HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Help

background image

Gebruikershandleiding

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services

van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke producten

en services wordt geleverd. Niets in deze

verklaring mag worden opgevat als een

aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk

voor technische of redactionele fouten of

weglatingen in deze verklaring.

Edition 1, 11/2014

Onderdeelnummer: CZ271-91134

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de

VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod is

uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is

van de eigenaar en door Hewlett-Packard

Company onder licentie wordt gebruikt.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten

gedeponeerde handelsmerken van Microsoft

Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ....................................................................................................................................................... 1

Productvergelijking ............................................................................................................................................... 2
Productweergaven ................................................................................................................................................ 4

Vooraanzicht van apparaat ................................................................................................................. 4
Achteraanzicht van apparaat .............................................................................................................. 5
Interfacepoorten ................................................................................................................................. 6
Locatie van serienummer en modelnummer ..................................................................................... 7

Bedieningspaneel .................................................................................................................................................. 8

Indeling van het bedieningspaneel ..................................................................................................... 8
Beginscherm bedieningspaneel .......................................................................................................... 9
Help-systeem op het bedieningspaneel ........................................................................................... 10

Apparaatrapporten afdrukken ............................................................................................................................ 11

2 Papierladen ................................................................................................................................................ 13

Ondersteunde papierformaten ........................................................................................................................... 14
Ondersteunde papiersoorten .............................................................................................................................. 16
Lade 1 ................................................................................................................................................................... 18

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .............................................................................. 18
Lade 1 vullen ..................................................................................................................................... 20

Enveloppen afdrukken ................................................................................................... 23

Lade 2 ................................................................................................................................................................... 24

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .............................................................................. 24
Lade 2 vullen ..................................................................................................................................... 25

Optionele lade 3 ................................................................................................................................................... 27

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .............................................................................. 27
Lade 3 vullen ..................................................................................................................................... 28

3 Onderdelen, benodigdheden en accessoires ................................................................................................... 31

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ...................................................................................... 32
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ............................................................................... 33
Anti-namaakwebsite van HP ............................................................................................................................... 34

NLWW

iii

background image

Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ....................... 35
Instellingen voor Bij zeer laag niveau in- of uitschakelen .................................................................................. 36
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ............................................................................................................. 37
Accessoires .......................................................................................................................................................... 38
Tonercartridges ................................................................................................................................................... 39

Afbeelding van tonercartridge .......................................................................................................... 39
Informatie over tonercartridges ....................................................................................................... 40

Tonercartridges recyclen ................................................................................................ 40
Bewaren van tonercartridges ......................................................................................... 40
Beleid van HP ten aanzien van tonercartridges die niet van HP zijn ............................. 40

De tonercartridges vervangen .......................................................................................................... 41

Tonerafvaleenheid .............................................................................................................................................. 44

De tonerafvaleenheid vervangen ..................................................................................................... 44

4 Afdrukken ................................................................................................................................................... 47

Ondersteunde printerdrivers (Windows) ............................................................................................................ 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

Installatiemodi UPD ........................................................................................................ 49

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) ........................................................................................... 50

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................................... 50
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ............................................................................................................................................. 50
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................................................... 50
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................................................... 51

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ........................................................................................... 52

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................................... 52
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ............................................................................................................................................. 52
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................................................... 52
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................................................... 53

Afdruktaken (Windows) ....................................................................................................................................... 54

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) .............................................................................. 54
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) .................................................................................... 55
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Windows) ............................................................................. 57
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) ................................................................................ 59
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ............................................................................. 61
De afdrukrichting selecteren (Windows) .......................................................................................... 62
De papiersoort selecteren (Windows) .............................................................................................. 63
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ................................................ 66
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................................. 69
Een brochure maken (Windows) ....................................................................................................... 70

iv

NLWW

background image

Afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................................................................... 73

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) ............................................................................... 73
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) .................................................................................... 73
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ............................................................................. 73
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ................................................................................ 74
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ............................................................................. 74
De afdrukrichting selecteren (Mac OS X) .......................................................................................... 74
De papiersoort selecteren (Mac OS X) .............................................................................................. 75
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) .................................................................................................. 75
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................................... 75
Een brochure maken (Mac OS X) ....................................................................................................... 75

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ............................................................................................................... 77

Een afdruktaak annuleren (Windows) .............................................................................................. 77
Het papierformaat selecteren (Windows) ........................................................................................ 77
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ...................................................................... 78
Watermerken afdrukken (Windows) ................................................................................................. 78

