HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 ohje

background image

Käyttöopas

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Edition 1, 11/2014

Osanumero: CZ271-91122

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat Adobe

Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer, Inc:n

tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla

alueilla. iPod on Apple Computer, Inc:n

tavaramerkki. iPod on tarkoitettu vain

lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan

sallimaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Bluetooth on toisen yrityksen tavaramerkki,

jota Hewlett-Packard käyttää lisenssillä.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuote-esittely ............................................................................................................................................... 1

Mallivertailu ........................................................................................................................................................... 2
Tuotteen kuvat ...................................................................................................................................................... 4

Laite edestä ......................................................................................................................................... 4
Laite takaa ........................................................................................................................................... 5
Liitäntäportit ....................................................................................................................................... 6
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti .............................................................................................. 7

Ohjauspaneeli ........................................................................................................................................................ 8

ohjauspaneelin asettelu ...................................................................................................................... 8
Ohjauspaneelin aloitusnäyttö ............................................................................................................. 9
Ohjauspaneelin ohjetoiminto ............................................................................................................ 10

Laiteraporttien tulostaminen .............................................................................................................................. 11

2 Paperilokerot .............................................................................................................................................. 13

Tuetut paperikoot ................................................................................................................................................ 14
Tuetut paperityypit ............................................................................................................................................. 16
Lokero 1 ............................................................................................................................................................... 18

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ............................................................................................ 18
Lokeron 1 täyttäminen ..................................................................................................................... 20

Kirjekuorten tulostaminen ............................................................................................. 23

Lokero 2 ............................................................................................................................................................... 24

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ............................................................................................ 24
Lokeron 2 täyttäminen ..................................................................................................................... 25

Valinnainen lokero 3 ............................................................................................................................................ 27

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ............................................................................................ 27
Lokeron 3 täyttäminen ..................................................................................................................... 28

3 Osat, tarvikkeet ja lisävarusteet .................................................................................................................. 31

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen .............................................................................................. 32
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ............................................................................................................................ 33
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ........................................................................................................ 34

FIWW

iii

background image

Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ........................................................................... 35
Hyvin vähissä -asetusten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä .......................................................... 36
Asiakkaan korjattavissa olevat osat ................................................................................................................... 37
Lisävarusteet ....................................................................................................................................................... 38
Värikasetit ............................................................................................................................................................ 39

Värikasettinäkymä ............................................................................................................................ 39
Värikasetin tiedot .............................................................................................................................. 40

Värikasettien kierrättäminen ......................................................................................... 40
Värikasetin säilyttäminen ............................................................................................... 40
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ....................................................................................... 40

Tulostuskasettien vaihtaminen ........................................................................................................ 41

Väriaineen keräysyksikkö ................................................................................................................................... 44

Väriaineen keräysyksikön vaihtaminen ............................................................................................ 44

4 Tulostus ..................................................................................................................................................... 47

Tuetut tulostinohjaimet (Windows) .................................................................................................................... 48

HP:n yleistulostinohjain (UPD) .......................................................................................................... 48

UPD-asennustilas ........................................................................................................... 49

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows) ................................................................................................ 50

Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti ............................................................................. 50
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ......................... 50
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ................................................................. 50
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................................ 51

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X) ................................................................................................ 52

Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti ............................................................................. 52
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ......................... 52
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ................................................................. 52
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................................ 53

Tulostustehtävät (Windows) ............................................................................................................................... 54

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows) ......................................................................... 54
Tulostuksen pikavalintojen luominen (Windows) ............................................................................ 55
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) ....................................................... 57
Manuaalinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) ........................................................... 59
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Windows) ............................................................................. 61
Sivun suunnan valitseminen (Windows) ........................................................................................... 62
Paperityypin valitseminen (Windows) .............................................................................................. 63
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows) ........................................ 66
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows) ........................................................... 69
Vihkon luominen (Windows) ............................................................................................................. 70

Tulostustehtävät (Mac OS X) ............................................................................................................................... 73

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X) ......................................................................... 73

iv

FIWW

background image

Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X) .............................................................................. 73
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ....................................................... 73
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Mac OS X) ........................................................... 74
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Mac OS X) ............................................................................. 74
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X) ........................................................................................... 74
Paperityypin valitseminen (Mac OS X) .............................................................................................. 74
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X) .............................................................................................. 75
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X) ........................................................... 75
Vihkon luominen (Mac OS X) ............................................................................................................. 75

