HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Žinynas

background image

Vartotojo vadovas

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

„HP LaserJet Pro 500 color MFP M570“

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali

būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 11/2014

Gaminio numeris: CZ271-91132

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple

Computer, Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV

ir kitose šalyse / regionuose. „iPod“ yra „Apple

Computer, Inc“ prekės ženklas. „iPod“ yra

skirtas tik tiesėtam ar teisių turėtojo įgaliotam

kopijavimui atlikti. Nevokite muzikos.

„Bluetooth“ yra prekės ženklas, priklausantis

jo savininkui, kurį „Hewlett-Packard“

kompanija naudoja pagal licenciją.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir

„Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių

ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

background image

Turinys

1 Gaminio pristatymas ..................................................................................................................................... 1

Gaminio palyginimas ............................................................................................................................................. 2
Gaminio išvaizda .................................................................................................................................................... 4

Gaminio vaizdas iš priekio ................................................................................................................... 4
Gaminio vaizdas iš galo ....................................................................................................................... 5
Sąsajos prievadai ................................................................................................................................. 6
Serijos numerio ir modelio numerio vieta .......................................................................................... 7

Valdymo skydas ..................................................................................................................................................... 8

Valdymo skydelio išdėstymas ............................................................................................................ 8
Valdymo skydelio pradinis ekranas .................................................................................................... 9
Valdymo skydo žinyno sistema ........................................................................................................ 10

Gaminio ataskaitų spausdinimas ........................................................................................................................ 11

2 Popieriaus dėklai ......................................................................................................................................... 13

Palaikomi popieriaus formatai ............................................................................................................................ 14
Palaikomi popieriaus formatai ............................................................................................................................ 16
1 dėklas ................................................................................................................................................................ 18

Dėklo talpa ir popieriaus kryptis ....................................................................................................... 18
Įdėkite popieriaus į 1 dėklą ............................................................................................................... 20

Vokų spausdinimas ......................................................................................................... 23

2 dėklas ................................................................................................................................................................ 24

Dėklo talpa ir popieriaus kryptis ....................................................................................................... 24
Įdėkite popieriaus į 2 dėklą ............................................................................................................... 25

Papildomas 3 dėklas ........................................................................................................................................... 27

Dėklo talpa ir popieriaus kryptis ....................................................................................................... 27
Popieriaus įdėjimas į 3 dėklą ............................................................................................................ 28

3 Dalys, eksploatacinės medžiagos ir priedai ................................................................................................... 31

Dalių, priedų ir eksploatacinių medžiagų užsakymas ........................................................................................ 32
HP pareiškimas apie ne HP eksploatacines medžiagas ...................................................................................... 33
HP kovos su sukčiavimu žiniatinklio svetainė .................................................................................................... 34

LTWW

iii

background image

Spausdinimas, kai pasibaigęs numatytasis dažų kasetės eksploatavimo laikas .............................................. 35
Įjunkite arba išjunkite beveik tuščios kasetės nustatymus ................................................................................ 36
Dalys, kurias klientas gali taisyti pats ................................................................................................................ 37
Priedai .................................................................................................................................................................. 38
Dažų kasetės ....................................................................................................................................................... 39

Dažų kasetės vaizdas ........................................................................................................................ 39
Dažų kasetės informacija .................................................................................................................. 40

Dažų kasečių perdirbimas .............................................................................................. 40
Dažų kasetės saugojimas ............................................................................................... 40
HP pareiškimas apie ne HP dažų kasetes ....................................................................... 40

dažų kasečių keitimas ....................................................................................................................... 41

Dažų surinkimo įtaisas ........................................................................................................................................ 44

Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą. ..................................................................................................... 44

4 Spausdinimas .............................................................................................................................................. 47

Palaikomos spausdinimo tvarkyklės („Windows“) ............................................................................................. 48

HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) .................................................................................... 48

UPD diegimo režimai ....................................................................................................... 49

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Windows“) ................................................................................ 50

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................................... 50
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta. ........................................................................................................................................... 50
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ......................................................... 50
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................................... 51

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Mac OS X“) ................................................................................ 52

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................................... 52
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta ............................................................................................................................................ 52
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ......................................................... 52
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................................... 53

Spausdinimo užduotys („Windows“) ................................................................................................................... 54

