HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - AirPrint izmantošana

background image

AirPrint izmantošana

Tiešā drukāšana, izmantojot programmu Apple AirPrint, tiek atbalstīta operētājsistēmai iOS 4.2 vai jaunākai.

Izmantojiet AirPrint, lai drukātu ar iekārtu tieši no iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS vai jaunāka) vai iPod touch

(trešās paaudzes vai jaunāka) šādās lietojumprogrammās:

Mail

Photos

Safari

Atsevišķās trešās puses lietojumprogrammās

Lai izmantotu AirPrint, iekārtai jābūt pievienotai tīklam. Lai iegūtu papildinformāciju par AirPrint lietošanu un

to, kuri HP produkti ir saderīgi ar AirPrint, atveriet vietni

www.hp.com/go/airprint

.

PIEZĪME.

Lai izmantotu AirPrint, iespējams, būs jājaunina iekārtas programmaparatūra. Atveriet

www.hp.com/go/lj500colorMFPM570_firmware

.

LVWW

AirPrint izmantošana

87