Muut tulostustehtävät (Windows) ...................................................................................................................... 76

Tulostustyön peruuttaminen (Windows) ......................................................................................... 76
Paperikoon valitseminen (Windows) ................................................................................................ 76
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows) ........................................................................... 77
Vesileimojen tulostaminen (Windows) ............................................................................................. 77

Muut tulostustehtävät (Mac OS X) ...................................................................................................................... 78

Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X) .......................................................................................... 78
Paperikoon valitseminen (Mac OS X) ................................................................................................ 78
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac) .................................................................................... 78
Vesileimojen tulostaminen (Mac) ..................................................................................................... 79

Arkistolaatuisten tulosteiden luominen ............................................................................................................. 80
Väritulostus ......................................................................................................................................................... 81

HP EasyColor -asetuksen käyttäminen ............................................................................................ 81
Väriasetusten muuttaminen (Windows) ........................................................................................... 81
Tulostustyön väriteeman muuttaminen (Windows) ........................................................................ 82
Väriasetusten muuttaminen (Mac OS X) ........................................................................................... 82
Manuaaliset väriasetukset ................................................................................................................ 83
Värientäsmäys .................................................................................................................................. 83

HP ePrint -työkalun käyttäminen ....................................................................................................................... 85
AirPrintin käyttäminen ........................................................................................................................................ 86
USB-pikatulostus ................................................................................................................................................. 87

5 Kopioiminen ................................................................................................................................................ 89

Kopioinnin uusien oletusasetusten määrittäminen ........................................................................................... 90
Kopioinnin oletusasetusten palauttaminen ....................................................................................................... 91
Yksittäisen kopion tekeminen ............................................................................................................................. 92
Useiden kopioiden tekeminen ............................................................................................................................. 93
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen .................................................................................................................. 94
Henkilökorttien kopioiminen ............................................................................................................................... 95
Kopiointityön lajitteleminen ............................................................................................................................... 96
Kopioiminen molemmille puolille (kaksipuolisesti) ........................................................................................... 97

Kopioiminen automaattisesti molemmille puolille .......................................................................... 97

FIWW

v

background image

Kopioiminen molemmille puolille manuaalisesti ............................................................................. 98

Kopion pienentäminen tai suurentaminen ......................................................................................................... 99
Väri- tai mustavalkokopiointi ........................................................................................................................... 100
Kopiolaadun optimointi ..................................................................................................................................... 101
Kopioiden vaaleuden tai tummuuden säätäminen .......................................................................................... 102
Kopion kuvan muuttaminen .............................................................................................................................. 103
Kopiointi vedostilassa ....................................................................................................................................... 104
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten ....................................................... 105

6 Skannaaminen ........................................................................................................................................... 107

Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Windows) ............................................................................................... 108
Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Mac OS X) ............................................................................................... 109
Skannaaminen USB-asemaan ........................................................................................................................... 110
Skannaa verkkokansioon- ja Skannaa sähköpostiin -toimintojen ottaminen käyttöön ................................ 111
Skannaa verkkokansioon .................................................................................................................................. 112
Skannaa sähköpostiin ....................................................................................................................................... 113
Skannaaminen muusta ohjelmasta .................................................................................................................. 114

Skannaaminen TWAIN-yhteensopivasta ohjelmasta (Windows) .................................................. 114
Skannaaminen WIA-yhteensopivasta ohjelmasta (Windows) ....................................................... 114

7 Faksi ......................................................................................................................................................... 115

Laitteen kytkeminen puhelinlinjaan ................................................................................................................. 116
Puhelinvastaajan kanssa käytettävän faksin asentaminen ............................................................................ 116
Faksin asentaminen alanumeroon ................................................................................................................... 116
Erillisenä käytettävän faksin asentaminen ...................................................................................................... 116
Faksin kellonajan, päivämäärän ja otsikon määrittäminen ............................................................................. 118

Ohjauspaneelin käyttäminen .......................................................................................................... 118
HP:n ohjatun faksimäärityksen käyttäminen ................................................................................ 118

Erikoismerkkien käyttäminen faksin otsikoissa ............................................................................................... 118
Puhelinluettelon käyttäminen .......................................................................................................................... 119