Spausdinimo nuorodos naudojimas („Windows“) ............................................................................ 54
Spausdinimo nuorodų kūrimas („Windows“) .................................................................................... 55
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) .................................................................. 57
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) ........................................................................ 59
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“) ................................................................ 61
Puslapio padėties pasirinkimas („Windows“) ................................................................................... 62
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“) ....................................................................................... 63
Pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimas ant kitokio popieriaus („Windows“) ............................ 66
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Windows“) ............................... 69
Bukleto kūrimas („Windows“) ........................................................................................................... 70

iv

LTWW

background image

Spausdinimo užduotys („Mac OS X“) ................................................................................................................... 73

Išankstinio spausdinimo nustatymo naudojimas („Mac OS X“) ....................................................... 73
Išankstinio spausdinimo nustatymo pasirinkimas („Mac OS X“) ..................................................... 73
Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („Mac OS X“) ............................................................... 73
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („Mac OS X“) ............................................................. 74
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Mac OS X“) ................................................................ 74
Puslapio padėties pasirinkimas („Mac OS X“) ................................................................................... 74
Popieriaus tipo pasirinkimas („Mac OS X“) ....................................................................................... 75
Viršelio spausdinimas („Mac OS X“) .................................................................................................. 75
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Mac Os X“) ............................... 75
Bukleto kūrimas („Mac OS X“) ........................................................................................................... 75

Papildomos spausdinimo užduotys („Windows“) ............................................................................................... 77

Spausdinimo užduoties atšaukimas („Windows“) ........................................................................... 77
Popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) ................................................................................ 77
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) ........................................................... 78
Vandenženklių spausdinimas („Windows“) ...................................................................................... 78

Papildomos spausdinimo užduotys („Mac OS X“) ............................................................................................... 79

Spausdinimo užduoties atšaukimas („Mac OS X“) ............................................................................ 79
Popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ................................................................................ 79
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ........................................................... 79
Vandenženklių spausdinimas („Mac OS X“) ...................................................................................... 80

Archyvinimui tinkamos kokybės spaudinių kūrimas .......................................................................................... 81
Spausdinimas spalvotai ...................................................................................................................................... 82

Parinkties „HP EasyColor“ naudojimas ............................................................................................. 82
Spalvų parinkčių keitimas („Windows“) ............................................................................................ 82
Spausdinimo užduoties spalvų temos keitimas („Windows“) ......................................................... 83
Spalvų parinkčių keitimas („Mac OS X“) ............................................................................................ 84
Rankinės spalvų parinktys ................................................................................................................ 84
Spalvų suderinimas ........................................................................................................................... 84

„HP ePrint“ naudojimas ....................................................................................................................................... 86
Naudokitės „AirPrint“ .......................................................................................................................................... 87
Tiesioginis spausdinimas iš USB ......................................................................................................................... 88

5 Kopijuoti ..................................................................................................................................................... 89

Nustatyti naujus numatytuosius kopijavimo nustatymus ................................................................................. 90
Numatytųjų kopijavimo nuostatų atkūrimas ...................................................................................................... 91
Daryti vieną kopiją ............................................................................................................................................... 92
Daryti kelias kopijas ............................................................................................................................................ 93
Nukopijuokite kelių puslapių originalų dokumentą ............................................................................................ 94
Kopijuokite asmens tapatybės korteles ............................................................................................................. 95
Kopijavimo užduočių grupavimas ....................................................................................................................... 96

LTWW

v

background image

Spausdinimas iš abiejų pusių (dvipusis spausdinimas) ...................................................................................... 97

Automatiškai kopijuokite iš abiejų pusių .......................................................................................... 97
Rankiniu būdu kopijuokite iš abiejų pusių ........................................................................................ 98

Kopijos mažinimas arba didinimas ...................................................................................................................... 99
Kopijavimas spalvotai arba nespalvotai ........................................................................................................... 100
Kopijavimo kokybės optimizavimas ................................................................................................................. 101
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą ........................................................................................................ 102
Kopijos vaizdo reguliavimas .............................................................................................................................. 103
Kopijavimas nustačius į juodraščio režimą ....................................................................................................... 104
Popieriaus dydžio ir tipo nustatymas spausdinant ant specialaus popieriaus ................................................ 105

6 Nuskaityti ................................................................................................................................................. 107

Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Windows“) .............................................................. 108
Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Mac OS X“) .............................................................. 109
Nuskaitykite į USB atmintinę ............................................................................................................................. 110
Nustatykite nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją ir nuskaitymo į el. paštą funkciją ...................................... 111
Nuskaitykite į tinklo aplanką ............................................................................................................................. 112
Skaityti į el. laišką .............................................................................................................................................. 113
Skenavimas naudojant kitą programinę įrangą ............................................................................................... 114

