HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Arvuti ei saa tootega suhelda

background image

Arvuti ei saa tootega suhelda

1.

Testige pingides võrguühendust.

220 Peatükk 9 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

a.

Avage arvuti käsurida. Windowsis klõpsake menüül Start, seejärel Run (Käivita) ja tippige cmd.

b.

Tippige ping ja selle järel oma toote IP-aadress.

Mac OS X süsteemi puhul avage suvand Network Utility (Võrguutiliit) ja sisestage IP-aadress paani

Ping (Pingimine) õigele väljale.

c.

Kui aknas kuvatakse tagastusajad, siis võrk töötab.

2.

Kui pingikäsklus nurjus, kontrollige, et võrgujaoturid oleksid sisse lülitatud ning seejärel kontrollige, et

võrguseaded, toode ja arvuti oleksid kõik samasse võrku konfigureeritud.