Faksipuhelinluettelon luominen ja muokkaaminen ohjauspaneelin avulla .................................. 119
Merkintöjen poistaminen puhelinluettelosta ................................................................................. 119

Pikavalintojen luominen ja muokkaaminen ..................................................................................................... 120
Pikavalintojen poistaminen .............................................................................................................................. 121
Ryhmävalintojen luominen ja muokkaaminen ................................................................................................. 122
Ryhmävalintojen poistaminen .......................................................................................................................... 123
Faksin lähetysasetusten määrittäminen .......................................................................................................... 124

Numeronvalinnan erikoissymbolit ja -asetukset ........................................................................... 124

Etunumeron määrittäminen ......................................................................................... 124

Valintaäänen tunnistusasetuksen määrittäminen ........................................................................ 124

Äänivalinta tai pulssivalinta ......................................................................................... 125

vi

FIWW

background image

Uudelleenvalinnan ja uudelleenvalintasoittojen ajan asettaminen .............................................. 125
Vaaleuden/tummuuden ja tarkkuuden asettaminen .................................................................... 126

Vaaleuden/tummuuden (kontrastin) oletusasetuksen määrittäminen ..................... 126
Tarkkuuden asettaminen ............................................................................................. 126

Laskutuskoodien asettaminen ....................................................................................................... 127

Faksin vastaanottoasetusten määrittäminen .................................................................................................. 128

Faksin edelleenlähetyksen asettaminen ....................................................................................... 128
Vastaustilan asettaminen ............................................................................................................... 128
Faksinumeroiden estäminen tai eston poistaminen ...................................................................... 129
Vastausviiveen asettaminen .......................................................................................................... 129
Erottuvan soittoäänen asettaminen .............................................................................................. 130
Saapuvien faksien automaattisen pienennyksen käyttäminen .................................................... 131
Faksien uudelleentulostuksen asetusten määrittäminen ............................................................. 131
Faksiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen ............................................................................. 131

Hälytyksen, puhelinlinjan ja soittoäänen voimakkuuden asettaminen ...................... 132

Vastaanotettujen faksien leimaaminen ......................................................................................... 132
Yksityisen vastaanottotoiminnon määrittäminen ......................................................................... 132

Faksin hakemisen asettaminen ........................................................................................................................ 132
Faksin käyttäminen ........................................................................................................................................... 134

Tuetut faksiohjelmat ...................................................................................................................... 134
Faksin peruuttaminen ..................................................................................................................... 134

Nykyisen faksin peruuttaminen ................................................................................... 135
Jonossa olevan faksityön peruuttaminen ................................................................... 135

Faksien poistaminen muistista ....................................................................................................... 135
Faksin käyttäminen DSL-, PBX-, ISDN-järjestelmässä .................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 136
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Faksin käyttäminen VoIP-palvelun kanssa .................................................................................... 136
Faksimuistin sisältö säilyy virtakatkon sattuessa ......................................................................... 136
Sisäisiä verkkoja julkisiin puhelinlinjoihin yhdistettäessä ilmenevät tietoturvaongelmat .......... 137
Faksin lähettäminen tasoskannerilta ............................................................................................. 137
Faksaaminen asiakirjansyöttölaitteesta ........................................................................................ 138
Pika- ja ryhmävalintojen käyttäminen ........................................................................................... 138
Faksin lähettäminen ohjelmasta (Windows) .................................................................................. 139
Faksin lähettäminen faksilinjaan liitetystä puhelimesta ............................................................... 140
Faksin lähettäminen ja numeron vahvistaminen ........................................................................... 140
Myöhemmin lähetettävän faksin ajoittaminen .............................................................................. 140
Sähköisen ja paperimuotoisen asiakirjan yhdistävän faksin lähettäminen .................................. 141
Keskuksen ulkovalintanumeroiden, luottokorttien ja puhelinkorttien käyttäminen ................... 141

Faksien lähettäminen ulkomaannumeroihin ............................................................... 141

FIWW

vii

background image

Faksin tulostus ................................................................................................................................ 142
Faksin uudelleentulostaminen ....................................................................................................... 143
Vastaanotettujen faksien automaattinen kaksipuolistulostus ..................................................... 144
Faksien vastaanottaminen faksiäänten kuuluessa puhelinlinjalta ............................................... 144
Tallennetun faksin tulostaminen, kun yksityinen vastaanotto on käytössä ................................ 144

