HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ændring af faxhastigheden

background image

Ændring af faxhastigheden

Indstillingen for faxhastighed er den modemprotokol, som produktet bruger til at sende faxer. Det er en

global standard for fulddupleks-modemer, der sender og modtager data hen over telefonlinjer på op til

33.600 bit pr. sekund (bps). Fabriksindstillingen for faxhastigheden er

Hurtig(V.34)

.

Du skal kun ændre indstillingen, hvis du har problemer med at sende en fax eller modtage en fax fra en

bestemt enhed. Det kan være nyttigt at sænke faxhastigheden, når du forsøger at sende en fax til udlandet

eller modtage en fra udlandet, eller hvis du bruger en satellittelefonforbindelse.

1.

Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet.

2.

Tryk på menuen

Faxopsætning

.

3.

Tryk på menuen

Avanceret opsætning

.

4.

Rul til og tryk på knappen

Faxhastighed

, og tryk derefter på den hastighedsindstilling, du vil bruge.

206 Kapitel 9 Problemløsning

DAWW