Βοήθεια HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Οδηγός Χρήσης

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

HP LaserJet Pro 500 M570

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή

άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από

τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 1, 11/2014

Αριθμός εξαρτήματος: CZ271-91118

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems

Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple

είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer,

Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η

ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple

Computer, Inc. Η χρήση του iPod μπορεί να

γίνει μόνο με νόμιμη αντιγραφή ή αντιγραφή

κατόπιν εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

To Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει

στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την

Εταιρεία Hewlett-Packard κατόπιν αδείας.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows®

XP και Windows Vista® είναι σήματα

κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft

Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The Open

Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν ............................................................................................................................ 1

Σύγκριση προϊόντων ............................................................................................................................................. 2
Προβολές προϊόντος .............................................................................................................................................. 4

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ............................................................................................................ 4
Πίσω πλευρά προϊόντος ...................................................................................................................... 5
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................................. 6
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ..................................................................................... 7

Πίνακας ελέγχου .................................................................................................................................................... 8

Διάταξη πίνακα ελέγχου ..................................................................................................................... 8
Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου ............................................................................................................ 9
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ........................................................................................... 10

Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης ........................................................................................................................ 11

2 Δίσκοι χαρτιών ............................................................................................................................................ 13

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ........................................................................................................................ 14
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ......................................................................................................................... 16
Δίσκος 1 ............................................................................................................................................................... 18

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................................... 18
Τοποθετήστε το χαρτί στο Δίσκο 1 ................................................................................................... 20

Εκτύπωση φακέλων ....................................................................................................... 23

Δίσκος 2 ............................................................................................................................................................... 24

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................................... 24
Τοποθετήστε το χαρτί στο Δίσκο 2 ................................................................................................... 25

Προαιρετικός Δίσκος 3 ........................................................................................................................................ 27

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................................... 27
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 3 .................................................................................... 28

3 Μέρη, αναλώσιμα και εξαρτήματα ................................................................................................................. 31

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ........................................................................... 32
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών .............................................................................. 33
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ....................................................................................................... 34

ELWW

iii

background image

Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του .......................................... 35
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στις ρυθμίσεις "πολύ χαμηλό" ..................................................................... 36
Εξαρτήματα επιδιόρθωσης πελάτη ..................................................................................................................... 37
Εξαρτήματα .......................................................................................................................................................... 38
Δοχεία γραφίτη .................................................................................................................................................... 39

Προβολή δοχείων γραφίτη ............................................................................................................... 39
Πληροφορίες για τα δοχεία γραφίτη ................................................................................................ 40

Ανακύκλωση δοχείων γραφίτη ...................................................................................... 40
Αποθήκευση του δοχείου γραφίτη ................................................................................. 40
Πολιτική της HP για δοχεία γραφίτη εκτός HP .............................................................. 40

Αντικατάσταση των δοχείων γραφίτη .............................................................................................. 41

Μονάδα συλλογής γραφίτη ................................................................................................................................. 44

Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη ............................................................................. 44

4 Εκτύπωση ................................................................................................................................................... 47

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD .................................................................. 49

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) ......................................................................................... 50

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ......................................................... 50
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ..................................................................................................................... 50
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ................................. 51
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................................... 51

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ......................................................................................... 52

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ......................................................... 52
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ..................................................................................................................... 52
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ................................. 53
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................................... 53

Εκτύπωση εργασιών (Windows) ......................................................................................................................... 54

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) ............................................................................ 54
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης (Windows) ......................................................................... 55
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ........................................................................ 57
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ................................................................... 59
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Windows) ........................................................................ 61
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................................... 62
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ................................................................................................... 63
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) ...................... 66
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ......................................................... 69
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) ................................................................................................... 70

iv

ELWW

background image

Εκτύπωση εργασιών (Mac OS X) ......................................................................................................................... 73

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ............................................................................. 73
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ..................................................................... 73
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ........................................................................ 74
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................................... 74
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Mac OS X) ........................................................................ 74
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) ............................................................................... 75
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) ................................................................................................... 75
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ................................................................................................... 75
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ......................................................... 75
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ................................................................................................... 76