Nuskaitymas iš TWAIN atitinkančios programos („Windows“) ...................................................... 114
Nuskaitymas iš WIA atitinkančios programos („Windows“) ........................................................... 114

7 „Faksas“ ................................................................................................................................................... 115

Fakso aparatą prijunkite prie telefono linijos ................................................................................................... 116
Sukonfigūruokite faksą ir telefono autoatsakiklį ............................................................................................ 116
Fakso aparatui nustatyti papildomą telefoną .................................................................................................. 116
Atskiro fakso sąranka ........................................................................................................................................ 117
Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. ................................................................................................ 118

Derinimo pulto naudojimas ............................................................................................................ 118
HP fakso aparato sąrankos vedlio naudojimas .............................................................................. 118

Fakso antraštėms naudokite specialių simbolių klaviatūrą ............................................................................. 118
Telefonų knygos naudojimas ............................................................................................................................ 119

Valdymo pulte kurkite ir redaguokite fakso telefonų knygą ......................................................... 119
Ištrinti telefonų knygelės įrašus ..................................................................................................... 119

Kurti ir redaguoti greito rinkimo įrašus ............................................................................................................. 120
Sparčiojo rinkimo įrašų trynimas ...................................................................................................................... 121
Kurti ir redaguoti grupinio rinkimo įrašus ......................................................................................................... 122
Grupinio rinkimo įvesčių trynimas .................................................................................................................... 123
Sukonfigūruokite fakso siuntimo nustatymus ................................................................................................. 124

Nustatyti specialiuosius rinkimo simbolius ir parinktis ................................................................. 124

Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį ........................................................................ 124

vi

LTWW

background image

Nustatykite rinkimo tono aptikimą ................................................................................................ 124

Toninis rinkimas arba pulsinis rinkimas ....................................................................... 125

Nustatykite automatinį numerio perrinkimą ir laiką tarp perrinkimo ........................................... 125
Šviesumo/tamsumo ir raiškos nustatymas ................................................................................... 126

Nustatykite šviesumo/tamsumo (kontrasto) nustatymą ........................................... 126
Nustatyti raiškos nustatymus ...................................................................................... 126

Nustatykite mokėjimo kodus .......................................................................................................... 127

Sukonfigūruokite fakso gavimo nustatymus ................................................................................................... 128

Nustatyti faksogramų persiuntimą ................................................................................................ 128
Atsiliepimo režimo nustatymas ...................................................................................................... 128
Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą ................................................................ 129
Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių ....................................................................................... 129
Išskirtinio skambučio nustatymas .................................................................................................. 130
Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą ........................................................... 131
Nustatyti fakso pakartotinio atspausdinimo nustatymus ............................................................. 131
Fakso garsų garsumo nustatymas ................................................................................................. 131

Nustatykite signalo garsumą, telefono linijos garsumą ir skambučio garsumą ........ 132

Antspauduotų faksogramų nustatymai ......................................................................................... 132
Privataus priėmimo funkcijos naudojimas ..................................................................................... 132

Nustatyti faksogramų kaupimą ........................................................................................................................ 132
Fakso naudojimas .............................................................................................................................................. 134

Palaikomos fakso programos ......................................................................................................... 134
Faksogramos atšaukimas ............................................................................................................... 134

Atšaukti dabartinę faksogramą ................................................................................... 135
Laukiančios fakso užduoties atšaukimas .................................................................... 135

Faksogramų ištrynimas iš atminties .............................................................................................. 135
Fakso naudojimas DSL, PBX ar ISDN sistemoje .............................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Fakso naudojimas su VoIP paslauga .............................................................................................. 136
Fakso atminties turinys yra išsaugomas dingus maitinimui ......................................................... 136
Saugos problemos, iškylančios vidinius tinklus jungiant prie viešų telefono linijų ...................... 136
Faksograma iš planšetinio skenerio ............................................................................................... 137
Faksuokite iš dokumentų tiektuvo ................................................................................................. 138
Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas ................................................................ 138
Siųskite faksogramą iš programinės įrangos („Windows“) ........................................................... 139
Siųskite faksą rinkdami numerį telefonu, kuris yra prijungtas prie fakso linijos. ......................... 140
Faksogramos siuntimas su patvirtinimu ........................................................................................ 140
Nustatykite fakso išsiuntimą vėlesniu laiku .................................................................................. 140
Siųskite faksogramą, susidedančią iš elektroninio ir popierinio dokumento ............................... 141

