Pomoć za HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Korisnički priručnik

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Pisač u boji HP LaserJet Pro 500 MFP M570

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje

zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti,

osim pod uvjetima određenim u zakonu o

autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za

eventualne tehničke i uredničke pogreške te

propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 11/2014

Broj publikacije : CZ271-91125

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke su

marke tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Bluetooth je trgovačka marka u vlasništvu

svog vlasnika koju tvrtka Hewlett-Packard

koristi pod licencom.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke

Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda ............................................................................................................................... 1

Usporedba uređaja ................................................................................................................................................ 2
Prikaz uređaja ........................................................................................................................................................ 4

Pogled sprijeda .................................................................................................................................... 4
Prikaz pozadine proizvoda .................................................................................................................. 5
Priključci sučelja .................................................................................................................................. 6
Položaj serijskog broja i broja modela ................................................................................................ 7

Upravljačka ploča ................................................................................................................................................... 8

Izgled upravljačke ploče ...................................................................................................................... 8
Početni zaslon na upravljačkoj ploči ................................................................................................... 9
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ................................................................................................ 10

Ispis izvješća uređaja ........................................................................................................................................... 11

2 Ladice za papir ............................................................................................................................................ 13

Podržane veličine papira ..................................................................................................................................... 14
Podržane vrste papira ......................................................................................................................................... 16
Ladica 1 ................................................................................................................................................................ 18

Kapacitet ladica i usmjerenje papira ................................................................................................. 18
Umetanje u ladicu 1 ........................................................................................................................... 20

Ispis omotnica ................................................................................................................. 23

Ladica 2 ................................................................................................................................................................ 24

Kapacitet ladica i usmjerenje papira ................................................................................................. 24
Umetanje u ladicu 2 ........................................................................................................................... 25

Dodatna ladica 3 .................................................................................................................................................. 27

Kapacitet ladica i usmjerenje papira ................................................................................................. 27
Umetanje u ladicu 3 ........................................................................................................................... 28

3 Dijelovi, potrošni materijal i dodatna oprema ................................................................................................ 31

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala .......................................................................... 32
Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala drugih proizvođača ................................................................... 33
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ............................................................................................ 34

HRWW

iii

background image

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja .......................................................... 35
Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska ..................................................................................... 36
Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti ......................................................................................................... 37
Dodaci .................................................................................................................................................................. 38
Spremnici s tonerom ........................................................................................................................................... 39

Pregled spremnika s tonerom .......................................................................................................... 39
Informacije o spremniku s tonerom ................................................................................................. 40

Recikliranje spremnika s tonerom .................................................................................. 40
Skladištenje spremnika s tonerom ................................................................................. 40
Propisi tvrtke HP u vezi spremnika s tonerom drugih proizvođača .............................. 40

Zamjena spremnika s tonerom ......................................................................................................... 41

Jedinica za prikupljanje tonera ............................................................................................................................ 44

Zamjena jedinice za prikupljanje tonera ........................................................................................... 44

4 Ispis ........................................................................................................................................................... 47

Podržani upravljački programi (Windows) .......................................................................................................... 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

UPD instalacijski načini rada ........................................................................................... 49

Promjena postavki zadatka ispisa (Windows) .................................................................................................... 50

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ................................................................................. 50
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................................. 50
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................................................... 50
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja .................................................................................... 51

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X) .................................................................................................... 52

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ................................................................................. 52
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................................. 52
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................................................... 52
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja .................................................................................... 53

Zadaci ispisa (Windows) ...................................................................................................................................... 54

Upotreba prečaca za ispis (Windows) ............................................................................................... 54
Stvaranje prečaca za ispis (Windows) ............................................................................................... 55
Automatski obostrani ispis (Windows) ............................................................................................. 57
Ručni obostrani ispis (Windows) ....................................................................................................... 59
Ispis više stranica po listu (Windows) ............................................................................................... 61
Odabir usmjerenja stranice (Windows) ............................................................................................. 62
Odabir vrste papira (Windows) ......................................................................................................... 63
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačijem papiru (Windows) .................................................. 66
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Windows) ..................................................... 69
Stvaranje knjižice (Windows) ............................................................................................................ 70

