HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelossa valit

background image

Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa

-luettelossa valittua laitetta.

1.

Varmista, että kaapelit on kytketty oikein ja että laite on käynnissä.

2.

Varmista, että laitteen GZ-tiedosto on seuraavassa kovalevyn kansiossa: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources

. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa.

3.

Jos GZ-tiedosto on kansiossa, PPD-tiedosto saattaa olla viallinen. Poista tiedosto ja asenna ohjelmisto

uudelleen.

4.

Lisää laite Tulosta ja faksaa -luetteloon (Mac OS X v10.7:ssä Tulosta ja skannaa -luetteloon) +-

painikkeella.

5.

Vaihda USB- tai verkkokaapeli laadukkaaseen kaapeliin.

FIWW

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Mac OS X:ssä 227