LTWW

vii

background image

Prieigos kodų, kreditinių kortelių ar skambinimo kortelių naudojimas ........................................ 141

Tarptautinių faksogramų siuntimas ............................................................................ 141

Spausdinti faksogramą ................................................................................................................... 142
Pakartotinis faksogramos spausdinimas ....................................................................................... 143
Automatinis spausdinimas ant abiejų gautos faksogramos pusių ................................................ 144
Faksogramų priėmimas, kai fakso tonai girdimi telefono linijoje ................................................. 144
Išspausdinti išsaugotą faksogramą įjungus privataus priėmimo funkciją .................................... 144

8 Valdymas ir priežiūra ................................................................................................................................. 145

Gaminio ryšio tipą keiskite HP perkonfigūravimo pagalbine priemone („Windows“) ..................................... 146
HP belaidžio tiesioginio spausdinimo sąranka ................................................................................................. 147
HP interneto paslaugų programų naudojimas ................................................................................................. 148
Tinklo IP nustatymų konfigūravimas ................................................................................................................ 149

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą .................................................................................. 149
Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ................................................................................. 149
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ................................................. 149
Gaminio pervadinimas tinkle .......................................................................................................... 149
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .................................................................. 151

HP prietaisų įrankių dėžė („Windows“) ............................................................................................................. 152
HP pagalbinė priemonė, skirta „Mac OS X“ ....................................................................................................... 154

Atidarykite „HP Utility“ ................................................................................................................... 154
„HP Utility“ funkcijos ....................................................................................................................... 154

„HP Web Jetadmin“ programinės įrangos naudojimas ..................................................................................... 155
Ekonomijos nustatymai ..................................................................................................................................... 156

Spausdinimas ekonomišku režimu ................................................................................................. 156
Budėjimo atidėjimo nustatymas ..................................................................................................... 156
Automatinio išjungimo delsos nustatymas .................................................................................... 156

Gaminio saugos savybės ................................................................................................................................... 158

Gaminio užrakinimas ...................................................................................................................... 158
Nustatykite arba pakeiskite gaminio slaptažodį ........................................................................... 158

Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą ....................................................................................................... 159

Rankiniu būdu atnaujinkite aparatinę programinę įrangą ............................................................. 159
Nustatykite įrenginį taip, kad aparatinė programinė įranga būtų automatiškai atnaujinama ..... 159

9 Problemų sprendimas ................................................................................................................................ 161

Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas ......................................................................................................... 162

1 veiksmas: Patikrinkite, ar gaminys tinkamai nustatytas ............................................................ 162
2 veiksmas: Patikrinkite, ar gerai prijungti laidai arba ar geras belaidis ryšys ............................. 162
3 veiksmas: Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų ........................................... 163
4 veiksmas: Patikrinkite, ar yra popieriaus .................................................................................... 163
5 veiksmas: Patikrinkite programinę įrangą .................................................................................. 163

viii

LTWW

background image

6 veiksmas: Patikrinkite spausdinimo funkciją .............................................................................. 163
7 veiksmas: Patikrinkite kopijavimo funkciją ................................................................................. 164
8 veiksmas: Patikrinkite, ar veikia faksas ...................................................................................... 164
9 veiksmas: Patikrinkite dažų kasetę ............................................................................................. 164
10 veiksmas: Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio .................................... 164
11 veiksmas: Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo ....................................................... 164

Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes ................................................................................................. 165
Valdymo skydo žinyno sistema ......................................................................................................................... 166
Popierius tiekiamas netinkamai ir įstringa ....................................................................................................... 167

Gaminys nepaima popieriaus ......................................................................................................... 167
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ........................................................................................... 167
Dokumentų tiektuvas stringa, nukrypsta arba paima po kelis popieriaus lapus .......................... 167
Pasirūpinkite, kad popieriaus dėkluose neužstrigtų popierius ..................................................... 168

Strigčių šalinimas .............................................................................................................................................. 169

Strigties vietos ................................................................................................................................ 169
Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo .................................................................... 170
pašalinkite strigtis išvesties skyriuje ............................................................................................. 172
Strigčių šalinimas iš 1 dėklo ........................................................................................................... 173
Strigčių šalinimas 2 dėkle ............................................................................................................... 175
Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis .............................................................................................. 176
Strigčių šalinimas iš papildomo 3 dėklo ......................................................................................... 180
Iš apatinių dešinių durelių pašalinkite strigtis (3 dėklas) .............................................................. 181

