HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Palīdzība

background image

Lietošanas rokasgrāmata

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 krāsu MFP M570

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana bez

iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta,

izņemot gadījumus, kad to atļauj autortiesību

likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez

iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm un

pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa

nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek piegādāti

kopā ar šīm precēm un pakalpojumiem. Nekas

no šeit rakstītā nevar tikt interpretēts kā

papildus servisa nodrošinājumu garantējošs

faktors. HP nav atbildīga nedz par šeit

sastopamajām tehniskajām vai

redakcionālajām kļūdām, nedz par

izlaidumiem.

Edition 1, 11/2014

Daļas numurs: CZ271-91133

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Apple un Apple logotips ir Apple Computer, Inc.

preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās

valstīs / reģionos. iPod ir Apple Computer, Inc.

preču zīme. iPod paredzēts tikai legālai vai

tiesību īpašnieka pilnvarotai kopēšanai.

Nezodziet mūziku.

Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās

īpašniekam un ko Hewlett-Packard Company

izmanto saskaņā ar licenci.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un

Windows Vista® ir ASV reģistrētas Microsoft

Corporation preču zīmes.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču zīme.

background image

Saturs

1 Iepazīšanās ar iekārtu ................................................................................................................................... 1

Iekārtu salīdzinājums ............................................................................................................................................ 2
Iekārtas attēli ......................................................................................................................................................... 4

Skats uz iekārtu no priekšpuses ......................................................................................................... 4
Skats uz iekārtu no aizmugures .......................................................................................................... 5
Interfeisa porti ..................................................................................................................................... 6
Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta .......................................................................... 7

Vadības panelis ...................................................................................................................................................... 8

Vadības paneļa izkārtojums ................................................................................................................ 8
Vadības paneļa sākuma ekrāns .......................................................................................................... 9
Vadības paneļa palīdzības sistēma ................................................................................................... 10

Iekārtas atskaišu drukāšana ............................................................................................................................... 11

2 Papīra paplātes ........................................................................................................................................... 13

Atbalstītie papīra izmēri ...................................................................................................................................... 14
Atbalstītie papīra veidi ......................................................................................................................................... 16
1. paplāte ............................................................................................................................................................. 18

Paplātes ietilpība un papīra orientācija ............................................................................................ 18
Ievietošana 1. paplātē ....................................................................................................................... 20

Aplokšņu drukāšana ....................................................................................................... 23

2. paplāte ............................................................................................................................................................. 24

Paplātes ietilpība un papīra orientācija ............................................................................................ 24
Ievietošana 2. paplātē ....................................................................................................................... 25

3. papildu paplāte ................................................................................................................................................ 27

Paplātes ietilpība un papīra orientācija ............................................................................................ 27
Ievietošana 3. paplātē ....................................................................................................................... 28

3 Detaļas, izejmateriāli un piederumi .............................................................................................................. 31

Rezerves daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtīšana .................................................................................... 32
HP politika par izejmateriāliem, kas nav HP ražojumi ........................................................................................ 33
HP viltojumu novēršanas vietne ......................................................................................................................... 34

LVWW

iii

background image

Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks ................................................................................ 35
Opcijas Ļoti zems iestatījumu iespējošana vai atspējošana ............................................................................... 36
Detaļas klientu patstāvīgi veiktam remontam ................................................................................................... 37
Aprīkojums ........................................................................................................................................................... 38
Tonera kasetnes .................................................................................................................................................. 39

Skats uz tonera kasetni .................................................................................................................... 39
Tonera kasetnes dati ........................................................................................................................ 40

Tonera kasetņu otrreizējā pārstrāde ............................................................................. 40
Tonera kasetnes uzglabāšana ....................................................................................... 40
HP politika attiecībām uz kasetnēm, kuras nav oriģinālās HP tonera kasetnes ........... 40

Tonera kasetņu nomaiņa .................................................................................................................. 41

Tonera savākšanas vienība ................................................................................................................................. 44

Nomainīt tonera savākšanas vienību ............................................................................................... 44

4 Drukāšana .................................................................................................................................................. 47

Atbalstītie drukas draiveri (Windows) ................................................................................................................. 48

HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) .............................................. 48

UPD instalācijas režīmi ................................................................................................... 49