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) .................................................................................................................. 79

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) .............................................................................................. 79
Het papierformaat selecteren (Mac OS X) ........................................................................................ 79
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) ...................................................................... 79
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ................................................................................................. 80

Afdrukken van archiefkwaliteit maken ............................................................................................................... 81
Afdrukken in kleur ............................................................................................................................................... 82

HP EasyColor gebruiken .................................................................................................................... 82
De kleuropties wijzigen (Windows) ................................................................................................... 82
Het kleurthema van een afdruktaak wijzigen (Windows) ................................................................ 83
De kleuropties wijzigen (Mac OS X) ................................................................................................... 84
handmatige kleuropties .................................................................................................................... 84
Kleuren afstemmen .......................................................................................................................... 84

HP ePrint gebruiken ............................................................................................................................................. 86
AirPrint gebruiken ................................................................................................................................................ 87
Direct afdrukken via USB ..................................................................................................................................... 88

5 Kopiëren ..................................................................................................................................................... 89

Nieuwe standaardinstellingen voor kopiëren instellen ..................................................................................... 90
Standaardinstellingen voor kopiëren herstellen ................................................................................................ 91
Eén kopie maken ................................................................................................................................................. 92
Meerdere kopieën maken .................................................................................................................................... 93
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren .................................................................................................. 94
Identiteitsbewijzen kopiëren ............................................................................................................................... 95
Een kopieertaak sorteren .................................................................................................................................... 96

NLWW

v

background image

Dubbelzijdig kopiëren (duplex) ........................................................................................................................... 97

Automatisch dubbelzijdig kopiëren .................................................................................................. 97
Handmatig dubbelzijdig kopiëren ..................................................................................................... 98

Kopieën vergroten of verkleinen ........................................................................................................................ 99
Afdrukken in zwart-wit of kleur ........................................................................................................................ 100
Kopieerkwaliteit optimaliseren ......................................................................................................................... 101
De helderheid of donkerte voor kopieën aanpassen ........................................................................................ 102
Het formaat van de kopie aanpassen ............................................................................................................... 103
Kopiëren in conceptmodus ................................................................................................................................ 104
Het papierformaat en de papiersoort voor kopiëren op speciaal papier instellen .......................................... 105

6 Scannen .................................................................................................................................................... 107

Scannen via de HP Scan-software (Windows) .................................................................................................. 108
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X) .................................................................................................. 109
Scannen naar een USB-flashstation ................................................................................................................. 110
Stel de map voor scannen naar netwerk en scannen naar e-mail in ............................................................... 111
Scannen naar een netwerkmap ........................................................................................................................ 112
Scannen naar e-mail .......................................................................................................................................... 113
Scannen via andere software ............................................................................................................................ 114

Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma (Windows) ................................................... 114
Scannen vanuit een WIA-compatibel programma (Windows) ....................................................... 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Fax aansluiten op een telefoonlijn .................................................................................................................... 116
Een fax met een antwoordapparaat instellen .................................................................................................. 116
Fax instellen met een extra telefoontoestel .................................................................................................... 116
De stand-alone-fax instellen ............................................................................................................................ 117
Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren ............................................................................................... 118

Het bedieningspaneel gebruiken .................................................................................................... 118
De wizard Faxinstellingen van HP gebruiken ................................................................................. 118

Speciale tekens gebruiken in faxkopregels ...................................................................................................... 118
Het telefoonboek gebruiken ............................................................................................................................. 119

Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken ................ 119
Telefoonboekvermeldingen verwijderen ....................................................................................... 119

Snelkiesnummers maken en bewerken ............................................................................................................ 120
Snelkiesnummers verwijderen ......................................................................................................................... 121
Groepskiescodes maken en bewerken ............................................................................................................. 122
Groepskiescodes verwijderen ........................................................................................................................... 123
Instellingen voor het verzenden van faxen configureren ................................................................................ 124

Speciale kiessymbolen en opties instellen .................................................................................... 124

Voorkiesnummers instellen ......................................................................................... 124

vi

NLWW

background image

Kiestoondetectie instellen .............................................................................................................. 124

Toon- of pulskiezen ...................................................................................................... 125

Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen nieuwe pogingen instellen .................................. 125
Het contrast en de resolutie instellen ............................................................................................ 126

De standaardwaarde voor licht/donker (contrast) instellen ....................................... 126
De resolutie instellen .................................................................................................... 126

