HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Storingen verhelpen in de rechterklep

background image

Storingen verhelpen in de rechterklep

VOORZICHTIG:

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de fuser heet worden. Wacht totdat de fuser is

afgekoeld voordat u storingen verhelpt.

1.

Open de rechterklep.

2.

Als er papier is vastgelopen aan het begin van de uitvoerbak,

trekt u het papier omlaag om het te verwijderen.

3.

Als er papier is vastgelopen in de rechterklep, trekt u het

papier langzaam naar buiten.

178 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen

NLWW

background image

4.

Til de papierinvoerklep aan de binnenzijde van de rechterklep

omhoog. Als daar papier is vastgelopen, trekt u dit langzaam

naar buiten.

1

2

5.

Sluit de papierinvoerklep.

6.

Trek het papier langzaam uit het oppakgedeelte.

7.

Kijk of zich papier bevindt in het rollengedeelte van lade 2.

Duw de twee groene lipjes omhoog om de toegangsklep voor

storingen te openen. Verwijder vastgelopen papier en sluit de

klep.

NLWW

Storingen verhelpen 179

background image

8.

Als er papier is vastgelopen onder in de fuser, trekt u het

papier langzaam omlaag om het te verwijderen.

VOORZICHTIG:

Raak de rollen van de overdrachtsrol niet

aan. Verontreiniging kan de afdrukkwaliteit aantasten.

9.

Er kan papier zijn vastgelopen in de fuser, waar het van

buitenaf niet zichtbaar is. Pak de hendels van de fuser vast, til

ze iets omhoog en trek de fuser recht uit het apparaat.

VOORZICHTIG:

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de

fuser heet worden.

10.

Open de toegangsklep voor storingen (1). Als er papier in de

fuser is vastgelopen, trekt u het papier langzaam omhoog om

het te verwijderen (2). Als het papier scheurt, verwijdert u alle

snippers.

VOORZICHTIG:

Ook als de buitenkant van de fuser is

afgekoeld, kunnen de rollen binnenin nog heet zijn. Wacht

totdat de fuserrollen zijn afgekoeld voordat u deze aanraakt.

1

2

180 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen

NLWW

background image

11.

Open de toegangsklep voor storingen en duw de fuser

volledig in het apparaat.

12.

Sluit de rechterklep.

NLWW

Storingen verhelpen 181