HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skannaaminen USB-asemaan

background image

Skannaaminen USB-asemaan

1.

Aseta asiakirja skannaustasolle tai asiakirjansyöttölaitteeseen.

2.

Aseta USB-asema laitteen etupaneelin USB-porttiin.

3.

Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Skannaa

-painike.

4.

Kosketa

Skannaus USB-asemaan

-näyttöä.

5.

Skannaa ja tallenna tiedosto valitsemalla

Skannaa

-painike. Laite luo USB-asemaan HPSCANS-kansion

ja tallentaa tiedoston .PDF- tai .JPG-muotoon automaattisella tiedostonimellä.

HUOMAUTUS:

Kun yhteenvetonäyttö aukeaa, voit muuttaa asetuksia koskettamalla näyttöä.

Voit muuttaa myös kansion nimen.

110 Luku 6 Skannaaminen

FIWW

background image

Skannaa verkkokansioon- ja Skannaa sähköpostiin -toimintojen

ottaminen käyttöön

Näiden skannaustoimintojen käyttö edellyttää, että laite on kytketty verkkoon. Skannaustoiminnot eivät ole

käytettävissä, ennen kuin määrität ne. Kun olet asentanut laitteen ohjelmiston, käytä ohjattua Skannaa

verkkokansioon -asennusta tai määritä nämä ominaisuudet HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.

Seuraavissa ohjeissa on kuvattu skannaustoimintojen määrittäminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa.

1.

Tarkista laitteen IP-osoite koskettamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytön Verkko -painiketta.

2.

Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin kirjoittamalla laitteen IP-osoite selaimen osoiteriville.

HUOMAUTUS:

Voit avata HP:n sulautetun Web-palvelimen myös HP Device Toolbox -ohjelmistosta

(Windows) tai HP-apuohjelmasta (Mac OS X).

3.

Ota toiminnot käyttöön napsauttamalla Skannaa-välilehteä.

HUOMAUTUS:

Jotta voit määrittää Skannaa sähköpostiin -toiminnon, sinun on tiedettävä käyttämäsi

SMTP-palvelimen nimi. Kysy tiedot verkonvalvojalta tai Internet-palveluntarjoajalta. Jos SMTP-palvelin

edellyttää todennusta, sinun on tiedettävä myös SMTP:n käyttäjätunnus ja salasana.

FIWW