8 Hallinta ja huolto ....................................................................................................................................... 145

Laitteen yhteyden muuttaminen HP:n uudelleenmääritysapuohjelmalla (Windows) .................................... 146
HP Wireless Direct Printing -toiminnon käyttöönotto ..................................................................................... 147
HP:n Web-palvelusovellukset ........................................................................................................................... 148
IP-verkkoasetusten määrittäminen ................................................................................................................. 149

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ......................................................................... 149
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen .................................................................... 149
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista .......................................... 149
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa ........................................................................................... 149
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset ......................................................................... 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP-apuohjelma (Mac OS X) ................................................................................................................................ 154

HP-apuohjelman avaaminen .......................................................................................................... 154
HP-apuohjelman ominaisuudet ...................................................................................................... 154

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ................................................................................................... 155
Säästöasetukset ................................................................................................................................................ 156

Tulostaminen EconoMode-tilassa .................................................................................................. 156
Lepotilan viiveasetuksen määrittäminen ....................................................................................... 156
Automaattisen sammutusviiveen asettaminen ............................................................................. 156

Tuotteen suojausominaisuudet ........................................................................................................................ 158

Laitteen lukitseminen ..................................................................................................................... 158
Verkkosalasanan asettaminen tai vaihtaminen ............................................................................ 158

Laiteohjelmiston päivittäminen ........................................................................................................................ 159

Laiteohjelmiston manuaalinen päivittäminen ............................................................................... 159
Laitteen määrittäminen laiteohjelmiston automaattista päivitystä varten ................................. 159

9 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................................................... 161

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo .............................................................................................................. 162

Vaihe 1: Varmista, että laite on asennettu oikein .......................................................................... 162
Vaihe 2: Kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden tarkistaminen ............................................ 162
Vaihe 3: Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoituksia .............................................. 163
Vaihe 4: Tarkista paperi .................................................................................................................. 163
Vaihe 5: Tarkista ohjelmisto ........................................................................................................... 163
Vaihe 6: Testaa tulostustoiminto ................................................................................................... 163
Vaihe 7: Testaa kopiotoiminto ........................................................................................................ 163

viii

FIWW

background image

Vaihe 8: Testaa faksitoiminto ......................................................................................................... 163
Vaihe 9: Tarkista värikasetti ........................................................................................................... 164
Vaihe 10: Lähetä tulostustyö tietokoneesta .................................................................................. 164
Vaihe 11: Varmista, että laite on verkossa ..................................................................................... 164

Alkuperäisten oletusasetusten palauttaminen ................................................................................................ 165
Ohjauspaneelin ohjejärjestelmä ....................................................................................................................... 166
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ................................................................................. 167

Laite ei poimi paperia ...................................................................................................................... 167
Laite poimii useita paperiarkkeja ................................................................................................... 167
Asiakirjansyöttölaite tukkeutuu, se syöttää paperin vinoon tai poimii useita paperiarkkeja
kerralla. ........................................................................................................................................... 167
Paperitukosten estäminen paperilokeroissa ................................................................................. 168

Tukosten poistaminen ...................................................................................................................................... 169

Tukoksen sijainti ............................................................................................................................. 169
Tukosten poistaminen asiakirjansyöttölaitteesta ......................................................................... 170
Paperitukosten poistaminen tulostelokeroalueelta ..................................................................... 172
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ................................................................................................. 173
Lokeron 2 tukosten poistaminen ................................................................................................... 175
Tukosten poistaminen oikeasta luukusta ...................................................................................... 176
Paperitukoksen poistaminen valinnaisesta lokerosta 3 ............................................................... 180
Tukosten poistaminen oikeasta alaluukusta (lokero 3) ................................................................ 181

Tulostuslaadun parantaminen .......................................................................................................................... 182

Tulostaminen toisesta ohjelmasta ................................................................................................. 182
Määritä tulostustyön paperityyppiasetus ...................................................................................... 182

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ...................................................... 182
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X) ....................................................... 183

