................................................................ 200

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet .................................................................................................... 202

Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-stasjonen. ............................................... 202
Filen skrives ikke ut fra USB-enheten ............................................................................................ 202
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen ................................................... 202

Løse faksproblemer .......................................................................................................................................... 203

Sjekkliste for å løse faksproblemer ................................................................................................ 203
Utføre en fakdiagnosestest ............................................................................................................ 204
Fakssporingsrapport ....................................................................................................................... 205
Utskrift av faksfeilrapport .............................................................................................................. 205

Skrive ut alle faksrapporter ......................................................................................... 205
Skrive ut faksrapporter enkeltvis ................................................................................ 205
Angi faksfeilrapport ...................................................................................................... 206

Angi modus for faksfeilretting ....................................................................................................... 206
Endre fakshastighet ........................................................................................................................ 206
Løse problemer med å sende fakser .............................................................................................. 207

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................................ 207

Meldingen Kommunikasjonsfeil vises ....................................................... 207
Ingen summetone ...................................................................................... 208
Meldingen Faks opptatt vises .................................................................... 208
Meldingen Faks svarer ikke vises ............................................................... 208
Fastkjørt papir i dokumentmateren .......................................................... 209
Meldingen Fakslager er fullt vises ............................................................. 209
Skannerfeil ................................................................................................. 209

x

NOWW

background image

Kontrollpanelet viser meldingen Klar uten at det blir gjort forsøk på å sende
faksen ........................................................................................................................... 210
Kontrollpanelet viser en melding om at side 1 lagres, og fortsetter ikke bort fra
meldingen ..................................................................................................................... 210
Fakser kan mottas, men ikke sendes ........................................................................... 210
Produktet er passordbeskyttet .................................................................................... 210
Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet .................................................... 211
Kan ikke bruke kortnumre ............................................................................................ 211
Kan ikke bruke gruppeoppringinger ............................................................................ 211
Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende en
faks ............................................................................................................................... 211
Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet .................................... 212

Løse problemer med å motta fakser .............................................................................................. 212

Faksen svarer ikke ........................................................................................................ 212

Faksen har en dedikert telefonlinje ........................................................... 212
En telefonsvarer er koblet til produktet .................................................... 213
Innstillingen Svarmodus er satt til innstillingen Manuell ......................... 213
Talepost er tilgjengelig på fakslinjen ........................................................ 213
Produktet er koblet til en DSL-telefontjeneste ......................................... 214
Produktet bruker en faksetjeneste via IP- eller VoIP-telefon .................. 214

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................................ 214

Meldingen Ingen faks reg. vises. ................................................................ 214
Meldingen Kommunikasjonsfeil vises ....................................................... 215
Meldingen Fakslager er fullt vises ............................................................. 216
Meldingen Faks opptatt vises .................................................................... 216

En faks mottas, men skrives ikke ut ............................................................................ 216

Funksjonen Privat mottak er på ................................................................. 216

Avsenderen får opptattsignal ...................................................................................... 216

Et håndsett er koblet til produktet ............................................................ 216
En telefonlinjedeler er i bruk ...................................................................... 217

Ingen summetone ......................................................................................................... 217
Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje .................................................... 217

Løse generelle faksproblemer ........................................................................................................ 217

Det går tregt å sende faks ............................................................................................ 217
Fakskvaliteten er dårlig ................................................................................................ 218
Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider ........................................... 219

Løse problemer med USB-tilkobling ................................................................................................................. 220
Løse problemer med det kablede nettverket ................................................................................................... 221

Dårlig fysisk tilkobling .................................................................................................................... 221
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................................... 221
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................................. 221

NOWW

xi

background image

Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ................................. 222
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................................ 222
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ..................................... 222
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ................................................ 222

Løse problemer med det trådløse nettverket .................................................................................................. 223

Sjekkliste for trådløs tilkobling ...................................................................................................... 223
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ........................................... 224
Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen ......... 224
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet .............................................................................................................................................. 224
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ...................................................... 224
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .......................................................................................................................................... 224
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ......................................................... 225
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................................... 225
Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk ................................................................................ 225
Få mindre interferens i et trådløst nettverk .................................................................................. 225

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ............................................................................. 227

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ...................................................... 227
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................................... 227
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................................... 227

Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X ............................................................................. 229

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning ................................ 229
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .......................................................................................................................................... 229
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning ........................................................................................................................ 229
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ......................................................................... 230
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt .............................................................................. 230
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling ........................................... 230

Fjerne programvare (Windows) ......................................................................................................................... 231
Fjerne programvare (Mac OS X) ......................................................................................................................... 232
Løse problemer med skanning til e-post .......................................................................................................... 233

Kan ikke koble til e-postserveren ................................................................................................... 233
E-posten mislyktes ......................................................................................................................... 233
Kan ikke skanne .............................................................................................................................. 233

Løse problemer med skanning til nettverksmappe ......................................................................................... 234

Skanningen mislyktes ..................................................................................................................... 234

Stikkordregister ........................................................................................................................................... 235

xii

NOWW

background image

1