Spausdinimo kokybės gerinimas ...................................................................................................................... 182

Spausdinimas iš skirtingų programų .............................................................................................. 182
Nustatykite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą ................................................ 182

Patikrinkite popieriaus tipo nustatymą („Windows“) .................................................. 182
Patikrinkite popieriaus tipo nustatymą („Mac OS X“) .................................................. 183

Patikrinkite dažų kasetės būseną ................................................................................................... 183
Sukalibruokite gaminį, kad spalvos sutaptų .................................................................................. 183
Valymo puslapio spausdinimas ...................................................................................................... 183
Atlikite papildomus spausdinimo kokybės gedimų lokalizavimo darbus ..................................... 184

Atspausdinkite spausdinimo kokybės lapą ................................................................. 184
Įvertinkite spausdinimo kokybės lapą ......................................................................... 184

Tikrinimas, ar nepažeista dažų kasetė ........................................................................................... 184
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką .............................................................................. 185

Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ......................................................... 185
Patikrinkite gaminio aplinką ........................................................................................ 186

Patikrinkite „EconoMode“ nustatymus .......................................................................................... 186
Spalvų nustatymų reguliavimas („Windows“) ................................................................................ 186
Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę ........................................................................................... 188

Pagerinkite kopijavimo kokybę ......................................................................................................................... 189

LTWW

ix

background image

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. ........................................................ 189
Patikrinkite popieriaus nustatymus ............................................................................................... 190
Vaizdo koregavimo nustatymų tikrinimas ..................................................................................... 190
Optimizavimas tekstui arba nuotraukoms ..................................................................................... 191
Kopijavimas nuo krašto iki krašto .................................................................................................. 191
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ...................................... 192

Pagerinkite nuskaitymo kokybę ....................................................................................................................... 193

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. ........................................................ 193
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ...................................... 194

Pagerinkite fakso kokybę .................................................................................................................................. 196

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. ........................................................ 196
Patikrinkite faksogramos siuntimo raiškos nustatymą ................................................................. 197
Patikrinkite klaidų taisymo nustatymą .......................................................................................... 197
Siųskite į kitą faksą ......................................................................................................................... 197
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ...................................... 198
Patikrinkite pritaikymo puslapiui nustatymą ................................................................................. 198
Patikrinkite siuntėjo faksą .............................................................................................................. 199

Gaminys nespausdina arba spausdina lėtai ..................................................................................................... 200

Gaminys nespausdina ..................................................................................................................... 200
Gaminys spausdina lėtai ................................................................................................................. 200

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas ....................................................................................... 201

Įkišus USB atmintinę neatsidaro USB atmintinės meniu ............................................................... 201
Failas nespausdinamas iš USB atmintinės ..................................................................................... 201
Failas, kurį norite spausdinti, nerodomas USB atmintinės meniu ................................................. 201

Fakso problemų sprendimas ............................................................................................................................. 202

Fakso problemų sprendimo kontrolinis sąrašas ............................................................................ 202
Atlikite fakso diagnostinę patikrą .................................................................................................. 203
Fakso sekimo ataskaita .................................................................................................................. 204
Fakso klaidos ataskaitos spausdinimas ......................................................................................... 204

Visų fakso ataskaitų spausdinimas .............................................................................. 204
Atskirų fakso ataskaitų spausdinimas ......................................................................... 204
Nustatykite fakso klaidų ataskaitą .............................................................................. 205

Nustatykite fakso klaidų taisymo režimą ....................................................................................... 205
Pakeiskite fakso greitį. ................................................................................................................... 205
Faksogramų siuntimo problemų sprendimas ................................................................................ 206

Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde ......................................................... 206

Pasirodo pranešimas Ryšio klaida. ............................................................ 206
Nėra rinkimo tono ...................................................................................... 207
Pasirodo pranešimas Faksas užimtas. ...................................................... 207
Pasirodo pranešimas Faksas neatsako. .................................................... 208
Dokumentų tiektuve įstrigo popierius ....................................................... 208

x

LTWW

background image

Pasirodo pranešimas Fakso atmintis pilna. ............................................... 208
Skenerio klaida ........................................................................................... 209