Drukas darba iestatījumu maiņa (Windows) ....................................................................................................... 50

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai ..................................................................................... 50
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta .................................. 50
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa .............................................................................. 50
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa .......................................................................................... 51

Drukas darba iestatījumu maiņa (Mac OS X) ....................................................................................................... 52

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai ..................................................................................... 52
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta .................................. 52
Noklusējuma iestatījumu maiņa visiem drukas darbiem ................................................................. 52
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa .......................................................................................... 53

Drukas darbi (Windows) ...................................................................................................................................... 54

Drukas saīsnes lietošana (Windows) ................................................................................................ 54
Drukas saīsnes izveidošana (Windows) ............................................................................................ 55
Automātiska abu pušu apdruka (Windows) ...................................................................................... 57
Manuāla abpusējā druka (Windows) ................................................................................................. 59
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes (Windows) .............................................................. 61
Lappuses orientācijas atlasīšana (Windows) .................................................................................... 62
Papīra veida atlasīšana (Windows) ................................................................................................... 63
Pirmās vai pēdējās lappuses drukāšana uz atšķirīga papīra (Windows) ......................................... 66
Dokumenta mērogošana atbilstoši lappuses izmēriem (Windows) ................................................ 69
Brošūras izveide (Windows) .............................................................................................................. 70

Drukas darbi (Mac OS X) ...................................................................................................................................... 73

Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izmantošana (Mac OS X) ........................................................... 73

iv

LVWW

background image

Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izveide (Mac OS X) ..................................................................... 73
Automātiska drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) ............................................................. 73
Manuāla drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) .................................................................... 74
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes (Mac OS X) .............................................................. 74
Lappuses orientācijas atlasīšana (Mac OS X) .................................................................................... 74
Papīra veida atlasīšana (Mac OS X) ................................................................................................... 75
Titullapas drukāšana (Mac OS X) ...................................................................................................... 75
Dokumenta mērogošana, lai ietilptu lappusē (Mac OS X) ................................................................ 75
Brošūras izveide (Mac OS X) .............................................................................................................. 75

Papildu drukas uzdevumi (Windows) .................................................................................................................. 77

Drukas darba atcelšana (Windows) .................................................................................................. 77
Papīra izmēra atlasīšana (Windows) ................................................................................................ 77
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Windows) ................................................................................ 78
Ūdenszīmju drukāšana (Windows) ................................................................................................... 78

Papildu drukas uzdevumi (Mac OS X) .................................................................................................................. 79

Drukas darba atcelšana (Mac OS X) .................................................................................................. 79
Papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ................................................................................................ 79
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ................................................................................ 79
Ūdenszīmju drukāšana (Mac OS X) .................................................................................................... 80

Arhīva kvalitātes izdruku izveide ........................................................................................................................ 81
Krāsu druka .......................................................................................................................................................... 82

Opcijas HP EasyColor izmantošana .................................................................................................. 82
Krāsu opciju mainīšana (Windows) ................................................................................................... 82
Krāsu tēmas maiņa drukas darbam (Windows) ................................................................................ 83
Krāsu opciju maiņa (Mac OS X) .......................................................................................................... 84
Manuālas krāsu opcijas ..................................................................................................................... 84
Krāsu savietošana ............................................................................................................................. 84

HP ePrint izmantošana ........................................................................................................................................ 86
AirPrint izmantošana ........................................................................................................................................... 87
USB kodpiekļuves drukāšanas izmantošana ...................................................................................................... 88

5 Kopēt ......................................................................................................................................................... 89

Jaunu kopēšanas noklusējuma iestatījumu iestatīšana ..................................................................................... 90
Kopēšanas noklusēto iestatījumu atjaunošana ................................................................................................. 91
Vienas kopijas izgatavošana ............................................................................................................................... 92
Vairāku kopiju izveide .......................................................................................................................................... 93
Vairākas lappuses liela oriģināla kopēšana ........................................................................................................ 94
Identifikācijas karšu kopēšana ............................................................................................................................ 95
Kopēšanas darba šķirošana komplektos ............................................................................................................ 96
Kopēšana uz abām pusēm (divpusējā kopēšana) ............................................................................................... 97

