HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 Көмектесіңдер

background image

Пайдаланушы нұсқаулығы

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық және лицензия

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сәйкес

жағдайлардан басқа кезде, алдын ала

жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,

көшіруге, бейімдендіруге немесе аударуға

рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз

өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін

кепілдіктер осындай өнімдер мен

қызметтерге берілетін тікелей кепілдік

жөніндегі мәлімдемелерде ғана көрсетілген.

Бұл құжаттағы мәлімдемелер қосымша

кепілдік ретінде қабылданбауы тиіс. НР бұл

құжаттағы техникалық немесе редакторлық

қателер немесе кемшіліктер үшін жауап

бермейді.

Edition 1, 11/2014

Бөлшек нөмірі: CZ271-91130

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

және PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар белгілері.

Apple және Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен

басқа елдердегі сауда белгілері. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының сауда

белгісі. iPod белгісі заңды немесе құқық иесі

рұқсат еткен көшірме үшін қолданылады.

Музыканы ұрламаңыз.

Bluetooth – лицензия бойынша иесі иелік

ететін және Hewlett-Packard компаниясы

қолданатын тауар белгісі.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP және

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда

белгілері.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар белгісі.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ........................................................................................................................................... 1

Өнімдерді салыстыру .......................................................................................................................................... 2
Өнім көріністері .................................................................................................................................................... 4

Өнімнің алдыңғы көрінісі .................................................................................................................. 4
Өнімнің артқы көрінісі ....................................................................................................................... 5
Интерфейстік порттар ....................................................................................................................... 6
Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны ........................................................................................ 7

Басқару тақтасы ................................................................................................................................................... 8

Басқару тақтасының орналасуы ..................................................................................................... 8
Негізгі экрандағы басқару тақтасы ................................................................................................. 9
Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі .................................................................................. 10

Өнімнің есептерін басып шығару ..................................................................................................................... 11

2 Қағаз науалары ......................................................................................................................................... 13

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері ............................................................................................................ 14
Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері .................................................................................................................. 16
1-науа .................................................................................................................................................................. 18

Науа сыйымдылығы және қағаз бағдары .................................................................................... 18
1-науаға қағаз салу ......................................................................................................................... 20

Конверттерді басып шығару ....................................................................................... 23

2-науа .................................................................................................................................................................. 24

Науа сыйымдылығы және қағаз бағдары .................................................................................... 24
2-науаға қағаз салу ......................................................................................................................... 25

Қосымша 3-науа ................................................................................................................................................ 27

Науа сыйымдылығы және қағаз бағдары .................................................................................... 27
3-науаға қағаз салу ......................................................................................................................... 28

3 Бөліктер, жабдықтар мен аксессуарлар .................................................................................................... 31

Бөлшектерге, қосалқы құралдарға және жабдықтарға тапсырыс беру .................................................... 32
HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ......................................................... 33
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ............................................................................... 34

KKWW

iii

background image

Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару ............... 35
Өте төмен параметрлерін қосу немесе ажырату ............................................................................................ 36
Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер ....................................................................................................... 37
Керек-жарақтар ................................................................................................................................................. 38
Тонер картридждері: ......................................................................................................................................... 39

Тонер картриджін көру ................................................................................................................... 39
Тонер картриджі туралы ақпарат ................................................................................................. 40

Тонер картридждерін қайта өңдеу ............................................................................. 40
Тонер картриджін сақтау ............................................................................................. 40
HP шығармаған тонер картридждеріне қатысты HP саясаты ................................. 40

Тонер картридждерін ауыстыру ................................................................................................... 41

Тонер жинау құрылғысы .................................................................................................................................. 44

Тонер жинау құрылғысын ауыстырыңыз .................................................................................... 44

4 Басып шығару ............................................................................................................................................ 47

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows) ................................................................................... 48

HP Әмбебап Принтер Драйвері (UPD) ............................................................................................ 48

UPD орнату режимдері ................................................................................................. 49

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Windows) ............................................................................ 50

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық .................................... 50
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................................... 50
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .......................... 51
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ...................................................................... 51

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Mac OS X) ............................................................................ 52

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық .................................... 52
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................................... 52
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .......................... 52
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ...................................................................... 53

Басып шығару тапсырмалары (Windows) ....................................................................................................... 54

