HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 hjælp

background image

Brugervejledning

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt,

for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i

henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke

ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl

eller mangler heri.

Edition 1, 11/2014

Varenummer: CZ271-91116

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er varemærker

tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder. iPod

er et varemærke tilhørende Apple Computer,

Inc. iPod må kun anvendes til lovlig kopiering

eller kopiering autoriseret af indehaveren af

rettighederne. Stjæl ikke musik.

Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets

ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company

i henhold til en licensaftale.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation .................................................................................................................................... 1

Produktsammenligning ......................................................................................................................................... 2
Produktoversigter ................................................................................................................................................. 4

Produktet set forfra ............................................................................................................................ 4
Produktet set bagfra ........................................................................................................................... 5
Interfaceporte ..................................................................................................................................... 6
Placering af serienummer og modelnummer ..................................................................................... 7

Kontrolpanel .......................................................................................................................................................... 8

Kontrolpanellayout ............................................................................................................................. 8
Startskærmbillede for kontrolpanelet ............................................................................................... 9
Kontrolpanel, Hjælp-system ............................................................................................................. 10

Udskrivning af produktrapporter ........................................................................................................................ 11

2 Papirbakker ................................................................................................................................................ 13

Understøttede papirformater ............................................................................................................................. 14
Understøttede papirtyper ................................................................................................................................... 16
Bakke 1 ................................................................................................................................................................ 18

Bakkekapacitet og papirretning ....................................................................................................... 18
Fylde bakke 1 .................................................................................................................................... 20

Udskrive konvolutter ...................................................................................................... 23

Bakke 2 ................................................................................................................................................................ 24

Bakkekapacitet og papirretning ....................................................................................................... 24
Fylde bakke 2 .................................................................................................................................... 25

Ekstrabakke 3 ...................................................................................................................................................... 27

Bakkekapacitet og papirretning ....................................................................................................... 27
Læg papir i bakke 3 ........................................................................................................................... 28

3 Dele, forbrugsvarer og tilbehør .................................................................................................................... 31

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer .................................................................................. 32
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ................................................................................. 33
HP's websted for antiforfalskning ...................................................................................................................... 34

DAWW

iii

background image

Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid ................................................................ 35
Aktiver eller deaktiver indstillingerne for Ved meget lav .................................................................................. 36
Dele til reparationer foretaget af kunden ........................................................................................................... 37
Ekstraudstyr ........................................................................................................................................................ 38
Tonerpatroner ..................................................................................................................................................... 39

Visning af tonerpatron ...................................................................................................................... 39
Oplysninger om tonerpatron ............................................................................................................ 40

Genbrugstonerpatron ..................................................................................................... 40
Opbevaring af tonerpatroner ......................................................................................... 40
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP .......................... 40

Udskift tonerpatronerne ................................................................................................................... 41

Toneropsamlingsenhed ...................................................................................................................................... 44

Udskift toneropsamlingsenheden .................................................................................................... 44

4 Udskriv ....................................................................................................................................................... 47

Understøttede printerdrivere (Windows) ............................................................................................................ 48

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

UPD-installationstilstande ............................................................................................. 49

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .......................................................................................... 50

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................................... 50
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .............................. 50
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ........................................................... 50
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................................... 51

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) .......................................................................................... 52

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................................... 52
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .............................. 52
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ........................................................... 52
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................................... 53

Udskrivningsopgaver (Windows) ........................................................................................................................ 54

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) ....................................................................................... 54
Opret udskrivningsgenveje (Windows) ............................................................................................. 55
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ................................................................................ 57
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) ................................................................ 59
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) .................................................................................... 61
Valg af sideretning (Windows) .......................................................................................................... 62
Valg af papirtype (Windows) ............................................................................................................. 63
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................................... 66
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ........................................... 69
Oprettelse af en brochure (Windows) ............................................................................................... 70

Udskrivningsopgaver (Mac OS X) ........................................................................................................................ 73

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ...................................................................... 73

iv

DAWW

background image

Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ............................................................ 73
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) ......................................................................... 73
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ................................................................ 74
Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) .................................................................................... 74
Valg af sideretning (Mac OS X) .......................................................................................................... 74
Valg af papirtype (Mac OS X) ............................................................................................................. 75
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ................................................................................................ 75
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ........................................... 75
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ............................................................................................... 75