Valdymo skyde parodomas pranešimas Parengtas ir nebandoma išsiųsti
faksogramos ................................................................................................................. 209
Valdymo skyde parodomas pranešimas „Išsaugomas 1 puslapis“ ir toliau nieko
nevyksta ........................................................................................................................ 209
Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne .............................................................. 209
Gaminys yra apsaugotas slaptažodžiu ........................................................................ 210
Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą ...................................... 210
Neįmanoma naudoti sparčiojo rinkimo ........................................................................ 210
Neįmanoma naudoti grupinio rinkimo ......................................................................... 210
Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote
siųsti faksogramą ......................................................................................................... 211
Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio .............. 211

Faksogramų priėmimo problemų sprendimas ............................................................................... 211

Faksas neatsako ........................................................................................................... 212

Faksas turi priskirtąją telefono liniją ......................................................... 212
Prie gaminio yra prijungtas atsakiklis ....................................................... 212
Nuostata Atsakymo režimas yra nustatyta į nuostatą Rankinis. ............. 213
Fakso linijoje yra balso paštas ................................................................... 213
Gaminys yra prijungtas prie DSL telefono paslaugos ............................... 213
Gaminys naudojasi faksu per IP arba VoIP telefono paslaugą .................. 213

Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde ......................................................... 214

Rodomas pranešimas Faksas neaptiktas. ................................................. 214
Pasirodo pranešimas Ryšio klaida. ............................................................ 214
Pasirodo pranešimas Fakso atmintis pilna. ............................................... 215
Pasirodo pranešimas Faksas užimtas. ...................................................... 215

Faksograma gaunama, bet neatspausdinama ............................................................ 216

Funkcija Privatus priėmimas yra įjungta ................................................... 216

Siuntėjas gauna užimtumo signalą .............................................................................. 216

Prie gaminio yra prijungtas telefonas ....................................................... 216
Naudojamas telefono linijos dalytuvas ..................................................... 216

Nėra rinkimo tono ......................................................................................................... 216
Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją ............................. 216

Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas ........................................................................... 216

Faksogramos siunčiamos lėtai ..................................................................................... 217
Prasta faksogramos kokybė ........................................................................................ 217
Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų ..................... 218

Spręskite USB ryšio problemas ......................................................................................................................... 219
Spręskite laidinio tinklo problemas .................................................................................................................. 220

Prasta fizinė jungtis ........................................................................................................................ 220

LTWW

xi

background image

Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą ....................................................................... 220
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ......................................................................... 220
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas ........................ 221
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų ...................... 221
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai ............................................................ 221
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos .................................................... 221

Spręskite belaidžio tinklo problemas ............................................................................................................... 222

Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas .................................................................................................... 222
Gaminys nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį ................................................................. 223
Gaminys nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda ................................ 223
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio maršrutizatorių arba gaminį ........... 223
Prie belaidžio ryšio gaminio nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių ...................................... 223
Gaminiui prisijungus prie belaidžio ryšio tinklo ryšys nutrūksta. .................................................. 223
Belaidžių tinklų sąraše tinklas nerodomas .................................................................................... 224
Belaidžio ryšio tinklas neveikia ...................................................................................................... 224
Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą ......................................................................... 224
Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas .......................................................................................... 224

Gaminio programinės įrangos problemų sprendimas naudojant „Windows“ ................................................. 226

Šio gaminio spausdinimo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas) .................... 226
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas ................................................. 226
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina ........................................................ 226

Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac OS X“ ............................................................................. 228

Spausdinimo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše .... 228
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir faksų arba
spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše .................................................................................................. 228
Spausdinimo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir
skaitytuvų sąraše pasirinkto gaminio ............................................................................................ 228
Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į reikiamą gaminį ............................................................ 229
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir
skaitytuvų sąraše, kai pasirenkama tvarkyklė. .............................................................................. 229
Naudojate bendrąją spausdinimo tvarkyklę, kai spausdintuvą jungiate USB kabeliu .................. 229

Programinės įrangos šalinimas („Windows“) ................................................................................................... 230
Programinės įrangos šalinimas („Mac OS X“) ................................................................................................... 231
Spręskite nuskaitymo į el. paštą problemas .................................................................................................... 232

Negalima prisijungti prie el. pašto serverio ................................................................................... 232
Išsiųsti el. laiško nepavyko ............................................................................................................. 232
Negalima nuskaityti ........................................................................................................................ 232

Išspręskite nuskaitymo į tinklo aplanką problemas ......................................................................................... 233

Nuskaityti nepavyko ....................................................................................................................... 233

Rodyklė ........................................................................................................................................................ 235

xii

LTWW

background image

1