Abi HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Kasutusjuhend

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500, värviline MFP M570

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on

ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja

arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Edition 1, 11/2014

Osa number: CZ271-91121

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple

Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid

USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod on

ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk.

iPod on mõeldud vaid juriidiliseks või õigusi

omava üksuse volitusega kopeerimiseks. Ärge

varastage muusikat.

Bluetooth on oma valdaja kaubamärk, mida

Hewlett-Packard Company kasutab litsentsi

alusel.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

background image

Sisukord

1 Seadme sissejuhatus ..................................................................................................................................... 1

Toote võrdlus ......................................................................................................................................................... 2
Toote vaated .......................................................................................................................................................... 4

Toote eestvaade .................................................................................................................................. 4
Printeri tagantvaade ........................................................................................................................... 5
Liidespordid ......................................................................................................................................... 6
Seerianumber ja mudeli numbri asukoht ........................................................................................... 7

Juhtpaneel ............................................................................................................................................................. 8

Juhtpaneeli ülevaade .......................................................................................................................... 8
Juhtpaneeli koduekraan ...................................................................................................................... 9
Juhtpaneeli spikrisüsteem ................................................................................................................ 10

Seadme aruannete printimine ............................................................................................................................ 11

2 Paberisalved ............................................................................................................................................... 13

Toetatud paberiformaadid .................................................................................................................................. 14
Toetatavad paberitüübid ..................................................................................................................................... 16
1. salv ................................................................................................................................................................... 18

Salve mahutavus ja paberi suund ..................................................................................................... 18
Täitke salv 1 ...................................................................................................................................... 20

Ümbrikkude printimine ................................................................................................... 23

2. salv ................................................................................................................................................................... 24

Salve mahutavus ja paberi suund ..................................................................................................... 24
Täitke salv 2 ...................................................................................................................................... 25

3. lisasalv ............................................................................................................................................................. 27

Salve mahutavus ja paberi suund ..................................................................................................... 27
Paberi laadimine salve 3 ................................................................................................................... 28

3 Osad, tarvikud ja lisavarustus ...................................................................................................................... 31

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ........................................................................................................ 32
HP tegevustik mitte-HP tarvikute suhtes ........................................................................................................... 33
HP võltsimisvastane veebileht ............................................................................................................................ 34

ETWW

iii

background image

Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppemas .............................................................. 35
Aktiveerige või deaktiveerige väga madala taseme (At Very Low) seaded ....................................................... 36
Kliendi parandatavad osad .................................................................................................................................. 37
Tarvikud ............................................................................................................................................................... 38
Toonerikassetid ................................................................................................................................................... 39

Toonerikasseti vaade ........................................................................................................................ 39
Toonerikasseti teave ......................................................................................................................... 40

Toonerikassettide korduvkasutus ................................................................................. 40
Toonerikasseti hoiundamine .......................................................................................... 40
HP seisukoht mitte-HP toodetud toonerikassettide suhtes ......................................... 40

Toonerikassettide vahetamine ......................................................................................................... 41

Toonerikogumisseade ......................................................................................................................................... 44

Toonerikogumisseadme asendamine .............................................................................................. 44

4 Printimine ................................................................................................................................................... 47

Toetatud printeridraiverid (Windows) ................................................................................................................. 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

UPD installirežiimid ........................................................................................................ 49

Prinditöö seadete muutmine (Windows) ............................................................................................................ 50

Prinditöö sätete muutmise prioriteet ............................................................................................... 50
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ........................ 50
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine .................................................................................. 50
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine ...................................................................................... 51

Prinditöö seadete muutmine (Mac OS X) ............................................................................................................ 52

Prinditöö sätete muutmise prioriteet ............................................................................................... 52
Kõikide prinditööde sätete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ................................ 52
Kõikide prinditööde vaikesätete muutmine ..................................................................................... 52
Toote konfiguratsioonisätete muutmine ......................................................................................... 53

Prinditööd (Windows) .......................................................................................................................................... 54

Printimisotsetee kasutamine (Windows) ......................................................................................... 54
Printimisotseteede loomine (Windows) ........................................................................................... 55
Automaatne kahepoolne printimine (Windows) .............................................................................. 57
Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows) ...................................................................... 59
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Windows) ........................................................................ 61
Lehekülje suuna valimine (Windows) ............................................................................................... 62
Paberi tüübi valimine (Windows) ...................................................................................................... 63
Esimese või viimase lehe teistsugusele paberile printimine (Windows) ......................................... 66
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Windows) .............................................................. 69
Brošüüri loomine (Windows) ............................................................................................................. 70

