HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks

background image

Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks

Zems melnās krāsas līmenis: iekārta norāda, kad krāsas līmenis tonera kasetnē ir zems. Faktiskais tonera

kasetnes atlikušais lietošanas laiks var atšķirties. Apsveriet nepieciešamību iegādāties rezerves kasetni, lai

to instalētu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs pieņemama. Tonera kasetne tagad nav jānomaina.

Ļoti zems melnās krāsas līmenis: iekārta norāda, kad krāsas līmenis tonera kasetnē ir ļoti zems. Faktiskais

tonera kasetnes atlikušais lietošanas laiks var atšķirties. Apsveriet nepieciešamību iegādāties rezerves

kasetni, lai to instalētu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs pieņemama. Tonera kasetne pagaidām nav

jānomaina, ja vien drukas kvalitāte vairs nav apmierinoša.

Tiklīdz HP tonera kasetne ir sasniegusi līmeni "Ļoti zems", šai tonera kasetnei vairs nav spēkā HP augstākās

klases aizsardzības garantija.

Varat mainīt iekārtas reakcijas veidu, kad izejmateriālu līmenis sasniedz stāvokli "Ļoti zems". Šie iestatījumi

nav jāizveido atkārtoti, ja uzstādāt jaunu tonera kasetni.

LVWW

Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks

35