HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Vastausviiveen asettaminen

background image

Vastausviiveen asettaminen

Kun vastaustilaksi on asetettu

Automaattinen

, laitteen vastausviiveasetus määrää puhelimen soittokerrat,

ennen kuin laite vastaa saapuvaan puheluun.

Jos laite on yhdistetty linjaan, joka voi vastaanottaa sekä faksi- että äänipuheluja (jaettu linja) ja jossa

käytetään myös puhelinvastaajaa, voi olla tarpeen säätää vastausviiveasetusta. Laitteen vastausviiveen on

oltava pidempi kuin puhelinvastaajan vastausviiveen Näin vastaaja ehtii vastata tulevaan puheluun ja

nauhoittaa äänipuhelun viestin. Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, laite kuuntelee puhelua ja vastaa

automaattisesti, jos se havaitsee faksiääniä.

Vastausviiveen oletusasetus on viisi soittoa (Yhdysvallat ja Kanada) tai kaksi soittoa (muut maat/alueet).

Määritä käytettävä vastausviiveen asetus seuraavan taulukon mukaan.

FIWW

Faksin vastaanottoasetusten määrittäminen 129

background image

Puhelinlinjan tyyppi

Suositeltava vastausviiveen asetus

Erillinen faksilinja (ottaa vastaan ainoastaan faksipuheluita)

Valitse soittojen määrä ohjauspaneelissa näkyvältä väliltä.

(Soittojen enimmäismäärä määräytyy maan/alueen mukaan.)

Yksi linja, jossa on kaksi eri numeroa ja hälytysäänipalvelu

Enintään kaksi soittoa. (Jos toinen puhelinnumero on asetettu

puhelinvastaajaa tai tietokoneen puhepostia varten, varmista,

että laitteen vastausviive on suurempi kuin vastaajajärjestelmän

vastausviive. Voit myös erottaa ääni- ja faksipuhelut toisistaan

erottuvilla soittoäänillä.)

Jaettu linja (ottaa vastaan sekä faksi- että äänipuheluja), johon

on kytketty vain puhelin

Vähintään viisi soittoa.

Jaettu linja (ottaa vastaan sekä faksi- että äänipuheluja), johon

on kytketty puhelinvastaaja tai tietokoneen puheposti

Kaksi soittoa enemmän kuin puhelinvastaajassa tai tietokoneen

puhepostissa.

Aseta vastausviive tai muuta sitä seuraavasti:

1.

Valitse laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Asetukset -painike.

2.

Kosketa

Faksin asetukset

-valikkoa.

3.

Kosketa

Perusasetukset

-valikkoa.

4.

Kosketa

Soitot ennen vastaamista

-painiketta.

5.

Kirjoita soittojen määrä näppäimistöllä ja valitse

OK

-painike.