Басып шығару төте жолын пайдалану (Windows) ....................................................................... 54
Басып шығару төте жолдарын жасау (Windows) ......................................................................... 55
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Windows жүйесі) ............................... 57
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Windows) ............................................................. 59
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Windows) .................................................................. 61
Бет бағдарын таңдау (Windows) .................................................................................................... 62
Қағаз түрін таңдау (Windows) ......................................................................................................... 63
Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару (Windows) ......................................... 66
Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау (Windows) ................................................. 69
Кітапша жасау (Windows) ................................................................................................................ 70

iv

KKWW

background image

Басып шығару тапсырмалары (Mac OS X) ....................................................................................................... 73

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану (Mac OS X) ......................... 73
Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау (Mac OS X) ....................................... 73
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Mac OS X) ............................................ 74
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Mac OS X) ............................................................. 74
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Mac OS X) .................................................................. 74
Бет бағдарын таңдау (Mac OS X) .................................................................................................... 74
Қағаз түрін таңдау (Mac OS X) ......................................................................................................... 75
Мұқаба бетті басып шығару (Mac OS X) ......................................................................................... 75
Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау (Mac OS X) ................................................... 75
Кітапша жасау (Mac OS X) ................................................................................................................ 75

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Windows) ...................................................................................... 77

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Windows) ......................................................................... 77
Қағаз өлшемін таңдау (Windows) ................................................................................................... 77
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Windows) ............................................................................ 78
Су таңбаларды басып шығару (Windows) ..................................................................................... 78

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Mac OS X) ...................................................................................... 79

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Mac OS X) ......................................................................... 79
Қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) ................................................................................................... 79
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) ............................................................................ 79
Су таңбаларды басып шығару (Mac OS X) ..................................................................................... 80

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару ................................................................................................... 81
Түсті басып шығару ........................................................................................................................................... 82

HP EasyColor опциясын пайдалану ................................................................................................ 82
Түс опцияларын өзгерту (Windows) ............................................................................................... 82
Басып шығару тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту (Windows) ....................................... 83
Түс опцияларын өзгерту (Mac OS X) ............................................................................................... 84
Қолмен реттелетін түс опциялары ................................................................................................ 84
Түстер сәйкестігі .............................................................................................................................. 85

HP ePrint қызметін пайдалану .......................................................................................................................... 86
AirPrint технологиясын пайдалану .................................................................................................................. 87
USB құрылғысынан тікелей басып шығаруды қолдану ............................................................................... 88

5 Көшіру ....................................................................................................................................................... 89

Әдепкі көшіру параметрлерін жаңадан орнату ............................................................................................. 90
Көшірменің әдепкі параметрлерін қалпына келтіру ..................................................................................... 91
Жалғыз көшірме жасау ..................................................................................................................................... 92
Бірнеше көшірме жасау .................................................................................................................................... 93
Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаның көшірмесін жасау ............................................................................ 94
Куәліктерді көшіру ............................................................................................................................................ 95
Көшіру тапсырмасын салыстыру ..................................................................................................................... 96

KKWW

v

background image

Екі жағына басып шығару (дуплекс) ............................................................................................................... 97

Екі жағына автоматты түрде басып шығару ................................................................................ 97
Қолмен екі жағына басып шығару ................................................................................................ 98

Көшірмені үлкейту немесе кішірейту .............................................................................................................. 99
Түрлі түсті немесе ақ-қара көшірме жасау ................................................................................................... 100
Көшірменің сапасын оңтайландыру .............................................................................................................. 101
Көшірмелер үшін ашықтық пен қоюлық параметрлерін реттеу ............................................................... 102
Көшірме жасау керек кескінді реттеу ........................................................................................................... 103
Төмен сапалы режимде көшірме жасау ........................................................................................................ 104
Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін және түрін орнатыңыз ......................................................... 105

6 Сканерлеу ................................................................................................................................................ 107

HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу (Windows) ..................................................... 108
HP Scan (Mac OS X) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу ..................................................... 109
USB құрылғысына сканерлеу ......................................................................................................................... 110
Желі қалтасына сканерлеу және электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндіктерін орнатыңыз .......... 111
Желідегі қалтаға сканерлеу ........................................................................................................................... 112
Электрондық поштаға сканерлеу .................................................................................................................. 113
Басқа бағдарламалық құрал арқылы сканерлеу ........................................................................................ 114

TWAIN-үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу (Windows) ......................................... 114
WIA-үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу (Windows) ............................................. 114

7 Факс ......................................................................................................................................................... 115

Факсті телефон желісіне қосу ........................................................................................................................ 116
Автоматты түрде жауап беру машинасы бар факсті орнатыңыз .............................................................. 116
Қосымша телефонға факсті теңшеңіз ........................................................................................................... 116
Автономдық факсті орнату ............................................................................................................................. 117
Факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеңіз. ........................................................................................ 118

