HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Tukosten poistaminen oikeasta luukusta

background image

Tukosten poistaminen oikeasta luukusta

HUOMIO:

Kiinnitysyksikkö saattaa olla kuuma, kun laite on käytössä. Anna kiinnitysyksikön jäähtyä, ennen

kuin poistat tukokset.

1.

Avaa oikeanpuoleinen luukku.

2.

Jos paperi on juuttunut tulostelokeron suulle, poista paperi

vetämällä sitä varovasti alaspäin.

3.

Jos paperi on juuttunut oikeanpuoleisen luukun sisäpuolelle,

irrota paperi vetämällä sitä varovasti.

176 Luku 9 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

4.

Nosta oikeanpuoleisen luukun sisäpuolella olevaa

paperinsyöttökantta. Jos paperi on juuttunut sen alle, irrota

paperi vetämällä sitä varovasti suoraan ulospäin.

1

2

5.

Sulje paperinsyöttökansi.

6.

Vedä paperi varovasti ulos nostoalueelta.

7.

Katso, onko lokeron 2 tela-alueella paperia. Työnnä

kiinnitysyksikön sivuilla olevat vihreät vivut ylös ja avaa

tukosluukku. Poista mahdolliset juuttuneet paperit ja sulje

luukku.

FIWW

Tukosten poistaminen 177

background image

8.

Jos paperi näkyy kiinnitysyksikön alaosassa, irrota paperi

vetämällä varovasti alaspäin.

HUOMIO:

Älä kosketa siirtotelan teloja. Vierasaineet voivat

vaikuttaa tulostuslaatuun.

9.

Paperi saattaa juuttua kiinnitysyksikön sisälle, mistä se ei näy

ulospäin. Irrota kiinnitysyksikkö vetämällä sen kahvoista

hiukan ylöspäin ja sitten suoraan ulospäin.

HUOMIO:

Kiinnitysyksikkö saattaa olla kuuma, kun laite on

käytössä.

10.

Avaa tukosluukku (1). Jos paperi on juuttunut

kiinnitysyksikön sisälle, irrota paperi vetämällä sitä varovasti

suoraan ylöspäin (2). Jos paperi repeytyy, poista kaikki

paperin palaset.

HUOMIO:

Vaikka kiinnitysyksikön runko on jäähtynyt, sen

sisällä olevat telat saattavat silti olla kuumia. Älä kosketa

kiinnitysyksikön teloja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.

1

2

178 Luku 9 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

11.

Sulje tukosluukku ja työnnä kiinnitysyksikkö kokonaan

laitteeseen.

12.

Sulje oikeanpuoleinen luukku.

FIWW

Tukosten poistaminen 179