HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis

background image

Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis

ĮSPĖJIMAS:

Kol gaminys naudojamas, kaitintuvas gali būti karštas. Prieš šalindami strigtis, palaukite, kol

kaitintuvas atauš.

1.

Atidarykite dešines dureles.

2.

Jei popierius užstringa patekęs į išvesties skyrių, atsargiai

patraukite popierių žemyn ir pašalinkite.

3.

Jei popierius užstringa dešinėse durelėse, popierių atsargiai

patraukite ir pašalinkite.

176 9 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

4.

Pakelkite popieriaus tiekimo dangtį, esantį ant vidiniu dešinių

durelių. Jei radote užstrigusio popieriaus, popierių atsargiai

patraukite tiesia kryptimi ir pašalinkite.

1

2

5.

Uždarykite popieriaus tiekimo dangtį.

6.

Popierių atsargiai patraukite iš paėmimo srities.

7.

Ieškokite popieriaus 2 dėklo volelio srityje. Pakelkite abi

žalias svirteles, kad atsidarytų prieigos durelės. Pašalinkite

užstrigusį popierių ir uždarykite dureles.

LTWW

Strigčių šalinimas 177

background image

8.

Jei popierius matosi kaitintuvo apačioje, švelniai patraukite

žemyn ir pašalinkite.

ĮSPĖJIMAS:

nelieskite perkėlimo volelių. Užteršimas gali

neigiamai paveikti spausdinimo kokybę.

9.

Popierius gali užstrigti kaitintuvo viduje, kur popieriaus gali

nesimatyti. Paimkite už kaitintuvo rankenų, šiek tiek

pakelkite ir ištraukite.

ĮSPĖJIMAS:

Kol gaminys naudojamas, kaitintuvas gali būti

karštas.

10.

Atidarykite prieigos prie strigties dureles (1 iškvietimas). Jei

popierius įstrigo kaitintuvo viduje, išimkite jį švelniai patraukę

tiesiai aukštyn (2 iškvietimas). Jei popierius plyšta, pašalinkite

visus popieriaus likučius.

ĮSPĖJIMAS:

net jei kaitintuvo korpusas atvėso, vidiniai

voleliai gali būti vis dar karšti. Kaitintuvo volelių nelieskite tol,

kol jie neatvėso.

1

2

178 9 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

11.

Atidarykite dureles, už kurių yra strigtis ir kaitintuvą iki galo

įstumkite į gaminį.

12.

Uždarykite dešines dureles.

LTWW

Strigčių šalinimas 179