Басқару тақтасын пайдалану ...................................................................................................... 118
HP Fax Setup Wizard шеберін пайдалану .................................................................................... 118

Факс тақырыбында арнайы таңбаларды пайдаланыңыз ......................................................................... 118
Телефон кітабын пайдалану .......................................................................................................................... 119

Факстің телефон кітабын жасап, оны өңдеу үшін басқару тақтасын пайдалану ................. 119
Телефон кітапшасының жазбаларын жою ................................................................................ 119

Тез теру жазбаларын жасау және түзету ...................................................................................................... 120
Жылдам теру нөмірлерін жою ....................................................................................................................... 121
Нөмірлер тобын теру жазбаларын орнатыңыз және түзетіңіз .................................................................. 122
Нөмірлер тобын теру жазбаларын жойыңыз ............................................................................................... 123
Факс жіберу параметрлерін реттеңіз ............................................................................................................ 124

Нөмір терудің арнайы таңбаларын және опцияларын орнату ................................................ 124

Нөмір теру префиксін орнатыңыз ............................................................................. 124

vi

KKWW

background image

Байланысқа дайын болу сигналын табу функциясын орнатыңыз .......................................... 124

Нөмірді тондық теру немесе импульстік теру ......................................................... 125

Автоматты түрде қайта теру функциясын және қайта терулер арасындағы уақытты
орнату ............................................................................................................................................. 125
Ашық/қара және ажыратымдылықты орнатыңыз ................................................................... 126

Стандартты ашық/қара (контраст) параметрін орнатыңыз .................................. 126
Ажыратымдылық параметрлерін орнатыңыз ........................................................ 126

Төлем кодтарын орнатыңыз ........................................................................................................ 127

Факс қабылдау параметрлерін реттеу .......................................................................................................... 129

Факс жіберуді орнатыңыз ............................................................................................................ 129
Жауап беру режимін орнатыңыз ................................................................................................. 129
Факс нөмірлерін бұғаттау және бұғаттауды жою ..................................................................... 130
Жауап беру үшін қоңырау санын орнатыңыз ............................................................................ 130
Арнаулы қоңырау дыбысын орнату ........................................................................................... 131
Кіруші факстар үшін автоматты түрде кішірейту функциясын пайдаланыңыз .................... 132
Факсты қайта басып шығару параметрлерін орнату ................................................................ 132
Факстің дыбыс деңгейін орнату .................................................................................................. 132

Сигналдың дыбыс деңгейін, телефон желісінің дыбыс деңгейін және
қоңыраудың дыбыс деңгейін орнату ...................................................................... 133

Мөрленетін факстарды орнату .................................................................................................... 133
Жеке қабылдау мүмкіндігін белгілеу ......................................................................................... 133

Факске сұрақ жіберуді орнату ....................................................................................................................... 134
Факсті пайдаланыңыз ..................................................................................................................................... 135

Сәйкес келетін факс бағдарламалары ....................................................................................... 135
Факсті тоқтату ................................................................................................................................ 135

Ағымдағы факсті тоқтатыңыз ................................................................................... 136
Орындалуын күтіп тұрған факс тапсырмасын тоқтатыңыз .................................. 136

Факстерді жадтан өшіріңіз ........................................................................................................... 136
Факсті DSL, PBX немесе ISDN жүйелерінде пайдалану ............................................................. 136

DSL (Цифрлық абоненттік желі) ................................................................................ 137
PBX (Жеке пайдалануға арналған телефон жүйесі) ............................................... 137
ISDN (Кешенді қызметтер көрсететін цифрлық желі) ............................................ 137

Факсті VoIP қызметінде пайдалану ............................................................................................. 137
Электр қуаты ажыратылғанда факс жадының мазмұндары сақталады .............................. 138
Ішкі желілерді жалпы телефон желілеріне қосу кезіндегі қауіпсіздік мәселелері ............... 138
Планшетті сканерден факс жіберу .............................................................................................. 138
Құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысындағы факс .................................................. 139
Нөмірді тез теру және нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз ............................ 140
Бағдарламалық құралдан факс жіберу (Windows) ................................................................... 140
Факс желісіне жалғанған телефонмен теру арқылы факсті жіберу ....................................... 142
Факсты растап, жіберу .................................................................................................................. 142