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) ............................................................................................................... 77

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) .............................................................................. 77
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................................................................. 77
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................................... 78
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) ....................................................................................... 78

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ............................................................................................................... 79

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) .............................................................................. 79
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ............................................................................................. 79
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ............................................................... 79
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ....................................................................................... 80

Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης ...................................................................................... 81
Έγχρωμη εκτύπωση ............................................................................................................................................ 82

Χρησιμοποιήστε την επιλογή HP EasyColor ..................................................................................... 82
Αλλαγή των επιλογών χρώματος (Windows) ................................................................................... 83
Αλλαγή χρωματικού θέματος για μια εργασία εκτύπωσης (Windows) ........................................... 83
Αλλαγή επιλογών χρώματος (Mac OS X) .......................................................................................... 84
Ρυθμίσεις χρώματος "Μη αυτόματο" ................................................................................................ 84
Αντιστοίχιση χρωμάτων .................................................................................................................... 85

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ........................................................................................................................ 86
Χρήση AirPrint ..................................................................................................................................................... 87
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης από USB ......................................................................................... 88

5 Αντιγραφή .................................................................................................................................................. 89

Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ................................................................................... 90
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ...................................................................................... 91
Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου .............................................................................................................. 92
Δημιουργία πολλών αντιγράφων ....................................................................................................................... 93
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου ............................................................................................................... 94
Αντιγραφή ταυτοτήτων ....................................................................................................................................... 95
Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής .................................................................................................................. 96

ELWW

v

background image

Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης) ................................................................................................... 97

Αυτόματη αντιγραφή και στις δύο όψεις .......................................................................................... 97
Μη αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης ............................................................................................. 98

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων ................................................................................................................. 99
Δημιουργία έγχρωμων ή ασπρόμαυρων αντιγράφων ..................................................................................... 100
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής ........................................................................................................... 101
Προσαρμόστε πόσο φωτεινά ή πόσο σκούρα θα είναι τα αντίγραφα ............................................................. 102
Προσαρμογή της εικόνας αντιγράφου .............................................................................................................. 103
Αντιγραφή σε λειτουργία προχείρου ................................................................................................................ 104
Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού για αντιγραφή σε ειδικό χαρτί ............................................................ 105

6 Σάρωση ..................................................................................................................................................... 107

Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Windows) .................................................................................... 108
Σάρωση με χρήση του λογισμικού HP Scan (Mac OS X) .................................................................................... 109
Σάρωση σε μονάδα flash USB ........................................................................................................................... 110
Ρύθμιση των λειτουργιών σάρωσης σε φάκελο δικτύου και σάρωσης σε email ............................................ 111
Σάρωση σε φάκελο δικτύου .............................................................................................................................. 112
Σάρωση σε email ............................................................................................................................................... 113
Σάρωση με τη χρήση άλλου λογισμικού ........................................................................................................... 114

Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με το πρωτόκολλο TWAIN (Windows) .................................... 114
Σάρωση από πρόγραμμα συμβατό με το πρωτόκολλο WIA (Windows) ........................................ 114

7 Φαξ .......................................................................................................................................................... 115

Σύνδεση φαξ σε τηλεφωνική γραμμή ............................................................................................................... 116
Ρύθμιση του φαξ με τηλεφωνητή ..................................................................................................................... 116
Ρύθμιση φαξ σε εσωτερικό τηλέφωνο ............................................................................................................. 116
Ρύθμιση για αυτόνομο φαξ ............................................................................................................................... 117
Διαμόρφωση ώρας, ημερομηνίας και κεφαλίδας φαξ ..................................................................................... 118

Xρήση του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................. 118
Χρήση του Οδηγού ρύθμισης φαξ HP ............................................................................................. 118

Χρήση ειδικών χαρακτήρων στις κεφαλίδες φαξ ............................................................................................. 118
Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου ................................................................................................................ 119