Automātiska kopēšana uz abām pusēm .......................................................................................... 97

LVWW

v

background image

Manuāla kopēšana uz abām pusēm ................................................................................................. 98

Kopiju samazināšana vai palielināšana .............................................................................................................. 99
Krāsainu vai melnbaltu kopiju izgatavošana .................................................................................................... 100
Kopijas kvalitātes optimizēšana ....................................................................................................................... 101
Kopiju gaišuma vai tumšuma regulēšana ......................................................................................................... 102
Kopijas attēla pielāgošana ................................................................................................................................ 103
Kopēšana ekonomiskajā režīmā ....................................................................................................................... 104
Iestatiet papīra izmēru un veidu kopēšanai uz īpašā papīra. ........................................................................... 105

6 Skenēt ...................................................................................................................................................... 107

Skenēšana, izmantojot programmatūru HP Scan (Windows) .......................................................................... 108
Skenēšana, izmantojot programmatūru HP Scan (Mac OS X) .......................................................................... 109
Skenēšana USB zibatmiņas diskā ..................................................................................................................... 110
Skenēšanas uz tīkla mapi un skenēšanas uz e-pastu funkciju iestatīšana ..................................................... 111
Skenēšana tīkla mapē ....................................................................................................................................... 112
Skenēšana uz e-pastu ....................................................................................................................................... 113
Skenēšana, izmantojot citu programmatūru ................................................................................................... 114

Skenēšana no programmas, kas saderīga ar TWAIN (Windows) ................................................... 114
Skenēšana no programmas, kas saderīga ar WIA (Windows) ........................................................ 114

7 Fakss ........................................................................................................................................................ 115

Faksa pievienošana tālruņa līnijai ..................................................................................................................... 116
Iestatiet faksu ar tālruņa automātisko atbildētāju .......................................................................................... 116
Faksa iestatīšana papildu tālruņa lietošanai .................................................................................................... 116
Tikai faksa uzstādīšanas iestatījums ................................................................................................................ 116
Konfigurējiet faksa laiku, datumu un galveni. .................................................................................................. 118

Izmantojiet vadības paneli .............................................................................................................. 118
HP faksa iestatīšanas vedņa lietošana ........................................................................................... 118

Īpašo rakstzīmju izmantošana faksa galvenēs ................................................................................................ 118
Tālruņu grāmatas lietošana .............................................................................................................................. 119

Faksa tālruņu grāmatas izveide un rediģēšana ar vadības paneli ................................................. 119
Tālruņu grāmatas ierakstu dzēšana ............................................................................................... 119

Izveidojiet un rediģējiet ātro zvanu ievadnes. .................................................................................................. 120
Ātro zvana ievadņu dzēšana ............................................................................................................................. 121
Izveidojiet un rediģējiet grupas zvanu ievadnes .............................................................................................. 122
Dzēsiet grupas zvanu ievadnes ......................................................................................................................... 123
Faksa nosūtīšanas iestatījumu konfigurēšana ................................................................................................. 124

Īpašu zvanīšanas simbolu un opciju iestatīšana ............................................................................ 124

Zvanīšanas prefiksa iestatīšana ................................................................................... 124

Numura sastādīšanas signāla noteikšanas iestatīšana ................................................................. 124

Toņu vai impulsu numura sastādīšana ........................................................................ 125

vi

LVWW

background image

Automātiskas zvana atkārtošanas un laika starp atkārtošanas reizēm iestatīšana .................... 125
Iestatiet Gaišs/tumšs un izšķirtspēju ............................................................................................. 126

Iestatiet Gaišs/tumšs (kontrasta) iestatījumu ............................................................. 126
Iestatiet izšķirtspējas iestatījumus .............................................................................. 126

Iestatiet rēķina kodus ..................................................................................................................... 127

Faksa saņemšanas iestatījumu konfigurēšana ................................................................................................ 128

Iestatiet faksa pārsūtīšanu ............................................................................................................. 128
Iestatiet atbildes režīmu ................................................................................................................. 128
Bloķēt vai atbloķēt faksa numurus ................................................................................................ 129
Iestatiet zvanu skaitu līdz atbildei .................................................................................................. 129
Zvana izšķiršanas iestatīšana ......................................................................................................... 130
Izmantojiet saņemto faksu automātisku samazināšanu .............................................................. 131
Faksu atkārtotas izdrukāšanas iestatīšana ................................................................................... 131
Faksa skaļuma iestatīšana ............................................................................................................. 131