KKWW

vii

background image

Факстің кейін жіберілуін жоспарлау ........................................................................................... 142
Электрондық және қағаз құжатын қамтитын факсті жіберу ................................................... 143
Кіру кодтарын, несие карточкаларын немесе телефон карточкаларын пайдаланыңыз .... 143

Халықаралық факстерді жіберіңіз ........................................................................... 143

Факсті басып шығару .................................................................................................................... 144
Факсті қайта басып шығарыңыз ................................................................................................. 145
Алынған факстардың екі жағына автоматты түрде басып шығару ....................................... 146
Факс сигналдары телефон желісінде естілетін жағдайда факстерді қабылдаңыз ............. 146
Жеке қабылдау мүмкіндігі қосулы болғанда сақталған факсті басып шығару .................... 146

8 Басқару және күту ................................................................................................................................... 147

Өнімнің байланысу тәсілін өзгерту үшін, «HP Reconfiguration Utility» утилитасын пайдалану
(Windows) .......................................................................................................................................................... 148
HP Wireless Direct Printing мүмкіндігін орнату .............................................................................................. 149
HP веб қызметтері бағдарламаларын пайдалану ....................................................................................... 150
IP желі параметрлерін реттеу ......................................................................................................................... 151

Принтер ортақтасқан дисклеймері ............................................................................................. 151
Желі параметрлерін көру немесе өзгерту .................................................................................. 151
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу. ................................................. 151
Желідегі өнімнің атауын өзгерту ................................................................................................. 151
Сілтеме жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері ............................................................ 153

HP құрылғысының құралдар жинағы ........................................................................................................... 154
Mac OS X жүйесіне арналған HP утилитасы ................................................................................................... 156

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ....................................................................................... 156
HP утилитасының функциялары ................................................................................................. 156

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану .............................................................................. 157
Үнемдеу параметрлері .................................................................................................................................... 158

EconoMode режимімен басып шығару ........................................................................................ 158
Ұйқыға өткізудің күту уақытын орнату ...................................................................................... 158
Автоматты қуатты ажыратудың күту уақытын орнату ............................................................ 158

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері .................................................................................................................. 160

Өнімді құлыптау ............................................................................................................................ 160
Өнім кілтсөзін орнату немесе өзгерту .......................................................................................... 160

Микробағдарламалық жасақтаманы жаңарту ............................................................................................ 161

Шағын бағдарламалық құралды қолмен жаңарту ................................................................... 161
Өнімді шағын бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартатын етіп орнату ........... 161

9 Мәселелерді шешу ................................................................................................................................... 163

«Мәселелерді шешу» тексеру парағы ........................................................................................................... 164

1-қадам: Құрылғының дұрыс реттелгенін тексеру .................................................................. 164
2-қадам: Кабельдерді немесе сымсыз байланысты тексеру ................................................... 164

viii

KKWW

background image

3-қадам: Басқару тақтасындағы қате хабарларын қарау ....................................................... 165
4-қадам: Қағазды тексеріңіз ........................................................................................................ 165
5-қадам: Бағдарламалық құралды тексеру .............................................................................. 165
6-қадам: Басып шығару жұмысын тексеру ................................................................................ 165
7-қадам: Көшірме жұмысын тексеру .......................................................................................... 166
8-қадам: Факс жұмысын тексеру ................................................................................................ 166
9-қадам: Тонер картриджін тексеру ........................................................................................... 166
10-қадам: Баспа тапсырмасын компьютер арқылы жіберіп көру .......................................... 166
11-қадам: Өнімнің желіде екендігін тексеріңіз .......................................................................... 166

Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді қалпына келтіру ................................................................... 167
Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі .................................................................................................. 168
Қағаз қате беріледі немесе кептеледі ........................................................................................................... 169

Өнім қағазды тартып алмайды .................................................................................................... 169
Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады ......................................................................... 169
Құжатты беру құрылғысында кептелістер, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше
парақтарын алу туындаса ............................................................................................................ 169
Қағаз науаларындағы қағаз кептелістерінің алдын алу .......................................................... 170

Кептелістерді жою ........................................................................................................................................... 171

Кептелу орындары ........................................................................................................................ 171
Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу ................................................................................... 172
Шығару қалтасы аумағындағы кептелуді тазалау ................................................................... 174
1-науадағы кептелуді тазалау .................................................................................................... 175
2-науадағы кептелуді тазалау .................................................................................................... 177
Оң жақтағы есіктегі кептелуді тазалау ....................................................................................... 178
3-қосымша науадағы кептелісті жою ......................................................................................... 182
Төменгі оң жақ есіктегі кептелуді тазалау (3-науа) .................................................................. 183