Factuurcodes instellen .................................................................................................................... 127

Instellingen voor het ontvangen van faxen configureren ................................................................................ 128

Fax doorsturen instellen ................................................................................................................. 128
De antwoordmodus instellen ......................................................................................................... 128
Faxnummers blokkeren of deblokkeren ........................................................................................ 129
Het aantal belsignalen instellen ..................................................................................................... 129
Specifieke belsignalen instellen ..................................................................................................... 130
Inkomende faxen automatisch verkleinen ..................................................................................... 131
Instellingen voor het opnieuw afdrukken van faxen configureren ............................................... 131
Het volume van de faxgeluiden instellen ....................................................................................... 131

Het volume van waarschuwingen, de telefoonlijn en het belsignaal instellen .......... 132

Het stempelen van ontvangen faxen instellen .............................................................................. 132
De functie Privé ontvangen instellen ............................................................................................. 132

Faxen ophalen instellen .................................................................................................................................... 133
Fax gebruiken .................................................................................................................................................... 134

Ondersteunde faxprogramma's ..................................................................................................... 134
Een fax annuleren ........................................................................................................................... 134

De huidige fax annuleren .............................................................................................. 134
Een faxtaak in de wachtrij annuleren ........................................................................... 135

Faxen uit het geheugen verwijderen .............................................................................................. 135
Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem ....................................................................... 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Fax gebruiken op een VoIP-service ................................................................................................ 136
Bij stroomuitval blijft de inhoud van het faxgeheugen behouden ................................................ 136
Beveiligingskwesties bij het verbinden van interne netwerken met publieke telefoonlijnen ...... 136
Faxen vanaf de flatbedscanner ...................................................................................................... 137
Faxen vanuit de documentinvoer ................................................................................................... 138
Snelkiescodes en groepskiescodes gebruiken ............................................................................... 138
Een fax verzenden vanuit de software (Windows) ......................................................................... 139
Een fax verzenden via een op de faxlijn aangesloten telefoon ..................................................... 140
Een fax verzenden met bevestiging ............................................................................................... 140
Uitgestelde verzending van een fax plannen ................................................................................. 140
Een fax met een elektronisch en een papierdocument versturen ................................................. 142

NLWW

vii

background image

Gebruik van toegangscodes, creditcards of telefoonkaarten ....................................................... 142

Faxen internationaal versturen .................................................................................... 142

Een fax afdrukken ........................................................................................................................... 143
Een fax opnieuw afdrukken ............................................................................................................ 144
Ontvangen faxen automatisch dubbelzijdig afdrukken ................................................................. 145
Faxen ontvangen wanneer er faxtonen te horen zijn op de telefoonlijn ...................................... 145
Een opgeslagen fax afdrukken wanneer de functie Privé ontvangen is ingeschakeld ................. 145

8 Beheer en onderhoud ................................................................................................................................. 147

De HP Reconfiguration Utility gebruiken om de apparaatverbinding te wijzigen (Windows) ......................... 148
HP Wireless Direct-afdrukken instellen ............................................................................................................ 149
Toepassingen van HP Webservices gebruiken ................................................................................................. 150
IP-netwerkinstellingen configureren ................................................................................................................ 151

Disclaimer voor printer delen ......................................................................................................... 151
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .................................................................................. 151
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ............................... 151
De naam van het apparaat in het netwerk wijzigen ....................................................................... 151
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking ..................................................................... 153

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 154
HP Utility voor Mac OS X .................................................................................................................................... 156

HP Utility openen ............................................................................................................................ 156
Functies van HP Utility .................................................................................................................... 156

HP Web Jetadmin software gebruiken .............................................................................................................. 157
Energiezuinige instellingen ............................................................................................................................... 158

Afdrukken met EconoMode ............................................................................................................ 158
Sluimervertraging instellen ............................................................................................................ 158
Uitschakelvertraging instellen ....................................................................................................... 158

Beveiligingsfuncties van het apparaat ............................................................................................................. 160

Het apparaat vergrendelen ............................................................................................................. 160
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ............................................................... 160

De firmware bijwerken ...................................................................................................................................... 161

Firmware handmatig bijwerken ...................................................................................................... 161
Apparaat instellen om firmware automatisch bij te werken ......................................................... 161

9 Problemen oplossen .................................................................................................................................. 163

Controlelijst voor het oplossen van problemen ............................................................................................... 164