Zadaci ispisa (Mac OS X) ...................................................................................................................................... 73

Korištenje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ......................................................................... 73

iv

HRWW

background image

Stvaranje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) .......................................................................... 73
Automatski ispis na obje strane (Mac OS X) ..................................................................................... 73
Ručni obostrani ispis (Mac OS X) ....................................................................................................... 74
Ispis više stranica po listu (Mac OS X) ............................................................................................... 74
Odabir usmjerenja stranice (Mac OS X) ............................................................................................. 74
Odabir vrste papira (Mac OS X) ......................................................................................................... 75
Ispis naslovnice (Mac OS X) ............................................................................................................... 75
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Mac OS X) ..................................................... 75
Stvaranje knjižice (Mac OS X) ............................................................................................................ 75

Dodatni zadaci ispisa (Windows) ......................................................................................................................... 77

Poništavanje zadatka ispisa (Windows) ........................................................................................... 77
Odabir veličine papira (Windows) ..................................................................................................... 77
Odabir prilagođene veličine papira (Windows) ................................................................................. 78
Ispis vodenih žigova (Windows) ........................................................................................................ 78

Dodatni zadaci ispisa (Mac OS X) ......................................................................................................................... 79

Poništavanje zadatka ispisa (Mac OS X) ........................................................................................... 79
Odabir veličine papira (Mac OS X) ..................................................................................................... 79
Odabir prilagođene veličine papira (Mac OS X) ................................................................................. 79
Ispis vodenih žigova (Mac OS X) ........................................................................................................ 80

Stvaranje arhivskih ispisa .................................................................................................................................... 81
Ispis u boji ............................................................................................................................................................ 82

Upotreba opcije HP EasyColor .......................................................................................................... 82
Promjena opcija boja (Windows) ....................................................................................................... 82
Promjena teme boja za zadatak ispisa (Windows) ........................................................................... 83
Promjena opcija boja (Mac OS X) ....................................................................................................... 84
Opcije ručnog ispisa u boji ................................................................................................................. 84
Usklađivanje boja .............................................................................................................................. 84

Upotreba značajke HP ePrint ............................................................................................................................... 86
Upotrijebi AirPrint ................................................................................................................................................ 87
Upotreba značajke za izravan USB ispis ............................................................................................................. 88

5 Kopiranje .................................................................................................................................................... 89

Postavljanje novih zadanih postavki kopiranja .................................................................................................. 90
Vraćanje zadanih postavki kopije ........................................................................................................................ 91
Izrada jedne kopije ............................................................................................................................................... 92
Izrada većeg broja kopija ..................................................................................................................................... 93
Kopiranje izvornika od više stranica ................................................................................................................... 94
Kopiranje identifikacijskih kartica ....................................................................................................................... 95
Razvrstavanje zadatka kopiranja ........................................................................................................................ 96
Kopiranje na obje strane (obostrano) ................................................................................................................. 97

Automatsko kopiranje na obje strane .............................................................................................. 97

HRWW

v

background image

Ručno obostrano kopiranje ............................................................................................................... 98

Smanjivanje ili povećavanje kopije ...................................................................................................................... 99
Kopiranje u boji ili u crno-bijelom formatu ....................................................................................................... 100
Optimizacija kvalitete kopiranja ....................................................................................................................... 101
Prilagođavanje svjetlina ili tamnoće kopija ...................................................................................................... 102
Podešavanje kopirane slike .............................................................................................................................. 103
Kopiranje u probnom načinu rada ..................................................................................................................... 104
Postavljanje veličine papira i vrste kopiranja na poseban papir ...................................................................... 105

6 Skeniranje ................................................................................................................................................. 107

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Windows) ............................................................................................. 108
Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X) ............................................................................................. 109
Skeniranje na USB flash pogon ......................................................................................................................... 110
Postavite skeniranje mrežne mape i skenirajte značajke e-pošte .................................................................. 111
Skeniranje u mrežnu mapu ............................................................................................................................... 112
Skeniranje u e-poštu ......................................................................................................................................... 113
Skeniranje pomoću drugog softvera ................................................................................................................ 114