Баспа сапасын жақсарту ................................................................................................................................. 184

Әртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару ................................................................... 184
Тапсырманы басып шығару үшін қағаз түрі параметрлерін орнату ....................................... 184

Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows) ............................................................ 184
Қағаз түрінің параметрін тексеру (Mac OS X) ............................................................ 185

Тонер картриджінің күйін тексеру .............................................................................................. 185
Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру ...................................................................................... 185
Тазалағыш бетті басып шығару .................................................................................................. 185
Қосымша баспа сапасының ақаулықтарын шешу .................................................................... 186

Баспа сапасы бетін басып шығару ............................................................................ 186
Баспа сапасы бетінің түсіндірмесі ............................................................................. 186

Тонер картриджінің зақымданбағанын тексеру ....................................................................... 186
Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру ................................................................................. 187

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ................................... 187
Өнімнің қоршаған ортасын тексеру .......................................................................... 188

KKWW

ix

background image

Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру .................................................................................... 188
Түс параметрлерін реттеу (Windows) .......................................................................................... 189
Басқа принтер драйверін қолданып көру .................................................................................. 190

Көшіру сапасын жақсарту ............................................................................................................................... 192

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 192
Қағаз параметрлерін тексеру ....................................................................................................... 193
Суретті реттеу параметрлерін тексеру ....................................................................................... 193
Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру ........................................................................ 194
Шетпен шетке көшіру ................................................................................................................... 194
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 195

Сканерлеу сапасын жақсарту ......................................................................................................................... 196

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 196
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 197

Факс сапасын жақсарту .................................................................................................................................. 199

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 199
Факс жіберу ажыратымдылық параметрін тексеру ................................................................. 200
Қателерді түзету параметрін тексеру ......................................................................................... 200
Басқа факс құрылғысына жіберу ................................................................................................ 201
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 201
Бетке шақтау параметрін тексеру ............................................................................................... 202
Жіберушінің факс құрылғысын тексеру ..................................................................................... 202

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады ........................................................................... 203

Өнім басып шығармайды ............................................................................................................. 203
Өнім баяу басып шығарады ......................................................................................................... 203

Ауыспалы USB баспа ақаулықтарын шешу .................................................................................................. 205

USB құрылғысын енгізгенде USB құрылғысының мәзірі ашылмайды ................................... 205
Файл USB құрылғысынан басып шығармайды ......................................................................... 205
Басып шығарылатын файл USB флэш-жадының мәзірінде көрсетілмеген .......................... 205

Факс мәселелерін шешіңіз .............................................................................................................................. 206

Факс ақаулықтарын шешу кестесі .............................................................................................. 206
Факсты диагностика сынағын орындау ..................................................................................... 207
Факс ақауларының есебі .............................................................................................................. 208
Факс қатесі туралы есепті басып шығару .................................................................................. 208

Барлық факс есеп берулерін басып шығарыңыз ................................................... 208
Факстің жеке есептерін басып шығарыңыз ............................................................ 208
Факс қатесі туралы есеп беруді орнатыңыз ............................................................ 209

Факс қатесін түзету режимін орнатыңыз .................................................................................... 209
Факс жылдамдығын өзгертіңіз .................................................................................................... 209
Факс жіберудің мәселелерін шешу ............................................................................................. 210

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі ........................................................ 210

Communication error («Байланыс қатесі») хабары пайда болады ....... 210

x

KKWW

background image

Теру сигналы жоқ ..................................................................................... 211
Факс бос емес хабары пайда болады .................................................... 211
No fax answer («Факс жауабы жоқ») хабары пайда болады ............... 212
Құжат бергіштегі қағаз кептемесі ........................................................... 212
Fax storage is full («Факс жады толы») хабары пайда болады ........... 212
Сканер қатесі ............................................................................................. 213

Факсты жіберуге әрекет жасалмай, басқару тақтасында Дайын хабары
көрсетіледі ................................................................................................................... 213
Басқару тақтасында Storing page 1 («1-сақтау беті») хабары көрсетіліп, осы
хабар тысында ілгері жүрмейді ................................................................................ 213
Факстарды алуға болады, бірақ жіберу мүмкін емес ............................................. 214
Өнім құпия сөзбен қорғалған ..................................................................................... 214
Басқару тақтасынан факс функцияларын пайдалу мүмкін емес .......................... 214
Жылдам теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес ...................................................... 214
Топтық теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес ........................................................ 215
Факсты жібергенде телефон компаниясынан жазылған қате хабарын алу ....... 215
Телефон құрылғыға қосылғанда факс жіберу мүмкін емес .................................. 216

