HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Drukājiet visas faksa atskaites

background image

Drukājiet visas faksa atskaites

Izmantojiet šīs darbības, lai vienlaikus drukātu visas šīs atskaites:

Last Call Report (Atskaite par pēdējo zvanu)

Faksa darbību žurnāls

Tālruņu grāmatas atskaite

Junk Fax List (Nevēlamu faksu saraksts)

Rēķinu atskaite (kad ieslēgta rēķinu kodu funkcija)

Konfigurēšanas atskaite

Lietošanas lapa

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai

Fakss

.

2.

Pieskarieties pogai

Faksa izvēlne

.

3.

Pieskarieties pogai

Faksa atskaite

.

4.

Pieskarieties pogai

Drukāt visas faksa atskaites

.