Skeniranje iz programa koji podržava TWAIN (Windows) .............................................................. 114
Skeniranje iz programa koji podržava WIA (Windows) ................................................................... 114

7 Faksiranje ................................................................................................................................................. 115

Priključivanje faksa na telefonsku liniju ........................................................................................................... 116
Postavljanje faksa pomoću automatske telefonske sekretarice ..................................................................... 116
Postavljanje faksa s dodatnim telefonom ........................................................................................................ 116
Postavljanje za samostojeći faks ...................................................................................................................... 117
Postavite vrijeme, datum i zaglavlje faksa ....................................................................................................... 118

Korištenje upravljačke ploče ........................................................................................................... 118
Korištenje HP čarobnjaka za postavljanje faksa ............................................................................ 118

Upotreba posebnih znakova u zaglavljima faksa ............................................................................................. 118
Korištenje telefonskog imenika ........................................................................................................................ 119

Korištenje upravljačke ploče za stvaranje i uređivanje imenika s brojevima telefaksa ................ 119
Brisanje unosa u telefonski imenik ................................................................................................. 119

Stvaranje i uređivanje unosa za brzo biranje .................................................................................................... 120
Brisanje unosa za brzo biranje .......................................................................................................................... 121
Stvaranje i uređivanje unosa za grupno biranje ............................................................................................... 122
Brisanje unosa za grupno biranje ...................................................................................................................... 123
Konfiguriranje postavki slanja faksa ................................................................................................................ 124

Postavljanje posebnih simbola za biranje i opcije .......................................................................... 124

Podešavanje pozivnog broja ........................................................................................ 124

Podešavanje otkrivanja signala za slobodno biranje ..................................................................... 124

Tonsko ili pulsno biranje ............................................................................................... 125

vi

HRWW

background image

Postavljanje automatskog ponovnog biranja i vrijeme između ponovnog biranja ....................... 125
Postavljanje kontrasta i rezolucije ................................................................................................. 126

Postavljanje zadane postavke kontrasta ..................................................................... 126
Postavljanje rezolucije ................................................................................................. 126

Postavljanje šifri zaračunavanja ..................................................................................................... 127

Konfiguriranje postavki primanja faksa ............................................................................................................ 128

Postavljanje odašiljanja faksova .................................................................................................... 128
Postavljanje načina odgovora ........................................................................................................ 128
Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa ........................................................................................ 129
Postavljanje broja zvonjenja ........................................................................................................... 129
Postavljanje različitih zvona ........................................................................................................... 130
Korištenje automatskog ograničavanja za dolazne faksove ......................................................... 131
Postavljanje postavki za ponovni ispis faksa ................................................................................. 131
Postavljanje jačine zvuka faksa ...................................................................................................... 131

Postavljanje jačine zvuka za alarm, ton telefonske linije i zvono ............................... 131

Postavljanje pečaćenja primljenih faksova .................................................................................... 132
Postavljanje značajke privatnog primanja ..................................................................................... 132

Postavljanje pozivanja faksa ............................................................................................................................. 132
Korištenje faksa ................................................................................................................................................. 134

Podržani programi za faksiranje .................................................................................................... 134
Poništavanje faksa .......................................................................................................................... 134

Poništavanje trenutnog faksiranja ............................................................................... 134
Poništavanje nedovršenog zadatka faksiranja ............................................................ 135

Brisanje faksova iz memorije .......................................................................................................... 135
Korištenje faksa u DSL, PBX ili ISDN sustavu .................................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Korištenje faksa s VoIP uslugama .................................................................................................. 136
Prilikom nestanka struje memorija faksa ostaje očuvana ............................................................. 136
Sigurnosni problemi tijekom spajanja internih mreža na javne telefonske linije ......................... 136
Faksiranje s plošnog skenera ......................................................................................................... 137
Faksiranje iz ulagača dokumenata ................................................................................................. 138
Korištenje brojeva za brzo biranje i unosa za grupno biranje ........................................................ 138
Slanje faksa pomoću softvera (Windows) ...................................................................................... 139
Slanje faksa biranjem s telefona priključenog na liniju faksa ....................................................... 140
Slanje faksa s potvrdom ................................................................................................................. 140
Zakazivanje kasnijeg slanja faksa .................................................................................................. 140
Slanje faksa kombinacijom elektroničkog i papirnog dokumenta ................................................ 141
Korištenje pristupnih šifri, kreditnih ili pozivnih kartica ................................................................ 141