Flere udskrivningsopgaver (Windows) ................................................................................................................ 77

Annullering af et udskriftsjob (Windows) ......................................................................................... 77
Valg af papirformat (Windows) ......................................................................................................... 77
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ......................................................................... 78
Udskrivning af vandmærker (Windows) ........................................................................................... 78

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ................................................................................................................ 79

Annullering af et udskriftsjob (Mac) ................................................................................................. 79
Valg af papirformat (Mac OS X) ......................................................................................................... 79
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ......................................................................... 79
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) ........................................................................................... 80

Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet ..................................................................................................... 81
Udskrivning i farver ............................................................................................................................................. 82

Bruge indstillingen HP EasyColor ..................................................................................................... 82
Skift farveindstillinger (Windows) .................................................................................................... 82
Ændring af farvetema for et udskriftsjob (Windows) ...................................................................... 83
Ændring af farveindstillinger (Mac OS X) .......................................................................................... 83
Manuelle farveindstillinger ............................................................................................................... 84
Afstemning af farver ......................................................................................................................... 84

Brug af HP ePrint ................................................................................................................................................. 86
Brug AirPrint ........................................................................................................................................................ 87
Brug direkte USB-udskrivning ............................................................................................................................. 88

5 Kopier ......................................................................................................................................................... 89

Angivelse af nye standardkopiindstillinger ........................................................................................................ 90
Gendannelse af standardkopiindstillinger ......................................................................................................... 91
Oprettelse af en enkelt kopi ................................................................................................................................ 92
Oprettelse af flere kopier .................................................................................................................................... 93
Kopiering af en flersidet original ......................................................................................................................... 94
Kopier legitimationskort ..................................................................................................................................... 95
Sortering af et kopijob ......................................................................................................................................... 96
Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) .................................................................................................... 97

Automatisk kopiering på begge sider ............................................................................................... 97

DAWW

v

background image

Manuel kopiering på begge sider ...................................................................................................... 98

Formindskelse eller forstørrelse af en kopi ....................................................................................................... 99
Lave sort-hvide kopier eller farvekopier .......................................................................................................... 100
Optimering af kopikvaliteten ............................................................................................................................ 101
Justering af lysstyrke eller mørke på kopier .................................................................................................... 102
Justering af kopibilledet .................................................................................................................................... 103
Kopiering i udkastmodus .................................................................................................................................. 104
Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir ................................................................ 105

6 Scanning ................................................................................................................................................... 107

Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) ............................................................................... 108
Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) ............................................................................... 109
Scanne til et USB-flashdrev .............................................................................................................................. 110
Konfigurer funktionerne for scanning til netværksmappen og scanning til e-mail ........................................ 111
Scan til en netværksmappe ............................................................................................................................... 112
Scan til e-mail .................................................................................................................................................... 113
Scanning vha. andre programmer .................................................................................................................... 114

Scanne fra et TWAIN-kompatibelt program (Windows) ................................................................. 114
Scanne fra et WIA-kompatibelt program (Windows) ..................................................................... 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Tilslutning af fax til en telefonlinje ................................................................................................................... 116
Konfiguration af fax med en telefonsvarer ...................................................................................................... 116
Opsætning af fax med en lokaltelefon ............................................................................................................. 116
Konfiguration af en enkeltstående fax ............................................................................................................. 116
Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen. ...................................................................................... 118

Brug af kontrolpanelet ................................................................................................................... 118
Brug af HP-guiden Faxopsætning ................................................................................................... 118

Brug af specielle tegn i faxsidehoveder ............................................................................................................ 118
Brug af telefonbogen ........................................................................................................................................ 119

Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen .............................................. 119
Slette poster i telefonbogen ........................................................................................................... 119

Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter ............................................................................................ 120
Slette hurtigopkaldsposter ............................................................................................................................... 121
Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder ............................................................................................ 122
Sletning af gruppeopkaldskoder ...................................................................................................................... 123
Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax .................................................................................................. 124

Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger ................................................................. 124

Indstilling af et opkaldspræfiks ................................................................................... 124

Indstil registreringen af klartone ................................................................................................... 124