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον
τηλεφωνικό κατάλογο φαξ ............................................................................................................ 119
Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου ..................................................................... 119

Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ταχείας κλήσης ......................................................................... 120
Διαγραφή καταχωρίσεων ταχείας κλήσης ....................................................................................................... 121
Δημιουργία και επεξεργασία καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων ...................................................................... 122
Διαγραφή καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων .................................................................................................... 123
Διαμόρφωση ρυθμίσεων αποστολής φαξ ........................................................................................................ 124

Ρύθμιση ειδικών συμβόλων και επιλογών κλήσης ........................................................................ 124

vi

ELWW

background image

Ρύθμιση προθέματος κλήσης ....................................................................................... 124

Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης ................................................................................... 125

Τονική ή παλμική κλήση ............................................................................................... 125

Ρύθμιση χρόνου αυτόματης επανάκλησης και χρόνου μεταξύ επανακλήσεων ........................... 125
Ρύθμιση ανοιχτού/σκούρου και ανάλυσης .................................................................................... 126

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης ρύθμισης ανοιχτού/σκούρου (αντίθεση) ..................... 126
Προσαρμογή ρυθμίσεων ανάλυσης ............................................................................. 126

Ρύθμιση κωδικών χρέωσης ............................................................................................................ 127

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ ................................................................................................................ 129

Ρύθμιση προώθησης φαξ ............................................................................................................... 129
Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης ............................................................................................. 129
Αποκλεισμός ή άρση αποκλεισμού αριθμών φαξ .......................................................................... 130
Ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμάτων πριν την απάντηση ......................................................... 130
Ρύθμιση χαρακτηριστικού κουδουνίσματος .................................................................................. 131
Χρήση αυτόματης σμίκρυνσης ........................................................................................................ 132
Ορισμός ρυθμίσεων φαξ ................................................................................................................. 132
Ρύθμιση της έντασης ήχου του φαξ ................................................................................................ 133

Ρύθμιση της έντασης ειδοποίησης, της έντασης τηλεφωνικής γραμμής και της
έντασης κουδουνίσματος ............................................................................................. 133

Ρύθμιση φαξ με σήμανση λήψης .................................................................................................... 133
Ρύθμιση της δυνατότητας προσωπικής λήψης .............................................................................. 133

Ρύθμιση σταθμοσκόπησης φαξ ........................................................................................................................ 134
Χρήση του φαξ ................................................................................................................................................... 135

Προγράμματα φαξ που υποστηρίζονται ........................................................................................ 135
Ακύρωση ενός φαξ .......................................................................................................................... 135

Ακύρωση του τρέχοντος φαξ ....................................................................................... 136
Ακύρωση μιας εργασίας φαξ σε εκκρεμότητα ............................................................. 136

Διαγραφή φαξ από τη μνήμη .......................................................................................................... 136
Χρήση φαξ σε σύστημα DSL, PBX, ISDN ή ISDN .............................................................................. 136

DSL ................................................................................................................................ 137
PBX ................................................................................................................................ 137
ISDN ............................................................................................................................... 137

Χρήση φαξ σε υπηρεσία VoIP ......................................................................................................... 137
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα περιεχόμενα διατηρούνται στη μνήμη του φαξ ............... 138
Θέματα ασφαλείας κατά τη σύνδεση εσωτερικών δικτύων σε δημόσιες τηλεφωνικές
γραμμές ........................................................................................................................................... 138
Αποστολή φαξ από τον επίπεδο σαρωτή ....................................................................................... 138
Φαξ από τον τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................... 139
Χρήση ταχέων κλήσεων και καταχωρίσεων ομάδων κλήσεων .................................................... 140
Αποστολή φαξ από το λογισμικό (Windows) ................................................................................. 140
Αποστολή φαξ από τηλέφωνο συνδεδεμένο στη γραμμή φαξ ..................................................... 142