Värikasetin tilan tarkistaminen ...................................................................................................... 183
Kohdista värit kalibroimalla laite ................................................................................................... 183
Puhdistussivun tulostaminen ......................................................................................................... 183
Muiden tulostuslaatuun liittyvien vianmääritystoimintojen suorittaminen ................................. 184

Tulostuslaatu-sivun tulostaminen .............................................................................. 184
Tulostuslaatu-sivun tulkinta ........................................................................................ 184

Tarkista värikasetti vaurioiden varalta .......................................................................................... 184
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen ............................................................................... 185

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset .......................................... 185
Tuotteen käyttöympäristön tarkistaminen ................................................................. 186

EconoMode-asetusten tarkistaminen ............................................................................................ 186
Väriasetusten säätäminen (Windows) ............................................................................................ 186
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen .......................................................................................... 187

Kopiolaadun parantaminen ............................................................................................................................... 189

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 189

FIWW

ix

background image

Paperiasetusten tarkistaminen ...................................................................................................... 190
Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ............................................................................................ 190
Tekstin tai kuvien optimointi .......................................................................................................... 191
Kopiointi reunasta reunaan ............................................................................................................ 191
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 191

Skannauslaadun parantaminen ........................................................................................................................ 193

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 193
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 194

Faksilaadun parantaminen ............................................................................................................................... 196

Skannaustason tarkistaminen epäpuhtauksien ja tahrojen varalta ............................................. 196
Faksin lähetystarkkuusasetuksen tarkistaminen .......................................................................... 197
Virheenkorjausasetuksen tarkistaminen ....................................................................................... 197
Lähettäminen toiseen faksilaitteeseen .......................................................................................... 197
Asiakirjansyöttölaitteen telojen ja erotinlaatan puhdistaminen ................................................... 198
Sovita sivulle -asetuksen tarkistaminen ........................................................................................ 198
Lähettäjän faksilaitteen tarkistaminen .......................................................................................... 199

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ................................................................................................................. 200

Laite ei tulosta. ............................................................................................................................... 200
Tuote tulostaa hitaasti ................................................................................................................... 200

USB-pikatulostuksen ongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 201

USB-flash-aseman valikko ei avaudu, kun USB-laite asetetaan paikalleen ................................. 201
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-asemalta ........................................................................................ 201
Tulostettava tiedosto ei näy USB-flash-asema-valikossa ............................................................ 201

Faksiongelmien ratkaiseminen ......................................................................................................................... 202

Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi ....................................................................... 202
Faksin vianmääritystestin suorittaminen ...................................................................................... 203
Faksin jäljitysraportti ...................................................................................................................... 204
Faksin virheraportin tulostaminen ................................................................................................. 204

Kaikkien faksiraporttien tulostaminen ........................................................................ 204
Yksittäisten faksiraporttien tulostaminen .................................................................. 204
Faksivirheraportin asettaminen ................................................................................... 205

Faksin virheenkorjauksen asettaminen ......................................................................................... 205
Faksin nopeuden muuttaminen ...................................................................................................... 205
Faksien lähetysongelmien ratkaiseminen ..................................................................................... 206

Ohjauspaneelissa näkyy virheilmoitus ........................................................................ 206

Ilmoitus Tiedonsiirtovirhe näytössä .......................................................... 206
Ei valintaääntä ............................................................................................ 207
Ilmoitus Faksi varattu näytössä ................................................................ 207
Ilmoitus Ei faksivastausta näytössä .......................................................... 208
Tukos asiakirjansyöttölaitteessa .............................................................. 208
Ilmoitus Faksimuisti täynnä näytössä ....................................................... 208

x

FIWW

background image

Skannerin virhe .......................................................................................... 209

Ohjauspaneelissa näkyy viesti Valmis, mutta faksia ei lähetetä ................................ 209
Ohjauspaneelissa näkyy ilmoitus Storing page 1, eikä ilmoituksesta pääse
etenemään .................................................................................................................... 209
Fakseja voidaan vastaanottaa muttei lähettää ........................................................... 209
Laite on suojattu salasanalla ....................................................................................... 210
Ohjauspaneelin faksitoimintoja ei voi käyttää ............................................................ 210
Pikavalintoja ei voi käyttää .......................................................................................... 210
Ryhmävalintoja ei voi käyttää ...................................................................................... 210
Tallennettu virheilmoitus puhelinyhtiöltä, kun faksia yritetään lähettää ................. 211
Faksia ei voi lähettää, kun puhelin on kytketty laitteeseen ........................................ 211