Prinditööd (Mac OS X) .......................................................................................................................................... 73

Printimiseelistuste kasutamine (Mac OS X) ...................................................................................... 73

iv

ETWW

background image

Printimiseelistuste loomine (Mac OS X) ............................................................................................ 73
Automaatselt mõlemale poolele printimine (Mac OS X) .................................................................. 73
Käsitsi mõlemale poolele printimine (Mac OS X) .............................................................................. 74
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Mac OS X) ........................................................................ 74
Lehekülje suuna valimine (Mac OS X) ............................................................................................... 74
Paberi tüübi valimine (Mac OS X) ...................................................................................................... 74
Kaanelehekülje printimine (Mac OS X) .............................................................................................. 75
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Mac OS X) .............................................................. 75
Brošüüri loomine (Mac OS X) ............................................................................................................. 75

Täiendavad prinditööd (Windows) ...................................................................................................................... 76

Prinditöö tühistamine (Windows) ..................................................................................................... 76
Paberi formaadi valimine (Windows) ................................................................................................ 76
Kohandatud paberi formaadi valimine (Windows) ........................................................................... 77
Vesimärkide printimine (Windows) ................................................................................................... 77

Täiendavad prinditööd (Mac OS X) ...................................................................................................................... 78

Prinditöö tühistamine (Mac OS X) ..................................................................................................... 78
Paberi formaadi valimine (Mac OS X) ................................................................................................ 78
Kohandatud paberi formaadi valimine (Mac OS X) ........................................................................... 78
Vesimärkide printimine (Mac OS X) ................................................................................................... 79

Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine ............................................................................................................. 80
Värviline printimine ............................................................................................................................................. 81

Suvandi HP EasyColor kasutamine ................................................................................................... 81
Värvisuvandite muutmine (Windows) .............................................................................................. 81
Prinditöö värvitemaatika muutmine (Windows) .............................................................................. 82
Värvisuvandite muutmine (Mac OS X) ............................................................................................... 82
Käsitsi värvisuvandid ........................................................................................................................ 83
Värvide sobitamine ........................................................................................................................... 83

Funktsiooni HP ePrint kasutamine ...................................................................................................................... 85
Kasutage AirPrinti ................................................................................................................................................ 86
Töö otseprintimine USB-liidesega ...................................................................................................................... 87

5 Kopeerimine ................................................................................................................................................ 89

Uute kopeerimise vaikeseadete määramine ...................................................................................................... 90
Koopia vaikeseadete taastamine ........................................................................................................................ 91
Vaid ühe koopia tegemine ................................................................................................................................... 92
Mitme koopia tegemine ....................................................................................................................................... 93
Mitmeleheküljelise originaaldokumendi kopeerimine ....................................................................................... 94
ID-kaartide kopeerimine ..................................................................................................................................... 95
Koopiatöö põimimine .......................................................................................................................................... 96
Kahepoolne kopeerimine (dupleksprintimine) ................................................................................................... 97

Automaatne kahepoolne kopeerimine ............................................................................................. 97

ETWW

v

background image

Käsitsi mõlemale poole kopeerimine ............................................................................................... 98

Koopia vähendamine või suurendamine ............................................................................................................. 99
Värvi- või must-valgete koopiate tegemine ..................................................................................................... 100
Prindikvaliteedi optimeerimine ......................................................................................................................... 101
Koopiate heleduse või tumeduse reguleerimine .............................................................................................. 102
Kopeeritava kujutise kohandamine .................................................................................................................. 103
Visandrežiimis kopeerimine .............................................................................................................................. 104
Eripaberile kopeerimiseks paberi formaadi ja tüübi määramine ..................................................................... 105

6 Skannimine ............................................................................................................................................... 107

Skannimine tarkvara HP Scan abil (Windows) .................................................................................................. 108
Skaneerimine tarkvara HP Scan abil (Mac OS X) ............................................................................................... 109
USB-välkmälule skannimine ............................................................................................................................. 110
Skanneri seadistamine võrgukausta ja e-kirjale skannimise funktsioonidele ................................................ 111
Skannimine võrgukausta .................................................................................................................................. 112
Skaneerimine meilisõnumisse .......................................................................................................................... 113
Skannimine, kasutades muud tarkvara ............................................................................................................ 114

