HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X)

background image

Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X)

Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení tisku pro budoucí použití.

1.

Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.

2.

Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.

3.

V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam

nabídek a vyberte nabídku, ve které chcete změnit nastavení tisku.

4.

V každé nabídce vyberte nastavení tisku, která chcete uložit pro budoucí použití.

5.

V nabídce Předvolby klikněte na možnost Uložit jako... a zadejte název předvolby.

6.

Klikněte na tlačítko OK.