Iestatiet brīdinājuma skaļumu, tālruņa līnijas skaļumu un zvana skaļumu. .............. 131

Saņemot apzīmogota faksa iestatīšana ......................................................................................... 132
Privātās saņemšanas funkcijas iestatīšana ................................................................................... 132

Iestatiet faksa aptauju ...................................................................................................................................... 132
Izmantojiet faksu ............................................................................................................................................... 134

Atbalstītās faksa programmas ....................................................................................................... 134
Atceliet faksu .................................................................................................................................. 134

Atceliet pašreizējo faksu .............................................................................................. 135
Atceliet gaidāmo faksa darbu ...................................................................................... 135

Izdzēsiet faksus no atmiņas ........................................................................................................... 135
Faksa lietošana DSL, PBX vai ISDN sistēmā ................................................................................... 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Faksa lietošana ar VoIP pakalpojumu ............................................................................................ 136
Ja rodas strāvas padeves pārtraukums, faksa atmiņā esošie dati saglabājas. ............................ 136
Drošības problēmas, pievienojot iekšējos tīklus publiskām tālruņa līnijām ................................. 136
Fakss no plakanvirsmas skenera .................................................................................................... 137
Faksa sūtīšana no dokumentu padevēja ........................................................................................ 138
Izmantojiet ātros zvanus un grupas zvanu ievadnes ..................................................................... 138
Faksa nosūtīšana no programmatūras (Windows) ........................................................................ 139
Faksa sūtīšana, sastādot numuru ar faksa līnijai pievienotu tālruni ............................................. 140
Faksa sūtīšana ar apstiprinājumu .................................................................................................. 140
Faksa sūtīšanas ieplānošana .......................................................................................................... 140
Faksa, kurā apvienots elektronisks un iespiests dokuments, nosūtīšana .................................... 141
Izmantojiet piekļuves kodus, kredītkartes vai zvanīšanas kartes ................................................. 141

Sūtiet faksus uz ārvalstīm ............................................................................................ 141

LVWW

vii

background image

Faksa drukāšana ............................................................................................................................. 142
Izdrukājiet faksu atkārtoti .............................................................................................................. 143
Automātiska saņemto faksu drukāšana abās lapas pusēs ........................................................... 144
Saņemiet faksus, kad tālruņa līnijā dzirdami faksa signāli ........................................................... 144
Saglabāta faksa drukāšana, ja ir iespējota privātās saņemšanas funkcija ................................... 144

8 Pārvaldīšana un apkope ............................................................................................................................. 145

HP Reconfiguration Utility izmantošana iekārtas savienojuma maiņai (Windows) ........................................ 146
Funkcijas HP Wireless Direct Printing iestatīšana ............................................................................................ 147
HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana ........................................................................... 148
IP tīkla iestatījumu konfigurēšana .................................................................................................................... 149

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu ............................... 149
Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ..................................................................................... 149
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............................................. 149
Iekārtas pārdēvēšana tīklā ............................................................................................................. 149
Savienojuma ātrums un divpusējās drukas iestatījumi ................................................................. 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
Utilīta HP Utility operētājsistēmai Mac OS X ..................................................................................................... 154

Atveriet HP Utility ............................................................................................................................ 154
HP Utility funkcijas .......................................................................................................................... 154

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ........................................................................................... 155
Ekonomiskie iestatījumi .................................................................................................................................... 156

Drukāšana, izmantojot ekonomisko režīmu .................................................................................. 156
Miega aizkaves iestatīšana ............................................................................................................. 156
Automātiskās izslēgšanas aizkaves iestatīšana ............................................................................ 156

Iekārtas drošības funkcijas ............................................................................................................................... 158

Iekārtas bloķēšana .......................................................................................................................... 158
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ......................................................................................... 158

Programmaparatūras jaunināšana ................................................................................................................... 159

Manuāla programmaparatūras atjaunināšana .............................................................................. 159
Iekārtas iestatīšana automātiskai programmaparatūras atjaunināšanai .................................... 159