Skannimine TWAIN-ühilduvusega programmist (Windows) .......................................................... 114
Skannimine WIA-ühilduvusega programmist (Windows) .............................................................. 114

7 Faks .......................................................................................................................................................... 115

Faksi ühendamine telefoniliiniga ...................................................................................................................... 116
Telefoni automaatvastajaga faksi seadistamine ............................................................................................. 116
Faksi seadistamine paralleeltelefoniga ............................................................................................................ 116
Autonoomse faksi seadistamine ....................................................................................................................... 116
Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine ............................................................................................... 118

Juhtpaneeli kasutamine .................................................................................................................. 118
Rakenduse HP Fax Setup Wizard (HP faksi seadistusviisard) kasutamine .................................... 118

Faksi päistes erisümbolite kasutamine ............................................................................................................ 118
Telefoniraamatu kasutamine ........................................................................................................................... 119

Faksi telefoniraamatu loomine ja redigeerimine juhtpaneeli abil ................................................. 119
Telefoniraamatu kirjete kustutamine ............................................................................................ 119

Kiirvaliku kirjete loomine ja muutmine ............................................................................................................. 120
Kiirvaliku kirjete kustutamine ........................................................................................................................... 121
Grupivaliku kirjete loomine ja muutmine ......................................................................................................... 122
Grupivaliku kirjete kustutamine ........................................................................................................................ 123
Saadetud fakside seadete häälestamine .......................................................................................................... 124

Valitavate erisümbolite ja suvandite määramine .......................................................................... 124

Prefiksi määramine ...................................................................................................... 124

Valimistooni tuvastuse määramine ............................................................................................... 124

Toonvalimine või impulssvalimine ............................................................................... 125

vi

ETWW

background image

Automaatse kordusvalimise ja kordusvalimiste vahelise viivituse määramine ........................... 125
Heleduse/tumeduse ja eraldusvõime seadmine ............................................................................ 126

Heleduse/tumeduse (kontrastsuse) vaikeseade määramine ..................................... 126
Eraldusvõime seadete määramine .............................................................................. 126

Arvelduskoodi seadmine ................................................................................................................ 127

Vastuvõetavate fakside seadete häälestamine ............................................................................................... 128

Faksi edasisuunamise seadistamine .............................................................................................. 128
Vastuvõturežiimi seadmine ............................................................................................................ 128
Faksinumbrite blokeerimine ja vabastamine ................................................................................. 129
Vastamiseni oodatavate helinate arvu määramine ....................................................................... 129
Eristatava helina määramine .......................................................................................................... 130
Sissetulevate fakside automaatne vähendamine .......................................................................... 131
Faksi uuesti printimise seaded ....................................................................................................... 131
Faksi helitugevuse seadistamine ................................................................................................... 131

Alarmi tugevuse, telefoniliini tugevuse ja helina tugevuse määramine ..................... 131

Saabunud fakside templi seadistamine ......................................................................................... 132
Eravastuvõtu funktsiooni seadistamine ........................................................................................ 132

Faksi pollimise seadmine .................................................................................................................................. 132
Faksi kasutamine ............................................................................................................................................... 133

Toetatud faksiprogrammid ............................................................................................................ 133
Faksi tühistamine ............................................................................................................................ 133

Tühista praegune faks .................................................................................................. 133
Tühista pooleliolev faksitöö ......................................................................................... 134

Kustuta faksid mälust ..................................................................................................................... 134
Faksi kasutamine DSL-, PBX- või ISDN-süsteemides ..................................................................... 134

DSL ................................................................................................................................ 134
PBX ................................................................................................................................ 135
ISDN ............................................................................................................................... 135

Faksi kasutamine IP-kõneteenusega ............................................................................................. 135
Voolukao korral faksimälu sisu säilib. ............................................................................................ 135
Sisevõrkude avalike telefoniliinidega ühendamisel tekkivad turvaküsimused ............................ 135
Faksimine lameskannerilt .............................................................................................................. 136
Faksimine dokumendisööturist ...................................................................................................... 136
Kiirvalimiste ja rühmvalimiskirjete kasutamine ............................................................................. 137
Faksi saatmine tarkvarast (Windows) ............................................................................................ 137
Faksi saatmine faksiliiniga ühendatud telefonil valimise teel ...................................................... 139
Faksi saatmine kinnitusega ............................................................................................................ 139
Viivitusega saadetava faksi seadistamine ..................................................................................... 139
Faksi saatmine nii elektroonilisel kui ka paberkandjal .................................................................. 140
Pääsukoodide, krediitkaartide või kõnekaartide kasutamine ....................................................... 140