Stap 1: Zorgen dat het apparaat goed is ingesteld ........................................................................ 164
Stap 2: Controleer de bekabeling of de draadloze verbinding ...................................................... 164
Stap 3: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven ............. 165
Stap 4: Het papier controleren ....................................................................................................... 165
Stap 5: De software controleren ..................................................................................................... 165

viii

NLWW

background image

Stap 6: Test de afdrukfunctie ......................................................................................................... 165
Stap 7: Test de kopieerfunctie ........................................................................................................ 166
Stap 8: De faxfunctionaliteit testen ............................................................................................... 166
Stap 9: De tonercartridge controleren ........................................................................................... 166
Stap 10: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden ............................................. 166
Stap 11: Controleer of het product is verbonden met het netwerk. .............................................. 166

De fabrieksinstellingen herstellen .................................................................................................................... 167
Help-systeem op het bedieningspaneel ........................................................................................................... 168
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ............................................................................................... 169

Het apparaat pakt geen papier op .................................................................................................. 169
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. .............................................................................. 169
Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen tegelijk
doorgevoerd .................................................................................................................................... 169
Papierstoringen in de lades voorkomen ........................................................................................ 170

Storingen verhelpen .......................................................................................................................................... 171

Storingslocaties .............................................................................................................................. 171
Storingen verhelpen in de documentinvoer ................................................................................... 172
Storingen verhelpen in het uitvoerbakgebied ................................................................................ 174
storingen verhelpen in lade 1 ......................................................................................................... 175
Storingen verhelpen in lade 2 ......................................................................................................... 177
Storingen verhelpen in de rechterklep ........................................................................................... 178
Storingen in optionele lade 3 verhelpen ........................................................................................ 182
Storingen oplossen in de rechteronderklep (lade 3) ...................................................................... 183

De afdrukkwaliteit verbeteren .......................................................................................................................... 184

Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma ........................................................................ 184
De instelling voor de papiersoort controleren voor een afdruktaak ............................................. 184

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) .......................................... 184
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X) ........................................... 185

De status van tonercartridges controleren .................................................................................... 185
Het apparaat kalibreren om de kleuren uit te lijnen ...................................................................... 185
Een reinigingspagina afdrukken ..................................................................................................... 185
Aanvullende opties om problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen ..................................... 186

Afdrukkwaliteitspagina afdrukken .............................................................................. 186
De afdrukkwaliteitspagina interpreteren .................................................................... 186

Tonercartridge controleren op beschadigingen ............................................................................. 187
Papier en afdrukomgeving controleren ......................................................................................... 187

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 187
Omgeving van het product controleren ....................................................................... 188

EconoMode-instellingen controleren ............................................................................................. 188
Kleurinstellingen aanpassen (Windows) ........................................................................................ 189
Een andere printerdriver proberen ................................................................................................. 190

NLWW

ix

background image

De kopieerkwaliteit verbeteren ........................................................................................................................ 192

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 192
Papierinstellingen controleren ....................................................................................................... 193
De instellingen voor beeldaanpassing controleren ....................................................................... 193
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ..................................................................................... 194
Rand-tot-rand kopiëren .................................................................................................................. 194
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 195

De scankwaliteit verbeteren ............................................................................................................................. 196

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 196
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 197

De faxkwaliteit verbeteren ............................................................................................................................... 199

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................. 199
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren ................................................... 200
Instellingen voor foutcorrectie controleren ................................................................................... 200
Naar een ander faxapparaat verzenden ......................................................................................... 201
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 201
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................................... 202
Faxapparaat van de afzender controleren ..................................................................................... 202

Het apparaat drukt niet of langzaam af ........................................................................................................... 203

Het apparaat drukt niet af .............................................................................................................. 203
Het apparaat drukt langzaam af .................................................................................................... 203

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen ......................................................................................... 205

Het menu USB-flashstation wordt niet geopend wanneer u het USB-flashstation plaatst ......... 205
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-flashstation ..................................................... 205
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu USB-flashdrive weergegeven ........... 206

Faxproblemen oplossen .................................................................................................................................... 207

Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen ....................................................................... 207
Faxdiagnose uitvoeren ................................................................................................................... 208
Faxtraceerrapport ........................................................................................................................... 209
Faxfoutrapport afdrukken .............................................................................................................. 209

Alle faxrapporten afdrukken ........................................................................................ 209
Afzonderlijke faxrapporten afdrukken ........................................................................ 209
Het faxfoutenrapport instellen .................................................................................... 210

