HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skannimine TWAIN-ühilduvusega programmist (Windows)

background image

Skannimine TWAIN-ühilduvusega programmist (Windows)

Tavaliselt on tarkvaraprogramm TWAIN-ühilduvusega siis, kui sellel on käsud, nagu Acquire (Omanda), File

Acquire (Faili omandamine), Scan(Skanni), Import New Object (Impordi uus objekt), Insert from(Sisestuse

lähtekoht) või Scanner(Skanner). Kui te ei ole kindel, kas programm ühildub, või te ei tea, kuidas käsku

kutsutakse, vaadake tarkvaraprogrammi Spikrit või dokumente.

TWAINiga ühilduvast programmist skannimisel võib tarkvaraprogramm HP Scan automaatselt käivituda. Kui

programm HP Scan käivitub, võite kujutise eelvaates teha muudatusi. Kui programm ei käivitu automaatselt,

edastatakse kujutis kohe TWAIN-ühilduvusega programmi.

Käivitage skannimine TWAIN-ühilduvusega programmi seest. Vaadake tarkvaraprogrammi Spikrit või

dokumente, et saada teavet kasutatavate käskude ja etappide kohta.