Fakside rahvusvaheline saatmine ................................................................................ 140

ETWW

vii

background image

Faksi printimine ............................................................................................................................... 141
Faksi korduv printimine .................................................................................................................. 142
Vastuvõetud fakside automaatne kahepoolne printimine ............................................................ 143
Fakside vastuvõtt, kui faksitoonid on telefoniliinil kuuldavad ...................................................... 143
Talletatud faksi printimine (kui eravastuvõtu funktsioon on sisse lülitatud) ............................... 143

8 Kasutamine ja hooldus ............................................................................................................................... 145

Seadme ühenduse muutmine utiliidiga HP Reconfiguration Utility (Windows) .............................................. 146
Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine .................................................................................... 147
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine ....................................................................................................... 148
IP võrguseadete konfigureerimine ................................................................................................................... 149

Printeri jagamisteade ...................................................................................................................... 149
Võrguseadete vaatamine või muutmine ........................................................................................ 149
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu ........................................ 149
Võrgus seadme nime muutmine ..................................................................................................... 149
Liini kiiruse ja dupleksi seaded ....................................................................................................... 151

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 152
HP Utility Mac OS X-ile ....................................................................................................................................... 154

HP Utility avamine ........................................................................................................................... 154
HP Utility funktsioonid .................................................................................................................... 154

HP Web Jetadmini tarkvara kasutamine ........................................................................................................... 155
Kokkuhoiu seaded ............................................................................................................................................. 156

Printimine režiimil EconoMode ....................................................................................................... 156
Unerežiimi viivituse määramine ..................................................................................................... 156
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine .......................................................................... 156

Toote turbefunktsioonid ................................................................................................................................... 158

Toote lukustamine .......................................................................................................................... 158
Toote salasõna määramine või vahetamine .................................................................................. 158

Püsivara täiustamine ......................................................................................................................................... 159

Püsivara käsitsi uuendamine .......................................................................................................... 159
Toote seadistamine, et püsivara automaatselt uuendada ............................................................ 159

9 Probleemide lahendamine .......................................................................................................................... 161

Probleemide lahendamise kontroll-loend ........................................................................................................ 162

1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud .............................................................. 162
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust ..................................................................... 162
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas. ....................................................................... 163
4. etapp: kontrollige paberit ........................................................................................................... 163
5. etapp: kontrollige tarkvara ......................................................................................................... 163
6. etapp: testige printimise funktsioone. ....................................................................................... 163
7. etapp: testige kopeerimise funktsioone. ................................................................................... 163

viii

ETWW

background image

8. etapp: katsetage faksi saatmise funktsioone ............................................................................ 163
9. etapp: kontrollige toonerikassetti .............................................................................................. 164
10. etapp: proovige saata prinditöö arvutist. ................................................................................ 164
11. etapp: veenduge, et seade on võrku ühendatud. .................................................................... 164

Tehase vaikeseadete taastamine ..................................................................................................................... 165
Juhtpaneeli spikrisüsteem ................................................................................................................................ 166
Paber liigub valesti või ummistub ..................................................................................................................... 167

Toode ei võta paberit sisse ............................................................................................................. 167
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte ................................................................................. 167
Dokumendisöötur ummistub, võtab lehti viltu või siis korraga mitu lehte ................................... 167
Paberisalvedes toimuvate ummistuste ärahoidmine .................................................................... 168

Ummistuste kõrvaldamine ................................................................................................................................ 169

Ummistuse asukoht ........................................................................................................................ 169
Dokumendisööturi ummistuste kõrvaldamine .............................................................................. 170
Eemaldage ummistused väljastussektsiooni piirkonnas .............................................................. 172
Eemaldage ummistused Salvest 1 ................................................................................................. 173
Eemaldage ummistused Salvest 2 ................................................................................................. 175
Eemaldage ummistused paremas luugis ....................................................................................... 176
Kõrvaldage ummistus lisasalvest 3. ............................................................................................... 180
Eemaldage ummistused alumisest paremast luugist (Salv 3) ...................................................... 181

Prindikvaliteedi parandamine ........................................................................................................................... 182

Teisest tarkvaraprogrammist printimine ....................................................................................... 182
Seadistage prinditöö paberi tüübi säte .......................................................................................... 182