Foutcorrectiemodus van de fax instellen ....................................................................................... 210
De faxsnelheid wijzigen .................................................................................................................. 210
Problemen oplossen met het verzenden van faxen ...................................................................... 211

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 211

Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven ................................. 211
Geen belsignaal .......................................................................................... 212
Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven .................................. 212
Het bericht Geen antwoord wordt weergegeven ...................................... 213

x

NLWW

background image

Papierstoring documentinvoer .................................................................. 213
Het bericht Faxopslag is vol wordt weergegeven ..................................... 213
Scannerfout ................................................................................................ 214

Op het bedieningspaneel wordt het bericht Gereed weergegeven en de fax wordt
niet verzonden .............................................................................................................. 214
Op het bedieningspaneel wordt het bericht "Pagina 1 wordt opgeslagen"
weergegeven en de fax wordt daarna niet verwerkt ................................................... 214
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden .............................. 214
Het product wordt beschermd met een wachtwoord .................................................. 215
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt ..................... 215
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt ................................................... 215
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt .................................................... 215
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u
probeert een fax te verzenden ..................................................................................... 216
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het
apparaat ........................................................................................................................ 216

Problemen met het ontvangen van faxen oplossen ...................................................................... 216

De fax reageert niet ...................................................................................................... 217

De fax heeft een eigen telefoonlijn ........................................................... 217
Er is een antwoordapparaat op het apparaat aangesloten ...................... 217
De instelling Antwoordmodus is ingesteld op Handmatig. ....................... 218
Voicemail is beschikbaar op de faxlijn ....................................................... 218
Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst ......................... 218
Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via de IP-
of VoIP-telefoondienst ............................................................................... 218

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 219

Het bericht Geen fax wordt weergegeven. ................................................ 219
Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven ................................. 219
Het bericht Faxopslag is vol wordt weergegeven ..................................... 220
Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven .................................. 220

Er is een fax ontvangen, maar deze kan niet worden afgedrukt ................................ 221

De functie Privé ontvangen is ingeschakeld .............................................. 221

De afzender ontvangt een bezettoon .......................................................................... 221

Er is een telefoon aangesloten op het apparaat ....................................... 221
Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter ............................. 221

Geen belsignaal ............................................................................................................ 221
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn .................. 221

Algemene faxproblemen oplossen ................................................................................................ 221

Faxberichten worden langzaam verstuurd .................................................................. 222
De faxkwaliteit is matig ................................................................................................ 222
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt ..................................... 223

Problemen met de USB-verbinding oplossen ................................................................................................... 225

NLWW

xi

background image

Problemen met bekabelde netwerken oplossen .............................................................................................. 226

Slechte fysieke verbinding .............................................................................................................. 226
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ..................................... 226
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................................................... 226
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het
netwerk ........................................................................................................................................... 227
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ....................... 227
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ........................................................ 227
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ................................ 227

Problemen met draadloze netwerken oplossen .............................................................................................. 228

Controlelijst draadloze verbinding ................................................................................................. 228
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie ..................................................................................................................................... 229
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd ....................................................................................................................... 229
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het apparaat is
verplaatst ........................................................................................................................................ 229
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat .................... 229
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding wordt
gemaakt met een virtueel privénetwerk. ....................................................................................... 230
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken ................................. 230
Het draadloos netwerk functioneert niet ....................................................................................... 230
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .................................................................................. 230
Storing op een draadloos netwerk verminderen ........................................................................... 231

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ............................................................................. 232

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ................... 232
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ........................................... 232
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt ............................... 232

Problemen met de apparaatsoftware oplossen in Mac OS X ........................................................................... 234

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven ..................... 234
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten ... 234
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten. .................................................. 234
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................................. 235
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is
geselecteerd .................................................................................................................................... 235
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ........................................... 235

Software verwijderen (Windows) ...................................................................................................................... 236
Software verwijderen (Mac OS X) ...................................................................................................................... 237
Problemen met scannen naar e-mail oplossen ................................................................................................ 238

Kan geen verbinding krijgen met de e-mailserver. ........................................................................ 238

xii

NLWW

background image

De e-mail is mislukt ........................................................................................................................ 238
Kan geen scan uitvoeren ................................................................................................................. 238

Problemen met scannen naar netwerkmap oplossen ..................................................................................... 239

Het scannen is mislukt .................................................................................................................... 239

Index ........................................................................................................................................................... 241

NLWW

xiii

background image

xiv

NLWW

background image

1