Tone- eller pulsopkald ................................................................................................. 125

vi

DAWW

background image

Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald ................................................. 125
Angivelse af lys/mørk samt opløsning ........................................................................................... 126

Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk ........................................... 126
Angivelse af indstillinger for opløsning ....................................................................... 126

Angivelse af faktureringskoder ...................................................................................................... 127

Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax ................................................................................................. 128

Angivelse af videresendelse af faxer ............................................................................................. 128
Angivelse af svartilstanden ............................................................................................................ 128
Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre ................................................................ 129
Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares ........................................................................ 129
Angivelse af nummerbestemte ringetoner .................................................................................... 130
Brug af automatisk reduktion af indgående faxer ......................................................................... 131
Angivelse af faxindstillinger ........................................................................................................... 131
Angivelse af faxlydstyrke ............................................................................................................... 131

Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone ....................................... 132

Oprettelse af stempling af modtagne faxer .................................................................................. 132
Angivelse af funktionen Privat modtag .......................................................................................... 132

Angivelse af polling af faxer ............................................................................................................................. 132
Brug af faxer ...................................................................................................................................................... 134

Understøttede faxprogrammer ...................................................................................................... 134
Annullering af en fax ....................................................................................................................... 134

Annullering af den aktuelle fax .................................................................................... 135
Annullering af et ventende faxjob ................................................................................ 135

Sletning af faxer i hukommelsen .................................................................................................... 135
Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 136
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Brug af fax på en VoIP-tjeneste ...................................................................................................... 136
Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt ......................................................................... 136
Sikkerhedsproblemer, når interne netværk tilsluttes offentlige telefonlinjer ............................. 137
Fax fra flatbed-scanneren .............................................................................................................. 137
Fax fra dokumentføderen ............................................................................................................... 138
Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne ............................................................ 138
Afsendelse af en fax fra softwaren (Windows) .............................................................................. 139
Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen .................................... 140
Sende en fax med bekræftelse ....................................................................................................... 140
Planlægning af senere afsendelse af fax ....................................................................................... 140
Send en fax, der kombinerer et elektronisk og et papirdokument ............................................... 141
Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort ..................................................................... 141

Afsendelse af faxer internationalt ............................................................................... 141

DAWW

vii

background image

Udskrivning af fax ........................................................................................................................... 142
Genudskrivning af en fax ................................................................................................................ 143
Automatisk udskrivning på begge sider af modtagne faxer .......................................................... 144
Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen ...................................................... 144
Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret ...................................... 144

8 Administration og vedligeholdelse ............................................................................................................. 145

Brug HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen (Windows) ............................................... 146
Konfigurer HP Wireless Direct-udskrivning ...................................................................................................... 147
Brug af HP Web Services-programmer ............................................................................................................. 148
Konfiguration af IP-netværksindstillinger ........................................................................................................ 149

Printer deler ansvarsfraskrivelse ................................................................................................... 149
Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................................... 149
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ............................................... 149
Omdøbning af produktet på netværket ......................................................................................... 149
Linkhastighed og dupleksindstillinger ........................................................................................... 151

HP Device Toolbox ............................................................................................................................................. 152
HP Utility til Mac OS X ........................................................................................................................................ 154

Åbn HP Utility .................................................................................................................................. 154
HP Utility-funktioner ....................................................................................................................... 154

Brug programmet HP Web Jetadmin ................................................................................................................ 155
Økonomiindstillinger ......................................................................................................................................... 156

Udskrivning med EconoMode ......................................................................................................... 156
Angivelse af udsættelse af dvale ................................................................................................... 156
Angiv udsættelsen af automatisk slukning .................................................................................... 156

Produktsikkerhedsfunktioner ........................................................................................................................... 158

Låsning af produktet ....................................................................................................................... 158
Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet .............................................................. 158

Opgrader firmwaren .......................................................................................................................................... 159

Opgrader firmwaren manuelt ......................................................................................................... 159
Indstil produktet til automatisk at opgradere firmwaren ............................................................. 159

9 Problemløsning ......................................................................................................................................... 161

Tjekliste for problemløsning ............................................................................................................................. 162

Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret ................................................................ 162
Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse. ................................................. 162
Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet .................................................. 163
Trin 4: Kontroller papiret ................................................................................................................ 163
Trin 5: Kontroller softwaren ........................................................................................................... 163
Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten ............................................................................ 163
Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten ................................................................................ 164

viii

DAWW

background image

Trin 8: Test faxfunktionaliteten ...................................................................................................... 164
Trin 9: Kontroller tonerpatronen .................................................................................................... 164
Trin 10: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer. ................................................................ 164
Trin 11: Kontroller, at produktet er på netværket. ........................................................................ 164

Gendannelse af fabriksstandarderne ............................................................................................................... 165
Kontrolpanelets Hjælp-system ......................................................................................................................... 166
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ....................................................................................................... 167

Produktet tager ikke papir .............................................................................................................. 167
Produktet tager flere ark papir ....................................................................................................... 167
Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker papir
ad gangen ........................................................................................................................................ 167
Forebyg papirstop fra papirbakkerne ............................................................................................ 168

Afhjælpning af papirstop ................................................................................................................................... 169

Mulige placeringer af papirstop ...................................................................................................... 169
Fjern papirstop i dokumentføderen ............................................................................................... 170
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakkeområdet ....................................................................... 172
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ................................................................................................. 173
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 ................................................................................................. 175
Udbedring af papirstop i højre dæksel ........................................................................................... 176
Afhjælp papirstop i papirbakke 3 (ekstraudstyr) ........................................................................... 180
Udbedring af papirstop i nederste højre dæksel (bakke 3) ............................................................ 181

Forbedring af udskriftskvaliteten ..................................................................................................................... 182

Udskriv fra et andet softwareprogram ........................................................................................... 182
Indstil papirtype for udskriftsjobbet .............................................................................................. 182

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) ................................................................... 182
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ................................................................... 183

Kontroller status for tonerpatron .................................................................................................. 183
Kalibrer produktet for at justere farverne ..................................................................................... 183
Udskriv en renseside ....................................................................................................................... 183
Udfør yderligere fejlfinding af udskriftskvalitet ............................................................................ 184

Udskriv siden for udskriftskvalitet ............................................................................... 184
Fortolk siden for udskriftskvalitet ............................................................................... 184

Kontroller, om tonerpatronen er beskadiget ................................................................................. 184
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet ..................................................................................... 185

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer .............................................................. 185
Kontroller produktmiljøet ............................................................................................ 186

Kontroller EconoMode-indstillingerne ........................................................................................... 186
Juster farveindstillingerne (Windows) ........................................................................................... 186
Prøv en anden printerdriver ............................................................................................................ 187

Forbedring af kopikvaliteten ............................................................................................................................. 189

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 189

DAWW

ix

background image

Kontroller papirindstillingerne ....................................................................................................... 190
Kontrollér billedjusteringsindstillingerne ...................................................................................... 190
Optimere for tekst eller billeder ..................................................................................................... 191
Kant til kant-kopiering .................................................................................................................... 191
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 191

Forbedring af scanningskvaliteten ................................................................................................................... 193

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 193
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 194

Forbedring af faxkvaliteten .............................................................................................................................. 196

Kontrol af scannerglaspladen for snavs ........................................................................................ 196
Kontroller indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax ........................................................ 197
Kontroller indstillingen for fejlkorrektion ...................................................................................... 197
Send til en anden faxmaskine ......................................................................................................... 197
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen ....................................... 198
Kontroller indstillingen for tilpasning til side ................................................................................ 198
Kontroller afsenderens faxmaskine ............................................................................................... 199

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. ............................................................................ 200

Produktet udskriver ikke. ............................................................................................................... 200
Produktet udskriver langsomt ....................................................................................................... 200

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ................................................................................................... 202

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-flashdrevet ........................................ 202
Filen udskrives ikke fra USB-flashdrevet ....................................................................................... 202
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev ....................................................... 202

Løsning af faxproblemer ................................................................................................................................... 203

Tjekliste til løsning af problemer med fax ..................................................................................... 203
Udfør en faxdiagnosticeringstest ................................................................................................... 204
Faxregistreringsrapport ................................................................................................................. 205
Faxfejlrapport, udskrive ................................................................................................................. 205

Udskrivning af alle faxrapporter .................................................................................. 205
Udskrivning af individuelle faxrapporter ..................................................................... 205
Indstilling af faxfejlrapporten ...................................................................................... 206

Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse .......................................................................................... 206
Ændring af faxhastigheden ............................................................................................................ 206
Løs problemer med afsendelse af faxer ........................................................................................ 207

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ........................................................... 207

Meddelelsen Kommunikationsfejl vises .................................................... 207
Ingen klartone ............................................................................................ 208
Meddelelsen Fax optaget vises .................................................................. 208
Meddelelsen Ingen faxsvar vises ............................................................... 208
Papirstop i dokumentføder ........................................................................ 209
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises .......................................................... 209

x

DAWW

background image

Scannerfejl .................................................................................................. 210

Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at
sende faxen .................................................................................................................. 210
På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at
vise meddelelsen .......................................................................................................... 210
Faxer kan modtages, men ikke sendes ........................................................................ 210
Produktet er beskyttet med adgangskode .................................................................. 211
Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet .................................................. 211
Hurtigopkald kan ikke anvendes .................................................................................. 211
Gruppeopkald kan ikke anvendes ................................................................................ 211
Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at
sende en fax .................................................................................................................. 212
Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet ....................... 212

Løs problemer med modtagelse af faxer ....................................................................................... 212

Faxen svarer ikke .......................................................................................................... 212

Faxen har en dedikeret telefonlinje ........................................................... 212
Der er sluttet en telefonsvarer til produktet ............................................. 213
Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel. ....................................... 213
Personbesked er tilgængelig på faxlinjen ................................................. 214
Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste ........................................ 214
Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste ...................... 214

Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet ........................................................... 215

Meddelelsen Ingen fax reg. vises ............................................................... 215
Meddelelsen Kommunikationsfejl vises .................................................... 215
Meddelelsen Faxlager er fuldt vises .......................................................... 216
Meddelelsen Fax optaget vises .................................................................. 216

Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet ............................................. 216

Funktionen Privat modtag. er aktiveret .................................................... 216

Afsenderen modtager et optaget-signal ..................................................................... 217

Der er forbundet en telefon til produktet .................................................. 217
Der anvendes en telefonlinje-splitter ....................................................... 217

Ingen klartone ............................................................................................................... 217
Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje ................................................. 217

Løse generelle faxproblemer ......................................................................................................... 217

Faxer bliver sendt langsomt ......................................................................................... 217
Faxkvaliteten er dårlig .................................................................................................. 218
Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider ............................................................ 219

Løsning af generelle USB-problemer ............................................................................................................... 220
Løsning af problemer med kablet netværk ...................................................................................................... 221

Dårlig fysisk forbindelse ................................................................................................................. 221
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet .......................................................... 221

DAWW

xi

background image

Computeren kan ikke kommunikere med produktet. .................................................................... 221
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ................................... 222
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ........................................... 222
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .............................................. 222
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ...................................... 222

Løsning af problemer med trådløst netværk ................................................................................................... 223

Tjekliste for trådløs forbindelse ..................................................................................................... 223
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ...................................... 224
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren ...... 224
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er
blevet flyttet ................................................................................................................................... 224
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................................... 224
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN ............................. 224
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................................. 225
Det trådløse netværk fungerer ikke ............................................................................................... 225
Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk ................................................................... 225
Reducer interferens i et trådløst netværk ...................................................................................... 225

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ......................................................................................... 227

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ....................................................... 227
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ........................................................... 227
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................................... 227

Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X ............................................................................. 229

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ........................................ 229
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ................ 229
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv og fax eller
Udskriv og scan. .............................................................................................................................. 229
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede .......................................................... 229
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv
og scan, efter at driveren er valgt. ................................................................................................. 230
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ...................................... 230

Fjernelse af software (Windows) ...................................................................................................................... 231
Fjernelse af software (Mac OS X) ...................................................................................................................... 232
Løs problemer med scanning til e-mail ............................................................................................................ 233

Kan ikke oprette forbindelse til e-mail-serveren. ......................................................................... 233
E-mail mislykkedes ......................................................................................................................... 233
Kan du ikke scanne .......................................................................................................................... 233

Løs problemer med scanning til netværksmappe ............................................................................................ 234

Scanningen mislykkedes ................................................................................................................ 234

Indeks .......................................................................................................................................................... 235

xii

DAWW

background image

1