ELWW

vii

background image

Αποστολή φαξ με επιβεβαίωση ...................................................................................................... 142
Αποστολή φαξ με καθυστέρηση ..................................................................................................... 142
Αποστολή φαξ με συνδυασμό ηλεκτρονικού και έντυπου εγγράφου .......................................... 143
Χρήση κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών ή τηλεφωνικών καρτών ................................ 143

Διεθνής αποστολή φαξ ................................................................................................. 143

Εκτύπωση φαξ ................................................................................................................................ 144
Επανεκτύπωση ενός φαξ ................................................................................................................ 145
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις των φαξ που λαμβάνονται ............................................ 146
Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ στην τηλεφωνική γραμμή ................................................. 146
Εκτύπωση ενός αποθηκευμένου φαξ όταν η δυνατότητα προσωπικής λήψης είναι
ενεργοποιημένη .............................................................................................................................. 146

8 Διαχείριση και συντήρηση .......................................................................................................................... 147

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του
προϊόντος (Windows) ........................................................................................................................................ 148
Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct .................................................................................................... 149
Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP ..................................................................................................... 150
Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ................................................................................................................. 151

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ................................................. 151
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ......................................................................................... 151
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου .................... 151
Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο ................................................................................... 152
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ....................................................... 153

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 154
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X ........................................................................................................... 156

Άνοιγμα Βοηθητικού προγράμματος HP ........................................................................................ 156
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP ............................................................................ 156

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ................................................................................................................ 157
Ρυθμίσεις οικονομίας ........................................................................................................................................ 158

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode ........................................................................................ 158
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναστολής λειτουργίας ..................................................................... 158
Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης ................................................................. 158

Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος .................................................................................................................. 160

Κλείδωμα του προϊόντος ................................................................................................................ 160
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος .......................................................... 160

Αναβάθμιση υλικολογισμικού ........................................................................................................................... 161

Μη αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού .................................................................................. 161
Ρύθμιση του προϊόντος για αυτόματη αναβάθμιση του υλικολογισμικού .................................... 161

9 Επίλυση προβλημάτων ............................................................................................................................... 163

Λίστα ελέγχου επίλυσης προβλημάτων ........................................................................................................... 164

viii

ELWW

background image

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά ............................................................ 164
Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης ..................................................... 164
Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος ................................................... 165
Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί ................................................................................................................ 165
Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό ......................................................................................................... 165
Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης ............................................................................... 165
Βήμα 7: Λειτουργία δοκιμαστικής αντιγραφής .............................................................................. 165
Βήμα 8: Δοκιμή της λειτουργίας φαξ .............................................................................................. 166
Βήμα 9: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη ................................................................................................ 166
Βήμα 10: Δοκιμάστε να στείλετε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή ................................. 166
Βήμα 11: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. ........................................... 166

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών .............................................................................................. 167
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................ 168
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού ............................................................................................... 169

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ............................................................................................................... 169
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού .......................................................................................... 169
Ο τροφοδότης εγγράφων παρουσιάζει εμπλοκή, δεν διατηρεί ίσιο το φύλλο ή πιάνει πολλά
φύλλα χαρτιού ................................................................................................................................ 170
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού από τους δίσκους χαρτιού ............................................................. 170

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ................................................................................................................... 171

Θέσεις εμπλοκών ............................................................................................................................ 171
Αποκαταστήστε τις εμπλοκές στον τροφοδότη εγγράφων ........................................................... 172
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της θήκης εξόδου .......................................................... 174
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 .......................................................................................... 175
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 .......................................................................................... 177
Αποκατάσταση εμπλοκών στη δεξιά θύρα ..................................................................................... 178
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό δίσκο 3 ................................................................... 182
Αποκατάσταση εμπλοκών στην κάτω δεξιά θύρα (Δίσκος 3) ........................................................ 183

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ...................................................................................................................... 184

Εκτύπωση από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού .................................................................... 184
Ορισμός της ρύθμισης τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης .............................................. 184

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ....................................................... 184
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ....................................................... 185

