HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen

background image

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaikki laite- ja verkkoasetukset oletusasetuksiksi. Se ei palauta

sivumäärän, lokeron koon tai kielen asetuksia. Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset seuraavasti.

HUOMIO:

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi ja

poistaa myös kaikki muistiin tallennetut sivut.

1.

Kosketa laitteen ohjauspaneelissa Asetukset -painiketta.

2.

Selaa

Huolto

-valikon kohtaan ja kosketa sitä.

3.

Valitse

Palauta oletukset

-painike ja sen jälkeen

OK

-painike.

Laite käynnistyy automaattisesti.

FIWW

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen 165