HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Manuel kopiering på begge sider

background image

Manuel kopiering på begge sider

1.

Placer dokumentet på scannerglaspladen med forsiden nedad

og med sidens øverste venstre hjørne i øverste venstre hjørne

af scannerglaspladen. Luk scanneren.

2.

Tryk på knappen

Kopi

på startskærmbilledet på

produktkontrolpanelet.

3.

Tryk på knappen

Indstil.

.

4.

Rul til, og tryk på knappen

Tosidet

.

5.

Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og

tryk derefter på en for at vælge den.

6.

Tryk på knappen

Sort

eller

Farvet

for at starte kopieringen.

7.

Produktet beder dig om at ilægge det næste

originaldokument. Læg det på glasset, og tryk på knappen

OK

.

8.

Gentag denne proces, indtil du har scannet sidste side. Tryk

på knappen

Udført

for at færdiggøre udskrivningen af

kopierne.

98

Kapitel 5 Kopier

DAWW