Međunarodno slanje faksova ....................................................................................... 141

HRWW

vii

background image

Ispisivanje faksa .............................................................................................................................. 142
Ponovni ispis faksa ......................................................................................................................... 143
Automatski obostrani ispis primljenih faksova .............................................................................. 144
Primanje faksova kad se na telefonskoj liniji mogu čuti zvukovi faksiranja ................................. 144
Ispis spremljenog faksa kad je omogućena značajka za privatno primanje ................................. 144

8 Upravljanje i održavanje ............................................................................................................................. 145

Korištenje programa HP Reconfiguration Utility za promjenu veze uređaja (Windows) ................................. 146
Postavljanje HP bežičnog izravnog ispisa ......................................................................................................... 147
Korištenje aplikacija HP Web Services .............................................................................................................. 148
Konfiguriranje postavki IP mreže ...................................................................................................................... 149

Odricanje dijeljenja pisača ............................................................................................................... 149
Prikaz ili promjena mrežnih postavki ............................................................................................. 149
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .............................................. 149
Promjena naziva uređaja na mreži ................................................................................................. 149
Postavke brzine veze i obostranog ispisa ...................................................................................... 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................................................ 154

Otvaranje programa HP Utility ........................................................................................................ 154
Značajke programa HP Utility ......................................................................................................... 154

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ................................................................................................................ 155
Ekonomične postavke ....................................................................................................................................... 156

Ispis uz EconoMode ......................................................................................................................... 156
Postavljanje opcije Odgoda stanja mirovanja ................................................................................ 156
Postavljanje odgode Automatskog isključivanja ........................................................................... 156

Sigurnosne značajke uređaja ............................................................................................................................ 158

Zaključavanje uređaja ..................................................................................................................... 158
Postavljanje ili promjena lozinke uređaja ...................................................................................... 158

Nadogradnja programskih datoteka ................................................................................................................. 159

Ručna nadogradnja programskih datoteka .................................................................................... 159
Postavite uređaj tako da automatski nadogradi programske datoteke ....................................... 159

9 Rješavanje problema ................................................................................................................................. 161

Popis za provjeru za rješavanje problema ........................................................................................................ 162

Korak 1: Provjerite je li proizvod ispravno postavljen ................................................................... 162
Korak 2: Provjerite kabelsku ili bežičnu vezu. ................................................................................ 162
Korak 3: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogrešci .......................................................... 163
Korak 4: Provjerite papir ................................................................................................................. 163
Korak 5: Provjerite softver .............................................................................................................. 163
Korak 6: Testirajte funkciju ispisa .................................................................................................. 163
Korak 7: Testirajte funkciju kopiranja ............................................................................................ 163

viii

HRWW

background image

Korak 8: Testirajte funkciju faksa ................................................................................................... 164
Korak 9: Provjerite spremnik s tonerom ........................................................................................ 164
Korak 10: Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala .................................................................. 164
Korak 11: Provjerite je li proizvod na mreži ................................................................................... 164

Vraćanje tvornički zadanih postavki ................................................................................................................. 165
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ................................................................................................................. 166
Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ...................................................................................................... 167

Uređaj ne uvlači papir ...................................................................................................................... 167
Uređaj uvlači više listova papira ..................................................................................................... 167
Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira .............................. 167
Sprječavanje zaglavljivanja papira u ladicama ............................................................................... 168

Uklanjanje zaglavljenog papira ......................................................................................................................... 169

Mjesta zaglavljenja ......................................................................................................................... 169
Izvadite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata. ........................................................................ 170
Uklanjanje papira zaglavljenog u dijelu izlaznog spremnika ......................................................... 172
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 ..................................................................................... 173
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 ..................................................................................... 175
Uklanjanje zaglavljenog papira iza desnih vratašca ...................................................................... 176
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne ladice 3 ....................................................................... 180
Uklonite zaglavljeni papir iz donjih desnih vratašca (ladica 3) ...................................................... 181