Kontrollige paberi tüübi seadet (Windows). ................................................................ 182
Kontrollige paberi tüübi seadet (Mac OS X). ................................................................ 183

Toonerikasseti oleku kontrollimine ............................................................................................... 183
Seadme kalibreerimine värvide ühtlustamiseks ............................................................................ 183
Puhastuslehe printimine ................................................................................................................. 183
Prindikvaliteedi täiendava tõrkeotsingu teostamine .................................................................... 184

Printige prindikvaliteedi lehekülg. ............................................................................... 184
Uurige prindikvaliteedi lehekülge ................................................................................ 184

Prindikasseti kahjustuste kontrollimine ........................................................................................ 184
Paberi ja printimiskeskkonna kontrollimine .................................................................................. 185

HP nõuetele vastava paberi kasutamine ..................................................................... 185
Seadme keskkonna kontrollimine ............................................................................... 186

Režiimi EconoMode sätete kontrollimine ....................................................................................... 186
Värvisätete reguleerimine (Windows) ............................................................................................ 186
Proovige erinevat prindidraiverit. .................................................................................................. 187

Kopeerimiskvaliteedi parandamine .................................................................................................................. 189

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke .............................................................. 189
Paberi seadete kontrollimine ......................................................................................................... 190

ETWW

ix

background image

Kujutise reguleerimissätete kontrollimine .................................................................................... 190
Teksti või pildi optimeerimine ........................................................................................................ 191
Servast servani kopeerimine .......................................................................................................... 191
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. .................................................... 191

Skannimiskvaliteedi parandamine ................................................................................................................... 193

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke .............................................................. 193
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. .................................................... 194

Faksimiskvaliteedi parandamine ...................................................................................................................... 196

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke .............................................................. 196
Faksi saatmise lahutuse seade kontrollimine ................................................................................ 197
Kontrollige veaparanduse seadeid ................................................................................................. 197
Teisele faksimasinale saatmine ..................................................................................................... 197
Puhastage dokumendisööturi paberivõturullid ja eralduspadi. .................................................... 198
Leheküljele sobitamise seade kontrollimine ................................................................................. 198
Saatja faksimasina kontrollimine ................................................................................................... 199

Toode ei prindi või teeb seda aeglaselt. ........................................................................................................... 200

Toode ei prindi. ................................................................................................................................ 200
Toode prindib aeglaselt. ................................................................................................................. 200

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid ......................................................................................... 201

USB-välkmälu sisestamisel ei avane USB-välkmälu menüü ......................................................... 201
Faili ei prindita USB-välkmälust ..................................................................................................... 201
Faili, mida soovite printida, ei ole USB-mäluseadme menüüs loetletud ...................................... 201

Lahendage faksiprobleemid ............................................................................................................................. 202

Faksiprobleemide kontroll-loend ................................................................................................... 202
Tehke faksi diagnostikatest. .......................................................................................................... 203
Faksi rajaaruanne ............................................................................................................................ 204
Faksi veaaruande printimine .......................................................................................................... 204

Prindi kõik faksiaruanded ............................................................................................. 204
Prindi üksikud faksiaruanded ....................................................................................... 204
Faksi veaaruande seadmine ......................................................................................... 205

Seadke faksivea parandusrežiim .................................................................................................... 205
Faksikiiruse muutmine .................................................................................................................... 205
Faksisaatmisprobleemide lahendamine ........................................................................................ 206

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ................................................................................ 206

Kuvatakse teade Kommunikatsiooniviga .................................................. 206
Valimistoon puudub ................................................................................... 207
Kuvatakse teade Faks on hõivatud ............................................................ 207
Kuvatakse teade No fax answer (Faks ei vasta) ........................................ 208
Dokumendisööturi paberiummistus .......................................................... 208
Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis. ......................................... 208
Skanneriviga ............................................................................................... 209

x

ETWW

background image

Juhtpaneelil kuvatakse teade Valmis, püüdmata faksi samal ajal saata. .................. 209
Juhtpaneelil kuvatakse teade „Storing page 1” (1. lehe salvestus) ja midagi muud
peale selle ei toimu ....................................................................................................... 209
Fakse saab vastu võtta, kuid mitte saata .................................................................... 209
Toode on salasõnaga kaitstud ..................................................................................... 210
Juhtpaneelil ei saa faksifunktsioone kasutada ........................................................... 210
Kiirvalikuid ei saa kasutada .......................................................................................... 210
Grupivalikuklahve ei saa kasutada ............................................................................... 210
Faksi saatmisel võeti vastu salvestatud veateade telefoniettevõttelt ...................... 211
Faksi ei saa saata, kui toode on telefoniga ühendatud ............................................... 211