Έλεγχος της κατάστασης του δοχείου γραφίτη ............................................................................. 185
Βαθμονόμηση του προϊόντος για ευθυγράμμιση των χρωμάτων ................................................. 185
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ..................................................................................................... 185
Πρόσθετη αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης .................................................... 186

Εκτύπωση σελίδας ποιότητας εκτύπωσης ................................................................... 186
Ερμηνεία της σελίδας ποιότητας εκτύπωσης .............................................................. 186

Εξέταση δοχείου γραφίτη για βλάβη .............................................................................................. 187
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................................... 187

ELWW

ix

background image

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ..................................... 187
Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος ............................................................................. 188

Έλεγχος ρυθμίσεων λειτουργίας EconoMode ................................................................................ 188
Προσαρμογή ρυθμίσεων χρωμάτων (Windows) ............................................................................ 189
Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης ........................................................ 190

Βελτίωση ποιότητας αντιγραφής ...................................................................................................................... 192

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 192
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού .......................................................................................................... 193
Έλεγχος ρυθμίσεων προσαρμογής εικόνας ................................................................................... 193
Βελτιστοποίηση για κείμενο ή εικόνες ........................................................................................... 194
Αντιγραφή από άκρη σε άκρη ......................................................................................................... 194
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 195

Βελτίωση ποιότητας σάρωσης .......................................................................................................................... 196

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 196
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 197

Βελτίωση ποιότητας φαξ .................................................................................................................................. 199

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια για σκόνη και αποτυπώματα ........................................................ 199
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής ............................................................................ 200
Έλεγχος ρύθμισης διόρθωσης σφαλμάτων ................................................................................... 201
Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ .................................................................................................... 201
Καθαρισμός των κυλίνδρων παραλαβής και του εξαρτήματος διαχωρισμού του τροφοδότη
εγγράφων ........................................................................................................................................ 201
Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα ................................................................................. 202
Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα ............................................................................................... 202

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά .................................................................................................... 203

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ................................................................................................................ 203
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ............................................................................................................. 203

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................................. 205

Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε τη μονάδα flash USB ..................... 205
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από τη μονάδα flash USB .................................................................. 205
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB" ............. 206

Επίλυση προβλημάτων φαξ .............................................................................................................................. 207

Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ ....................................................................... 207
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου φαξ ........................................................................................... 208
Αναφορά ανίχνευσης φαξ ............................................................................................................... 209
Εκτύπωση αναφοράς σφαλμάτων φαξ .......................................................................................... 209

Εκτύπωση όλων των αναφορών φαξ .......................................................................... 209
Εκτύπωση μεμονωμένων αναφορών φαξ ................................................................... 209
Ρύθμιση της αναφοράς σφάλματος φαξ ...................................................................... 210

x

ELWW

background image

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων φαξ ................................................................. 210
Αλλαγή της ταχύτητας φαξ ............................................................................................................. 210
Επίλυση προβλημάτων αποστολής φαξ ........................................................................................ 211

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου .............................................. 211

Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας ......................................... 211
Δεν υπάρχει τόνος κλήσης ......................................................................... 212
Εμφανίζεται το μήνυμα Συσκευή φαξ απασχολημένη .............................. 212
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν υπάρχει απάντηση φαξ ................................ 213
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη εγγράφων ......................................... 213
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης ........... 213
Σφάλμα σαρωτή ......................................................................................... 214

Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα Έτοιμο, χωρίς να γίνεται
προσπάθεια αποστολής του φαξ ................................................................................. 214
Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση σελίδας 1" και δεν
υπάρχει καμία συνέχεια ............................................................................................... 214
Είναι δυνατή η λήψη φαξ, αλλά όχι η αποστολή ......................................................... 215
Το προϊόν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης ....................................................... 215
Δεν είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών φαξ από τον πίνακα ελέγχου ................ 215
Δεν είναι δυνατή η χρήση ταχείας κλήσης ................................................................... 215
Δεν είναι δυνατή η χρήση ομαδικών κλήσεων ............................................................ 216
Λήψη ηχογραφημένου μηνύματος σφάλματος από την εταιρεία τηλεφωνίας,
κατά την αποστολή φαξ ............................................................................................... 216
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο προϊόν ... 217