9 Problēmu risinājumi ................................................................................................................................... 161

Problēmu risināšanas kontrolsaraksts ............................................................................................................. 162

1. solis. Pārliecinieties, vai iekārta ir uzstādīta pareizi .................................................................. 162
2. solis. Pārbaudiet kabeļus vai bezvadu savienojumu ................................................................. 162
3. solis. Pārbaude, vai vadības panelī nav kļūdas ziņojumu .......................................................... 163
4. solis. Pārbaudiet papīru .............................................................................................................. 163
5. solis. Pārbaudiet programmatūru .............................................................................................. 163
6. solis. Drukāšanas funkciju pārbaude .......................................................................................... 163
7. solis. Kopēšanas funkciju pārbaude ........................................................................................... 163

viii

LVWW

background image

8. solis. Faksa funkciju pārbaude ................................................................................................... 164
9. solis. Pārbaudiet tonera kasetni ................................................................................................. 164
10. solis. Mēģiniet nosūtīt drukas darbu no datora ....................................................................... 164
11. solis. Pārbaudiet, vai iekārta ir pieslēgta tīklam. ..................................................................... 164

Atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus ............................................................................................... 165
Vadības paneļa palīdzības sistēma ................................................................................................................... 166
Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst ......................................................................................................... 167

Iekārta neievelk papīru ................................................................................................................... 167
Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus .................................................................................... 167
Dokumentu padevējs iestrēgst, sašķiebjas vai paņem vairākas papīra loksnes vienlaikus ......... 167
Papīra paplātēs esošā papīra iestrēgšanas novēršana ................................................................. 168

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu. .................................................................................................. 169

Iestrēgšanas vietas ......................................................................................................................... 169
Iestrēguša papīra izņemšana no dokumentu padevēja ................................................................. 170
Iztīriet iestrēgušo papīru no izdrukas uztvērēja ............................................................................ 172
Iestrēgušu materiālu izņemšana no 1. paplātes ............................................................................ 173
Iestrēgušu materiālu izņemšana no 2. paplātes ............................................................................ 175
Iztīriet iestrēgušo papīru no labējām durtiņām. ............................................................................ 176
Iestrēguša materiāla izņemšana no 3. papildu paplātes. .............................................................. 180
Iztīriet iestrēgušo papīru no zemākajām durtiņām labajā pusē (3. paplāte) ................................ 181

Drukas kvalitātes uzlabošana ........................................................................................................................... 182

Drukāšana no citas programmas .................................................................................................... 182
Iestatiet papīra veida iestatījumu drukas darbam. ........................................................................ 182

Papīra veida iestatījuma pārbaude (Windows) ............................................................ 182
Papīra veida iestatījuma pārbaude (Mac OS X) ............................................................ 183

Tonera kasetnes statusa pārbaude ................................................................................................ 183
Kalibrējiet iekārtu, lai pielāgotu krāsas. ......................................................................................... 183
Tīrīšanas lapas drukāšana .............................................................................................................. 183
Veiciet papildu drukas kvalitātes traucējummeklēšanu. ............................................................... 184

Izdrukājiet drukas kvalitātes lapu. ............................................................................... 184
Interpretējiet drukas kvalitātes lapu. .......................................................................... 184

Tonera kasetnes bojājumu pārbaude ............................................................................................. 184
Papīra un drukāšanas vides pārbaude ........................................................................................... 185

Papīra, kas atbilst HP specifikācijām, lietošana .......................................................... 185
Iekārtas vides pārbaude ............................................................................................... 186

Ekonomiskā režīma iestatījuma pārbaude ..................................................................................... 186
Krāsu iestatījumu noregulēšana (Windows) .................................................................................. 186
Mēģiniet izmantot citu drukas draiveri. .......................................................................................... 187

Kopēšanas kvalitātes uzlabošana .................................................................................................................... 189

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................................. 189
Papīra iestatījumu pārbaudīšana .................................................................................................... 190

LVWW

ix

background image

Pārbaudiet attēla pielāgošanas iestatījumus ................................................................................ 190
Optimizēšana tekstam vai attēliem ............................................................................................... 191
Kopēšana no malas līdz malai ........................................................................................................ 191
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana ................................ 192

Skenēšanas kvalitātes uzlabošana ................................................................................................................... 193