Факс алудың мәселелерін шешу ................................................................................................. 216

Факс жауап бермейді ................................................................................................. 216

Факста арнайы телефон желісі бар ........................................................ 216
Құрылғыға автоматты жауап бергіші жалғанған ................................. 216
Answer Mode («Жауап беру режимі») параметрі Қолмен
орындалатын параметріне орнатылған. ............................................... 217
Дауысты пошта факс желісінде қолжетімді ......................................... 217
Құрылғы DSL телефон қызметіне жалғанған ........................................ 218
Құрылғы факс қызметін IP немесе VoIP телефон қызметі арқылы
пайдаланады ............................................................................................ 218

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі ........................................................ 218

No fax detected («Факс табылмады»). хабары көрсетіледі .................. 218
Communication error («Байланыс қатесі») хабары пайда болады ....... 219
Fax storage is full («Факс жады толы») хабары пайда болады ........... 219
Факс бос емес хабары пайда болады .................................................... 220

Факс алынды, бірақ басылып шықпады ................................................................. 220

Private Receive («Құпия факстарды қабылдау») мүмкіндігі
қосылған .................................................................................................... 220

Жіберуші «бос емес» сигналын алады ...................................................................... 220

Телефон тұтқасы құрылғыға жалғанған ............................................... 220
Телефон желісінің сплиттері қолданылуда .......................................... 221

Теру сигналы жоқ ....................................................................................................... 221
PBX желісінде факс жіберу немесе алу мүмкін емес ............................................... 221

Факстың жалпы ақаулықтарын жою ......................................................................................... 221

Факстар баяу жіберілуде ........................................................................................... 221

KKWW

xi

background image

Факс сапасы нашар ..................................................................................................... 222
Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа басып
шығаруда ..................................................................................................................... 222

USB байланысының ақауларын жою ............................................................................................................ 224
Сымсыз желі мәселелерін шешу .................................................................................................................... 225

Төмен физикалық байланыс ........................................................................................................ 225
Компьютер өнім үшін дұрыс емес IP мекенжайын қолдануда ................................................ 225
Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес. .................................................................... 225
Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме және дуплекс параметрлерін пайдалануда .................. 226
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін. ....................... 226
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған. ..................................... 226
Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес. ......................................... 226

Сымсыз желі ақауларын жою ........................................................................................................................ 227

Сымсыз байланысты тексеру парағы ......................................................................................... 227
Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды ............................. 228
Өнім басып шығармайды және компьютерде үшінші тараптың желіаралық қалқаны
орнатылған .................................................................................................................................... 228
Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс жұмыс
істемейді ......................................................................................................................................... 228
Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес ...................................................... 228
Сымсыз өнім байланысы VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ......................................... 228
Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды ................................................................................ 229
Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ ......................................................................................... 229
Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу ............................................................................... 229
Сымсыз желідегі кедергіні азайту ............................................................................................... 229

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мәселелерін шешу ............................................ 231

Өнімнің принтер драйвері Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ..................................... 231
Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды ................................................................................................................................... 231
Өнім «Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ............................................ 231

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мәселелерін шешу ............................................ 233

Принтер драйвері «Басып шығару және факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу»
тізімінде берілмеген. ..................................................................................................................... 233
Өнім атауы «Басып шығару және факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу»
ішіндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды .............................................................................. 233
Принтер драйвері баспа және факс немесе баспа және сканерлеу тізіміндегі таңдалған
өнімді автоматты түрде орнатпайды. ........................................................................................ 233
Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді. ........................................................................... 234
USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару және
факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу» тізімінде пайда болмайды. ......................... 234
USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз ...................... 234

Бағдарламалық құралды жою (Windows) .................................................................................................... 235

xii

KKWW

background image

Бағдарламалық құралды жою (Mac OS X) .................................................................................................... 236
Электрондық поштаға сканерлеу проблемаларын шешу .......................................................................... 237

Электрондық пошта серверіне қосылу мүмкін емес ................................................................. 237
Электрондық хат жіберілмеді ..................................................................................................... 237
Сканерлеу мүмкін емес ................................................................................................................. 237

Желі қалтасына сканерлеу проблемаларын шешу ..................................................................................... 238

Сканерлеу орындалмады ............................................................................................................. 238

Индекс ........................................................................................................................................................ 239

KKWW

xiii

background image

xiv

KKWW

background image

1