HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skenēšana USB zibatmiņas diskā

background image

Skenēšana USB zibatmiņas diskā

1.

Novietojiet dokumentu uz skenera stikla vai ievietojiet to dokumentu padevējā.

2.

Ievietojiet USB zibatmiņas disku iekārtas priekšējā portā.

3.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai

Skenēt

.

4.

Pieskarieties

Skenēt uz USB disku

ekrānam.

5.

Pieskarieties pogai

Skenēt

, lai skenētu un saglabātu failu. Iekārta izveido mapi ar nosaukumu HPSCANS

USB diskā un saglabā failu .PDF vai .JPG formātā, izmantojot automātiski ģenerētu faila nosaukumu.

PIEZĪME.

Kad atveras kopsavilkuma ekrāns, varat tam pieskarties, lai noregulētu iestatījumus.

Varat arī mainīt mapes nosaukumu.

110 6. nodaļa. Skenēt

LVWW

background image

Skenēšanas uz tīkla mapi un skenēšanas uz e-pastu funkciju

iestatīšana

Lai izmantotu šīs skenēšanas funkcijas, iekārtai jābūt pievienotai tīklam. Šīs skenēšanas funkcijas nav

pieejamas, kamēr neesat tās konfigurējis. Pēc iekārtas programmatūras instalēšanas izmantojiet

iestatīšanas vedni Skenēšana uz tīkla mapi vai šo funkciju konfigurēšanai izmatojiet HP iegulto tīmekļa

serveri. Šīs instrukcijas apraksta skenēšanas funkciju konfigurēšanu, izmantojot HP iegulto tīmekļa serveri.

1.

iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Tīkls , lai atrastu iekārtas IP adresi.

2.

Lai atvērtu HP iegulto tīmekļa serveri, ievadiet iekārtas IP adresi tīmekļa pārlūkprogrammas adreses

joslā.

PIEZĪME.

HP iegultajam tīmekļa serverim varat piekļūt arī no sadaļas HP Device Toolbox

operētājsistēmā Windows vai HP Utility operētājsistēmā Mac OS X.

3.

Noklikšķiniet uz cilnes Skenēt, lai iestatītu funkcijas.

PIEZĪME.

Lai iestatītu skenēšanas uz e-pastu funkciju, jāzina izmantojamā SMTP servera nosaukums.

Noskaidrojiet šo informāciju no tīkla administratora vai interneta pakalpojumu sniedzēja. Ja nepieciešama

SMTP servera autentifikācija, jāzina arī SMTP lietotāja ID un parole.

LVWW