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................................. 193
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana ................................ 194

Faksa kvalitātes uzlabošana ............................................................................................................................. 196

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................................. 196
Faksa nosūtīšanas izšķirtspējas iestatījuma pārbaudīšana .......................................................... 197
Kļūdu labošanas iestatījuma pārbaudīšana ................................................................................... 197
Nosūtīšana uz citu faksa iekārtu .................................................................................................... 197
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana ................................ 198
Iestatījuma Pielāgot lapas izmēram pārbaudīšana ....................................................................... 198
Nosūtītāja faksa iekārtas pārbaude ............................................................................................... 199

Iekārta nedrukā vai drukā lēni .......................................................................................................................... 200

Iekārta nedrukā ............................................................................................................................... 200
Iekārta drukā lēni ............................................................................................................................ 200

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ..................................................... 201

Pēc USB zibatmiņas diska ievietošanas neatveras USB zibatmiņas diska izvēlne ........................ 201
Fails netiek izdrukāts no USB zibatmiņas diska ............................................................................. 201
Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts USB zibatmiņas diska izvēlnē ....................................... 201

Atrisiniet problēmas ar faksu ............................................................................................................................ 202

Faksa problēmu novēršanas kontrolsaraksts ................................................................................ 202
Faksa diagnostikas testa veikšana ................................................................................................. 203
Faksa sekojuma atskaite ................................................................................................................ 204
Faksa kļūdas atskaites drukāšana ................................................................................................. 204

Drukājiet visas faksa atskaites .................................................................................... 204
Drukājiet personīgās faksa atskaites ........................................................................... 204
Iestatiet faksa kļūdas atskaites drukāšanu ................................................................. 205

Iestatiet faksa kļūdu labošanas režīmu ......................................................................................... 205
Mainiet faksa ātrumu ...................................................................................................................... 205
Ar faksu sūtīšanu saistīto problēmu risināšana ............................................................................. 206

Vadības panelī ir redzams kļūdas ziņojums ................................................................. 206

Parādās Sakaru kļūda ziņojums ................................................................. 206
Nav iezvanes toņa ...................................................................................... 207
Parādās Fakss ir aizņemts ziņojums .......................................................... 207
Parādās No fax answer (Nav faksa atbildes) ziņojums ............................. 208
Iestrēdzis papīrs dokumentu padevējā ..................................................... 208
Parādās Faksa atmiņa ir pilna ziņojums .................................................... 208
Skenera kļūda ............................................................................................. 209

x

LVWW

background image

Vadības panelī parādās ziņojums Gatavs, ja netiek veikts mēģinājums sūtīt faksu ... 209
Vadības panelī parādās ziņojums “Uzglabā 1. lappusi”. Tālākās darbības nenoris. ... 209
Faksi tiek saņemti, taču tos nevar nosūtīt ................................................................... 209
Iekārta ir aizsargāta ar paroli. ...................................................................................... 210
Nevar piekļūt faksa funkcijām no vadības paneļa ....................................................... 210
Nedarbojas ātrie zvani .................................................................................................. 210
Nedarbojas grupu zvani ................................................................................................ 210
Sūtot faksu, tiek saņemts kļūdas ziņojums no tālruņu kompānijas. .......................... 211
Neizdodas nosūtīt faksu, kad iekārtai ir pievienots tālrunis ....................................... 211

Problēmu ar faksu saņemšanu risināšana ..................................................................................... 211

Fakss nereaģē ............................................................................................................... 212

Faksam ir īpaši atvēlēta tālruņa līnija ........................................................ 212
Iekārtai ir pievienots automātiskais atbildētājs ........................................ 212
Iestatījums Atbildes režīms ir iestatīts uz Manuāls. .................................. 213
Balss pasts ir pieejams faksa līnijā ............................................................ 213
Iekārta ir savienota ar DSL tālruņa pakalpojumu ...................................... 213
Iekārta izmanto IP telefoniju vai VoIP tālruņa pakalpojumu .................... 213

Vadības panelī ir redzams kļūdas ziņojums ................................................................. 214