Faksien vastaanotto-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................ 211

Faksi ei vastaa .............................................................................................................. 211

Faksaamista varten on käytössä erillinen puhelinlinja ............................. 211
Laitteeseen on kytketty puhelinvastaaja .................................................. 212
Vastaustila-asetukseksi on määritetty Manuaalinen. .............................. 212
Puhepostia on saatavana faksilinjassa ..................................................... 213
Laite on kytketty DSL-puhelinpalveluun ................................................... 213
Laite lähettää faksit IP- tai VoIP-puhelinpalvelun kautta ........................ 213

Ohjauspaneelissa näkyy virheilmoitus ........................................................................ 214

Näyttöön tulee viesti Ei faksia. .................................................................. 214
Ilmoitus Tiedonsiirtovirhe näytössä .......................................................... 214
Ilmoitus Faksimuisti täynnä näytössä ....................................................... 215
Ilmoitus Faksi varattu näytössä ................................................................ 215

Laite vastaanottaa faksin, mutta faksia ei voi tulostaa .............................................. 215

Yksit. vastaanotto on käytössä ................................................................. 215

Lähettäjä saa ilmoituksen, että laite on varattu ......................................................... 216

Laitteeseen on kytketty puhelimen kuuloke ............................................. 216
Käytössä on puhelinlinjan jakolaite ........................................................... 216

Ei valintaääntä .............................................................................................................. 216
Faksia ei voi lähettää eikä vastaanottaa PBX-linjassa ................................................ 216

Yleisten faksausongelmien ratkaiseminen .................................................................................... 216

Faksien lähettäminen on hidasta ................................................................................. 216
Faksilaatu on huono ..................................................................................................... 217
Faksi katkeaa kesken tai tulostuu kahdelle sivulle ..................................................... 218

USB-liitäntäongelmien ratkaiseminen ............................................................................................................. 219
Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ....................................................................................................... 220

Heikko fyysinen yhteys ................................................................................................................... 220
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ................................................................... 220
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ............................................................................................ 220
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .................................... 221

FIWW

xi

background image

Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia .................................................... 221
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................................ 221
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ..................................... 221

Langattoman verkon ongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 222

Langattoman yhteyden tarkistusluettelo ...................................................................................... 222
Laite ei tulosta langattoman määrityksen suorittamisen jälkeen ................................................ 223
Laite ei tulosta, ja tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen palomuuri ................... 223
Langaton verkko ei toimi langattoman reitittimen tai laitteen siirtämisen jälkeen ..................... 223
Langattomaan laitteeseen ei voi yhdistää enempää tietokoneita ................................................ 223
Langattoman laitteen yhteys katkeaa VPN-verkossa ................................................................... 223
Verkko ei näy langattomien verkkojen luettelossa ....................................................................... 223
Langaton verkko ei toimi ................................................................................................................ 224
Langattoman verkon vianmääritystestin suorittaminen .............................................................. 224
Langattoman verkon häiriöiden vähentäminen ............................................................................. 224

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ........................................................................ 225

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................................... 225
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................................. 225
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu ........................................................................... 225

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Mac OS X:ssä ........................................................................ 227

Tulostinohjainta ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelossa ........................... 227
Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelon laiteluettelossa ......... 227
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelossa
valittua laitetta. .............................................................................................................................. 227
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ....................................................................... 228
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa
-luettelossa, kun ohjain on valittu. ................................................................................................ 228
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa .................................................................. 228

Ohjelmiston poistaminen (Windows) ................................................................................................................ 229
Ohjelmiston poistaminen (Mac OS X) ................................................................................................................ 230
Skannaa sähköpostiin -toimintoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ........................................................ 231

Sähköpostipalvelimeen ei voi muodostaa yhteyttä ...................................................................... 231
Sähköpostiviestin lähettäminen epäonnistui ................................................................................ 231
Skannaaminen ei onnistu ............................................................................................................... 231

Skannaa verkkokansioon -toimintoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ................................................... 232

Skannaaminen epäonnistui ............................................................................................................ 232

Hakemisto .................................................................................................................................................... 233

xii

FIWW

background image

1