HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Udskift tonerpatronerne

background image

Udskift tonerpatronerne

Produktet bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: sort (K), magenta (M), cyan (C) og

gul (Y).

FORSIGTIG:

Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt

vand fikserer toneren i tøjet.

BEMÆRK:

Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

1.

Åbn frontdækslet. Kontroller, at dækslet er helt åbent.

2.

Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den

ud.

3.

Tag den nye tonerpatron ud af posen.

DAWW

Tonerpatroner

41

background image

4.

Tag fat i begge sider på tonerpatronen, og fordel toneren ved

at ryste tonerpatronen let.

5.

Fjern plastikbeskyttelse fra tonerpatronen.

FORSIGTIG:

Undgå lang tids udsættelse for lys.

FORSIGTIG:

Rør ikke den grønne valse. Hvis du gør det, kan

patronen blive beskadiget.

42

Kapitel 3 Dele, forbrugsvarer og tilbehør

DAWW

background image

6.

Juster tonerpatronen med hullerne, og indsæt tonerpatronen,

indtil den klikker på plads.

7.

Luk frontdækslet.

FORSIGTIG:

For at undgå beskadigelse skal du sørge for, at

alle tonerpatroner er sat helt i, inden du lukker dækslet.

DAWW

Tonerpatroner

43