Parādās ziņojums Fakss nav konstatēts.. ................................................. 214
Parādās Sakaru kļūda ziņojums ................................................................. 214
Parādās Faksa atmiņa ir pilna ziņojums .................................................... 215
Parādās Fakss ir aizņemts ziņojums .......................................................... 215

Fakss ir saņemts, taču netiek drukāts ......................................................................... 215

Funkcija Privāta saņemšana ir ieslēgta ..................................................... 215

Sūtītājs saņem aizņemtas līnijas signālu ..................................................................... 216

Klausule ir savienota ar iekārtu ................................................................. 216
Tiek lietots tālruņa līnijas sadalītājs .......................................................... 216

Nav iezvanes toņa ......................................................................................................... 216
Nevar nosūtīt vai saņemt faksu pa PBX līniju .............................................................. 216

Vispārēju faksa problēmu risināšana ............................................................................................. 216

Faksa sūtījumi noris lēni ............................................................................................... 216
Faksa kvalitāte ir vāja ................................................................................................... 217
Fakss nogriež attēlu vai drukā uz divām lapām .......................................................... 218

USB savienojuma problēmu atrisināšana ......................................................................................................... 219
Vadu tīkla problēmu atrisināšana ..................................................................................................................... 220

Slikts fiziskais kanāls ...................................................................................................................... 220
Dators izmanto nepareizu iekārtas IP adresi ................................................................................. 220
Dators nespēj sazināties ar iekārtu ................................................................................................ 220
Iekārta izmanto nepareizu saiti un divpusējos tīkla iestatījumus ................................................. 221
Jaunās programmas, iespējams, ir radījušas savietojamības problēmas ..................................... 221
Dators vai darbstacija, iespējams, ir iestatīti nepareizi ................................................................. 221

LVWW

xi

background image

Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi ............................................................ 221

Bezvadu tīkla problēmu atrisināšana ............................................................................................................... 222

Bezvadu savienojamības kontrolsaraksts ..................................................................................... 222
Iekārta nedrukā pēc bezvadu sakaru konfigurācijas pabeigšanas ................................................ 223
Iekārta nedrukā, un datorā ir instalēts trešās puses ugunsmūris ................................................. 223
Bezvadu savienojums nedarbojas pēc bezvadu maršrutētāja vai iekārtas pārvietošanas .......... 223
Nevar pievienot vairākus datorus bezvadu iekārtai ...................................................................... 223
Izveidojot savienojumu ar VPN tīklu, bezvadu iekārtai zūd sakari ................................................ 223
Tīkls netiek parādīts bezvadu tīklu sarakstā ................................................................................. 224
Bezvadu tīkls nedarbojas ................................................................................................................ 224
Bezvadu tīkla diagnostikas testa izpilde ........................................................................................ 224
Traucējumu samazināšana bezvadu tīklā ...................................................................................... 224

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows ................................................................ 226

Šīs iekārtas drukas draiveris nav redzams printera mapē ............................................................. 226
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums ............................................. 226
Iekārta ir gatavības režīmā, bet nekas nedrukājas. ....................................................................... 226

Iekārtas programmatūras problēmu atrisināšana ar sistēmu Mac OS X ......................................................... 228

Drukas draiveris nav iekļauts sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana ......................... 228
Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Druka un fakss vai Druka un skenēšana iekārtu
sarakstā ........................................................................................................................................... 228
Sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana drukas draiveris neveic automātisku
iekārtas uzstādīšanu. ...................................................................................................................... 228
Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu .......................................................................... 229
Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama sarakstā
Druka un fakss vai Druka un skenēšana. ........................................................................................ 229
USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs drukas draiveris ................................................ 229

Programmatūras noņemšana (Windows) ......................................................................................................... 230
Programmatūras noņemšana (Mac OS X) ......................................................................................................... 231
Skenēšanas uz e-pastu problēmu atrisināšana ............................................................................................... 232

Savienojums ar e-pasta serveri neizdodas .................................................................................... 232
E-pasta nosūtīšana neizdevās ........................................................................................................ 232
Skenēšana neizdodas ..................................................................................................................... 232

Skenēšanas uz tīkla mapi problēmu atrisināšana ............................................................................................ 233

Skenēšana neizdevās ...................................................................................................................... 233

Alfabētiskais rādītājs .................................................................................................................................... 235

xii

LVWW

background image

1