HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Kļūdu labošanas iestatījuma pārbaudīšana

background image

Kļūdu labošanas iestatījuma pārbaudīšana

Parasti faksa sūtīšanas un saņemšanas laikā produkts pārrauga tālruņa līnijas signālus. Ja sūtīšanas laikā

produkts nosaka kļūdu un kļūdu labošanas iestatījums ir režīmā

Ieslēgts

, produkts var pieprasīt daļu faksa

sūtīt atkārtoti. Kļūdu labošanas rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir

Ieslēgts

.

Kļūdu labošanas opcija jāizslēdz tikai tad, ja rodas problēmas ar faksu sūtīšanu vai saņemšanu un jūs vēlaties

pieņemt kļūdas, kas radušās sūtīšanas laikā. Iestatījumu varētu izslēgt arī tad, ja mēģināt sūtīt vai saņemt

faksu no ārzemēm vai ja izmantojat tālruņa satelītsavienojumu.

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Iestatīšana .

2.

Pieskarieties izvēlnei

Pakalpojums

.

3.

Pieskarieties izvēlnei

Faksa pakalpojums

.

4.

Pieskarieties pogai

Kļūdas labojums

, un tad pieskarieties pogai

Ieslēgts

.