Poboljšajte kvalitetu ispisa ............................................................................................................................... 182

Ispis iz drugog programa ................................................................................................................ 182
Postavljanje vrste papira za zadatak ispisa ................................................................................... 182

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ............................................................. 182
Provjera postavke za vrstu papira (Mac OS X) ............................................................. 183

Provjera statusa spremnika s tonerom .......................................................................................... 183
Kalibriranje uređaja za poravnavanje boja ..................................................................................... 183
Ispisivanje stranice za čišćenje ....................................................................................................... 183
Provedite dodatno rješavanje problema za kvalitetu ispisa ......................................................... 184

Ispis stranice za provjeru kvalitete ispisa .................................................................... 184
Tumačenje stranice za provjeru kvalitete ispisa ......................................................... 184

Provjerite je li spremnik s tintom oštećen ...................................................................................... 184
Provjerite papir i okruženje ispisa .................................................................................................. 185

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ............................................. 185
Provjerite okruženje proizvoda .................................................................................... 186

Provjerite postavke za EconoMode ................................................................................................ 186
Prilagodba postavki boje (Windows) .............................................................................................. 186
Pokušajte promijeniti upravljački program .................................................................................... 187

Poboljšavanje kvalitete kopiranja ..................................................................................................................... 189

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 189
Provjerite postavke papira ............................................................................................................. 190

HRWW

ix

background image

Provjerite postavke prilagodbe slike .............................................................................................. 190
Optimiziranje za tekst ili slike ......................................................................................................... 191
Kopiranje od ruba do ruba .............................................................................................................. 191
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 192

Poboljšavanje kvalitete skeniranja ................................................................................................................... 193

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 193
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 194

Poboljšavanje kvalitete faksiranja .................................................................................................................... 196

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .......................................................................... 196
Provjerite postavke razlučivosti slanja faksa ................................................................................ 197
Provjerite postavku ispravljanja pogrešaka ................................................................................... 197
Slanje na drugi faks uređaj ............................................................................................................. 198
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje dokumenata .. 198
Provjerite postavku fit-to-page (prilagodi veličini stranice) ......................................................... 199
Provjerite faks uređaj pošiljatelja ................................................................................................... 199

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ................................................................................................................... 200

Uređaj ne ispisuje ............................................................................................................................ 200
Proizvod ispisuje sporo ................................................................................................................... 200

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ..................................................................................... 201

Izbornik USB Flash pogona ne otvara se kada umetnete USB flash pogon ................................... 201
Datoteka s USB flash pogona se ne ispisuje ................................................................................... 201
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku USB Flash pogon .................................... 201

Rješavanje problema s faksiranjem .................................................................................................................. 202

Popis za provjeru kod rješavanja problema s faksom ................................................................... 202
Provedite dijagnostički test faksa .................................................................................................. 203
Izvješće o praćenju faksa ................................................................................................................ 204
Ispis izvješća pogreške faksa .......................................................................................................... 204

Ispis svih izvješća faksiranja ......................................................................................... 204
Ispis pojedinačnih izvješća faksiranja .......................................................................... 204
Postavljanje izvješća o pogrešci faksiranja ................................................................. 205

Postavljanje načina za ispravljanje pogrešaka faksiranja ............................................................. 205
Promjena brzine faksiranja ............................................................................................................. 205
Rješavanje problema u slanju faksova ........................................................................................... 206

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci .................................................. 206

Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji ........................................... 206
Nema tonskog signala ............................................................................... 207
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet ......................................................... 207
Prikazuje se poruka Nema odgovora na faks ............................................ 208
Document feeder paper jam ...................................................................... 208
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun ........................................... 208
Pogreška skenera ....................................................................................... 209

x

HRWW

background image

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka Spreman i faks se ne šalje ........................ 209
Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka "Pohranjuje se stranica 1" i nakon nje
nema nikakvog napretka .............................................................................................. 209
Faksovi se mogu primati, ali ne i slati .......................................................................... 209
Proizvod je zaštićen lozinkom ...................................................................................... 210
Ne mogu se koristiti funkcije faksiranja na upravljačkoj ploči .................................... 210
Ne mogu se koristiti brojevi za brzo biranje ................................................................. 210
Ne mogu se koristiti brojevi za grupno biranje ............................................................ 210
Prilikom pokušavanja slanja telefaksa emitira se snimljena poruka o pogrešci od
davatelja usluga telefonije ........................................................................................... 211
Faks se ne može poslati kada je na uređaj priključen telefon ..................................... 211

Rješavanje problema u primanju faksova ...................................................................................... 211

Telefaks ne reagira ....................................................................................................... 212

Telefaks ima namjensku telefonsku liniju ................................................. 212
Na uređaj je priključena telefonska sekretarica. ....................................... 212
Postavka Način odgovaranja postavljena je na Ručno. ............................. 213
Na liniji za faksiranje dostupna je glasovna pošta .................................... 213
Uređaj je povezan s uslugom DSL telefonije ............................................. 213
Uređaj koristi uslugu faksiranja putem Interneta ili telefonsku uslugu
VoIP ............................................................................................................. 213

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci .................................................. 214

Prikazuje se poruka Faks nije prepoznat. .................................................. 214
Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji ........................................... 214
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun ........................................... 215
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet ......................................................... 215

Faks je primljen, ali ne ispisuje se ................................................................................ 215

Značajka Privatno primanje je uključena ................................................... 215

Pošiljatelj će primiti signal zauzete linije ..................................................................... 216

Na uređaj je priključena slušalica ............................................................... 216
Koristi se razdjelnik telefonske linije ......................................................... 216

Nema tonskog signala .................................................................................................. 216
Faksovi se ne mogu primati niti slati na liniji kućne centrale (PBX) ............................ 216

Rješavanje općenitih problema s faksiranjem ............................................................................... 216

Faksiranje je sporo ........................................................................................................ 216
Kvaliteta faksiranja je niska ......................................................................................... 217
Faks je odsječen ili se ispisuje na dvije strane ............................................................. 218

Rješavanje problema s USB vezom ................................................................................................................... 219
Rješavanje problema s kabelskom mrežom ..................................................................................................... 220

Loša fizička veza ............................................................................................................................. 220
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................................... 220
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................................... 220

HRWW

xi

background image

Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................................ 221
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. .................................... 221
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................................. 221
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................................. 221

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ....................................................................................................... 222

Provjera bežične veze ..................................................................................................................... 222
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije ............................................................ 223
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................................. 223
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................................. 223
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala ................................................................... 223
Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ......................................................................... 223
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ........................................................................... 223
Bežična mreža ne radi ..................................................................................................................... 224
Provođenje dijagnostičkog testa bežične mreže ........................................................................... 224
Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži ................................................................................ 224

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows .............................................................. 225

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................................... 225
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ......................................................... 225
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................................... 225

Rješavanje problema sa softverom uređaja sa sustavom Mac OS X ................................................................ 227

Upravljački program za ispis ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print &
Scan (Ispis i skeniranje). .................................................................................................................. 227
Naziv uređaja ne pojavljuje se u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan
(Ispis i skeniranje). .......................................................................................................................... 227
Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u popisu Print
& Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje) ........................................................... 227
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ................................................................................... 228
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje). .................. 228
Upotrebljavate generički upravljački program za ispis tijekom upotrebe USB veze. ................... 228

Uklanjanje softvera (Windows) ......................................................................................................................... 229
Uklanjanje softvera (Mac OS X) ......................................................................................................................... 230
Rješavanje problema sa skeniranjem u e-poštu .............................................................................................. 231

Nije moguće povezivanje s poslužiteljem za e-poštu .................................................................... 231
E-pošta nije uspjela ......................................................................................................................... 231
Nije moguće skeniranje ................................................................................................................... 231

Rješavanje problema sa skeniranjem u mrežnu mapu ..................................................................................... 232

Skeniranje nije uspjelo .................................................................................................................... 232

Kazalo .......................................................................................................................................................... 233

xii

HRWW

background image

1