Επίλυση προβλημάτων λήψης φαξ ................................................................................................ 217

Το φαξ δεν αποκρίνεται ............................................................................................... 217

Το φαξ διαθέτει αποκλειστική γραμμή τηλεφώνου ................................. 217
Στο προϊόν έχει συνδεθεί τηλεφωνητής .................................................... 217
Η ρύθμιση Λειτουργία απάντησης έχει οριστεί σε Μη αυτόματα. ............. 218
Η γραμμή φαξ διαθέτει τηλεφωνητή ......................................................... 218
Το προϊόν έχει συνδεθεί σε υπηρεσία τηλεφωνίας DSL ........................... 219
Το προϊόν χρησιμοποιεί υπηρεσία τηλεφωνίας fax over IP ή VoIP .......... 219

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου .............................................. 219

Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν ανιχνεύθηκε φαξ. ......................................... 219
Εμφανίζεται το μήνυμα Σφάλμα επικοινωνίας ......................................... 220
Εμφανίζεται το μήνυμα Ο χώρος αποθήκευσης φαξ είναι πλήρης ........... 220
Εμφανίζεται το μήνυμα Συσκευή φαξ απασχολημένη .............................. 221

Λαμβάνεται φαξ, αλλά δεν εκτυπώνεται ..................................................................... 221

Η λειτουργία Προσωπική λήψη είναι ενεργοποιημένη ............................. 221

Ο παραλήπτης λαμβάνει σήμα απασχολημένου .......................................................... 221

Στο προϊόν έχει συνδεθεί ένα ακουστικό .................................................. 221
Χρησιμοποιείται διαχωριστής (σπλίτερ) για την τηλεφωνική γραμμή ..... 222

ELWW

xi

background image

Δεν εντοπίζεται τόνος κλήσης ...................................................................................... 222
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ σε γραμμή PBX ......................................... 222

Επίλυση γενικών προβλημάτων φαξ ............................................................................................. 222

Η αποστολή των φαξ γίνεται με χαμηλή ταχύτητα ..................................................... 222
Η ποιότητα του φαξ είναι χαμηλή ................................................................................ 223
Το φαξ κόβεται ή εκτυπώνεται σε δύο σελίδες ........................................................... 223

Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης USB ............................................................................................................. 225
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .................................................................................................. 226

Κακή ενσύρματη σύνδεση ............................................................................................................... 226
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ......................................... 226
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ........................................................... 226
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο .......... 227
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .............................. 227
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ................................ 227
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ............ 227

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου .................................................................................................... 228

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................................... 228
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει ....................................................................................................................................... 229
Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή ..................................................................................................................... 229
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ................................................................................................................................. 229
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ....................... 229
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ................................... 230
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .......................................................... 230
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ............................................................................................... 230
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου .................................................................. 230
Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο .................................................................................... 231

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows .................................................................... 232

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" .................................................................................................................................... 232
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού .................................. 232
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα ........................ 232

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X ...................................................................... 234

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή
"Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................................................... 234
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ....................................................................................................... 234
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................. 234
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε ............................................. 235

xii

ELWW

background image

Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. ........................ 235
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης
γενικής χρήσης ................................................................................................................................ 235

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ................................................................................................................... 236
Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X) ................................................................................................................... 237
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε email ....................................................................................................... 238

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή email ........................................................................ 238
Η αποστολή του email απέτυχε ...................................................................................................... 238
Δεν είναι δυνατή η σάρωση ............................................................................................................ 238

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης σε φάκελο δικτύου ..................................................................................... 239

Η σάρωση απέτυχε .......................................................................................................................... 239

Ευρετήριο .................................................................................................................................................... 241

ELWW

xiii

background image

xiv

ELWW

background image

1