HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Brug af automatisk reduktion af indgående faxer

background image

Brug af automatisk reduktion af indgående faxer

Hvis indstillingen Tilpas til side er aktiveret, reducerer produktet automatisk lange faxer op til 75 procent for

at tilpasse oplysningerne til standardpapirformatet (eksempel: faxen reduceres fra papirformatet Legal til

Letter).

Hvis funktionen Tilpas til side er slået fra, udskrives lange faxer i fuldt format på flere sider.

Standardfabriksindstillingen for automatisk reduktion af indgående faxer er

Tændt

.

Hvis du har aktiveret funktionen

Stempling af fax

, kan du også slå den automatiske reduktionsfunktion til.

Dette reducerer formatet på de indgående faxer en smule og forhindrer sidestemplet i at tvinge en fax over

på to sider.

BEMÆRK:

Kontroller, at indstillingen for standardpapirformat svarer til det papirformat, der er lagt i

bakken.

1.

Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet.

2.

Tryk på menuen

Faxopsætning

.

3.

Tryk på menuen

Avanceret opsætning

.

4.

Tryk på knappen

Tilpas til side

, og tryk derefter på knappen

Tændt

.