Fakside vastuvõtuprobleemide lahendamine ................................................................................ 211

Faks ei vasta ................................................................................................................. 212

Faksil on eritelefoniliin ............................................................................... 212
Tootega on ühendatud automaatvastaja .................................................. 212
Suvandi Vastuserežiim seadeks on Käsitsi. ............................................... 213
Faksiliinil on saadaval häälkõne ................................................................ 213
Toode on ühendatud DSL-telefoniteenusega ........................................... 213
Toode kasutab faksi läbi IP- või VoIP-telefoniteenuse ............................. 213

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ................................................................................ 214

Kuvatakse teade Ühtki faksi ei tuvastatud. ............................................... 214
Kuvatakse teade Kommunikatsiooniviga .................................................. 214
Kuvatakse teade Faksi salvestusruum on täis. ......................................... 215
Kuvatakse teade Faks on hõivatud ............................................................ 215

Faks on vastu võetud, kuid seda ei prindita. ................................................................ 215

Funktsioon Eraviisiline vastuvõtmine on sisse lülitatud. .......................... 215

Saatja saab hõivatud liini signaali ................................................................................ 216

Tootega on ühendatud telefonitoru .......................................................... 216
Kasutusel on telefoniliini harukarp. .......................................................... 216

Valimistoon puudub ..................................................................................................... 216
PBX-liinil ei saa faksi saata ega vastu võtta ................................................................ 216

Üldiste faksiprobleemide lahendamine ......................................................................................... 216

Faksid liiguvad aeglaselt .............................................................................................. 216
Faksi kvaliteet on kehv ................................................................................................. 217
Faks jätab printimise pooleli või prindib kahele lehele. .............................................. 218

USB-ühenduse probleemide lahendamine ....................................................................................................... 219
Traadiga võrgu probleemide lahendamine ...................................................................................................... 220

Kehv füüsiline ühendus ................................................................................................................... 220
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ........................................................................................... 220
Arvuti ei saa tootega suhelda ......................................................................................................... 220
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid .................................................................. 221
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega. ........................................ 221

ETWW

xi

background image

Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud. ................................................................... 221
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed. ................................................................... 221

Traadita võrgu probleemide lahendamine ....................................................................................................... 222

Traadita ühenduvuse kontroll-loend ............................................................................................. 222
Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida ..................... 223
Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür ......................... 223
Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist .......... 223
Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada ................................................. 223
Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga. ................................................................. 223
Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis ......................................................................... 223
Traadita võrk ei tööta ..................................................................................................................... 224
Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine ..................................................................................... 224
Häirete vähendamine traadita võrgus ............................................................................................ 224

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Windowsis ..................................................................................... 225

Seadme printeridraiver ei ole kaustas Printer nähtav ................................................................... 225
Tarkvara installimisel kuvati tõrketeade ....................................................................................... 225
Toode on režiimis Ready (Valmis), aga ei prindi midagi ................................................................. 225

Seadme tarkvaraprobleemide lahendamine Mac OS X-is ................................................................................ 227

Printeridraiverit ei kuvata loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine ............ 227
Seadme nime ei kuvata loendi Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine
tooteloendis .................................................................................................................................... 227
Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja
skannimine valitud seadet. ............................................................................................................. 227
Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele ................................................................................. 228
USB-kaabliga ühendamisel ei ilmu seade pärast draiveri valimist loendisse Printimine ja
faksimine või Printimine ja skannimine. ......................................................................................... 228
Kasutate USB-ühenduse puhul üldist printeridraiverit .................................................................. 228

Tarkvara eemaldamine (Windows) ................................................................................................................... 229
Tarkvara eemaldamine (Mac OS X) ................................................................................................................... 230
E-meilile skannimise probleemide lahendamine ............................................................................................. 231

Ei suuda ühendust e-posti serveriga .............................................................................................. 231
E-meili saatmine ebaõnnestus ....................................................................................................... 231
Skannimine ei õnnestu .................................................................................................................... 231

Võrgukausta skannimise probleemide lahendamine ....................................................................................... 232

Skannimine ebaõnnestus ............................................................................................................... 232

Tähestikuline register ................................................................................................................................... 233

xii

ETWW

background image

1